Az általános iskolai beiratkozás időpontjai

A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatalának közleménye az általános iskolai beiratkozásról (2017/2018. tanév).

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján az általános iskolába a tanköteles tanulókat a járási hivatal által meghatározott időszakban kell beíratni.

Értesítem az érintett szülőket, hogy az Orosházi Járási Hivatal illetékességi területén (Békéssámson, Csanádapáca, Gádoros, Kardoskút, Nagyszénás, Pusztaföldvár, Orosháza és Tótkomlós településeken) a 2017/2018. tanévre történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20-án (csütörtökön) 8 órától 19 óráig és 2017. április 21-én (pénteken) 8 órától 18 óráig.

Az Nkt. 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 21. § (1)-(2) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Az óvoda az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget igazolja vagy dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről, szükség esetén az óvoda ennek megállapításához szakértői vizsgálatot kezdeményez.

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése szerint, ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a járási hivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek a hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettsége teljesítését.

A szülőt a szabad intézményválasztás joga az Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint továbbra is megilleti, amelynek értelmében a szülő szabadon megválaszthatja azt a nevelési-oktatási intézményt, amely gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelel.

Az Nkt. 37. § (1) bekezdése alapján a tanulók felvételéről az általános iskola igazgatója dönt, melyről írásban, határozatban értesíti a szülőket.

A felvételt elutasító döntés ellen a szülő – az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre, illetve érdeksérelemre hivatkozással – kérelemmel élhet, melyet az intézmény fenntartója a beérkezéstől számított 21 napon belül köteles elbírálni.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő az EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése értelmében köteles gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

A 2017/2018. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak neve és címe kikereshető az Oktatási Hivatal oldaláról.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, amely lehet:
    • óvodai szakvélemény,
    • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény,
    • sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye.

Kérem a szülőket, törvényes képviselőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségüknek.

A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala általános iskolai beiratkozásról szóló közleménye innen tölthető le.

Lustyikné dr. Papp Anikó
járási hivatalvezető


Az OrosCafé további használatához el kell fogadnod a cookie-k használatát. További információ

A cookie-beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül böngészel tovább az oldalunkon, vagy az "Elfogadás" gombra kattintasz, azzal elfogadot a cookie-k használatát.

Bezárás