Testületi ülés – 16 napirendet tárgyalnak nyilvános ülésen

A csütörtök délelőtt kezdődő testületi ülésen többek között szó lesz OMTK-ULE támogatásáról, a Petőfi Művelődési Központ ügyvezetői kinevezéséről, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről, a mezei őrszolgálatról és közbeszerzésekről. A zárt ülést követően 16 órától közmeghallgatást is tartanak.

A Városháza nagytermében lassan gyülekeznek a képviselők. A mindenki számára nyilvános ülés fontosabb pontjairól az OrosCafén is tájékozódhatnak, hamarosan kezdünk. Kovács Péter (Fidesz) korábban jelezte, hogy nem tud jelen lenni az ülésen, míg Elekes Lajos alpolgármester később csatlakozik. Dávid Zoltán polgármester határozatképesnek nyilvánította a testületet.

A napirendi pontok előtt dr. Szabó Ervin (Jobbik) előterjesztését tárgyalták, mely szerint az élő közvetítést kell tartani a testületi ülés nyílt napi rendi pontjairól. Fetser János szocialista képviselő ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a közvetítés megszüntetése csupán a testületi ülést érintette, a közmeghallgatást nem.

A jobbikos képviselő előterjesztését nem fogadták el, a szavazás végeredménye: 4 igen 9 nem 1 tartózkodás.

1.) Önrész biztosítása az Orosházi Munkás Testedző Kör – Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 TAO beruházásához. Az előterjesztés ezen a linken érhető el.

Fetser János szerint a városi stadiont rendbe kellene tenni, ugyanis nagyon rossz állapotban van a sporttelep. A labdarúgás nagyon alacsony színvonalú Orosházán – mondta az ellenzéki képviselő.

Bojtor István elmondta, hogy a lelátók korszerűsítéséről már egyeztettek a Magyar Labdarúgó Szövetséggel.

Dr. Szabó Ervin felszólalásában kifejtette: minden sportot támogatni kell a városban, mivel egyes sportágak és egyesületek aránytalanul sok pénzt kapnak.

Bojtor István válaszában kitért arra, hogy mindenkit támogatnak, a fejlesztési forrásokat hatékonyan költik el.

Németh Béla szerint tévhit, hogy bizonyos sportokban aránytalan mértékű támogatásokat adnának. A fideszes képviselő reményét fejezte ki, hogy az OMTK-ULE utánpótlásával egy nemzeti bajnokságban is versenyképes csapatot tudnak felépíteni.

11 igennel és 2 tartózkodással elfogadták a napirendi pontot.

2.) A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala. Az előterjesztés itt olvasható.

Dr. Szabó Ervin élesen bírálta az orosházi médiát és a Petőfi Művelődési Központot, mondván nincs kellő szakmaiság. Szerinte nem támogatható az előterjesztés.

Fetser János az ügyvezető bérmódosításáról javaslatot nyújtott be. 

Fejes Róbertné a PMK ügyvezetőjének, Lajti Tímeának munkásságát méltatta. A kinevezése óta elmondása szerint “élet van a házban”, a kiemelkedő munkájával nagyon sokat tesz a város közösségéért.

Lajti Tímea szerint nem lehet megkérdőjelezni a szakmaiságát. Az eredmények arra mutatnak, hogy nőtt a látogatok száma, az igényekhez mérten alakítják a programokat.

Dávid Zoltán egyetértett az elmondottakkal, a visszajelzések alapján a PMK rendezvényei utáni érdeklődés valóban növekedett.

Füvesi Sándor kért szót: a “szépemlékű médiáról” azt mondta, hogy ez mára megszűnt. A személyeskedő felszólalásában a médiát folyamatosan támadta, mínősíthetetlennek nevezte az Orosházi Életet. A szocialista képviselő Lajti Tímea ügyvezetőt emelkedett hangnemben kérdezte a művelődési központ szervezeti felépítéséről.

Dr. Szabó Ervin a béremelkedésről kérdezett: szerinte nem megérdemelt a 20 százalékos bérnövekedés a könyvvizsgálónak.

Elekes Lajos kért szót. Füvesi Sándor Lajti Tímeához intézett kérdéseiről elmondta, hogy a kérdései a cégvezetőre tartozik. Szerinte a szocialisták csak “balhépolitizálást” folytatnak, ugyanis nem hajlandóak elfogadni a válaszokat.

A szocialista frakció képviselői ezúttal személyesen sértegették a teremben ülőket: Fetser János idegenlelkűséggel vádolta az állampolgárokból pénzéből fizetett vezetőket, míg Füvesi Sándor Lajti Tímea ügyvezetőtől követelt a cégvezető hatáskörébe tartozó ügyekről felvilágosítást. Tette ezt annak ellenére, hogy Elekes Lajos alpolgármester többször is felvilágosította a hatályos törvényekről.

A képviselő testület 8 igennel és 5 nemmel elfogadta napirendi pontot.

3.) Az Orosházi Települési Értéktár elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló beszámoló. Az előterjesztés itt olvasható.

A napirendi pontot vita nélkül, 9 igennel és 3 nemmel elfogadták.

4.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Az előterjesztés ezen a linken található.

8 igennel és 4 tartózkodással elfogadták.

5.) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ö.r. számú rendelet módosítása. Az előterjesztésről bővebben itt található.

Egyhangúlag, 13 igennel elfogadták a napirendi pontot.

6.) Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelet módosítása. Az előterjesztés itt olvasható.

A képviselőtestület az előterjesztést 8 igennel és 5 nemmel elfogadta.

7.) A helyi adókról szóló 20/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása. Az előterjesztés itt található.

Fetser János szerint az előterjesztés tartalma aljas, mert az ellehetetleníti az ellenzéket a plakátra vonatkozó új törvényekkel.

Dr. Szabó Erviné a szó. A jobbikos képviselő “Dávid-adó”-nak nevezte az újonnan bevezetett adókat és nem érti mi indokolta a bevezetését, amelynek meghatározása mindenféle szakmaiságot nélkülözött.

Fejes Róbertné válaszában elmondta, hogy a két négyzetméternél nagyobb reklámtáblákra vonatkozó adónem a reklámhordozók tulajdonosát sújtja.

Fetser János az adó mértékére vonatkozó módosító szavazatát 8 nem, 3 igen, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el a testület.

Az előterjesztést a 8 igennel és 5 nemmel elfogadták a képviselők.

8.) Rendelet-tervezet a mezei őrszolgálatról szóló 3/2015. (II. 25.) Ör. módosításáról. Az előterjesztés ide kattintva olvasható.

A napirendi pontot 8 igennel 5 tartozkódással elfogadták.

9.) Csanádapáca 0101/49 hrsz-ú ingatlannak az Orosházi Regionális Víziközmű-rendszer tulajdonába adásához hozzájárulás. Az előterjesztés itt található.

11 igen és 2 tartózkodással elfogadta a testület.

10.) Állati hulladékkal kapcsolatos döntések meghozatala. Az előterjesztés itt található.

A napirendi pontot vita nélkül 13 igennel elfogadták a képviselők.

11.) Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 5594/A/6 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre. Az előterjesztés ide kattintva érhető el.

Dr. Szabó Ervin szerint le kell venni a napirendről az előterjesztést, mert nincs elképzelés az ingatlan felhasználásáról, ezért inkább eladják. A képviselő hozzátette: az ingatlant meggondolatlanul adják el, inkább bérlakásnak kellene felhasználni.

Füvesi Sándor egyetértett a jobbikos képviselővel. A rászorulókon kellene segíteni – mondta.

Fetser János szintén támogatta az ellenzéki javaslatot: nem működik jól az önkormányzati vagyongazdálkodás és több bérlakásra lenne szükség.

Benkő Ferenc, az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója kifejtette, hogy az ingatlanok állapota olyan rossz, hogy lakhatásra nem használható.

Dávid Zoltán elmondta, hogy sokan nem megfelelően használják a bérlakásokat és lelakják őket. A polgármester keresi a megoldást a problémára.

Dr. Szabó Ervin módosító indítványt nyújtott be az előterjesztés napirendről való levételéről. 5 igen és 8 nem mellett nem fogadták el a képviselők.

A napirendi pontról 8 igennel és 5 nemmel az elfogadás mellett döntöttek.

12.) Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 1159/A/1 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre. Az előterjesztés ezen a linken olvasható.

Dr. Szabó Ervin felszólalásában indítványozta a napirendi pont levételét, mivel szerinte “mutyizás” folyik a háttérben. A szakmaiságot mellőzve döntöttek az ingatlanok eladásáról. A szociálisan rászorulóknak kell lehetőséget adni, ezért kell megtartani az ingatlant és bevonni a bérlakás programba – tette hozzá a képviselő.

Lövei Ferenc (Fidesz) Elekes Lajos alpolgármester kérdésére kifejtette: az ellenzéki felvetés hatásvadász, mivel Orosházán a bérlakásra jelentkezők igényeit eddig is tudták biztosítani.

Dr. Szabó Ervin ezúttal is módosító indítványt nyújtott be az előterjesztés napirendről való levételéről; 5 igen és 8 nem mellett nem fogadták el a képviselők.

A 13. napirendi pont előtt 20 perc szünetet rendelt el a polgármester.

Folytatódik az ülés, a 13. napirendi pont következik.

13.) Beszámoló az ITS végrehajtásáról. Az előterjesztés ide kattintva érhető el.

Dávid Zoltán polgármester a pályázatokat ismertette. A prezentációból kiderült, hogy felújítják az óvodákat, fejlesztik a szociális infrastruktúrát és a helyi orvosi ügyeleti rendelőt. Szóba került a foglalkoztatás növelést célzó pályázat, a barnamezős beruházások, a zöld infrastruktúra fejlesztése és vízelvezető rendszer felújítása. A polgármester a pályázatokat rendkívül előnyösnek minősítette.

Elekes Lajos szerint a turisztikai forrásokat célzottan Orosházára kellene irányítani, ezért tárgyalásokat folytatnak a pályázatok lehívására.

A napirendi pontot 9 igen, 2 nem és 3 tartózkodás mellett elfogadta a testület.

14.) Ipari park terület értékesítése. Az előterjesztés ide kattintva érhető el.

Az előterjesztés arra utal, hogy végre van egy konkrét elképzelés a városvezetés részéről – nyilatkozta dr. Szabó Ervin.

A jobbikos képviselő hozzátette: módosító javaslatot nyújt be, hogy a befolyt összegeket egy önkormányzati alapba fektessék be.

Bojtor István elmondta, hogy a pénzeket a képviselői testület döntése alapján használják fel.

Végül Dr. Szabó Ervin módosító javaslatát nem fogadták el.

Az előterjesztés első és második határozatát 14 igennel egybehangzóan, a harmadik határozatban 12 igen és 2 tartózkodással fogadták el.

15.) Az Egyházak 2017. évi önkormányzati támogatásának elszámolása, valamint kapcsolódó döntés meghozatala. Az előterjesztés ide kattintva olvasható.

A napirendi első három határozatát 11 igen és 3 tartózkodás mellett, a negyedik határozatot 9 igen és 5 nem szavazattal fogadták el.

16.) Felhatalmazás közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó szerződéskötésre. Az előterjesztés ezen a linken érhető el.

Fetser János kért szót: a szocialista frakció tagjai tiltakozásul kikapcsolják a mikrofont és nem vesznek részt a szavazáson.

A napirendi pont a felelősség kizárásáról szól – szólalt fel dr. Szabó Ervin. A jobbikos képviselő szerint nem a város érdeke, hogy a közbeszerzési pályázatokat egy külső cég végzi el.

A 13. napirendben bemutatott pályázatok önmagukért beszélnek – utalt vissza Elekes Lajos alpolgármester.

Az alpolgármester és a jobbikos képviselő között a pályázatok közbeszerzésének eljárásáról szakmai vita alakult ki.

A napirendi pont 9 igen és 2 nem szavazattal elfogadták.

17.) Bérlőkijelölés közérdekből 

Dr. Szabó Ervin javaslatára a nyílt ülés előterjesztései között került a “Bérlőkijelölés közérdekből” napirendi pont.

A jobbikos képviselő azt kérdezte, hogy ki írta alá a szerződés szándéknyilatkozatát.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit elmondta, hogy a pályázat benyújtásánál a polgármester írta alá, azonban a pályázat teljesítéséhez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

Kérdéseknek következnek:

Lövei Ferenc afelől kérdezett, hogy a Mohács utcai útburkolatot fel tudják-e újítani.

Horváth József kijelentette, hogy az augusztusi vihar következtében a Lehel utcán a kerítés a járdára került, ezért a járókelőknek az utcán kell közlekednie. A képviselő szeretné megtudni, hogy mikor tudják helyreállítani a rendet.

Sára Csaba az Előd utca és Ond utca környékén kialakulú forgalmi torlasz orvoslását kérte a polgármestertől. Ismeretes, a Református iskolánál kiraktak egy megállni tilos táblát, ami akadályozza az ottani forgalmat.

Németh Béla jelezte, hogy a Penny Market előtt balesetveszélyes a közlekedés.

Dávid Zoltán polgármester elmondta képviselőtársainak, hogy az igényeket figyelembe veszi és a felmerülő problémákat szakemberekkel vizsgálják ki.

Füvesi Sándor az orosházi médiában megjelenő tartalmakról érdeklődött: megjelent egy cikk a kórház milliárdos fejlesztéséről, amiről a polgármestertől tájékoztatást kér.
Elmondása szerint, tavasszal elfogadtak egy döntést, mely értelmében a testületi ülésekről lesznek összefoglaló videók a TV-ben. Szerette volna megtudni, hogy ez miért nem valósult meg.

A szocialista képviselő a bérlakásokról és az elárverezésre szánt ingatlanoktól tájékoztatást kért Benkő Ferenctől, a Városüzemeltetés igazgatójától.

A zárt ülés után 16 órától közmeghallgatást tartottak

Nyolc ember érkezett észrevételeivel a Városházára, ahol először Rajki Emma mondta el észrevételeit a testületnek.  Kifogásolta, hogy a média nem tudósít a testületi ülésekről és a kommentelés lehetőségét is megszüntették. Emellett a Kertész és a Motor utca rossz állapotára hívta fel a hallgatóság figyelmét. Az asszony azt is elmondta, többen jelezték felé, hogy a piacon is hasonló a helyzet. Hangsúlyozta, hogy a kiscsákói kastélyt is fel kell újítani.

A rossz szociális helyzetében szerinte a városvezetés nem segített, jogtalanul fosztották meg a lakásától. A garzonbérlők házában zajló eseményeket problémásnak találta: szerinte jogtalanul akarnak kilakoltatni embereket.

Dávid Zoltán válaszában kifejtette: sok mindent kell pótolni, de minden évben javítják az utakat. Az önkormányzati források végesek, minden évben a műszaki osztály határozza meg hol történnek felújítások.

A kiscsákói kastélyról elmondta, hogy az épület megvásárlása nem történt meg, mert nem találtak kapcsolódási pontot a tulajdonossal.

A garzonbérlők hazában valóban van probléma, ahol több helyen is. Sajnos sokan nem tartják be az együttélés szabályait és jelentős károkat okoznak az önkormányzati tulajdonú lakásokban – hangsúlyozta a polgármester.

Rucz Józsefné Szentetornyáról érkezett. Az asszony szerint a település Kosztolányi Dezső utcájában és Deseffwy utcában végzett felújításokon nagyon rossz útalapot helyeztek le. Panaszában kifejezte, hogy az ő utcájukat már évek óta nem újították fel és azt is sérelmezte, hogy a mezőgazdasági járművek ott járnák. A szentetornyai közösségi házat nem használhatja mindenki, amit igazságtalannak vél. Arról is érdeklődött, mikor épül meg az orvosi rendelő a környéken.

Dávid Zoltán igyekszik enyhíteni a panaszokat. Mint korábban is mondta, szakmai sztenderdek mentén döntenek a kiválasztásokról. Az orvosi rendelőről kifejtette: a pályázatot elnyerték, az előkészület stádiumában tartanak.

Bánfalvi Linda arról panaszkodott, hogy Rákóczitelepen rosszak a közlekedési lehetőségek, ezért a régi buszmenetrendet követeli vissza. Nem érti, hogy miért jelent neki többletterhet a sárga kukák bevezetése és a csatornázás. A településrészen javítani kellene a közvilágítást is – mondja a nő.

Dávid Zoltán úgy fogalmazott, hogy meg fogják oldani a világítást. A sárga kukákról Benkő Ferenc tájékoztatta, hogy országosan a sárga kuka bevezetés ingyenes.

Fejes Róbertné válaszában elmondta: már egyeztettek a DAKK-kal a buszmenetrendekről. Ígéretet vállalta, hogy több lakossági fórumot fog tartani jövőre.

Szóba került még a rákóczitelepi posta épülete is, mely Bánfalvi Linda szerint borzasztó állapotban van. Fejes Róbertné felvette a kapcsolatot a posta képviselőivel, de mivel az épület a Magyar Posta tulajdonában van, nehezebb a felújítás folyamata.

Görögné Judit szintén Szentetornyáról érkezett, aki az utcák állapotáról beszélt. Az előző felszólalókhoz hasonlóan nagy bajnak tartja az ott elhaladó mezőgazdasági járműveket, amik már a járdát is tönkreteszik. Elmondta, hogy a Kismarton utca végét sokan illegális szemétlerakóként használják, mindez a környéken élők mindennapjait lehetetleníti el.

A buszmenetrendet szerinte is újra kell tervezni, mert a mostani állapot nem jó. Aki nem rendelkezik kocsival, az ki van szolgáltatva – fogalmazott a nő.

Dávid Zoltán sajnálatát fejezte ki a szeméttel kapcsolatban. A buszok menetrendjéről elmondta, hogy igyekszenek a menetrendeket optimalizálni.

Makula Győző elmondta, hogy klímareferensként szerzett képesítést. Februári levelében felajánlotta a szakértelmi segítségét, de azóta sem kapott választ a vezetés részéről, ezért csalódását fejezte ki.

Dávid Zoltán ígéretet vállalt, hogy utánanéznek az esetnek.

Nagy József következik. Az orosházi lakosok tv-ben szeretné nézni a testületi üléseket – fejtegette.

Majd Dömsödiné Benkő Lenke mutatkozott be, aki a szőlő körút rossz állapotára hívta fel a figyelmet. A kereszteződésben nagyon balesetveszélyes a közlekedés, több baleset is történt az érintett útszakaszon.

Dávid Zoltán elmondta, hogy jelezték a problémát a közútkezelőnek és keresik a megoldást.

Borbély Józsefné a televízióról és a csatornázásról érdeklődött. Szerette volna megtudni, hogy miért kaptak 104 ezer forintos csekkeket a közművektől. Mivel a szolgáltatásnak ingyenesnek kellett volna lennie, ezért a pénz 100 százalékát követelik vissza.

Németh Béla kért szót. Az egykori polgármester kifejtette, hogy az illetékeseket félrevezették, mert Orosházán nem valósult meg 100 százalékos támogatási intenzitás.

Godár Andrea, közgazdasági irodavezető is alátámasztotta a Németh Béla állításait. Az Európai Unió 85%-át állta az összegnek, a fenmaradó 15% az önkormányzat és a lakosok között oszlik meg. Az önkormányzat 481 millió forintot fizetett a szennyvízberuházásba.

Fetser János szerint az akkori pályázati kondiciók változtak. Mint mondta, ő korábban javasolta az embereknek, hogy indítsanak egy próbapert, de nem élt senki a lehetőséggel.

Végül Hajdú Boglár felvetésében érdeklődött, hogy a Luther utcát fel lehetne újítani a műemléki jelleg megtartásával.

Bojtor István elmondta, hogy így tervezik az utca renoválását.

A közmeghallgatás végén dr. Szabó Ervin számtalan kérdést tett fel a polgármester részére, melyről a városvezető írásbeli tájékoztatást ígért.


Az OrosCafé további használatához el kell fogadnod a cookie-k használatát. További információ

A cookie-beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül böngészel tovább az oldalunkon, vagy az "Elfogadás" gombra kattintasz, azzal elfogadot a cookie-k használatát.

Bezárás