24 napirendi pontot tárgyal a képviselő-testület pénteken – Kövesse az eseményeket

Újra összeült a város képviselő-testülete. Ezúttal is napirenden a buszközlekedés, emellett pályázatokról is tárgyalnak, és több szervezet is megtartja az éves beszámolóját.

Dávid Zoltán polgármester megkérte a képviselőket, hogy jelentkezzenek be. Az ülésről hiányzik Burka László (független) és Tóth Zoltánné (Fidesz). A szintén fideszes Németh Béla pedig később érkezik.

1.) A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala. Az előterjesztés ide kattintva olvasható.

Füvesi Sándor (MSZP) szerint a jelenlegi városvezetés szétrombolta a buszmenetrendet. Az MSZP frakciója már több éve küzd a 2013-as menetrend visszaállítására, melyre számos lakossági igény érkezett. Ennek érdekében nem tett semmit a városvezetés.

Dávid Zoltán elmondta, a képviselő-testület munkája során folyamatosan a szolgáltatások fejlesztésére törekszik. Igyekeztek a lakossági visszajelzések szerint alakítani a menetrendet és egyéb szolgáltatásokat. Ezeket tényekkel tudja alátámasztani. A polgármester kifejtette, hogy közel három millió forint többletet fordítottak az autóbusz-közlekedésre.

Füvesi Sándor visszaállítaná a 2013-as buszmenetrendet (Fotó: Rosta Tibor)

Bojtor István alpolgármester úgy gondolja, hogy biztos presztízs veszteség lenne a téma elengedése Füvesi Sándornak. Elmondta, a képviselők rendszeresen tartanak fogadóórát és fórumokat, ahol meghallgatják a körzetük igényét, melybe beletartozik a tömegközlekedés is.

Fejes Róbertné elmondta, 2013 óta számos változás történt. Biztos vannak olyan személyek, akik szeretnék, hogy visszaállítsák. Viszont lehet, hogy csak három ilyen fő van százból, de a többi 97-nek is figyelembe venni az igényét. Az alpolgármester többször tapasztalta, hogy üres buszok közelednek, ezért például áthelyezték a buszok másik időpontra, akár fél órával hamarabb, akár fél órával később. Szeretné, hogy mindenkinek megfelelő legyen a menetrend.

A napirendi pont mindkét határozati javaslatát nyolc igennel és négy tartózkodással fogadta el a testület.

2.) Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetének elfogadása. Az előterjesztés itt található.

A képviselő-testület 8 igen, 2 tartózkodás és 2 nem szavazattal elfogadta az előterjesztést.

3.) Tájékoztató TOP-projektekről (szóbeli előterjesztés)

Elekes Lajos alpolgármester elmondta, mindkét pályázat – Barnamezős projekt és Zöld város program – esetén megtörtént a támogatási szerződés aláírása. Június, illetve július környékén a közbeszerzési eljárások elindulnak, remélhetőleg már ősszel meg tudják tenni az első kapavágások a beruházásokban.

A Barnamezős projekt keretében egy rendezvényteret terveznek, ahol egy színpad (mobilis), egy vizesblokk (multifunkciós), egy büfé (ételkiszolgálás), körépület (teraszos kávézó) és mobilpavilon épülne. A pályázat összege 350 millió forint.

A Zöld város program (TOP-2.1.2-15) keretében az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont átalakítását tervezik. A Konferencia részben egy közösségi teret építenek: a földszinten bowling terem, bár, egyéb szórakozási lehetőségek. Az első emeleten egy 3D-s, 78 fő befogadására alkalmas mozitermet alakítanának ki – vázolta az ötleteket Keresztes Attila, építész.

Fetser János első megközelítése, hogy az egész szörnyű, de nem akar elhamarkodva ítélkezni. Megígérte, a későbbiekben részt fog venni a munkafolyamatban. Szeretné látni a részletes költségvetést is.

Fetser János nem ítélkezne elhamarkodottan, de nem ért egyet a tervekkel (Fotó: Rosta Tibor)

Elekes Lajos kifejtette, hogy a projektekben már nem sok módosításra van lehetőség. Szerinte indokolt mindkét projekt. A mozira számos igény mutatkozott, ugyanis nem normális, hogy harminc vagy vagy ötven kilométert kell utazni egy korszerű moziért.
A barna mezős beruházáshoz hozzáfűzte: számos rendezvény történik Orosházán, ezért is célszerű lenne egy saját rendezvénytér megteremtése. A helyszín az Alföld Gyöngye Hotel környékén lenne, ugyanis itt tudják felhasználni a barna mezős területeket.

Létezik még egy Zöld város projekt is (TOP-2.1.2-16). Ebben a belváros rehabilitációját a cél, itt még csak a tervezési folyamat zajlik, így még van lehetőség a módosításra. A támogatás közel 300 millió forint.

A tervek szerint a katolikus templom előtti terület rehabilitálnak: térburkolatot helyeznének le, illetve gyepesítenének. Új hulladékgyűjtőket helyeznének ki, valamint lecserélnék a padokat. A templom megvilágítása is a tervek között szerepel. A környéken elhelyeznének egy kerékpárkölcsönzőt is, amelyet a budapesti “Bubi” mintájára alakítanának ki.

Az evangélikus templom környékét is rehabilitálnák. Ide új parkolókat építenének, gyepesítés és padcsere itt is lenne, valamint a templomtornyot is kivilágítanák.

A következő helyszín a Táncsics Mihály Gimnázium előtti park. A fő cél, hogy a szoborpark elérhető legyen, illetve jobban megközelíthető legyen a Mikszáth Kálmán utca. A gimnázium Dózsa György utcai részére ökotérköves parkolókat helyeznének el. Ennek keretében egy elektromos autó-töltőállomást hoznának létre, mivel ez is a pályázat részét képzi.

A projekt keretében egy zenearénát húznának fel a Táncsics gimnázium előtt. Cél, hogy modern megjelenésű legyen. A nyitott, de zárt tetejűvé alakítható létesítményben kültéri audió elemeket képzeltek el, amelyre a fiatalok multimédiás eszközeikkel rá tudnak csatlakozni. Akár órák megtartására is alkalmas lehet – zárta a tervező.

Az alpolgármester kiemelte, hogy minden érintettel egyeztetettek a tervekkel kapcsolatban (Fotó: Rosta Tibor)

Fetser János szerint szörnyűek a tervek. Azt javasolja Elekes Lajos alpolgármesternek, hogy több tervezőcsoportot versenyeztessen meg.

Elekes Lajos elmondta, nincs még kész a terv, ezért van lehetőség a változásra. Viszont már sikerült egyeztetni a gimnáziummal, az atyákkal, illetve Németh Béla képviselővel is, aki az evangélikusokat képviselte.

Németh Béla közben megérkezett és szót is kért. Az egykori polgármesteri elmesélte, az egyeztetések során sikerült kompromisszumot kötni a Táncsics gimnázium igazgatójával. Egy fő szempont volt: a történelmi emlékpark nem sérülhet, ennek megfelelően alakítják át a Táncsics előtti területet. Mivel hosszú munkafolyamat áll emögött, nem szerencsés most megvétózni. Németh Béla arra a kérte a tervezőket, hogy a zenearéna tetőszerkezetét gondolják újra.

– Fejlődni a mai kornak megfelelően muszáj. A pályázati lehetőségeket ki kell használni. Így tudunk fejlődni – fogalmazott Fejes Róbertné. Arra kérte képviselőtársait, ne ócsárolják a terveket, a nem tetszésüket kulturáltan is ki lehet fejezni.

4.) A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 2017. évi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolása. Az előterjesztés ide kattintva érhető el.

Füvesi Sándor sérelmezte, hogy a Társadalmi Kapcsolati Bizottságának ülésére nem jött el senki a Jövő Építők TDM képviseletében. Emellett kifogásolta, hogy már évek óta nem kapja meg az idegenforgalmi adó elszámolását és az előterjesztés tartalmát is problémásnak látja. Formailag, tartalamilag is kritizálta.

Elekes Lajos alpolgármester elmondta, a TDM működése rendkívül hasznos Orosháza számára. Az MSZP képviselőjével szemben erős kritikát fogalmazott meg. Azt javasolta, olvassa el az előterjesztést, nézze meg a számokat. A növekvő látogatószámot, a költségvetést. Hozzátette, hogy Füvesi Sándor ne abba kössön bele, hogyan néznek ki a diagramok, vagy miért költenek wc papírra.

– Évek óta semmi mást nem hallunk, csak a becsmérlés, csak az ócsárolás. Igazából Önöknek csak egy szálka van a szemében, az elnök személye – mondta Fejes Róbertné alpolgármester. Szerinte az ellenzéki képviselőket nem érdekli, hogy milyen eredményeket mutatott fel a TDM, pedig van miért büszkének lenni a munkájukra – szólalt fel Fejes Róbertné.

Ezután Fetser János írásbeli beszámolót kért Kiss Lászlótól, a Jövő Építők TDM elnökétől.  Ezután az elnök megtartotta beszámolóját. Kifejtette, hogy Füvesi Sándornak két kérdése volt a tegnapi bizottsági ülésen, amelyre választ adott.

– A GDPR (új EU-s adatvédelmi szabályok) már készülnek, módosítanak a hírlevél-feliratkozásokon, valamint a jelenlegi feliratkozóknak körlevelet küldtek – fogalmazott Kiss László.

A facebookos tevéknyeségre is rákérdezett Füvesi, erre Kiss László elmondta, sokan érkeznek Gyopárosra a közösségi oldalon végzett marketing-tevékenységnek köszönhetően.

A képviselők 9 igen, 3 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadták az előterjesztést.

5.) Tehetséggondozás támogatása. Az előterjesztés ide kattintva érhető el.

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

6.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról. A beszámoló itt olvasható.

Az előterjesztést 8 igen és 3 tartózkodás mellett elfogadták.

7.) Beszámoló az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2017. évi tevékenységéről. A beszámoló erre a linkre kattintva érhető el.

Fejes Róbertné köszönét fejezte ki a GYIÖK vezetőinek a fiatalok érdekében végzett munkájukért.

Az előterjesztést 8 igen és 3 tartózkodás mellett elfogadták.

8.) Egységes Szociális Központtal kapcsolatos beszámolók

8.1 Beszámoló az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2017. évi tevékenységéről

8.2 Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2017. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről

8.3 Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Mindhárom határozati javaslatot 8 igennel és 3 tartózkodással fogadták el.

9.) Kodolányi János Főiskola támogatás elszámolása. Az előterjesztés ide kattintva olvasható.

Berta Ákos, a Kodolányi János Főiskola általános rektorhelyettese először is köszönetet mondott a városvezetésnek. Elmondta, tavaly szeptemberben 17 fő kezdte meg tanulmányait az orosházi székhelyen, akik az önkormányzati támogatásnak köszönhetően tandíjmenetesen tanulhatnak.

Idén 195 fő jelentkezett az orosházi székhelyű főiskolára, szeptemberben körülbelül 70 fővel tervezik elindítani a helyi képzéseket.

A jövőben arra kérik a várost, hogy a húsz millió forintost támogatást ne működési költségre, hanem kizárólag a tandíjra biztosítsa.

Berta Ákos elmondta, szeretnék elérni, hogy minél több nappali tagozatos hallgató legyen az orosházi székhelyen. Ez nem csak az intézménynek, de az egész városnak előnyös lehet, hiszen az itt tanulók a városban élik majd mindennapjaikat és itt költik el a pénzüket.

Kifejtette továbbá, hogy az oktatási intézmény gyopárosi épületében 70 milliós forintos informatikai szerverparkot alakítottak ki. Mivel itt található a székhely, innen fogják irányítani a többi intézmény informatikai rendszerét is.

2019-től kiberbiztonsági felsőoktatási szakképzést indítanak Orosházán. Magyarországon ilyen területen 2000 szakember hiányzik, elsősorban vidéken.

11 képviselő igennel szavazott, míg egy képviselő tartózkodott.

10.) TOP 4.1.1-15-BS1-2016-00016 kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelők felújítása Orosházán” elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása. Az előterjesztés részletei ezen a linken találhatók.

Fetser János ismét elmondta, nem ért egyet a meghívásos közbeszerzési eljárás rendszerével. Szerinte látszik, hogy a kiskunhalasi szál ismét előkerült. A szocialista politikus nem érti, hogy miért nem orosházi vállalkozásokat hoznak előnybe, ugyanis a nyertes pályázó, aki a beruházást lebonyolítja nem alkalmas a munka lebonyolítására.

Elekes Lajos visszautasítja a vádakat, mely szerint összekapcsolódnak a pályázók. A költségek növekedésének okát már korábban is elmondta: alapanyagok, kivitelezők, munkadíjak folyamatosan növekednek Magyarországán. Emellett a meghívásos rendszerről ismét hangsúlyozta: az adatbázisba bárki bejelentkezhet, orosházi kis-, közép- és nagyvállalkozások is.

A vita végén az előterjesztést 9 igen, 2 nem és 2 tartózkodással elfogadták.

11.) Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról beruházás megvalósítása érdekében, Szabályozási Terv módosítása. Az előterjesztés ezen a linken olvasható.

Az előterjesztés 13 egyhangú igennel támogatták.

12.) A Nagy Gyula Területi Múzeum 2017. évi beszámolója és 2018. évi munkaterve. Az előterjesztés itt olvasható.

Szintén 13 igen szavazattal támogatták az előterjesztést.

13.) Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2018. évi üzleti terv elfogadása. Az előterjesztés ide kattintva érhető el.

Az előterjesztésnek két határozati javaslata volt. Az elsőt 9 igen, 2 nem, 2 tartózkodás, míg a másodikat 9 igen 3 nem és 1 tartózkodás mellett fogadták el.

14.) A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (PKKN) kapcsolatos döntések meghozatala. Az előterjesztés erre a linkre kattintva található.

 1. A közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok 2017. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
 2. A Kft. 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
 3. A Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása

Füvesi Sándor először a Petőfi Művelődési Központról beszélt. Először is a támogatás mértékét nevezte meg, mivel régebben jóval kevesebb pénz jutott a Művelődési Ház működésére. Kéri, hogy tájékoztassák a rendezvények nézőszámáról. Milyen szakmai rendezvényeken vettek részt a munkatársak? Milyen infrastruktúrafejlesztésre költöttek?

Második részben a médiáról beszélt. Kérdezi, a tervek szerint miért lépjen ki az orosházi média más településekre. Másfelől, a választás időszakáról is kérdezett, miért született elmarasztaló döntés a médiával szemben.

Lajti Tímea elmondta, meg kell nézni a piaci és globális folyamatokat, amely a kulturális életre is kihatnak. Például a produkciók vásárlása vagy éppen eladása sokkal drágább. Szívesen bemutatja a különböző rendezvények költségvetését. A szakmai előadásokra érkeznek vendégelőadók, illetve ők is járnak.

–Azt szokták mondani, hogy az ellenzék a média kereszttüzébe került. 2017. áprilisától viszont a média került az ellenzék kereszttüzébe – fogalmazott Nánási János, főszerkesztő, aki a térségi terjeszkedéssel kapcsolatban azt mondta, Orosházán nem csak orosháziak dolgoznak, tanulnak. A környező településekről sokan olvassák az OrosCafét, nézik a televíziót. Ezt meg lehet fordítani, hogy a járásról és a kistérségről is olvashatnak az orosháziak.

Füvesi Sándor rendezvényein mindig ott volt az orosházi média a választási kampány során. A Nemzeti Választási Bizottság határozata egy lapszámra vonatkozott, de érdemes megnézni a többit is. Emellett elmondta, kinevezése után felajánlotta a lehetőséget az együttműködésre az összes párt képviselőjének, de sajnos ezzel nem éltek.

Fejes Róbertné a polgármesternél érdeklődött, hogy a legutóbbi testületi ülésén feltett kérdése kivizsgálta-e az esetet (kérdés: valóban kirúgással fenyegette dr. Szabó Ervin az orosházi média munkatársait?). A polgármester úr utánajárt, átadta a szót Nánási János.

Nánási János elmondta, hogy dr. Szabó Ervin (Jobbik) egy kötetlen beszélgetés során, még tavaly novemberben így fogalmazott:

–2018. április 8-án megnyeri a választásokat, Simonka György országgyűlési képviselő április 9-én börtönbe megy. Azok, akik kiszolgálták, távoznak a médiától. – idézte az önkormányzati képviselőt a főszerkesztő.

Bojtor István kiemelte – Füvesi Sándor kifogására, mely szerint nem lehet hozzászólni az OrosCafén található cikkekhez -, hogy a Facebookon továbbra is él a kommentelés lehetőség az OrosCafé oldalán. Ezzel kapcsolatban felkérte képviselőtársait, hogy a közszereplői oldalakon megjelenő, személyeskedő hangvételű hozzászólásait legyenek szívesek moderálni.

Bojtor István kiemelte, hogy az OrosCafé facebook-oldalán továbbra is adott a kommentelés lehetősége (Fotó: Rosta TIbor)

Fetser János szerint a PKKN rosszul költi el a támogatást. Bírálta az orosházi média működését és a cégvezetőt.

Nánási János visszaultalt Fetser János korábbi sajtótájékoztatójára, amely során a szocialista politikus élesen bírálta a médiát, akkor többek között bérekről, tartalomról, szakmaiságról és egyoldalú tájékoztatásról beszélt.

Dr. Szabó Ervin szerint hazugság, hogy kirúgással fenyegetőzött. A moderálásról elmondta, nem fogja cenzúrázni az itt élők véleményét. Volt egy megfordított eset, amikor az alpolgármester lájkolt be egy olyan tartalmat, amely az ő lejáratására irányult.

Füvesi Sándor a korábbi kommentek elérhetősége felől érdeklődött. Dávid Zoltán polgármestertől azt kérdezte, mi a véleménye az NVB döntéséről, amely az orosházi média elmarasztásáról szólt? 

Nánási János elmondta, hogy a kommentek elérhetőek, de jogosultság szükséges a megtekintéshez. Dávid Zoltán pedig elítéli a törvénysértést.

Elekes Lajos alpolgármester a média megítéléséről beszélt.

– Dr. Szabó Ervin közösségi oldalán aktív, Füvesi Sándor saját honlapot üzemeltet, a Fidesz viszont a médiával való együttműködésre törekszik. A választás eredményéből kiolvasható hogy, a Fidesz többségben van, így több információt és munkát tud felmutatni – mutatott rá az alpolgármester.

Ezután Németh Béla utalt vissza Fetser János polgármesteri időszakára. Elmondta, hogy Fetser János idejében kizárólag csak ő szerepelhetett. Nem fordulhatott elő, hogy az ellenzéki képviselő neve megjelenjen, még fizetett hirdetésként sem.

A hosszú vita után 9 igennel és 4 nemmel fogadták el a napirendi pontot.

15.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala. Az előterjesztés itt található.

 1. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2017. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
 2. A Zrt. 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
 3. A Zrt. 2018. évi üzleti tervének elfogadása
 4. Döntés prémiumról
 5. Prémium feltételek kiírása

Fetser János két kérdést tett fel:
–A nyertes energetikai pályázatok hogyan jelennek meg a cég működtetésben?
–Az előterjesztésben szereplő beruházási és fejlesztési tervnek mekkora az összköltsége és rendelkezésre áll-e ez a forrás?

A szocialista képviselő még annyit fűzött hozzá, hogy szerinte túl van finanszírozva a cég.

Elekes Lajos hangsúlyozta, az utóbbi években számos változás történt a Várorsüzemeltetési Zrt.-nél (VÜRT), utalva többek között a hulladékgazdálkodásra és a városmarketingre.

Dr. Szabó Ervin visszautalt egy tavalyi testületi ülésre, amikor megemelték a VÜRT vezérigazgatójának bérét. Az akkori ülésen azt ígérték az alpolgármesterek, hogy nem lesznek prémium kifizetések. Másfelől, nem teljesült minden kritérium, akkor miért adnak prémiumot?

Bojtor István elmondta, a prémiumfelételeket még a béremelés előtt fogadták el. Szerinte nem lenne korrekt, ha nem adnának prémiumot. A VÜRT 2017-es éve rendkívül sikeres volt, pozitív mérleggel zárult.

Benkő Ferenc az Orosházi Városüzemeltetési Zrt. vezérigazgatója elmondta, a fejlesztési terv megvalósítását 2018-ban tervezik, részben saját forrásból, részben hitelből. Kifejtette, a közmunkások száma rendszeresen csökken a VÜRT-nél. Rámutatott, a GDPR infotörvénynek mindenben megfelel az adatkezelési szabályzatuk. Dr. Szabó Ervinnek volt egy olyan felvetése, mely szerint Benkő Ferencnek saját tanácsadói vannak. A vezérigazgató kiemelte, ez teljes mértékben csúsztatás, majd részletesebben is tájékoztatta dr. Szabó Ervint.

Elekes Lajos visszautalt a 2017 májusi testületi ülésre, amikor meghatározták a prémium feltételeit, és mértékét. Dr. Szabó Ervin állítása, mely szerint azt mondta, hogy nem fizetnek prémiumot a vezérigazgatónak, félreértés, ugyanis az tavalyi évre vonatkozott. 2017-ben valóban nem történt prémium kifizetés. Továbbá kiemelte a morális indokokat. Benkő Ferenc több területét felel: hulladékgazdálkodás, fürdő, városüzem, szálloda, stb. Mindez hatalmas felelőséggel jár, és természetesen rengeteg – reggeltől estébe nyúló – munkával.

Az összes határozati javaslatot elfogadták, az utolsó kettőről név szerinti szavazással döntöttek.

 1. 9 igen, 2 nem és 2 tartózkodás
 2. 9 igen, 2 nem és 2 tartózkodás
 3. 9 igen, 3 nem és 1 tartózkodás
 4. 8 igen, 3 nem és 2 tartózkodás
 5. 8 igen, 3 nem és 2 tartózkodás

12:50

A polgármester 15 perc szünetet rendelt el. 

16.) Az Orosházi Települési Értéktár elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló beszámoló. Az előterjesztés ide kattintva érhető el.

A napirendet kérdés és vita nélkül, 10 igennel és egy tartózkodással elfogadták a képviselők.

17.) Helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása. Az előterjesztés ezen a linken érhető el.

Füvesi Sándor ismét a 2013 előtti buszmenetre utalt vissza. Szerinte nem optimális a jelenlegi rendszer, mind menetrend, mind az autóbuszok számában, mind finanszírozás szempontjából. Az adatok azt mutatják, csökken az utasszám, ami hatalmas probléma.
Egy módosító indítványt tett: E szerint az önkormányzat visszaállítja a 2013 előtti állapotot, a mai előterjesztést leveszi a napirendről.

Bojtor István elmondta, a jelenlegi előterjesztés a finanszírozás kérdését nem tárgyalja. A busztársaságot felkérték, hogy rendszeresen mérjék le, hány utas utazik az adott járatokon. Ennek megfelelően döntöttek a menetrendről és a járművek méretéről. Azok a lakossági visszajelzések, amelyek beérkeztek az önkormányzathoz összhangban álltak a felmérésekkel.

Dávid Zoltán felkérte Bojtor István alpolgármestert, hogy a jelenbeli és jövőbeli lakossági igényeknek megfelelően alakítsa a buszmenetrendet. Nem tartja szerencsésnek egy több éves menetrend visszaállítás, hiszen sokat változtak az igények. Ha valamilyen kérés volt felé, akkor igyekeztek orvosolni a problémát.
– Miért állna érdekemben, hogy elutasítsam a tömeges igényeket? – tette fel a költői kérdés a polgármester.

Antal László kért szót, aki mindenképpen szükségesnek tartja az utasok számának felmérését. Neki érdekében áll, hogy a körzetében az utasok a legjobb körülmények között tudjanak közlekedni, ezért támogatja a menetrend változtatását a felmérések alapján.

Füvesi Sándor módosító javaslatát nem szavazta meg a testület.

Az előterjesztést 9 igennel és 3 tartózkodással elfogadták.

18.) A használt lakás vásárlási támogatásról szóló 10/2016. (V.02.) önkormányzati rendelet módosítása. Az előterjesztés ide kattintva érhető el.

A testület vita nélkül, 12 igennel megszavazta az előterjesztést.

13 óra 45 perc

A polgármester Hősök napi koszorúzási ünnepség miatt egy óra szünetet rendelt el. Folytatás 15 órától.

15 óra 6 perc

Folytatódik a képviselő-testületi munka, a jelenlévők száma rendesen megapadt, miután egy ellenzéki képviselő se jött vissza az ülésre.

19.)  A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása. A teljes szöveg itt olvasható.

Fejes Róbertné sajnálja, hogy azok az ellenzéki képviselők, akik állandóan a lakossági igényeiről beszélnek, nem jöttek vissza.

–A vállalkozók igényét figyelembe vettük, a közterület használati díjakat jelentősen csökkentettünk – mondta Fejes Róbertné. Hasonlókat mondott el Dávid Zoltán polgármester is. Lövei Ferenc csatlakozott az előtte szólókhoz, mint fogalmazott, a vállalkozók évekig rágták a fülét a magas bérleti díjak (pl. kerthelységek) miatt, ezért örömteli a csökkentés.

A testület 8 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.

20.) Döntés emléktábla kihelyezéséről. Az előterjesztés ide kattintva olvasható.

A testület 8 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.

21.) Önkormányzati elismerések a Kék Lámpások Napján. Az elismerésben részesülőkről itt olvashat.

A testület 8 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.

22.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A napirendi pontról ide kattintva olvashat.

A testület 8 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.

23.) 2017. évi éves belső ellenőrzési jelentés. Az alábbi linkre kattintva bővebben olvashat az előterjesztés.

A testület 8 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.

24.) Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtási rendelete. Az előterjesztés ide kattintva elérhető.

A testület 8 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.


Az OrosCafé további használatához el kell fogadnod a cookie-k használatát. További információ

Amennyiben a beállítás változtatása nélkül böngészel tovább az oldalunkon, vagy az "Elfogadás" gombra kattintasz, azzal elfogadot a cookie-k használatát.

Bezárás