Út- és közlekedési ügyintézőt keres a polgármesteri hivatal

Az álláspályázat benyújtásának határideje 2018. április 13. A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

Az Orosházi Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet út- és közlekedési ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közútkezelői és egyéb útkezelői hozzájárulások kiadása, közlekedési hálózat üzemeltetési, felújítási és karbantartási feladatainak ellátása, forgalomtechnikai fejlesztések, városi úthálózat korszerűsítési feladatainak koordinálása, biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése, lakossági és egyéb panaszok kezelése, jelzőtáblák, utcanevek, táblák állapotával kapcsolatos intézkedések, közlekedés szakági felújítások és karbantartási feladatok előkészítése, koordinálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Orosházi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • középiskola/gimnázium, műszaki középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és műszaki szakképesítés,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási területen szerzett – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
 • szakmai tapasztalat – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről igazolás,
 • iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról,
 • 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: A pályázatnak az Orosházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK.208/2018., valamint a munkakör megnevezését: út- és közlekedési ügyintéző.  
 • •Személyesen: Hudákné Dombovári Orsolya 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., I. em. 9. a., 12 óráig beérkezéssel.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik.Az OrosCafé további használatához el kell fogadnod a cookie-k használatát. További információ

Amennyiben a beállítás változtatása nélkül böngészel tovább az oldalunkon, vagy az "Elfogadás" gombra kattintasz, azzal elfogadot a cookie-k használatát.

Bezárás