Szociális bérlakásokról is dönt a testület – Kövesse nálunk az eseményeket

Ismét beszámolók és pályázatok a képviselő-testület előtt. Szerdán reggel nyolc órától a képviselők tíz napirendi pontot vitatnak meg.

A képviselők már gyülekeznek a teremben, többen hiányoznak. Többek között Elekes Lajos alpolgármester (Fidesz), Lövei Ferenc (Fidesz), Füvesi Sándor MSZP-s és dr. Szabó Ervin jobbikos képviselő sincs jelen. Dávid Zoltán, polgármester elmondta mindannyian jelezték korábban távolmaradásukat.

Dávid Zoltán új előterjesztést felvételét indítványozta a zárt ülés napirendi pontjainak felvétele közé. Az előterjesztés tárgya a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény vezető megbízásának visszavonása. A képviselők elfogadták a polgármester indítványát.

1.) Beszámoló Orosháza város közbiztonságának 2017. évi helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről. A beszámoló erre a linkre kattintva érhető el.

Elsőként a rendőrség számolt be a 2017-es évről. Czecher Péter, rendőr ezredes, az Orosházi Rendőrkapitányság vezetője elmondta, hogy Békés megye az ország egyik legbiztonságosabb megyéje, azon belül Orosháza kiemelkedő, hiszen a tízezer főre jutó bűncselekmények száma a városban megyénk egyik legalacsonyabb statisztikai mutatóját hozta.

Az Orosházi Rendőrkapitányság állománya számos feladat vállalt a határőrzésben is – folytatta a kapitány.

A közlekedésbiztonsággal kapcsolatban elmondta, hogy a számok az utóbbi tíz év legrosszabb eredményét mutatják, annak ellenére, hogy fokozottan jelen voltak az utakon. A balesetek száma is növekedett. Ennek megelőzését a következő évre az egyik legfontosabb feladatuknak tartják.

A rendőrkapitány kitért az együttműködő partnerekre is: az önkormányzatra, a mezőőrségre  és polgárőrségre. Megköszönte munkájukat, hogy hozzájárultak az eredményes munkavégzésükhöz.

Orosháza az ország egyik legbiztonságosabb városa (Fotó: Rosta Tibor)

Sára Csaba (Fidesz) megköszönte a rendőrség kiemelkedő munkáját. A közlekedéssel kapcsolatban reményét fejezte ki, hogy javulni fog. Németh Béla (Fidesz) ugyancsak a közlekedési problémákról beszélt. A parkolási bírságokról mindketten szót ejtettek, amelyek véleményük szerint sokszor túl szigorúak.

Lénárt Zoltán (Jobbik) a belvárosban – Táncsics és Kossuth utca környékén – többször tapasztalta, hogy hétvégenként a szórakozásból hazatérő fiatalok közterületeken rongálnak, kukákat dobálnak és hangoskodnak. Azt kérdezte, hogy ebben az időben megoldható-e a gyalogos járőrök a környéken. A jobbikos képviselő érdeklődött, hogy mi a helyzet a motoros és kerékpáros járőrökkel.

Lénárt Zoltán szerint a hétvégén bulizók rongálják a Táncsics és Kossuth utca környékén lévő kukákat (Fotó: Rosta Tibor)

Czecher Péter válaszában kifejtette a parkolás is a közlekedési morál része. A kapitány szerint muszáj szigorúan eljárni, hiszen volt már halálos baleset szabálytalanul parkoló gépjármű miatt. Lénárt Zoltán kérdésre válaszolva elmondta, öt kiképzett motorkerékpárosuk van, ha tehetik járőröznek. A Táncsics és Kossuth utca környéki rongálásokról tudnak és intézkednek. Ebben kérte a lakosság segítségét is, hiszen a járőrök sem lehetnek ott mindenhol. Amikor a lakosok ilyen eseteket észlelnek, hívják a 112-es segélyhívó számot és perceken belül a helyszínre érkeznek a kollégáik.

Hudák Pál, rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos a Békés Megyei Rendőr-Főkapitányság rendőrfőkapitány-helyettese is vendégként érkezett az ülésre.

– Együttes érdekünk, hogy az utakon minél kevesebben sérüljenek meg és kevesebb tragédia történjen meg – fogalmazott a rendőrkapitány-helyettes.

Sára Csaba egy lakossági kérést tolmácsolt: a kérés az, hogy a Mikes utcáról tiltsák ki a 7,5 tonnánál nehezebb járműveket.

A testület egyhangúlag elfogadta a rendőrség beszámolóját.

2.) Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája vezetőjének szakmai beszámolója a 2017/2018 nevelési évről. A beszámoló bővebben itt olvasható.

Tóth Zoltánné (Fidesz) szerint büszkék lehetünk óvodáinkra, hiszen kiváló szakemberek dolgoznak az intézményekben. Örvendetes, hogy a férőhelyeket is rendszeres fel tudják tölteni.

Dávid Zoltán megköszönte Németh Gabriella óvodavezetőnek az egész éves munkát. Emlékeztetett az óvodafejlesztésekre is, amely már múlt hónapban meg is kezdődött a Könd utcai intézményben.

A beszámolót egyhangúlag elfogadta a testület.

3.) A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. Az előterjesztés ide kattintva érhető el.

Fetser Jánosnak (MSZP) két kérdése van:
Az egyik kérdése, hogy minden tagnak egyenértékű szavazata van a társulásban.
–Jól értem, hogy a 29 ezres Orosházának is ugyanannyit ér a szavazata, mint a kétezres Pusztaottlakának? – érdeklődött az MSZP politikusa.

Azt is megkérdezte, hogy a társulás közbeszerzési bizottságában Orosháza képviselteti-e magát?

Dr. Horváthné dr. Barta Edit, jegyző elmondta, hogy valóban minden tagnak egy szavazati joga van, de amikor többségre van szükség a szavazásokon, akkor már a lakosságszámot is figyelembe veszik. A közbeszerzési bizottságban pedig nincs orosházi tag.

Kilenc igen, kettő nem és egy tartózkodás mellett elfogadták az előterjesztést.

4.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának módosítása. Az előterjesztés részletei itt találhatók.

Fetser János azt kérdezte Benkő Ferenctől, az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (VÜRT) vezérigazgatójától, hogy valóban két ügyvédet foglalkoztat-e a cég? A garzonbérlők házának kaputelefonjáról is érdeklődött.

Benkő Ferenc elmondta, meglepi a kérdés, hiszen már három éve két ügyvédet foglalkoztatnak. Az egyik a behajtásért, míg a másik az általános ügyek intézéséért felel. A vezérigazgató hozzátette: a garzonbérlők háza kaputelefonjának cseréje folyamatban van, annak ellenére, hogy az ingatlan nem a VÜRT tulajdona. Ennek összege 300 ezer forint, amit a VÜRT kifizet.

Fetser János a javítást örömtelinek találja, viszont nem tartja helyesnek a két ügyvédet és ezt továbbra is szóvá fogja tenni.

Az első határozati javaslatot tíz igennel és két tartózkodással, a másodikat és harmadikat kilenc igen és három tartózkodás mellett fogadták el.

5.) Döntés az Egyházak 2018. évi támogatásáról. Az előterjesztés itt olvasható.

Mindhárom határozati javaslatot tíz igen-, és két tartózkodó szavazattal fogadták el.

6.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Az előterjesztés erre a linkre kattintva érhető el.

Kilenc igennel és három tartózkodással fogadta el a testület ezt a napirendi pontot.

7.) Az Önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ö.r. számú rendelet módosítása. Az előterjesztés itt olvasható részletesen.

Bojtor István, alpolgármester elmondta, hogy a módosításnál az a cél vezérelte őket, hogy az önkormányzat lakásállományát kihasználják. Emellett szempont volt az állagmegőrzés is. Fontos tehát a prevenció, hogy ne romoljon a lakások állapota, valamint, hogy az orosháziak könnyebben jussanak lakáshoz.

Fetser János szerint korrekt az indoklás, de tartózkodni fognak, mert az előterjesztésben van szigorítás. Az, hogy ez a helyzet (az ingatlanok állapotromlása) kialakult, nagy szerepet játszott az eddigi rossz döntéshozatal.

Dávid Zoltán egyetért Bojtor István alpolgármesterrel a prevenciót illetően, hiszen nem elfogadható, ha valaki pár hónap alatt lelakja a lakást.

Nem elfogadható, ha valaki rossz állapotban hagyja maga után az önkormányzat bérlakást – véli a polgármester (Fotó: Rosta Tibor)

A képviselők elfogadták az előterjesztést kilenc igen és három tartózkodás mellett.

8.) TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00037 kódszámú, Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Orosházán elnevezésű pályázat kapcsán hozott 60/2018. (III.26.) K.t határozat módosítása. Az előterjesztés itt olvasható.

–Szeretném megkérdezni, hogy hányszor fog még ez a projekt a testület elé? – így Fetser János. Az MSZP orosházi frakcióvezetője a korábbi üléseket idézte fel, amikor már erről a pályázatról tárgyaltak. Problémásnak vélte a 21 milliós önerőt, amelyről szeretné megtudni, hogy mi indokolja a drágulást. Márciusban már szó volt arról, hogy az önkormányzat benyújtja támogatási igényét az önerő megterítéséhez a Magyar Államkincstárhoz. Fetser János azt kérdezte történt-e azóta valami ebben az ügyben? Érdeklődött afelől is, hogy ha már márciusban aláírták a szerződést a kivitelezővel, akkor miért csak most kerül a testület elé ez az előterjesztés? Emellett a pályázat műszaki tartalmára is kitért, mondván a pályázat műszaki tartalmából kimaradtak olyan emelek, ami a januárban történt helyszíni bejárás során két cég is megemlített. –Hogyan állították össze a pályázat műszaki tartalmi részét, ki ezért a felelős? – tette fel a kérdést. 

Barák Anita, városfejlesztési irodavezető tájékoztatta a politikust.

–Ez nem egy negatív, hanem egy teljesen pozitív tartalmú előterjesztést – mondta.

Most 21 millió forintot kell hozzátenni ehhez a projekthez, de ha a Magyar Államkincstár elfogadja az önkormányzat által benyújtott 17 millió forintos értékű kompenzációs kérelmét, akkor csak 3,8 millió forintot kell erre a projektre fordítani az önkormányzat saját kasszájából. A projekt jelenlegi helyzetével kapcsolatban elmondta, Rákóczitelepen és az Öreg Tölgy klubnál is haladnak a munkák.

Kilenc igennel, kettő nemmel és egy tartózkodással elfogadták az előterjesztést.

9.) Pályázat benyújtása a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény korszerűsítése tárgyában. Az előterjesztés ezen a linken olvasható.

Ennek a napirendi pontnak a tárgyalása is a szocialista képviselő kérdésével indult.

Fetser János több napirendhez is hozzászólt (Fotó: Rosta Tibor)

– Támogatjuk a pályázatot. De nem lehetne abból a pénzből kifizetni azt a 25 százalékos önrészt, amit az utóbbi években elsípoltak? – kérdezte Fetser János, de a korábbi intézményvezetőről is érdeklődött, akinek az idején súlyos visszaélések történtek.

Dávid Zoltán polgármester elmondta, a zárt ülés keretében úgyis beszélnek az intézményről, most a pályázatról döntsenek.

12 egyhangú igennel elfogadták az előterjesztést.

10.) Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet II. számú módosítása. Az előterjesztés itt található.

Fetser János kért szót ismét a költségvetés módosításánál. Egyfelől a hitelekről érdeklődött, valamint azt is szerette volna megtudni, hogy a TOP 5.2.1. pályázat kihez tartozik.

A hitelekről Godár Andrea irodavezető tájékoztatta, még a pályázatról a polgármester írásban ígért tájékoztatást.

Név szerinti szavazáson a testület kilenc igennel és három nemmel fogadta el a napirendi pontot.

A nyílt ülés ezzel befejeződött.


Az OrosCafé további használatához el kell fogadnod a cookie-k használatát. További információ

Amennyiben a beállítás változtatása nélkül böngészel tovább az oldalunkon, vagy az "Elfogadás" gombra kattintasz, azzal elfogadot a cookie-k használatát.

Bezárás