Összeült a város képviselő-testülete – 15 napirendi pontot tárgyalnak pénteken

Az országgyűlési választások után először ülésezik Orosháza képviselő-testülete. Az április 27-i soron következő ülésen 15 napirendről tárgyalnak a városvezetők. 

A képviselők már gyülekeznek a teremben, hamarosan kezdünk.

Dávid Zoltán határozatképesnek nyilvánította a testületet. Burka László (Független) és Elekes Lajos (Fidesz) előre jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.

Dr. Szabó Ervin (Jobbik) egy előterjesztést nyújtott be, amelyben a szentesi (déli) elkerülő út felújításra vonatkozott. Dávid Zoltán polgármester elmondta, a témáról már korábban döntöttek. Az útszakasz felújítására előkészületi munkák folyamatban vannak.

Sára Csaba (Fidesz) elmondta, az M44-es út megépülésével és 47-es út bővítésével egy lehetséges elkerülő út megépítése valószínű, hogy háttérbe fog szorulni.

A jobbikos képiviselő előterjesztését nem vették fel a napirendek közé.

Dr. Szabó Ervinnek másik indítványa is volt. Csütörtökön egy rendkívüli testületi ülést hívnak össze, mely egyetlen előterjesztését tartalmaz. Az indítvány szerint az előterjesztést most tárgyalnák. Az indítványt nem fogadta el a testület.

1.) Beszámoló a Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 2017/2018. tanév eddigi eredményeiről (szóbeli)

Gajdács Tibor, a Kossuth Lajos Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója tartotta meg beszámolóját.

Az intézményvezető elmondta, pedagógushiánnyal küzdenek bizonyos területeken. Tavaly egy nyertes pályázatnak köszönhetően, folyamatosan újítják az iskolát: tantermek felújítása, udvar felújítása, stb. Október 1-jén 973 fő kezdte meg tanulmányait, 2018. első félévében 901-re csökkent a tanulók száma. Szakgimnáziumi oktatás keretében a rendészet (közszolgálati ügyintéző) szak felé mutatkozik a legnagyobb érdeklődés. Szakközépiskola oktatás keretében sok ösztöndíjas képzés indul.

A HÍD-programot két évvel ezelőtt indították el. Az általános iskolákban megbukó diákok, akik legalább hat osztályt elvégeztek, részt vehetnek ebben a programban. Ennek keretében mezőgazdasági munkásokat és konyhai kisegítőket képeznek.

A kollégiumot 60 fő veszi igénybe, ahol étkezési problémákkal küzdenek. Szerencsére már előrehaladott tárgyalásokat folytattak az alpolgármesterrel az élelmezéssel kapcsolatban.

Az igazgató kifejtette, hogy szintvizsgára 115 fő jelentkezett, ebből 111 fő tett sikeres szintvizsgát. A legtöbben szakács (15) és pincér (14) szakmákban végeztek. A beszámoló végén az intézményvezető köszönetet mondott az önkormányzatnak az együttműködésért.

Bojtor István alpolgármester a beszámoló után gratulált a munkához. A költségvetéssel kapcsolatban elmondta, az ösztöndíjprogramra elkülönített pénzt, remélhetőleg tartalommal is meg tudják tölteni.

Németh Béla (Fidesz) – aki asztalosok gyakorlati képzését végzi – elmondta, mostanában egyre nehezebb a tanulókkal együtt dolgozni, ugyanis egyre kevesebb érdeklődést mutatnak a fiatalok a szakma iránt.

Sára Csaba is gratulált az iskolában végzett tevékenységhez. Fontos szerepet tölt be Dél-Békésben, hiszen az intézmény nélkül rosszabb lenne a munkaerő-piaci helyzet a térségben, majd befejezésül hozzátette: jó látni, hogy az iskolát felújítják.

2.) A DAKK Zrt.-vel kapcsolatos döntések. 

1 .Helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása

2. Döntés a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés menetrendjének módosításáról

Először Antal László (Fidesz) kért szót. Elmondta, a tavalyi menetrendmódosítás sokaknak nem tetszett. A mostani a menetrend sok jobbítást tartalmaz, reméli a végleges szerződés mindenki számára megfelelő lesz. Az utóbbi időben sikerült megújítani néhány buszvárót is.
Megkérte a DAKK Zrt. képviselőit, hogy a reggel 6 és 7 óra környékén induló járatokhoz lehetőség szerint nagyobb méretű járműveket küldjenek, míg a kevésbé kihasznált időszakokban kisebb járművek közlekedjenek.

Utána Fejes Róbertné alpolgármester is felszólalt egyetértve képviselőtársa felvetéseivel, ráerősített, a lakossági igényekre alapozva mérjék fel, hogy bizonyos időpontokban nagyobb buszokat indítsanak a jelenlegi kisbuszok helyett.

Az előterjesztés mindkét alpontját elfogadták.

3.) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója az alternatív napközbeni ellátásra kötött feladat-ellátási szerződés teljesítéséről. Az előterjesztés ide kattintva olvasható.

Az előterjesztést vita nélkül, 12 igen és 2 nem szavazattal elfogadta.

4.) Alapítványok 2017. évi támogatásának elszámolása, 2018. évi támogatása. Az előterjesztés itt érhető el.

Füvesi Sándor (MSZP) afelől érdeklődött, hogy miért a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalja csak az alapítványok, támogatását.
Az MSZP képviselő szeretné, hogy minden orosházi láthassa az alapítványok támogatását. Szeretné, hogy az orosházi média oldalain is látható legyen. Érdeklődött, hogy 2018-ban miért van kevesebb igény támogatásra tavalyhoz képest.

Fejes Róbertné elmondta, minden pályázó megkapja a támogatást, amennyiben megfelel a kiírás feltételeinek.

Dr. Szabó Ervin kérdést tett fel, hogy mi alapján ítélik oda a támogatás összegét. Mivel előfordult, hogy valaki csak az igényelt támogatás hatvan százalékát, valaki pedig kilencven százalékát is megkapta. Fejes Róbertné válaszul elmondta, hogy a benyújtott pályázatok esetén először megvizsgálják, milyen programot terveznek (pl. mekkora érdeklődés van a rendezvény iránt, hányan vannak a szervezetben). Ez alapján próbálnak igazságosan dönteni.

Fetser János (MSZP) véleményét fejezte ki: –Közpénzeket osztanak politikai alapon. Ezért nem is fogjuk megszavazni.

Dr. Szabó Ervin további konkrétumokat szeretne hallani. Milyen szakmai, kidolgozott szempontrendszert használnak a pályázatok elbírálásában.

Fejes Róbertné válaszolt: a városvezetés, a hivatali dolgozok is segítenek a munkában. Sajnálja, hogy nem képviselőtársa nem figyel a mondanivalójára. A támogatott szervezetek örülnek a támogatásnak. A jobbik képviselője ismét kérdezi, van-e kidolgozott elbírálási rendszer. Kérdésére Dávid Zoltán válaszol, mely szerint alpolgármester mindent elmondott.

Ezután Lövei Ferenc (Fidesz) megkérdezte az alpolgármestertől, hogy volt-e olyan pályázó, aki nem kapott támogatást. Fejes Róbertné határozottan nemmel válaszolt.

Két határozati javaslata volt az előterjesztésnek, mindkettőt megszavazta a testület.

5.) Beszámoló a 2017. évi közfoglalkoztatásról. Az előterjesztés részletei itt találhatók.

12 igen és 2 nem mellett elfogadták a beszámolót.

6.) A lakóingatlan életveszélyessé nyilvánítása esetén nyújtható támogatásról szóló 21/2011. (X.24.) önkormányzati rendelet módosítása. Az indoklás itt olvasható.

Dr. Szabó Ervin afelől érdeklik, hogy miért csak részleges bontásra van lehetőség, s miért nem teljeskörű bontást támogatnak.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző elmondta, a jelenlegi előterjesztés arra ad lehetőséget, hogy ingatlanrészek helyreállításában vagy lebontásában támogatást nyújtsanak. Bojtor István tiszta vizet önt a pohárba: a biztonságos lakhatás érdekében támogatnák a szerencsétlenül járt családot.

Dr. Szabó Ervin a településképi szempontból lehetséges-e ingatlanok lebontását támogassák.

A jegyző elmondta, igen lehetséges-e, de az másik előterjesztés.

Az előterjesztést elfogadta a testület.

7.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása. Az előterjesztés ide kattintva olvasható.

Az előterjesztést támogatta a testület.

Ezután tíz perc szünetet rendelt el a polgármester.

8.) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása. Az indoklás ezen a linken található.

11 igen és 3 tartózkodás mellett elfogadták az előterjesztést.

9.) Döntés a 2018. évi költségvetés XVI. Szociális védelem fejezete terhére biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésről. Az előterjesztés itt érhető el.

Dr. Szabó Ervin módosító javaslatot nyújtott be, mely szerint ne a törvényi minimumban, azaz 43 munkanapban, hanem 54 munkanapban határozzák meg. Ez plusz 1,8 millió forinotot jelent.
–Nem látom értelmét, hogy miért csak ennyit adunk. Én támogatom a kezdeményezést. Akik rászoruloknak 43 napban, az rászorul 54 napig is – tette hozzá.

Dávid Zoltán polgármester kifejtette, hogy a pénz és a technikai kivetelezés miatt nem tudják megoldani az 54 napos támogatást.

Kovács György, az Igazgatási Iroda vezetője elmondta, a Diákélelmezési intézmény dolgozói augusztus végén két hétig szabadságra szoktak menni, melyet az önkormányzat minden évben biztosít számukra.

Dr. Szabó Ervin szerint a plusz napok támogatásnak nem lehet akadálya szabadság.

Urbánné Klapács Katalin, Orosháza Város Önkormányzata Diákélelmezés intéményének vezetője kapott szót, majd kifejtette, a dolgozók még 2016-os szabadságukat se tudták kivenni 2017-ben. Emellett augusztus végén leltározási, adminisztratív, karbantartási munkákat is végeznek, amelyre csak ekkor van lehetőségük.

Fetser János szerint elfogadható az indoklás, de ettől függetlenül megoldható az augusztus végi diákélelmezés másik intézmények bevonásával.

Dr. Szabó Ervin újabb módosító javaslatot tett, kiegészítve az előzőt: a rászorulók 54 napig legyenek támogatva, és középiskolásoknak is biztosítsák az nyári szünet étkezési támogatását.

Füvesi Sándor megdöbbenve vette észre, hogy nem biztosítják a teljes nyári szünet idejére a rászorulók diákélelmezését. Javasolta, legyen minden munkanapon (54 nap) támogatást. Annak örülne leginkább, ha minden nap (tehát hétvégente is) legyen diákélelmezési támogatást.

Antal László elmondta, a népkonyhák most épülne, ebben Orosháza is részt vesz. A népkonyha ingyenes biztosít étkezést a rászorulók számára.

Fetser János azt szeretné megtudni, hogy miért nem oldható meg más intézmény bevonásával a diákélelmezés?

Dr. Szabó Ervin módosító indítványáról szavaznak, amely a középiskolásokat (hallgatói jogviszonyhoz kötné és nem életkorhoz, jelenleg 18 év) is bevonja a diákélelmezési programra, valamint 54 napos a támogatás. Ezt nem fogadta el a testület.

Füvesi Sándor módosító javaslata, hogy a következő testületi ülésen egy részletesebb, a teljes szünidőre biztosított diákélelmezési program tervét terjessze elő a polgármester. A módosító javaslatot nem fogadták el.

Az előterjesztést 10 igen és 4 tartózkodás mellett elfogadták.

10.) Döntés emléktábla kihelyezéséről. Az előterjesztés itt található

Az előterjesztést elfogadta a képviselő-testület.

11.) Pályázat benyújtása közművelődési feladatot ellátó intézmény fejlesztésére. Az előterjesztés ezen a linken érhető el.

Tizennégy igennel, egyhangúlag megszavazta a testület.

12.) Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésére pályázat benyújtása. Az előterjesztés ide kattintva olvasható.

Tizennégy igennel, ismét egyhangúlag megszavazták az előterjesztést.

13.) Bírósági ülnök megválasztása. Az előterjesztés itt található.

Az előterjesztést szintén mindenki megszavazta.

14.) Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet I. számú módosítása. Az előterjesztés részletei itt találhatók.

A testület 10 igen és 4 nem mellett elfogadta az előterjesztést.

15.) Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására. Az előterjesztés itt olvasható.

14 egyhangú igennel ezt az előterjesztést is elfogadta a képviselő-testület.

Kérdések

Fejes Róbertné kérdést intézett dr. Szabó Ervinhez.
– Előfordult-e, hogy dr. Szabó Ervin bement az Orosházi Média szerkesztőségéhez és megfenyegette a munkatársait, hogy kirúgjak őket, ha megválasztják?

Ezután Dr. Szabó Ervin figyelmen kívül hagyva az alpolgármester kérdését Dávid Zoltán polgármesterhez szólt.

-Miért sérti meg a polgármester az SZMSZ-t, és miért nem kap időben választ az írásban vagy testületin ülésen feltett kérdéseire? – mondta.

Dávid Zoltán elmondta, hogy mást se csinálnak az önkormányzat munkatársai, mint sem a dr. Szabó Ervin kérdéseire válaszolnak. Természetesen mindig megkapja a tájékoztatást. A jobbikos képviselő elmondta, a január 31-i kérdésére csak április 26-án kapott választ. Ez törvényt sért, hiszen 30 napja van hivatalosan válaszolni.

Dr. Szabó Ervin elmondta, a január 31-i kérdésére csak április 26-án kapott választ. Ez törvényt sért, hiszen 30 napja van hivatalosan válaszolni.

Fejes Róbertné kérdésre dr. Szabó Ervin válaszul elmondta, hogy szerinte bűncselekményt állít.

Az alpolgármester szerint kérdést tett fel, és nem állított. Felkérte polgármestert, hogy vizsgálja meg az ügyet.

Ezután Dávid Zoltán berekesztette az ülést.


Az OrosCafé további használatához el kell fogadnod a cookie-k használatát. További információ

Amennyiben a beállítás változtatása nélkül böngészel tovább az oldalunkon, vagy az "Elfogadás" gombra kattintasz, azzal elfogadot a cookie-k használatát.

Bezárás