Tíz napirendet tárgyal a képviselő-testület

Február utolsó napján tartja soron következő ülését a képviselő-testület. A városvezetők tíz napirendi pontot nyílt, hat napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalnak.

Dávid Zoltán határozatképesnek nyilvánította az ülést, egyedül Lövei Ferenc (Fidesz) jelezte előre hiányzási szándékát. Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyzőt dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta aljegyző helyettesíti a mai testületi ülésen.

Füvesi Sándor ügyrendben kért szót. A szocialista képviselő afelől érdeklődött, hogy miért nem vették napirendre az előterjesztését. Az aljegyzőtől azt szerette volna megtudni, hogy formailag megfelel-e az előterjesztés.

Az aljegyző válaszul elmondta: az előterjesztés megfelel a követelmények, de azt a polgármesternek kell inditványoznia, hogy felvegyék napirendre.

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Az előterjesztés részletei itt olvashatók.

Az első napirendet vita nélkül 9 igennel és 5 tartózkodással elfogadta a testület.

2.) Tájékoztató a Békéscsabai Tankerületi Központ fenntartásában működő Orosháza Város közigazgatási területén lévő köznevelési intézmények 2016/2017. tanévi munkájáról. Az előterjesztés részletei itt találhatók.

Dr. Szabó Ervin (Jobbik) a tanulólétszám csökkenésére hívta fel a figyelmet, mint mondta, jól látható, hogy elöregszik a város. Ez a csökkenésnek a tetten érhető mértéke. A hátrányos helyzetű gyermekek száma gyarapszik, ami ellen tenni kell. Szerinte a városvezetés a hibás, és ezen kellene dolgoznia, nem a “látványberuházásokon”. Dávid Zoltán polgármestertől azt kérdezi: mit kíván tenni, hogy a demográfia tendenciák csökkenjenek, a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére?

A polgármester kiemelte, hogy egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a szociálisan rászorulók segítésére. Tűzifa, szociális étkeztetés, gyermek étkeztetést – sorolta. Hozzátette: minden város küzd azzal a problémával, hogy elmennek a fiatalok. Utalt például a következő napirendre, ahol pontosan az oktatás fejlesztésére fektetik a hangsúlyt. Említette továbbá a Linamar fejlesztését, amivel 119 új munkahely jön létre városunkban.

Dr. Szabó Ervin válaszában hangoztatta, hogy konkrétumokat akar hallani, hiszen a hátrányos helyzetű gyermekek száma drasztikusan növekszik.

A jobbikos képviselőt többször kellett rendre utasítani bekiabálásai miatt (Fotó: Rosta Tibor)

Fetser János szomorúnak tartja, hogy 150 fővel csökkent a Táncsics gimnázium hallgatóinak száma 2012 óta. Örömteli, hogy a Linamar fejlődésével Orosháza megőrzi ipari városi jellegét is. Visszautalt a polgármesterségi idejére: az ő célja az volt, hogy az orosházi oktatási intézmények feleljenek meg a kor és a szülők elvárásnak, ebben viszont nagy a lemaradás. Beszélt továbbá az iskolák államosításáról, az MTA legfrissebb tanulmányáról, mely szerint rossz irányba halad az oktatás. Többek között ezért sem támogatják az előterjesztést.

Elekes Lajos alpolgármester több adatra is reflektált: dr. Szabó Ervin felszólalására, mely szerint tíz százalék felett vannak a hátrányos helyzetű gyermekek száma, a Táncsics esetében 1,4 százalék. Ekkor dr. Szabó Ervin bekiabált, a mai ülésen már sokadszor. A polgármester rendre utasította a jobbikos képviselőt – ezután Elekes alpolgármester folytatta: reagált Fetser János képviselő felszólalására is, amikor a Táncsics gimnázium csökkenésére. Mint mondja, a szakképzési centrumok létrejöttével a Táncsicstól sok diák és képzés került el.

Fejes Róbertné kért szót, majd elmondta, hogy a hátrányos helyzetű diákok száma nem csak orosháziak, nagyon sokan járnak be a környező településekről. Köszönet illeti a pedagógusokat, a diákokat, amiért ilyen hírnevet és eredményeket szereznek a gimnáziumnak és a városnak.

Bojtor István alpolgármester szerint ez a napirend egy hisztérikus kampányba ment át, elnézést kért a vendégektől, úgy fogalmazott : – Ez a mi testületünk. Az alpolgármester felkérte az előterjesztőket, hogy dr. Szabó Ervin állításának megfelelően valóban lehetetlen helyzetben dolgoznak-e?

Kis Eszter, a Békéscsabai Tankerület Igazgatóhelyettese kapott szót, az ülés során első alkalommal:
– A Táncsics esetében valóban van csökkenés, amit részben magyarázza a demográfia csökkenést, de a legnagyobb részt a szakképzés áthelyezése teszi ki, akik leginkább Orosháza tetületén vannak. A csökkenés mögött az eltérő fenntartású oktatási intézmények is szerepet játszanak, például az egyházi iskolák – mondta, majd hozzátette, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek növekedésében az is szerepet játszik, hogy az SOS gyermekfalu diákjai a Vörösmarty iskolába kerültek. A pedagógusok és a tanulók nem dolgoznak mostoha körülmények között, a Klebensberg központokban igyekszünk kidolgozni tárgyi, szakmai és bármilyen feltételt az oktatáshoz. Orosháza oktatási intézményeiben kiváló minőségű oktatás zajlik, amiért külön gratuláltam a bizottsági ülésen. A felvételi eredmények is azt mutatják, hogy a Táncsics tanulóinak több mint 80 százaléka neves felsőoktatási intézményben tanul tovább.

Elekes Lajos méltatlannak tartja, hogy egy fontos témánál ilyen vita alakult ki (Fotó: Rosta Tibor)

Elekes Lajos alpolgármester is hozzászólt, szerinte ennél fontosabb előterjesztés nem sok van egy évben, szomorú, hogy ilyen méltatlan vita alakult ki.

Füvesi Sándor kérdést tette fel: – Senki nem érzi méltatlannak, hogy Békéscsabai Tankerülethez tartozunk? Annak ellenére, hogy iskolaváros vagyunk? Annyival nem vagyunk megtisztelve, hogy a Tankerületi igazgató megtiszteljen?
A szocialista képviselő tanár és diáktüntetésekről is beszélt. Az oktatás ügyéhez hozzátette: reméli, hogy visszakerülhetnek iskolák önkormányzati fenntartásba, ha az adott város megengedheti magának. Mint mondja a szocialista városvezetés alatt sokkal több pénz került az oktatási intézményekbe.

Fejes Róbertné az MSZP képviselőjének felszólalására kifejtette, hogy Budapesten volt, de itt Orosházán nem – nyomatékosította, kiemelve: ha az iskolaigazgató bármiféle segítséget kér, akkor megkapja. Példáként említette, hogy a Táncsics igazgatójával folyamatosan egyeztetnek.

3.) Döntés a Szegedi Tudományegyetem és a Linamar Hungary Zrt. között létrejövő Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ létesítését célzó együttműködés támogatásáról. Az előterjesztés itt található.

Dávid Zoltán polgármester elmondta, hogy több egyetemmel kialakult egy partneri viszony, a bővítésre törekszenek, a tárgyalások már el is indultak. A városvezető szerint örömteli, hogy helyben képeznek mérnököket. Bojtor István ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy a képzés leghamarabb 2019 februárjában indulhat el.

14 egyhangú igennel elfogadták az előterjesztést.

4.) Felhatalmazás közbeszerzési feladat ellátására vonatkozó szerződéskötésre. Az előterjesztésről bővebben itt olvashatnak.

Fetser János a közbeszerzési eljárásról érdeklődik, hogy ki nyújtotta be, milyen terveket, az ellenzéki képviselő miért nem látták azt? Emlékeztetett, hogy a kiskunhalasi céggel már voltak korábban problémák. Egy gond van, hogy nem a város érdekeit szolgálja a projekt – zárja a szocialista frakcióvezető.

Elekes Lajos elmondta, hogy az előzetes becslés szerint nettó 25 millió forint alatt volt a beruházás összege, ezért a város saját önkormányzati beszerzési eljárást indított. Az ekkor beérkezett ajánlatok több volt az előzetes becslés alapján. Ezután újabb értékbecslést végeztek és mivel az összeg továbbra is a 25 millió forint felett volt, ami után már nyílt közbeszerzést kell kiírni, ezért így cselekedtek. A közbeszerzési eljáráshoz felbéreltek egy céget majd ezután érkezhetnek ajánlatok a beruházáshoz.

A polgármester tíz perc szünetet rendelt el.

Elekes Lajos felsorolta az önkormányzati beszerzési eljárásra jelentkező cégeket. Meghívásos közbeszerzéshez a tanácsadói cégekhez három cégeket kértek fel: érvényes ajánlatot a JT Infotéka Kft. adott.
Fetser János azt mondja, hogy a projekt nem a város érdekeit szolgálja, mert olyan cégek hívtak meg, akik nem adnak érvényes ajánlatot. Helyi és környékbeli vállalkozókat nem is hívtak meg, ezért módosító indítványt fog tenni.

Fetser János szerint a beruházások nem a város érdekeit szolgálják (Fotó: Rosta Tibor)

–A helyi vállalkozók ebből nincsenek kizárva. Sok pályázatunk van, és sok van elbírálás alatt. Nem lehet, és nem is szabad előnyben részesíti helyi vállalkozókat. Ezt tiltják törvények. Ugyanazon vállalkozókat csak kétszer hívhatjuk meg. Én bíztatom a helyieket jelentkezzenek. Összességében nagyon nehéz olyan vállalkozót találni, aki el tudja végezni ezeket a munkákat – válaszolt az alpolgármester.

Füvesi szerint gumikesztyűben, csipeszben kell hozzányúlni Elekes Lajos előterjesztéseihez – indítja személyeskedve hozzászólását. Füvesi Sándor korrupcióra gyanakszik, szerinte nyilvános közbeszerzés keretében kellene lebonyolítani az ilyen eljárás. A szocialista szerint létre kell hozni egy közbeszerzési bizottságot.

Füvesi Sándor gyakran sértő kifejezéseket használva fejtette ki véleményét (Fotó: Rosta Tibor)

Elekes Lajos higgadtan válaszolva kifejti: az önkormányzati szmsz lehetővé teszi ilyen bizottság létrehozását. A közbeszerzési eljárások módja az időbeliség miatt fontos, mivel a Terület és Településfejlesztési Operatív Program pályázatának befejezési határideje szorít, ezért nem minden esetben fér bele hónapos csúszás. Kitért továbbá arra is, hogy a képviselők egy héttel a testületi ülés megkapják az előterjesztéseket. A végén reagált Füvesi Sándor személyeskedő, gumikesztyűs megnyilvánulásához: elég volt az ilyenekből, mit gondol magáról, hogy ilyenek mond.

Fetser János ehhez annyit szól hozzá: korrupciótól fertőző az előterjesztés.

Az MSZP-s képviselő módosító inditványát 9 nem és 5 igen arányban nem fogadta el a testület.

Az előterjesztés 9 igen és 5 nem után elfogadták.

5.) Műszaki tartalom módosítása az elektromos töltőállomások kiépítésére irányuló pályázat vonatkozásában. Az előterjesztés ide kattintva érhető el.

Fetser János ezúttal is problémásnak találta a közbeszerzési eljárásokat. Füvesi Sándor azt vélelmezi, hogy rendszeresen alábecsülik a beruházásások értékét. Szerinte az előterjesztés tartalmilag is helytelen. Átlátható, nyilvános közbeszerzésekre van szüksége a városnak – mondja Füvesi.

Elekes Lajos válaszol: – A gyorstöltőt – mely költsége 12 millió forintra becsültek – elkerülő útra terveztek nem érte meg a MOL számításai alapján. Ezért nem is épül a gyorstöltő. A helyszínek kiválasztása szakemberek által történik mindig. Így például az elkerülőre (a MOL kúthoz) azért terveztek gyorstöltőt, mert ott gyorsan lehetett volna feltölteni autót, míg gyopároson az emberek több időt töltenek el.

Dr. Szabó Ervin szerint a töltők nem az orosháziak érdekeit szolgálja, hiszen most is a fürdőzökkel példálozott az alpolgármester. Ő már korábban is javasolta, hogy a belvárosban építsék meg az elektromos töltőket.

Az előterjesztést végül 9 igen és 5 tartózkodás mellett elfogadta a testület. 

6.) TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00046 kódszámú, Óvodák felújítása Orosházán elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása. Az előterjesztés részletei ide kattintva olvashatók.

Fetser János módosító inditványt nyújt be, amihez név szerinti szavazást kér.

Az MSZP frakcióvezetője hosszasan beszél arról, hogy miért nem orosháziak végzik el a beruházásokat. Szerinte szándékosan nem csinálnak nyílt közbeszerzési eljárásokat. Már büntetőfeljentésről beszél, habár elismeri, hogy valószínűleg nem tud tenni.

Elekes Lajos elmondja, hogy nincs új mondanivaló, két napirenddel ezelőtt válaszolt. Biztosan lesznek orosháziak is. Megköszönte, ahogy az alpolgármester fogalmazott az MSZP feljelentő gurujának, hogy folyamatosan büntetőfeljárással fenyeget és tesz, ami csak még nagyobb pontosságra ösztönzi okát. Károsnak tartja, hogy az ellenzék mindig hátráltja a pályázatokat, nincs előremutató gondolat.

Fetser János azt állítja, hogy nem szokott feljelentéseket tenni, sőt Elekes Lajos jelentette fel őt egyszer. Az MSZP frakcióvezetője módosító javaslatot nyújt be: új, nyílt közbeszerzési eljárást készítsen a város ebben a pályázatban. Név szerinti szavazást kér.

Burka László érdeklődik, hogy kik nyújtott be pályázatokat, ugyanis az előterjesztésben csak a két érvényes ajánlattevő szerepel. Elekes Lajos válaszol.

Füvesi Sándor kérdezi: miért nem lehet nyílt közbeszerzést kiírni? De ami mégis felháborító, hogy a meghívásos beszerzésen nem szerepelnek orosházi vállalkozók. Elekes Lajos kérdezi: ha lenne közte orosházi, akkor mibe köt bele?

Elekes Lajos visszautalt Fetser János polgármesterségére, amikor az Alföld Szálló felépítésénél szegediek csinálták. Később azt a céget felszámolták, így még a kötbért se kérhették számon rajtuk. Hozzáteszi, hogy jelentsék fel, majd meglátják, hogy történt-e valami szabálytalanság vagy sem. De addig ne terjesszenek mutyigyanút.

Fetser János módosító indítványát név szerinti szavazáson 9 nem és 5 igen mellett nem fogadták el.

Az eredeti előterjesztést név szerinti szavazásán 9 igen és 5 nem mellett elfogadták.

7.) Támogatásban részesült TOP-16. pályázatok de minimis támogatási kerete. Az előterjesztés ide kattintva olvasható.

Az első határozati javaslatot 9 igennel elfogadták
A második határozati javaslatot 9 igennel és 5 nemmel elfogadták.

8.) Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2017. évi tevékenységéről. A részletek itt találhatók.

A beszámolót elfogadták 10 igen és 3 nem mellett.

9.) A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2017. évi beszámolója és 2018. évi munkaterve. Az előterjesztés ide kattintva olvasható.

Az előterjesztést 13 igennel elfogadták.

10.) Döntés a 2018. évi költségvetés XVII. Szociális védelem fejezete terhére biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésről. Az előterjesztés itt található.

Az előterjesztést 13 igennel egyhangúlag támogatják.

11.) Kalandpark és DOTTO kisvonat üzemeltetés 2017. évi elszámolása. Az előterjesztés ide kattintva olvasható.

Fetser János kér szót, majd szarkasztikusan megjegyzi, hogy a turisztikai attrakciónak kikiáltott Dottó kisvonat hatalmas veszteséges termel.

Benkő Ferenc kiemeli, hogy a tavaly nyári vihar miatt jelentősen csökkent a kalandpark látogatottsága, hiszen több olyan alappillérnek számító fát tett tönkre, ami gyarkolatilag ellehtetlínette a működést.

Az első határozati javaslatot 8 igennel és 5 nemmel, a másodikat 9 igennel és 4 nemmel fogadták el.Az OrosCafé további használatához el kell fogadnod a cookie-k használatát. További információ

Amennyiben a beállítás változtatása nélkül böngészel tovább az oldalunkon, vagy az "Elfogadás" gombra kattintasz, azzal elfogadot a cookie-k használatát.

Bezárás