Diákkutatói ösztöndíj középiskolások számára

Középiskolások számára ad lehetőséget diákkutatói ösztöndíjak megpályázására a Kodolányi János Főiskola. A támogatást 10 diák kaphatja meg, akik az iskola tevékenységéhez kapcsolódó fő területeken nyújtanak kiemelkedő teljesítményt.

A Kodolányi János Főiskola az EFOP-3.4.4-16-2017-00001 számú projekt keretében ösztöndíjjal támogatja a pályázaton nyertes diákokat.

Az ösztöndíjban a Kodolányi János Főiskola tevékenységéhez kapcsolódó matematikai, természettudományos, informatikai, műszaki szakok területén, kiemelkedő tanulmányi-, tudományos- teljesítményt nyújtó középiskolás diák részesülhet. A támogatható diákok létszáma: 10 fő.

Pályázati feltételek:

 1. A pályázat elbírálása két körben történik. Első körben a jelentkezőnek online kérdőíves teszten kell megfelelnie, míg a második körben 5-10 oldal közötti dolgozatot szükséges benyújtani. A teszt eredménye 20 %-ban, míg a dolgozat eredménye 80%-ban számít be a végső rangsorba.
 2. A pályázaton Békés és Csongrád megyében lévő állandó lakhellyel rendelkező diákok jelentkezhetnek.
 3. Pályázatot nyújthat be az a középiskolás diák, aki a kodolanyi.videosquare.eu portal MTMI előadásaihoz kapcsolódó online kérdőíves teszten legalább 75%- os eredményt ért el. A kérdőív linkjét a pályázati adatlapon megadott emailcímre küldjük meg.
 4. A pályázatokat a hallgatók a felsőoktatási intézmény orosházi központi címére nyújtják be a mellékelt pályázati adatlapon. A pályázat beérkezési határideje 2018. március 12. A pályázathoz csatolni kell oktatói ajánlást, valamint a személyes adatok KJF általi kezeléséhez való hozzájárulást.
 5. A jelentkezési lapot visszaküldők vállalják mindkét forduló feladatainak elkészítését, visszaküldését.
 6. A pályázatok rangsorolását és indoklását a Diákkutatói ösztöndíjat elbíráló bizottság végzi.
 7. A támogatás összege egyszeri 50.000 Ft, mely az adott év májusában kerül kifizetésre.
 8. A pályázat tartalma: a megadott esszé-témakörökből egy kidolgozása a tudományos normáknak megfelelően. A jelentkezők a jelentkezésüket követően megkapják a dolgozat elkészítésének pontos kritériumrendszerét is.
 9. A pályázathoz kérjük csatolni a lakcímkártya másolatát!
 10. Az esszét e-mailben kell megküldeni az azonosító megadásával a következő e-mail címre: oroshaza@kodolanyi.hu.

A kidolgozandó esszé témakörei:

Alkalmazott XXI. századi informatikai eszközök, szoftverek

Felhő alapú adattárolás lehetőségei a kutatásban

A közösségi média a tudományos életben

Műszaki innováció újdonságai

Matematika a közösség szolgálatában

A természettudományok társadalmi megközelítése

A gazdasági fejlődés Magyarországon és az Európai Unióban

A fenti témakörökből egyet szükséges választani egy tetszőlegesen meghatározott címmel.

Formai követelmények:

A külső borítón az alábbi adatok szerepeljenek:

A készítő neve, a dolgozat neve és a kidolgozott esszétéma

Főszöveg: minimum 5 oldal, maximum 10 oldal terjedelem

Betűméret: 12-es Sortávolság: 1,5

Margók: jobb, fent, lent: 2,5 cm; bal: 2,5 cm

Lábjegyzet: lap alján, folyamatos számozással, 10-es betűméret, 1,5 sortávolság

Irodalomjegyzék: főszöveg után, 12-es betűméret, 1-es sortávolság

Képanyag: mellékletként

Pályázati adatlap

EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Diákkutatói ösztöndíj

A támogatást kérő adatai:

NÉV:

INTÉZMÉNY:

SZÜLETÉSI HELY: _________________________ SZÜLETÉSI IDŐ:_____________

ÁLLANDÓ LAKCÍM: ________________________________________

ÉRTESÍTÉSI CÍM: ________________________________________

A PÁLYÁZÓ ELŐZŐ KÉT FÉLÉVI TANULMÁNYI ÁTLAGA: ________

A KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM MEGNEVEZÉSE, CÍME: ____________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

A kodolanyi.videosquare.eu portal MTMI előadásaihoz kapcsolódó online kérdőíves teszten használni kívánt azonosítója (email-címe):

A választott esszékérdés címe:

Oktatói ajánlás:

Fegyelmi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben feltüntetett adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Aki a valóságnak nem megfelelő adatokat közöl, kizárja magát további tanulmányi idejére minden támogatás alól, illetve fegyelmi eljárás indítható ellene. Az adatokat a kérelem elbírálása érdekében saját elhatározásomból szolgáltattam.

Kelt: ______________________________________ ________________________ a pályázó aláírása

BEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. március 12.

Benyújtás helye: személyesen vagy postán: 5900 Orosháza Gyopárosi út 4. E-mailben, bescannelt aláírásokkal: oroshaza@kodolanyi.hu

A kitöltött adatlapot és mellékleteket a Bíráló Bizottság bizalmasan kezeli, és öt évig őrzi meg.

NYILATKOZAT

Alulírott, név:

szül hely és idő:

anyja neve:

lakcím:

nyilatkozom, hogy a KJF pályázati felhívására benyújtott pályázatomban szereplő személyes adataimnak a pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárulok.

Dátum:

pályázó aláírása

É R T É K E L Ő L AP

Az értékelés szempontjai Adott pontszám

 1. A dolgozat szerkezeti felépítése, tartalmi tagolása, formai megjelenése 0- 5 pont 0–5 pont A követelményeknek nem felel meg 0 pont Sok esetben kifogásolható 1–2 pont A követelményeknek általában megfelel 3–4 pont Kifogástalan szerkezet, tartalmi tagolás, szép kivitel 5 pont
 2. A dolgozat nyelvezete, stílusa 0-5 pont 0–5 pont Nyelvezete, mondatszerkesztése erősen kifogásolható, idegen nyelven durva helyesírási hibákkal 0 pont Nyelvezete, stílusa sok hiányossággal, idegen nyelven kisebb helyesírási hibákkal 1–2 pont Nyelvezete megfelelő, kevés stílushibával 3–4 pont Kifogástalan nyelvezet és stílus 5 pont
 3. A téma kifejtése 0- 10 pont 1–10 pont Tisztázatlan problémafelvetés, homályos célkitűzések 0 pont Elnagyolt problémafelvetés, a célok hiányos megfogalmazása 1–4 pont Világos problémafelvetés, a célok szabatos megfogalmazásával 5–7 pont A probléma világos kifejtése, továbbvezető kérdésfeltevésekkel 8–10 pont
 4. Szakmai megalapozottság 0-10 pont 1-10 pont Csak tankönyvek vagy jegyzetek anyagát tartalmazza 0 pont Legfontosabb hazai szakirodalom, irodalmi hivatkozással 2–4 pont A vonatkozó szakirodalom, korrekt hivatkozásokkal 5–7 pont A vonatkozó szakirodalom kritikai elemzése, korrekt hivatkozásokkal 8–10 pont
 5. Az alkalmazott vizsgálati módszerek 0-5 pont 0-5 pont Vizsgálati módszer nélkül 0 pont Egyszerű rutinvizsgálat 1–2 pont Hagyományos, elemi szintű elemzés 3–4 pont Átfogó vizsgálati módszerek, egyéni következtetésekkel 5 pont
 6. Az eredmények feldolgozási módja 1–10 pont Leíró jellegű állapotfelvétel 0 pont Kritikai elemzés, részleges feldolgozás 1–4 pont Kritikai elemzés önálló meglátásokkal 5–7 pont Kritikai elemzés önálló meglátásokkal és színvonalas feldolgozással 8–10 pont
 7. A dolgozat összefoglalása

0- 5 pont 0–5 pont Zavaros, leíró összefoglalás, tézisek nélkül 0 pont Leíró jellegű összefoglalás, elnagyolt tézisekkel 1–2 pont Világosan tagolt összefoglalás, korrekt megállapításokkal 3–4 pont Kifogástalan, lényegre törő összefoglalás, logikus egyéni megállapításokkal 5 pont PONTSZÁM ÖSSZESEN: 0 – 25 pont 26-31 pont 32–38 pont 39-44 pont 45–50 pontAz OrosCafé további használatához el kell fogadnod a cookie-k használatát. További információ

Amennyiben a beállítás változtatása nélkül böngészel tovább az oldalunkon, vagy az "Elfogadás" gombra kattintasz, azzal elfogadot a cookie-k használatát.

Bezárás