Álláshirdetés: munkatársat keres az Egységes Szociális Központ

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központja pályázatot hirdet szociális/terápiás munkakör betöltésére.

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Ezüst Fenyő Idősek Otthona 
Bentlakásos Ellátások Egységébe szociális/terápiás munkatárs munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony               

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5900 Orosháza, Táncsics utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tervszerű szabadidős és szórakoztató jellegű programok szervezése, vezetése és dokumentációja. A lakók részére egyéni gondozási tervek készítése, mely magába foglalja a meglevő képességek, készségek szinten tartására vonatkozó programok megtervezését, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, segíti a társas kapcsolatok kialakulását és működését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben meghatározottak szerint,
 • Szociális területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű Kommunkiációs készség,
 • Kiváló szintű Kapcsolatteremtő képesség,
 • Kiváló szintű Szervezőképesség,
 • Kiváló szintű Idősek és demenciával élők foglalkoztatásában való jártasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Hatósági bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tarjánné Kósa Rita nyújt, a 06/70-466-5166-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Teréz utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 193-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: szociális/terápiás munkatárs.
 • Személyesen: Tarjánné Kósa Rita, Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Eseti bizottság véleménye alapján a munkáltató dönt. A pályázó a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével létesül.Az OrosCafé további használatához el kell fogadnod a cookie-k használatát. További információ

Amennyiben a beállítás változtatása nélkül böngészel tovább az oldalunkon, vagy az "Elfogadás" gombra kattintasz, azzal elfogadot a cookie-k használatát.

Bezárás