Kodolányi-ösztöndíj középiskolások számára

A Kodolányi János Főiskola tevékenységéhez kapcsolódó területeken kiemelkedő eredményeket elérő középiskolások számára nyújt támogatást. Az ösztöndíjakban 10 diák részesülhet.

A Kodolányi János Főiskola az EFOP-3.4.4-16-2017-00001 számú projekt keretében támogatja a pályázaton nyertes diákokat. Az ösztöndíjban a Kodolányi János Főiskola tevékenységéhez kapcsolódó matematikai, természettudományos, informatikai, műszaki szakok területén, kiemelkedő tanulmányi-, tudományos, sport és/vagy kulturális teljesítményt nyújtó középiskolás diák részesülhet. A támogatható diákok létszáma: 10 fő.

Pályázati feltételek:

  1. Pályázatot nyújthat be az a középiskolás diák, aki határidőre benyújtotta pályázatát és a fenti területek bármelyikén kimagasló eredményt ért el.
  2. A pályázaton Békés és Csongrád megyében lévő állandó lakhellyel rendelkező diákok jelentkezhetnek.
  3. A pályázatokat a főiskola orosházi központi címére nyújtják be a mellékelt pályázati adatlapon. Az adatlap mellé kérjük, küldjenek be motivációs levelet, melyben megírják milyen kiemelkedő teljesítmény miatt tartják magukat alkalmasnak az ösztöndíjra. A pályázat beérkezési határideje 2018. március 12. A pályázathoz csatolni kell oktatói ajánlást, valamint a személyes adatok KJF általi kezeléséhez való hozzájárulást.
  4. A pályázat maximum terjedelme 2 gépelt oldal + mellékletek
  5. A pályázathoz kérjük csatolni a lakcímkártya másolatát!
  6. A pályázat benyújtásának helye: 5900 Orosháza, Gyopárosi út
  7. A pályázatok rangsorolását és indoklását a Kodolányi díjat elbíráló bizottság végzi.
  8. A támogatás összege egyszeri 50.000 Ft. Folyósítására május 15-ig van mód.

 

Pályázati adatlap

EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Kodolányi ösztöndíj

A támogatást kérő adatai:

NÉV:

INTÉZMÉNY:

 

SZÜLETÉSI HELY: _________________________ SZÜLETÉSI IDŐ:_____________

 

ÁLLANDÓ LAKCÍM: ________________________________________

ÉRTESÍTÉSI CÍM: ________________________________________

A PÁLYÁZÓ ELŐZŐ KÉT FÉLÉVI TANULMÁNYI ÁTLAGA: ________

 

A KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM MEGNEVEZÉSE, CÍME: ____________________________

__________________________________________________________________

Fegyelmi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben feltüntetett adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Aki a valóságnak nem megfelelő adatokat közöl, kizárja magát további tanulmányi idejére minden támogatás alól, illetve fegyelmi eljárás indítható ellene. Az adatokat a kérelem elbírálása érdekében saját elhatározásomból szolgáltattam.

Kelt: ______________________________________

 

________________________a pályázó aláírása

BEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. március 12.

Benyújtás helye: személyesen vagy postán: 5900 Orosháza Gyopárosi út 4.

E-mailben, bescannelt aláírásokkal: oroshaza@kodolanyi.hu

A kitöltött adatlapot és mellékleteket a Bíráló Bizottság bizalmasan kezeli, és öt évig őrzi meg.

NYILATKOZAT

Alulírott, név:

szül hely és idő:

anyja neve:

lakcím:

nyilatkozom, hogy a KJF pályázati felhívására benyújtott pályázatomban szereplő személyes adataimnak a pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárulok.

Dátum:

pályázó aláírásaAz OrosCafé további használatához el kell fogadnod a cookie-k használatát. További információ

Amennyiben a beállítás változtatása nélkül böngészel tovább az oldalunkon, vagy az "Elfogadás" gombra kattintasz, azzal elfogadot a cookie-k használatát.

Bezárás