Rovat: politika


Elindult a szavazólapok nyomtatása – 230 tonna, 6290 kilométer papírt használnak hozzá

Már nyomtatják az április 8-ai országgyűlési választás szavazólapjait Budapesten. Összesen 18 millió szavazólapot készít az ÁNY Biztonsági Nyomda, melyhez 230 tonna – 6290 kilométer – papírt használ fel. tovább

Választási tájékoztató az átjelentkezési kérelemről

tovább

Testületi ülés lesz március 26-án

Az eredeti március 23-i időpont helyett március 26-án tartják a képviselő-testületi ülést. A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint az ülésvezetés megoldatlansága miatt szükséges az időpontmódosítás. tovább

Meghívó Karácsony Gergely és Füvesi Sándor programbemutatójára

Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt és Füvesi Sándor országgyűlési képviselőjelölt tisztelettel meghívja önt a „Tíz pont a szociális demokráciáért” programbemutatójára. tovább

Bérek, nyugdíjak és térségi felzárkóztatás – sajtótájékoztatót tartott az LMP

A Lehet Más a Politika (LMP) gazdasági és társadalmi programját ismertette Schmuck Erzsébet, a párt országgyűlési képviselője és Németh Sándor, a párt országgyűlési képviselőjelöltje március 20-án, a Petőfi Művelődési Központban. Mint kiderült, az LMP főbb céljai a bérek rendezése, az adózási- és nyugdíjrendszer megreformálása. tovább

Felhívás országgyűlési képviselőjelöltek részére

Tisztelt Országgyűlési képviselőjelöltek!

Az orosházi médiában a „Választási Etikai Kódex” alapelvei szerint lehetőséget biztosítunk a jelöltek bemutatkozására. A kódex a http://oroscafe.hu/hirdetes/valasztasietikaikodex.pdf linken érhető el.

Eddig két jelölt jelezte igényét. Kérjük a további jelölteket, hogy legkésőbb március 26-áig szíveskedjenek jelezni a titkarsag@oroscafe.hu e-mail címre. tovább

Vona Gábor hazugnak tartja a vádakat, de vizsgálatot indít

Vona Gábor pártelnök úgy nyilatkozott a párt orosházi képviselő-jelöltjével szemben felmerült vádakra: hazugnak tartja ezt, de ettől függetlenül meg fogja vizsgálni, és amennyiben kiderül, hogy tévedett, tudja, mi a dolga – írta az MTI a március 14-én, Pétervásárán tartott jobbikos fórumot követően. tovább

Határozat született a Momentum vs. Jobbik plakátügyben

A Momentum Mozgalom Párt március 6-án kifogást nyújtott be az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnnál (OEVB), amiért a Jobbik Magyarországért Mozgalom egyéni képviselőjelöltjét népszerűsítő plakátokat oly módon helyzeték el, hogy az nagy mértékben fedi, illetve takarja a Momentum korábban kihelyezett plakátjait. tovább

Orosházán kampányolt a pártigazgató

Sajtótájékoztatót tartott Tóbiás József, a MSZP pártigazgatója és Füvesi Sándor, az MSZP-PM országgyűlési képviselőjelöltje Orosházán. A tájékoztatón korrupcióról és választási esélyekről esett szó. tovább

Ünnepi megyegyűlés március 13-án – hatan kaptak Elnöki elismerést

A Békés Megyei Önkormányzat március 13-án tartotta ünnepi közgyűlését az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából a békéscsabai Fiume Hotel dísztermében. Az ünnepi ülésen hat személy vehetett át Elnöki elismerést Zalai Mihálytól, a megyei közgyűlés elnökétől: Czeglédiné dr. Gurzó Mária, Jász Sándorné, Pardi Ildikó, Schneider László, Sütő Mária Márta és Zanócz István. tovább

Orosházán járt Vona Gábor

A Jobbik Magyarországért Mozgalom választási programját ismertette Vona Gábor, a párt miniszterelnök-jelöltje utcafórum keretében az orosházi Kossuth szobornál, március 13-án. A pártelnök az elvándorlás megállításáról, az egészségügy helyzetéről és a korrupció felszámolásáról beszélt a nagyjából 150 megjelent szimpatizáns előtt.
tovább

Választási tudnivalók: Szavazatszámlálási bizottságok delegálása

Választási tudnivalók

A 2018. évi országgyűlési képviselők általános választásán az Orosházán működő 37 szavazókörben feladatot ellátó szavazatszámláló bizottságok (a továbbiakban: SZSZB) 3 tagját és a szükséges számban póttagokat Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 28-án megválasztotta.

Az SZSZB-k legalább 5 tagból állnak, a 3 választott tag mellett a többi tag megbízással válik a bizottság tagjává.

A szavazatszámláló bizottságokba 2-2 tagot bízhat meg

  • az egyéni képviselőjelöltet, illetve országos listát állító jelölő szervezet,
  • a független jelölt.

A közösen jelöltet, illetőleg listát állító szervezetek közösen bízhatnak meg az SZSZB-be 2 tagot.

Az SZSZB megbízott tagjait 2018. március 23-án 16,00 óráig a választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni. A bejelentést a független jelölt vagy meghatalmazottja, illetve a jelölő szervezet bírósági bejegyzés szerinti törvényes képviselője, meghatalmazottja, továbbá az NVR-ben rögzített képviselőtől vagy meghatalmazottól származó írásbeli meghatalmazással rendelkező személy teheti meg. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

  • a megbízó jelölő szervezet vagy független jelölt nevét,
  • a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját,
  • a megbízott tag nyilatkozatát, mely szerint vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

A bejelentés alapján a megbízott tag választójogát a választási iroda ellenőrzi.

Amennyiben a megbízás nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek, a választási iroda vezetője határozattal visszautasítja a megbízást, mely határozat ellen az OEVB-hez lehet kifogást benyújtani.

A megbízott tagok lakóhelyére vonatkozó korlátozás nincs, a lényeg, hogy a megbízott tagnak a központi névjegyzékben szerepelnie kell.

A megbízáshoz, továbbá az összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozat megtételéhez nyomtatványminta áll rendelkezésre a www.oroshaza.hu/orszaggyulesi-kepviselok-valasztosa-2018/ linken.

 

Dr. Horváthné dr. Barta Edit

OEVI vezető tovább

Kampánykritika a Demokratikus Koalíciótól

A választási kampány helyi és országos helyzetéről beszélt a Demokratikus Koalíció (DK) alelnöke múlt pénteken, emellett szó volt a LED-es közvilágítási botrány mezőhegyesi vonatkozásáról is. tovább

207/2018. NVB határozat – a Dr. Szabó Ervin és Füvesi Sándor által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság a Dr. Szabó Ervin (Beadványozó1) és Füvesi Sándor (Beadványozó2) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 7 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Békés Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 14/2018. (III. 02.) számú határozatát megváltoztatja, és a Családok Pártja jelöltje, Bányai Istvánné nyilvántartásba vételét elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1) és (2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt. Az OEVB a Ve. 252. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján 14/2018. (III. 02.) számú határozatában megállapította, hogy a Családok Pártja elnevezésű jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Bányai Istvánné egyéni választókerületi jelölt bejelentésekor benyújtott ajánlóíveken 510 érvényes ajánlás szerepelt.

[2] Mivel az érvényes ajánlások száma elérte az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást, az OEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel meg és határozatával a jelölt nyilvántartásba vételéről döntött az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.

II.

[A fellebbezések tartalma]

[3] Beadványozó1 2018. március 5-én 8 óra 53 perckor személyesen eljárva fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az OEVB 14/2018. (III. 02.) számú határozata ellen. Álláspontja szerint az OEVB a sérelmezett határozatot a Ve. 43. § (1) és (2) bekezdésének figyelmen kívül hagyásával hozta meg úgy, hogy a (4) bekezdésre való hivatkozást alaptalannak tekintette.

[4] Véleménye szerint az OEVB határozata a törvényben támasztott feltételeknek nem felel meg. Előadása szerint Bányai Istvánné jelölt által leadott ajánlóívek tekintetében, a Jobbik delegáltjának vizsgálatakor kiderült, hogy az azokon szereplő nevek más pártok ajánlóívein is szerepelnek, ráadásul azonos sorrendben úgy, hogy hogy a két azonos nevű és adatú személy aláírása teljes eltérést mutat. Állítása szerint az ajánlóíven szereplő személy ugyan rendelkezik választójoggal, azonban jogát nem ő gyakorolta, így az ajánlás érvénytelen és hamisításra utal, a választási bizottság pedig ezen szemrevételezéssel ellenőrizhető tényt nem vett figyelembe.

[5] Mindezek alapján kéri a Nemzeti Választási Bizottságtól az OEVB határozatának megsemmisítését, az egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételének mellőzését.

[6] Beadványozó2 2018. március 5-én 13 óra 44 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Beadványában előadta, hogy az egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában hozott 14/2018. (III. 02.) számú OEVB döntés törvénysértő.

[7] Jogorvoslati kérelmében megjelöli az Összefogás Párt három, a Családok Pártja három és a Szegényekért Párt választókerületi jelöltjeinek egy konkrét ajánlóívét, amelyeken az ajánlók személye szinte teljes körben megegyezik. Álláspontja szerint az, hogy több választópolgár ugyanabban a sorrendben adja le ajánlását két különböző pártnak, két különböző megbízott ajánlásgyűjtőnél, nem életszerű.

[8] Véleménye szerint a választási kampány során való ajánlásgyűjtés körülményeit ismerve a valóságtól teljesen idegen, hogy ugyanazon választópolgárok, ugyanazon sorrendben ajánljanak képviselőjelölteket, ráadásul mindegyikük úgy döntve, hogy élnek a többes ajánlás lehetőségével.

[9] Beadványozó2 továbbá előadja, hogy az Összefogás Párt jelöltjének ajánlásai között szerepel a saját ajánlása is, holott ő más párt képviselőjelöltjét ajánlásával nem támogatta, ezért büntetőfeljelentést is kíván tenni.

[10] Előadása szerint mindezek alapján megállapítható, hogy a Ve. 2 § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a választások tisztaságának megóvása, b) pontja szerinti, önkéntes részvétel a választási eljárásban, e) pontja szerinti, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elveinek sérelme.

[11] A fentiekre tekintettel kéri a Ve. 123. § (4) bekezdésének értelmében az érvénytelenség jogkövetkezményét megállapítani, az OEVB 14/2018. (III. 02.) számú határozatát megváltoztatni, és Családok Pártja képviselőjelöltjének, Bányai Istvánnénak nyilvántartásba vételét elutasítani.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság eljárása]

[12] Arra tekintettel, hogy ugyanazon jogsértő magatartást jogalapként megjelölve, mindkét beadvány a Békés Megyei 04. sz. OEVB 14/2018. (III. 02.) határozata ellen irányul, a Bizottság a fellebbezések egy eljárásban való elbírálásáról döntött. Az ügyek egyesítésénél figyelemmel volt a Fővárosi Ítélőtábla 1.Pk.50.075/2014/2. számú, az azonos tárgyú fellebbezések egyesítésének szükségességét kimondó végzésére is.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[13] A fellebbezések megalapozottak.

[14] A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.

[15] Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság az egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele során azt vizsgálja, hogy a jelölt bejelentése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. A tételes előírások szerint meg kell győződnie arról, hogy a jelöltként indulni szándékozó személy rendelkezik-e passzív választójoggal, előzetesen megtette-e a jelöltté váláshoz szükséges jognyilatkozatokat, a bejelentéséhez mellékelt-e 500 érvényes ajánlást. Ezen felül a bejelentést az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 14. melléklete szerinti (E1 jelölésű) nyomtatvány felhasználásával kell megtenni.

[16] A Ve. 125. § (1) bekezdése alapján a jelöltállítás érdekében gyűjtött ajánlások ellenőrzését a választási irodák végzik. Az ellenőrzés során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt követelmények – többek között az ajánlások adattartalma meglétének – teljesülését, azonosítani kell a választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal. A Ve. 125. § (3) bekezdése szerint az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetéssel kell elvégezni. A Ve. 126. § szerint az ajánlás akkor érvényes, ha

„a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a választókerületben,

b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival teljeskörűen megegyeznek,

c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek”.

[17] A Ve. 127. § (3) bekezdése előírja, hogy az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.

[18] Ahogyan az a fentiekben idézett törvényi rendelkezésekből is kiderül, az ajánlások ellenőrzése az egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételére illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda feladata. Az ajánlások ellenőrzése során a választási iroda nem mérlegelési jogkörében jár el, mivel a Ve. 126. §-a egyértelműen rögzíti, hogy mely ajánlások fogadhatók el érvényesnek. E körben utal a Bizottság a Ve. 126. § b) pontjában foglalt szabályra, mely szerint csak azok az ajánlások fogadhatók el érvényesként, amelyeknél az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai teljeskörű egyezést mutatnak a központi névjegyzék adataival.

[19] A Ve. 126. § b) pontja szerinti „teljeskörű” egyezés törvényi követelményének értelmezésével kapcsolatban a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. számú iránymutatásában (a továbbiakban: Iránymutatás) rögzítette, hogy érvényesként fogadhatók el azok az ajánlások is, amelyek esetében a választópolgárnak az ajánlóíven feltüntetett adatai csekély mértékű eltérést mutatnak a névjegyzék adataihoz képest. Az Iránymutatás 1. pont a)-h) alpontjai taxatíve rögzítik azokat az eltéréseket, amelyeket a választási irodák az ellenőrzés során figyelembe vehetnek. A jelölt nyilvántartásba vételére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottságok a jelölt nyilvántartásba vétele során szintén csak a jogszabályban tételesen előírt feltételek fennállását vizsgálhatják.

[20] A fentiek alapján az ajánlások ellenőrzése a nyilvántartásba vétel során – amennyiben az ajánlásgyűjtéssel kapcsolatban nem nyújtanak be az ellenőrzés során megfelelő bizonyítékokkal alátámasztott kifogást – nem terjed ki az aláírások valódiságának ellenőrzésére, vagy olyan anomáliák hátterének vizsgálatára, amikor az egyes jelölteket ajánló személyek köre a várhatónál nagyobb átfedést mutat.

[21] A fellebbezések tartalma és a megelőző eljárásról rendelkezésre álló egyéb adatok alapján így megállapítható, hogy a Békés Megyei 04. sz. OEVI, illetve az OEVB a törvényi rendelkezéseknek megfelelően határozott a jelölt nyilvántartásba vételéről. Mindez azonban nem jelenti, hogy az OEVB határozatának jogerőre emelkedéséig nem merülhetnek fel olyan, a döntés idején hivatalos eljárásban még nem hivatkozott új tények, bizonyítékok, amelyek alapján a döntés tartalmilag jogellenessé válik.

[22] A fellebbezések vizsgálata során a Bizottság irányadónak tekintette a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria következetes joggyakorlatát a kifogások elbírálása során, amely szerint – összhangban a 1356/2014. NVB határozatban és az azt helyben hagyó Kvk.I.37.995/201/4. számú Kúriai végzésében foglaltakkal – a kifogás előterjesztése során a jogszabálysértésre vonatkozó konkrét bizonyítékot a Ve. szabályaival összhangban a beadványozónak kell szolgáltatnia. A bizonyíték a releváns tények tekintetében szolgáltatott, illetve ezek megállapítása érdekében felhasználható, a Ve. 43. § (2) bekezdésében rögzített nyilatkozat, irat, tanúvallomás, tárgyi bizonyíték stb.

[23] A választási eljárásban szabott rövid határidők és az eljárások sommás jellegéből adódóan a választási szervek elsősorban a beadványozó által csatolt bizonyítékokat tudják értékelni. A Bizottság álláspontja szerint a vélelmezett jogsértés csak abban a terjedelemben vizsgálható, amelyre megjelölésre kerültek olyan bizonyítékok, amelyek a jogszabályi rendelkezésekkel minden kétséget kizáróan összevethetőek. Érdemi bizonyíték hiányában a vélelmezett jogsértés és annak indokai nem ítélhetők meg, illetve értékelhetők.

[24] A benyújtott bizonyítékok alapján a Családok Pártja 03213J0088 számú és Összefogás Párt 03218D0086 számú ívek közül az utóbbin – az egyéb adatok helyessége mellett – olyan névelírás történt, amely az adatok másolására utal, illetve az aláírások képe is feltűnő, szakértői vizsgálat hiányában is egyértelmű eltérést mutat. A fellebbezés ugyanilyen alátámasztását szolgálja, hogy ezen az íven szerepel Beadványozó2 – nyilatkozatában hamisítottként megjelölt – ajánlása is. Utóbbit egyebekben már az OEVB sem vette figyelembe az érvényes ajánlások között.

[25] Megállapítható továbbá, hogy az Összefogás Párt 03218D0048 számú és Szegényekért Párt 01709J0048 számú – teljesen megegyező íveivel – a Családok Pártja 03213J0039 számú íve a nyolc aláírásból hatban tételes egyezést mutat.

[26] A Bizottság megállapítja továbbá, hogy a Családok Pártja 03213J0028 számú ívén és az Összefogás Párt 03218D0028 számú ívén három ajánló személye megegyezik.

[27] A fentiek alapján a Bizottság – az eset összes körülményét figyelembe véve – egyetértett Beadványozó2 által megjelölt, tételes egyezést mutató ajánlóívek vonatkozásában azzal a megállapítással, hogy az ajánlások gyűjtése a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjában foglalt alapelvek sérelmével történt. Az ajánlások jogsértő voltát a tételes egyezés, és a sorrendazonosság mellett az is alátámasztja, hogy az azonos tartalmú Családok Pártja 03213J0088 számú és Összefogás Párt 03218D0086 számú ívek közül az utóbbin – az egyéb adatok helyessége mellett – olyan névelírás történt, amely az adatok másolására utal, illetve az aláírások képe is feltűnő, szakértői vizsgálat hiányában is egyértelmű eltérést mutat.

[28] A fellebbezés ugyanilyen alátámasztását szolgálja, hogy ezen az íven szerepel Beadványozó2 – nyilatkozatában hamisítottként megjelölt – ajánlása is. Utóbbit egyebekben már az OEVB sem vette figyelembe az érvényes ajánlások között.

[29] A Nemzeti Választási Bizottság mindezen tényeket összességében úgy értékelte, hogy a fellebbezésben megjelölt, tételes egyezést mutató ajánlóíveken szereplő ajánlások a Ve. 123. § (4) bekezdése alapján nem tekinthetők érvényesnek, mert az ajánlások gyűjtése során megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvására, b) pontjában foglalt, a választási eljárásban való önkéntes részvételre, illetve e) pontjában foglalt, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelveket, továbbá a Ve. 122. § (2) bekezdésének azon kitételét, amely szerint az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

[30] A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság az OEVB 14/2018. (III. 02.) határozatának felülvizsgálata során a fenti jogsértések megállapítása mellett az érvényesként megjelölt 510 ajánlást csökkenti a Családok Pártja 03213J0088 számú és 03213J0039 számú, más ívekkel teljes vagy szinte teljes egyezést mutató íveken szereplő 11 db, az OEVB eljárásában érvényesnek elfogadott ajánlással. A jelölt fennmaradt érvényes ajánlásainak száma ezzel 499-re csökkent.

[31] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a az érvényes ajánlások száma nem éri el a jelöltséghez szükséges, a Vjt. 6. §-ában megjelölt mennyiséget, így a Bizottság az OEVB határozatának megváltoztatásáról döntött.

[32] Kiemeli a Nemzeti Választási Bizottság, hogy további, jogsértéssel összefüggésben megjelölt konkrét bizonyíték hiányában a sommás eljárás már ismertetett feltételeire figyelemmel a fennmaradó ajánlások párhuzamosságának, egyéb vélt jogellenességének vizsgálatára nincs lehetősége.

[33] A fentiekben kifejtett indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[34] A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjain, a Ve. 122. §-án, 123. §-ának (4) bekezdésén, 125-127. §-ain, 132. §-án, 133. §-ának (2) bekezdésén, 221. § (1) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 7.

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke tovább

Az OrosCafé további használatához el kell fogadnod a cookie-k használatát. További információ

Amennyiben a beállítás változtatása nélkül böngészel tovább az oldalunkon, vagy az "Elfogadás" gombra kattintasz, azzal elfogadot a cookie-k használatát.

Bezárás