Testületi ülés – 13 napirendet tárgyalnak

Soros ülését tartja Orosháza város képviselő-testülete hétfő délelőtt. A városatyák 13 napirendet tárgyalnak március 26-án. Többek között beszámol éves tevékenységéről a tűzoltóság, pályázatokkal kapcsolatban döntenek, valamint az önkormányzati szmsz módosítása is terítéken van.

Dávid Zoltán polgármester határozatképesnek nyilvánította a testület. Előzetesen jelezte távolmaradását Füvesi Sándor (MSZP), dr. Szabó Ervin (Jobbik), Kovács Péter (Fidesz) és Horváth József (Fidesz), míg Elekes Lajos (Fidesz) alpolgármester később érkezik.

1.) Tájékoztatás a 2018. évi vízterhelési díjról. A tájékoztató ide kattintva olvasható.

A beszámolót a testület kérdés nélkül elfogadta.

2.) A Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről. A beszámoló itt olvasható.

A káresetek száma nagyfokú növekedést mutatott, mely a nyári viharoknak és a szélsőséges időjárásnak köszönhető – tájékoztatta a testületet Bohák János az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka.

Felhívta a lakosság figyelmét, hogy a saját területen és közterületen található fákat vizsgálják meg, és ha korhadt fát találnak, saját ingatlan esetén gondoskodjanak róla, míg közterületén az Orosházi Városüzemeltetés és Szolgáltató Zrt. munkatársait értesítsék. A tűzoltóparacsnok arra kérte továbbá a polgárokat, hogy szerezzenek be szénmonoxid érzékelőt. A szabadtéri égetés esetén körültekintően járjanak el a lakosok.

Engedélyekre várnak a tűzoltóság felújításához (Fotó: Rosta Tibor)

Tájékoztatott a tűzoltóparancsnokság épületének felújításáról is. Elhangzott, hogy belügyminisztériumi engedélyeztetésekre várnak. A  felújítási munkálatok idejére az ideiglenes elhelyezéssel  kapcsolatban elmondta: Bajkán Györggyel a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság orosházi kirendeltségének vezetőjével keresik a megfelelő helyet. Egy telephelyet már találtak, a bérlés részleteiről jelenleg folynak a tárgyalások.

Dávid Zoltán polgármester köszönetét fejezte ki a tűzoltóság egész éves munkájáért.

A beszámolót 11 egyhangú igennel elfogadta a testület.

3.) Intézményi átszervezési javaslatok véleményezése. Az előterjesztés részletei itt olvasható.

Kis Eszter, a Békéscsabai Tankerületi Központ igazgatóhelyettese elmondta: a Táncsics Mihály gimnáziumban 2019 szeptemberétől kéttannyelvű képzést indítanak. A képzés ötéves, melyből a 0. évben intenzív angol nyelvoktatás fog történni. Kifejtette: három tárgyat kell választani a diákoknak, amit a célnyelven kell tanulni. Ilyen lehet például a matematika, biológia, illetve a kémia. Hozzátette azt is, hogy a képzésben résztvevő diákoknak feltétel a 12. évfolyam végére B2-es (középfokú) nyelvvizsga megszerzése.

Az alpolgármester nagy várakozással tekint a képzés elindítására (Fotó: Rosta Tibor)

Bojtor István kiemelte: az idegen nyelv ismerete rendkívül fontos a munkaerőpiacon. Mint mondta, a városvezetés mindent meg fog tenni, hogy segítése a képzést.

A képviselő-testület mind a négy határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.

4.) Lakott területen kívüli kerékpárutak birtokbaadása. Az előterjesztés ide kattintva található.

Név szerinti szavazáson elfogadták a határozati javaslatot. Minden képviselő igennel szavazott.

5.) Jézus Szíve Plébánia támogatásának elszámolása. Az előterjesztésről itt tájékozódhat bővebben.

9 igennel és 2 tartózkodással elfogadták az előterjesztést.

6.) Döntés a helyi védelem alatt álló épületek felújítására vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról. A részletek itt találhatók.

Ezt a napirendet kérdés és vita nélkül. 8 igen és 3 tartózkodással elfogadták az előterjesztést.

7.) Orosháza Város Napköziotthonos Óvodája Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Az előterjesztés itt található.

A határozati javaslatot 9 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta a testület.

8.) A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása. Az előterjesztésről bővebben itt olvashat.

A határozati javaslatot elfogadta a város képviselő-testülete.

Dávid Zoltán 10 perc szünetet rendelt el.

9.) TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00037 kódszámú, Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Orosházán elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása. Az előterjesztés ide kattintva érhető el.

Elekes Lajos alpolgármester rámutatott: az érintett pályázat energetikai korszerűsítést jelent az Egységes Szociális Központ négy idősek klubjában. Hozzátette: szükségesek az alapszigetelések elvégzése, amik természetesen többletköltségekkel járnak. Az alpolgármester visszautalt, a testület már korábban támogatta az ilyen jellegű munkák elvégzését, amennyiben szükséges.
– Az általános építőipari költségek jelentősen növekedtek az elmúlt egy évben – magyarázta a pályázat költségének növekedésével kapcsolatban.

Elekes Lajos pozitív fejleményekről is beszámolt: a többletköltségek visszatérítésére van lehetőség egy kormányzati döntésnek köszönhetően. Ez maximum az eredeti költségszámítás 30 százalékáig terjedhet ki. Az önerő biztosítása tehát igényelhető központi forrásból is.

Dávid Zoltán afelől érdeklődött, hogy mikor kezdődhetnek a munkálatok. Elekes Lajos válaszában elmondta, bízik benne, hogy a kivitelezővel egy hónapon belül alá tudják írni a szerződést és akkor tudnák átadni a munkaterületet.

Fetser János (MSZP) kért szót. A szocialista politikus szerint nyílt pályázati eljárásokra van szükség, és érdeklődött, hogy miért közel egy év kellett a közbeszerzés elindítására? Az egykori polgármester sérelmezte, hogy nem orosházi vállalkozókat hívnak meg a közbeszerzésekre.

–Miért kell többet fizetni? – tette fel a kérdést Fetser János. A frakcióvezető azt sejteti, hogy saját zsebbe mennek a többletköltségek. Érdeklődött továbbá, hogy a JT Infotéka megbízása miért kerül 1,3 millió forint?

Fetser János rámutattot a közbeszerzési etikai kódexben a nyílt eljárást szorgalmazzák. Szerinte fennáll a kartellgyanú a jelenlegi megbízásos rendszerben.

Fetser János (b) több kérdést is intézett Elekes Lajoshoz (Fotó: Rosta Tibor)

Elekes Lajos nyomatékosítva elmondta: visszautasítja a dogmaszerű kampányszöveget. Egy gondolattal értett egyet a szocialista politikussal, ami az, hogy végre Orosházára végre sok pénz érkezik. Fetser János megjegyzéseit sértőnek érzi: –Egy olyan polgármester, aki több cikluson keresztül sikeresen vezette a várost nem leli örömét a város fejlesztésében, állandóan visszaéléseket sejtet, elég elkeserítő – magyarázta az alpolgármester.

Az alpolgármester nem érti, hogy Fetser János miért emleget kartellgyanút. Kifejtette, hogy a kartellezés súlyos bűncselekmény, és itt ilyesmiről szó sincsen. Hozzátette, hogy a közbeszerzési törvénynek mindig megfelelően járnak el. A pályázatok előkészítése hosszú folyamat.

Ismét el kellett mondania, hogy az épitőipari költségek növekedése miatt emelkedett a beruházás ára.

A közbeszrzések piaci ára azért növekszik, mert rengeteg hasonló pályázat indult a térségben, de az országban. Mivel egy 100 millió forintos projektről van szó, így kb. egy százalék a megbízási díj.

Lövei Ferenc (Fidesz) képviselő afelől érdeklődött, hogy készült-e hatástanulmány a projekt megtérüléséről. Mint fogalmazott, biztosan megtérül rövid- vagy hosszú távon. Pontos számokra kíváncsi a képviselő. Emellett szót emelt a megújuló energiaforrások használásáért is.

Elekes Lajos alpolgármester egy geotermikus kút kiépítését szorgalmazta. A városvezetés elkötelezett a zöld energia mellett. A költséghatékonysággal kapcsolatban átadta a szót Barák Anita irodavezetőnek.

Barák Anita a Városfejlesztési Iroda vezetője elmondta, a pályázat fő célja az energetika korszerűsítés volt. A műszaki dokumentációkban megtalálható a hatástanulmány. Megerősítette, a megtakarítások biztosan növekedni fognak.

Dávid Zoltán felszólalásában az ellenzéket kritizálta. Mint mondta, sokszor nem támogatják a fejlesztéseket.

A kilencedik napirendi pontot hosszasan tárgyalták (Fotó: Rosta Tibor)

Fetser János érdeklődött, hogy miért Budapesten bontják ki a közbeszerzési értesítőjét. Elekes Lajos elmondta, a cégek székhelyén bontják ki a levelet. Fetser János szerint a cégnek kellene elutazni Orosházára, ha már ilyen sok pénzt fizetnek nekik. A szocialista politikus ismét csalást sejtet a dolgok mögött, mint mondta, hamarosan bizonyítékokat fog bemutatni a testületnek a céghálóval (kartell) kapcsolatban.

Elekes Lajos elmondta, a meghívásos közbeszerzésekre egy céget csak két alkalommal lehet meghívni. A meghívásos közbeszerzésekhez egy adatbázis áll rendelkezésre, amely adatbázisban bármilyen cég jelentkezhet, akik elvállalnának munkákat. Ha orosházi is bejelentkezik, akkor őket is meghívják. Mindenkinek érdeke a képviselő-testületben, hogy orosházi vállalkozókat segítsenek. A meghívásos rendszerbe egyébként folyamatosan cserélődnek a cégek.

A képviselő-testület a 8 igen, 2 nemmel és 1 tartózkodással elfogadta az előterjesztést.

10.) Beszámoló az átruházott hatáskörök 2017. évi gyakorlásáról. A beszámoló itt található.

A testület elfogadta a beszámolót, 8 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett.

11.) Éves beszámoló az Orosházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről. Az előterjesztés ezen a linket érhető el.

Elekes Lajos felkérte ismét a Városfejlesztési Iroda irodavezetőjét, hogy mutassa be, milyen nagyszabású projektek vannak jelenleg a városban. Az alpolgármester érdeklődött, hogy milyen a helyzet a jelenlegi bérlakás rendszerrel Orosházán.

Barák Anita elmondta, hogy jelenleg folyamatban van az elektromos töltőállomások kiépítése, illetve van két energetikai pályázat is. A bérlakásokkal kapcsolatosan elmondta,

7 igennel és 3 tartózkodással elfogadták.

12.) Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása. Az előterjesztés részletei ide kattintva érhető el.

Vita nélkül, 8 igen és 3 tartózkodás mellett elfogadta a testület.

13.) Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet IV. számú módosítása. A részletek itt találhatók.

Név szerinti szavazáson nyolc igen és három nemmel elfogadták.

Interpellációk

1.) Fetser János Kiket szolgál a fideszes sporttámogatás című interpellációja. Ide kattintva olvasható.

Dávid Zoltán válasza:

A „Kiket szolgál a fideszes sporttámogatás” tárgyú interpellációjára a következő választ adom:

Mint ahogyan az Képviselő úr előtt is ismert, az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018 (I.31.) rendelet 23.§-a értelmében „A civil szervezetek, valamint a sporttámogatások elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt”. A Bizottság nyílt ülésén döntött, így senkinek és semminek a „kizárása” nem történt a sporttámogatások felosztásakor. Megjegyzem, évek óta a bizottság hatáskörét képezi a támogatások felosztása, több más feladattal együtt.

A sporttámogatásra 128.000.000 Ft, valamint a Sportlétesítmények bérleti díja támogatásra 4.000.000 Ft került biztosításra az idei évi költségvetésben, ezen összeg került felosztásra a pályázó sportszervezetek között. Nem kizárólag a labdarúgás, kézilabda, birkózás sportágak támogatása történt meg a támogatások felosztása során, hanem az elosztási javaslat szempontja volt, hogy a városunkban működő minél több sportszervezet részére adjunk lehetőséget támogatás biztosítására, felkarolva ezzel több sportágat. Az idei évben így 21 sportszervezet részesült sporttámogatásban és 10 szervezet pedig létesítményhasználati támogatásban.

A korábbi támogatások minden esetben cél szerint lettek felhasználva, így az előírásoknak megfelelően összeállított tételes elszámolásokról szintén tájékoztatást kapott Képviselő úr az előterjesztést olvasva. Így csak megismételni tudom az Ön részére: miszerint azok megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal 1. emelet 11. számú irodában. Kollégáink készségesen állnak rendelkezésre az elszámolásokra vonatkozó adatigénylésekkel kapcsolatban, de ilyen kérelem hozzánk nem érkezett.

A támogatások felosztásáról szóló előterjesztés, valamint a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyv egyebekben a városi honlapon is elérhető, annak nyilvánossága biztosítva van.

Kérem válaszom elfogadását!

Fetser János nem fogadta el a választ, míg a testület 8 igen és 3 nem mellett elfogadta.

2.) Fetser János “Hova lettek a milliók a Diákélelmezésnél és ki fizeti vissza?” című interpellációja. Ide kattintva érhető el.

Dávid Zoltán válasza:

A „Hova lettek a milliók a Diákélelmezésnél és ki fizeti vissza?” tárgyú interpellációjára a következő választ adom:

Mint ahogyan azt korábbi válaszomban is leírtam, a Diákélelmezés volt intézményvezetőjével szemben a megtérítési igény érvényesítése folyamatban van.

Tudomásul kell vennünk ugyanakkor, hogy a jogszerű igényérvényesítéshez nem tekinthetünk el attól, hogy az érintett személlyel az igényünket összegszerűségében és jogalapjában is ismertessük, és lehetőséget biztosítsunk észrevételek megtételére, mert az önkéntes teljesítés elmaradása esetén eredményesen csak ezt igazolva fodulhatunk a bírósághoz.
Jelenleg az igényérvényesítési folyamat ezen szakaszában tartunk, várjuk a volt intézményvezető észrevételeit, esetlegesen hiányzó dokumentumok csatolását.

A korábbi évek vizsgálatát is el kívánom rendelni abban az esetben, ha a jelenleg érvényesíteni kívánt összeg vonatkozásában a volt intézményvezető a felvett járandóságok jogszerűségét igazolni nem tudja.
Rátérve a kamatokra elmondható, hogy az érvényesíteni kívánt összeg járulékokkal együtt került megjelölésre, ahogyan azt a Képviselő Úr részére megküldött Intézkedési terv is tartalmazza.

Kérem válaszom elfogadását!

– Ismételten felszólítóm, hogy tegyen feljelentést és intézkedjen az ügyben – mondta Fetser János, aki nem fogadta el a polgármester válaszát.

A testület 8 igen és 3 nem mellett elfogadta a választ.

3.) Fetser János “Általános ügyviteli tanácsadás hatszázezer forintért havonta fideszes módra” című interpellációja. Itt található.

Miközben Dávid Zoltán olvasta volna fel a napirendet, Németh Norbert és Rubi Gergely, egykori jobbikos politikusok berontottak a terembe. Németh Norbert egy nyers disznófejet helyezett el dr. Szabó Ervin (Jobbik) képviselő asztalán, aki nem volt jelen az ülésen. A hangulat rendkívül feszült volt, a polgármester szünetet rendelt el.

Dávid Zoltán méltatlannak tartja az imént látottak.
–Én mélyen elhatárolódok a történtektől. Képviselőtársamat arra kérem, hogy tisztázza az ügyeket és képviselőtársaival ezt lerendezni. Nem ez a helye az ilyen jellegű megmozdulásoknak.

Fetser János egyetértett a polgármesterrel, aki azt javasolta, hogy tegyenek feljelentést az ügyben.

Sára Csaba (Fidesz) felszólalásában elhatárolódásának adott hangot, illetve felszólította dr. Szabó Ervint, hogy azonnali hatállyal mondjon le tisztségéről, ugyanis bebizonyosodott, hogy alkalmatlan annak betöltésére.

Lénárt Zoltán (Jobbik) szintén elhatárolódásának adott hangot, aki előre megszervezett ügyre gyanakszik. Mint mondta, nem jobbikos belharcról van szó.

Feszült hangulat uralkodott a teremben az eset után (Fotó: Bakos Viktória)

Ezután folytatódott az ülés Dávid Zoltán válaszával:

Az „Általános ügyviteli tanácsadás hatszázezer forintért havonta fideszes módra” tárgyú interpellációjában írtakkal kapcsolatban Benkő Ferenc vezérigazgató urat megkerestem, idézem a tájékoztató levelében írtakat:

„Fetser János Önkormányzati képviselő Úr által 2018. március 20. napján, a hotellel kapcsolatban beterjesztett interpellációra válaszolva az alábbi tájékoztatást adom:

Csobota-Kiss Árpád szállodavezetővel kötött megállapodásom értelmében Csobota Úr részben megbízási, részben munkaszerződés keretén belül látja el a szálloda vezetésével kapcsolatos feladatait.

Ennek érdekében megbízási szerződést kötöttem Csobota-Fehér Viktória egyéni vállalkozóval, aki Csobota Úr felesége és a családon belül ő rendelkezik vállalkozói igazolvánnyal.

A megkötött megbízási szerződés értelmében a megbízott a szálloda vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására megfelelő szakmai tapasztalatokkal rendelkező szakembert delegál a megbízónak férje, Csobota-Kiss Árpád személyében.
A szálloda vezetésével kapcsolatos napi feladatok elvégzése után a megbízott vállalkozó – általános üzletviteli tanácsadás jogcím alatt – havonta 600.000 Ft értékben jogosult kiállítani tárgyi adómentes számlát.

Ezen felül Csobota-Kiss Árpád alkalmazotti jogviszonyban, munkaszerződéssel, napi két órában van foglalkoztatva az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-nél, mely tevékenysége után havonta nettó 30.008 forint javadalmazásban részesül.
Ezen felül Csobota Kiss Árpád más javadalmazásban, semmilyen egyéb más jogcím alatt nem részesül.”

Kérem válaszom elfogadását!

Fetser János nem fogadta el a választ, míg a testület igen.

4.) Fetser János A városi csatornahálózat beruházásnak garanciális munkája című interpellációja. Ide kattintva érhető el.

Dávid Zoltán válasza: 

„A Városi csatornahálózat beruházásának garanciális munkája” tárgyú interpellációjára a következő választ adom:

Orosháza Város Önkormányzata a városi csatornahálózat beruházás kapcsán a műszaki képviseletre az OVIBER-EUROUT Konzorcium mérnök szervezettel kötött szerződést.

A mérnök szervezet a teljesítési igazolást a jótállási időszak alatt az éves garanciális felülvizsgálatok alkalmával feltárt és kijavított hibák vonatkozásában állította ki.

A jótállási időszak leteltét követően a szavatossági időszak kezdődött el. Azon problémák vonatkozásában, melyek a jótállási időszakot követően kerülnek jelzésre, a Kivitelezővel szemben szavatossági igényt áll módunkban érvényesíteni.

A Szőlő körút problémája a Kivitelező felé már lejelentésre került.

Kérem válaszom elfogadását!

Fetser János szerint nem kapott választ kérdéseire. A képviselő nem fogadta el a választ. A testület viszont 8 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta a választ.

Sára Csaba kérdéssel fordult a polgármesterhez. Mint mondta, már korábban jelezte, hogy a máltai játszótér környékén a kandellátorok tetején hibások az elektromos kábelek. Ennek a javításáról érdeklődött. Dávid Zoltán intézkedést ígért.

A polgármester lezárta a nyilvános ülést.


Az OrosCafé további használatához el kell fogadnod a cookie-k használatát. További információ

Amennyiben a beállítás változtatása nélkül böngészel tovább az oldalunkon, vagy az "Elfogadás" gombra kattintasz, azzal elfogadot a cookie-k használatát.

Bezárás