Testületi ülés – 23 napirendi pontot tárgyalnak

Ismét összeül Orosháza képviselő-testülete szerda délelőtt. A képviselők 23 napirendi pontot tárgyalnak.

A képviselők már a Városháza nagytermében gyülekeznek, hamarosan kezdünk. A mai testületi ülésen Horváth József (Fidesz) és Lövei Ferenc (Fidesz) hiányozni fog, míg Burka László (független) később érkezik.

Fetser János napirend előtt kért szót: megkérdezte, hogy az asztalon található csokoládékat milyen pénzből finanszírozták.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző elmondta, hogy a Polgármesteri hivatal forrásaiból vásárolták a karácsonyi ajándékokat. A szocialista képviselő a frakció nevében a válasz után visszaadta az ajándék csokoládékat.

Fetser János (szürkében) visszaadta az hivatal ajándékát (Fotó: Rajki Judit)

Fetser János ismét ügyrendben kért szót: kérvényezte, hogy vegyék fel napirendre egy 24. pontot közérdekű bejelentések néven, 25. pontban pedig az interpellációkat és kérdéseket.

A képviselő-testület 13 egyhangú igennel elfogadta a javaslatot.

Füvesi Sándor kért szót. Az előző testületi ülésen az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről döntött a testület, a szocialista frakció képviselője erre utalt vissza. A bérlakásokkal kapcsolatban elmondta, hogy számtalan pályázó van azokra, így nem tudják kielégíteni az igényeket.

Dávid Zoltán polgármester válaszában kifejezte, hogy 340 önkormányzati lakás van, a pályázatok folyamatosak. Az idei évben harminc lakásbérleti szerződést hosszabbítottak meg és 11 közérdekű lakást adtak ki. Szerinte a szocialista képviselőtársa a karácsonyi hangulatot meglovagolva hibáztatja a városvezetést.

Elekes Lajos alpolgármester emlékeztetett, hogy Füvesi képviselő úr Facebook-oldalán is megosztotta a gondolatait, amire három lájk és egy hozzászólás érkezett.

1.) A Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről. A beszámoló ide kattintva érhető el.

Bohák János tűzoltó alezredes az Orosházi tűzoltólaktanya felújításáról és annak látványterveiről, hasznos funkcióról tájékoztatott.

Fetser János és dr. Szabó Ervin (Jobbik) köszönetét fejezte ki a tűzoltók egész éves munkájáért.

A testület 13 egyhangú igennel elfogadták az előterjesztést.

2.) A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2017. évi felülvizsgálata. Az előterjesztés ezen a linken olvasható.

Tóth Zoltánné (Fidesz) úgy gondolja, hogy egy nagyon korrekt szociális szolgálati rendszert alakítottak ki és Orosházán a rászorulók igényeit mindig igyekeztek kielégíteni.

Dr. Szabó Ervin felszólalásban arra hívta fel a figyelmet, hogy egy év alatt 574 fő hagyta el Orosháza városát, ami szerinte a városvezetés elhibázott politikájának eredménye.
– Nincs még egy város az országban, ahonnan ennyien elmennének egy év alatt – mondta a Jobbik képviselője.

Dávid Zoltán így reflektált a jobbikos képviselő felszólalására: Biztos sokat segít a városkép javításán és a lakosság megtartásában, ha képviselőtársa fekete ruhás embereket (Jobbikhoz közeli paramilitáris szervezetek) masíroztat a város utcáin, és a város fél rendőrségét riasztani kell miattuk.

Elekes Lajos megkérte dr. Szabó Ervint, hogy pontos adatokat, számokat mondjon el, és azután hasonlítsa össze százalékosan az elvándorlást.

3.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala.

Fetser János módosító javaslatot nyújtott be, hogy négy külön napirendi pontban tárgyalják a 3. napirendi pont alpontjait. A módosítást a testület nem fogadta el.

Ismét Fetser János kért szót: az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójának fizetésemelését elfogadhatatlannak tartja. Benkő Ferenc munkája botrányos, kitért a sárga kukák kiosztására, a szálloda (Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont) működtetésére és az önkormányzati ingatlanok értékesítésére.

Dr. Szabó Ervin felháborítónak nevezte a fizetésemelést, mivel véleménye szerinte nincs mit jutalmazni.
– Önök nem a szakmaiságot képviselik – fogalmazta meg kritikáját az ellenzéki képviselő.

A jobbikos képviselő nem ért egyet az emeléssel (Fotó: Rajki Judit)

Bojtor István arról tájékoztatta képviselőtársait, hogy nagyra becsüli Benkő Ferenc munkáját és reményét fejezte ki a színvonal további emelkedésért. A sárga kukákkal kapcsolatban elmondta, hogy nincs miért szégyenkezni, mindenkinek eljuttatták, akik igényelték azokat. Emlékeztette a képviselőket, hogy 2003-ban még kétszer ötszázezer forintot keresett a Városüzemeltetési Zrt. akkori vezérigazgatója.

Elekes Lajos alpolgármester két megjegyzést kívánt hozzátenni: emlékeztetett, hogy egy évvel ezelőtt az ellenzéki képviselőknek a Városüzemeltetés Zrt. nyereségességével volt baja, ezúttal pedig az a baj, hogy veszteséges.
–Önöknek az fáj, hogy nem a saját embereik ülnek a városvezetésben – vélekedett az alpolgármester.

A költségstruktúrák változásában megemlítette a béremeléseket (bruttó minimálbér, garantált bérminimum), ami 70 milliós forint többletkiadást jelentette. Kitért a marketingmunkára és a hulladékgazdálkodásról is beszélt.
– Nézzük már egy kicsit a számok mögé. Ne ilyen politikai lózungokat használjunk – zárta Elekes Lajos.

Füvesi Sándor korrupciógyanús ügyekre hívta fel a figyelmet, amire szerinte nem kapnak választ. Sérelmezte, hogy a rövid felszólalásai időkeretekben nincs elég lehetőségük véleményüket kifejezni, véleménye szerint 2010 óta cenzúra van. A sárga kukákkal kapcsolatban megkérdezte, hogy pontosan mennyit vittek ki.

Dr. Szabó Ervin szerint meg kell nézni, hogy az alacsonyabb pozíciókban mennyit keresnek a munkavállalók, ezért is vérlázító a béremelés.

Fetser János közölte, hogy megkereste egy alvállalkozó, aki egy bérleményt szeretett volna kivenni, azonban az bérbeadó 100 ezer forint kenőpénzt kért. Ezért Bojtor István alpolgármestert megkérte, hogy vizsgálja meg az ügyet.

Benkő Ferenc elmondta: 750 kérelem érkezett a sárga kukákra, ebből 100 kukát nem sikerült átadni. Emlékeztetett, a sárga kukák ingyenesek.

1. határozat: 8 igen, 5 nem. 2. határozat: 8 igen, 4 nem, 1 tartózkodás. 3. határozat (név szerinti szavazás): 7 igen, 5 nem, 1 tartózkodás. 4. határozat: 8 igen, 3 nem, 2 tartózkodás.

A polgármester ezután szünetet rendelt el.

4.) Az Orosházi Evangélikus Egyházközség 2017. évi önkormányzati támogatásának, valamint a Pacsirta utcai ingatlanhasználat támogatásának elszámolása. Az előterjesztés ezen a linken érhető el.

A napirendet vita nélkül elfogadta a testület.

5.) Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálata díjmérték szempontjából. Az előterjesztés itt olvasható.

Dr. Szabó Ervin szerint teljesen elfogadható az előterjesztés. Reményét fejezte ki, hogy az Evangélikus Egyházközség szerződésének megújításánál körültekintően járnak el. Az orosházi temetők állapotáért az üzemeltető felelős, el kell hárítani a rossz állapotokat, mivel a rossz állapotok sértik az emberek kegyeleti jogait.

Németh Béla kapott szót és kiemelte, hogy a képviselőség nem azt jelenti, hogy valaki beleszólhat az egyesület munkájába.

– Ötödik alkalom, hogy nem emeljük a szolgáltatási díjak, ez annak eredménye, hogy szigorú költségvetési stratégiával dolgozunk, ami az üzemeltetőre is vonatkozik. Továbbá bármilyen hatósági vizsgálatnak megfeleltünk – foglalta össze Németh Béla.

A napirendi pontot: 10 igen és 3 tartózkodás mellett elfogadta a testület.

6.) I. A Települési Arculati Kézikönyv elfogadása;
II. Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének a településkép védelméről szóló …./…. (….) önkormányzati rendeletének elfogadása;
III. Forrás biztosítása a helyi védelem alatt álló építészeti értékek védelemének jogi jellegként való feljegyeztetésére.

Dr. Szabó Ervin két kérdést tett fel. Mit jelent a városmag? Mi indokolja, hogy a kirakatokba nem lehet kirakni dekorációt?

Novák Péter főépítész elmondta, hogy a városmag a 3. sz. melléklet térképén megtalálható. Az új reklámrendeletnek megfelelően született a javaslat, de csak az üvegfelületek érinti a szabályozás.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit elmondta, hogy a (hirdetésekre vonatkozó) szigorúbb jogszabályi környezetet  központilag határozzák meg.

A napirendi pont két rendeletét és két határozatát egyaránt 8 igennel és 5 tartózkodással fogadta el a testület.

7.) Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 949/1. hrsz.ú ingatlanból 122 m2 nagyságú terület kijelölése értékesítésre. Az előterjesztés ide kattintva olvasható.

Dr. Szabó Ervin emlékeztetett, hogy a szeptemberi testületi ülésen – ellenzéki javaslatra – már levették az előterjesztést a napirendről. A módosításnak akkor az volt a célja, hogy közterületet ne értékesítse az önkormányzat. Azonban mégis megteszik, de legalább pozitívum, hogy a mostani előterjesztésben 1 millió forinttal magasabb áron tervezik eladni (azóta több értékbecslés történt), mint a szeptemberi előterjesztésben. Hozzátette azt is, hogy Orosházán a közterületi díjak nagyon magasak országos szinthez viszonyítva, továbbá támogatni kell az összes vállalkozót a városban.

Fetser János nem támogatja az előterjesztést, mert véleménye szerint a közterületet nem szabad eladni, az ár még mindig nagyon alacsony és most is városvezetéshez közeli vállalkozókat segítik.

A szocialista képviselő szerint a parkolást és a közlekedési rendet kell fejleszteni a környéken.

Bojtor István válaszában kifejtette, hogy az eladás nem baráti alapon történik, az értékesítési díj egy hosszú alkufolyamat után született meg. Elmondása szerint – természetesen – nem célkitűzés a közterületek eladása.

Az alpolgármester kiemelte, nem célkitűzés a közterületek értékesítése (Fotó: Rajki Judit)

Fetser János nem ért egyet az indoklodással.

Dr. Szabó Ervint módosító javaslatot nyújtott be az értékesítési terület megváltozásáról, melyet 2 igen és 11 nem mellett nem fogadták el.

Név szerinti szavazásban a képviselő-testület 7 igennel és 6 nemmel elfogadta az előterjesztést.

8.) Kutyafuttató kialakítása. Az előterjesztés itt található.

A napirendi pontot 7 igennel és 5 tartózkodással nem fogadta el a testület.

9.) Hozzájárulás jelzálogjog bejegyzéséhez. Az előterjesztés ide kattintva olvasható.

Dr. Szabó Ervin szerint nincs szükség a munkásszálló megépítésére, mert nem ez fogja megoldani a demográfiai problémákat. Hangsúlyozta, a város a saját költségvéteséből 240 millió forintot fog biztosítani önerőből a fenntartására. Nem ért egyet a “luxusapartmanok” kiadásával, amelyből az önkormányzat finanszírozná az önerő összegét.

Fetser János kért szót, aki támogatja az indítványt a munkásszálló megépítésére, viszont nem ért egyet a területkijelöléssel. Szerinte Gyopároson nincs helye a munkásszállónak. Reméli, hogy az a cél vezérli a városvezetést, hogy az ipari vállalatok továbbfejlődése esetén a munkaerőhiány mérséklését tudja segíteni.

Fetser János (j) támogatta az indítványt, de nincs hely Gyopároson a szállónak (Fotó: Rajki Judit)

Bojtor István alpolgármester szerint dr. Szabó Ervin beszédeiben mérhetetlen populizmus van. Az Önkormányzat fejlesztési hitelt hasznos beruházásokra szeretné elkölteni. Havi 6-8 millió forintot hozhat a városnak az apartmanok kiadása, ami éves szinten 80 millió forintot jelent.

Ez a beruházás ahhoz kell, hogy boldoguljon a munkáltató, a munkavállaló és azok a szakmai célok teljesüljenek, akik a befizetett adóval segítik a várost.- így Bojtor István.

8 igen, 2 nem és 3 tartozkódással mellett elfogadta a testület.

10.) A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatosan döntések meghozatala. Az előterjesztés ide kattintva érhető el.

Füvesi Sándor sérelmezte, hogy megszüntették a testületi ülések közvetítését és a hozzászólásokat. A szocialista képviselő a média működését is bírálta, továbbá több kérdést is feltett a kormánypárti képviselőknek.

Dr. Szabó Ervin indítványozta, hogy szüntessék meg a médiát, mert az adófizetők pénzéből fenntartott sajtó nem az orosháziakat szolgálja.

Fejes Róbertné tájékoztatott: az inhouse azt jelenti, hogy a művelődési központ non profit módon működik. A fenntartásban 20 százalékot érheti el az egyéb bevételek aránya, a fennmaradó részt ezért önkormányzati forrásból finanszírozzák.

Dr. Szabó Ervin módosító javaslatot nyújtott be, hogy a média támogatása nulla forint legyen: 11 nem és 2 igen mellett nem fogadták el. Továbbá dr. Szabó Ervin módosító javaslatát egy bizottság felállításáról szintén nem fogadták el.

A vita végén mindhárom határozati javaslatot elfogadta a testület.

11.) A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület támogatása és pályázati önerő biztosítása. Az előterjesztés ide kattintva érhető el.

Dr. Szabó Ervin azt sérelmezi, hogy a TDM támogatásának tételét miért nem fejtette ki annak vezetője, továbbá szerinte az “Internet a mindennapokban” című könyvet nem kell kiadni és nem érti, hogy miért kell arra 2 millió forintot fordítani.

Fejes Róbertné válaszában kifejtette, hogy az önkormányzat kötelessége a városmarketing támogatása.

Elekes Lajos jobbikos képviselőtársának felszólálásra kívánt reagálni, hogy a városmarketing iroda működésére az önkormányzat folytatólagos szerződés keretében támogatja.

Az első határozati javaslatot 8 igen, 5 nemmel elfogadták, míg a második határozati javaslatot 7 igen, 5 nem, 1 tartozkódás mellett nem fogadták el, mert nem kapott minősített többséget.

A polgármester másfél óra szünetet rendelt el.

12.) Beszámoló a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról. Az előterjesztés erre a linkre kattintva olvasható.

A testület elfogadta mindhárom határozatot 8 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett.

13.) Döntés az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról. Az előterjesztés itt található.

A testület elfogadta a napirendet 8 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett.

14.) Belső ellenőrzés 2018-2021. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2018. évi ellenőrzési terve. Az előterjesztés itt olvasható.

A napirendet 8 igen és 4 nem szavazat mellett elfogadták.

15.) 2018. évi élelmezési nyersanyagnorma meghatározása és a nevelési oktatási intézmények térítési díjáról szóló 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása. Az előterjesztésről ezen a linken olvashatnak bővebben.

Dr. Szabó Ervin egyáltalán nem ért egyet az előterjesztéssel, mert szerinte az összegszerűségek nincsenek alátámasztva. Nem gondolja, hogy jó ötlet az emelés, hiszen az infláció gyakorlatilag nulla. Szerinte ezek nem olyan terhek, amit az orosházi polgárokra lehetne hárítani.

Németh Béla elmondta, hogy négy évig nem volt nyersanyagnorma-emelés. Elmondta azt is, hogy az orosházi önkormányzat 80-100 millió forinttal támogatja a diákélelmezést. A fideszes képviselő kifejtette, azok a diákok, akik a környező településről érkeznek be ugyanúgy részesülnek a támogatásban. Ezért érdemes lenne ezeknek a települések önkormányzataival is egyeztetni.

Füvesi Sándor elmondta, hogy frakciójuk nem tudja támogatni az előterjesztést, hiszen pont a terheket csökkenteni kéne és nem növelni. Németh Béla felszólalására úgy reagált, hogy szerinte érdemes lenne Orosházáról körzetközpontként gondolkodni.
– Én akkor vagyok büszke orosházi, ha tudjuk támogatni ezeket a gyereket – fogalmazott a szocialisták képviselője.

Németh Béla (jobbra) kiemelte, hogy az önkormányzat 80-100 millió forinttal támogatja a diákélelmezést (Fotó: Rajki Judit)

Bojtor István kért szót. A számításokat a közgazdasági irodával és a bevont szakemberekkel végezték. Példaként említette, hogy az olyan alapanyagok ára, mint a tojás, teavaj jelentősen növekedtek az utóbbi évben. A növelést szerinte a drágulás indokolta. Az alpolgármester egyetértett a környezeti településekről érkező diákok támogatásával.

Németh Béla úgy reagált, hogy szerinte a közös teherviselésben a környező településeknek is részt kell vállalnia. Véleménye szerint a norma növelése támogatható. Emlékeztetett, hogy a bérköltségek növekedése miatt az intézmények terhei növekedtek, ezért is szükséges a támogatási összeg emelése.

A határozati javaslatot, illetve a rendeletet egyaránt 8 igennel és 4 tartózkodással elfogadták a képviselők.

16.) A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása. Az előterjesztés ide kattintva olvashat.

Ezúttal kérdés, hozzászólás nem volt. 8 igennel, 1 nemmel és 3 tartózkodással elfogadták a napirendet.

17.) Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása. Az előterjesztés itt található.

A testület vita nélkül 8 igen és 4 tartózkodással elfogadta az előterjesztést.

18.) Elvi döntés energetikai beruházások támogatására. Az előterjesztésről itt olvashat.

Dr. Szabó Ervin szerint az államnak szerepet kell vállalnia a megújuló energia támogatásában, mivel az önkormányzat költségvetésébe ezek a több milliós tételek nem férnek bele. Nem érti, hogy miért kell 2 millió forintot elkölteni a pályázatokra.

Bojtor István szerint elvi döntésről van szó. Felemlegette Békéscsaba példáját, ahol az önkormányzat is részt vállalt a támogatásokban, ahol 1000-1500 forinttal segítik a törlesztőrészét. A két millió forintot félreteszik, és csak akkor használják fel azt, ha  a program elindul.

Németh Béla szerette volna megtudni, hogy ezek a támogatások minden házra, lakásra, orosházi lakóra egyaránt vonatkozik-e. Bojtor István válaszában elmondta, hogy mindenki pályázhat a támogatásokra.

Az előterjesztést 10 igen és 2 nem mellett elfogadta a testület.

19.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A beszámoló itt olvasható.

Az előterjesztést a testület 8 igen és 4 nem arányban elfogadták.

20.) A mezei őrszolgálat székhelyének megváltoztatása. Az előterjesztés részletei itt található.

Füvesi Sándor nem érti, hogy miért kellett a Tourinform irodájába átrakni a mezőőrséget, elképzelhetőnek tartja, hogy személyes érdekek állnak mögötte.

Dávid Zoltán polgármester kifejtette: azért döntöttek a mezőőrök székhelyének áthelyezésével a Tourinform irodába, hogy költséget spóroljanak.

A testület az előterjesztést 8 igen, 1 nem és 3 tartózkodással elfogadta.

21.) Az Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza kérelmének elbírálása. Az előterjesztés ide kattintva olvasható.

Dr. Szabó Ervin nem érti, hogy miért az önkormányzat támogatja az Orosháza és Térsége Gazdakör rendezvényét.

Fejes Róbertné kifejtette, hogy a gazdakör annyi kapcsolatot szerzett a városoknak, hogy inkább meg kellene köszönni a város érdekében végzett munkásságukat. Az alpolgármester biztos benne, hogy az egyesület minden fillérrel el fog számolni, illetve emlékeztetett arra is, hogy a Hagyományok Ízek versenyét már hosszú éve megrendezik, tavaly például 5000 személy vett részt rajta.

Füvesi Sándor felszólalásban a civil szervezetek példáját hozta fel. Szerinte a civil szervezeteknek nagyon kevés támogatást adnak, szemben a párthoz közeli egyesületekkel.

A testület elfogadta az előterjesztést 8 igen, 2 nem és 2 tartózkodással.

22.) A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve. Az előterjesztés itt található.

Lénárt Zoltán (Jobbik) módosító javaslatot nyújtott be, hogy kettő közmeghallgatást tartsanak évente.

Dávid Zoltán emlékeztette a képviselőtársát, hogy mellette az alpolgármesterek és a jegyző minden hónapban tartanak fogadóórát. A körzeti képviselők évente legalább két alkalommal tartanak saját körzetünkben fórumot, fogadóórát, valamint megemlítette a polgármesteri zöld vonalat.

– Az ajtóm mindig nyitva áll a lakosok előtt – fogalmazott a polgármester.

Az ellenzéki képviselő módosító javaslatát 5 igen és 7 nem arányában nem fogadták el.

A határozati javaslatot 8 igen 4 tartózkodás mellett elfogadták.

23.) Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet III. számú módosítása. Az előterjesztés ezen a linken olvasható.

A név szerinti szavazáson 8 igen és 4 nem szavazattal elfogadták a módosítást.

24.) Bejelentések, kérdések

Lénárt Zoltán két észrevételt tett a polgármesternek. Az első, hogy a Rákóczitelepen az egyik buszmegálló nem újították fel, ennek okairól kérdezett. Dávid Zoltán erre válaszolva elmondta, hogy rangsorolják a felújítandó buszmegállókat, ezért nem került még sor ennek a felújítására. Arról biztosította az ellenzéki képviselőt, hogy igyekeznek minél gyorsabban intézkedni.

A jobbikos képviselő másik felvetése, hogy a Pacsirta utcán található Wesley gyógypedagógiai iskola előtt megállni tilos tábla van. Ez komoly probléma a szülőknek, akik pár pillanatra állnának meg az iskola előtt. Lénárt Zoltán felvetése az volt, hogy egy kiegészítő táblát helyezhetnének ki. A polgármester válaszában elmondta, hogy mindenképpen megvizsgálják a lehetőségeket és intézkednek.

Dávid Zoltán arról tájékoztatta a testületet, hogy Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Orosháza által beadott 650 millió forint projektösszegű, a gyopárosi gyógyhely fejlesztését célzó turisztika pályázat pozitív elbírálásban részesült.

A polgármester köszönetét fejezte ki a térség országgyűlési-képviselőjének áldozatos munkájáért, akinek annak ellenére sikerült több száz millió forintot kilobbiznia, hogy az MSZP képviselője Varga Zoltán ellene szavazott, még a Jobbik hallgatott.

Említést tett a térség felzárkóztatásának érdekében Calendula-Terv megvalósításáról, amelyet történelmi jelentőségűnek nevezett.

Az orosháziakért dolgozunk, összefogásban a térség meghatározó szereplőivel – fogalmazott a város első embere.

Dávid Zoltán polgármester a kórházról is szólt. Mint mondta, a mai napon összdolgozói ünnepséget tartottak a több mint 500 embernek munkát adó és 100 ezer ember ellátását biztosító Orosházi Kórházban (ezért tartottak ma szünetet). A polgármester háláját fejezte ki Simonka Györgynek, aki az elmúlt időszakban is teljes erővel
fellépett a támadások kereszttüzében is azokért a forrásokért és fejlesztésekért, amelyek a kórház fenntartását szolgálják.

Köszönetét fejezte ki továbbá Dr. Duray Gergő főigazgatónak, hogy szívén viseli az orosházi és dél-békési
emberek egészségügyi ellátásának biztosítását és fejlesztését.

Ezzel befejeződött a testületi ülés.


Az OrosCafé további használatához el kell fogadnod a cookie-k használatát. További információ

A cookie-beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül böngészel tovább az oldalunkon, vagy az "Elfogadás" gombra kattintasz, azzal elfogadot a cookie-k használatát.

Bezárás