Testületi ülés – Kábítószerügy, DAKK és iparkamarai támogatások is terítéken

Soros ülését tartja az orosházi képviselő-testület október 27-én. A városatyák tárgyalnak egyebek mellett a DAKK közszolgáltatási szerződéséről, az iparkamara támogatásáról és a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum pályázatának benyújtásáról. A zárt ülés témái között pedig több szociális bérlakás kiadása is szerepel.

A képviselők már a teremben, Sára Csaba (Fidesz) ezúttal nem vesz részt a testületi ülésen, míg Burka László (független) előre szólt, késve érkezik az ülésre. Dávid Zoltán polgármester megállapította, hogy a testület határozatképes.

Napirend előtt szó volt arról az előterjesztésről, amelyikben Fetser János szocialista képviselő azt javasolta, hogy vonják vissza Fejes Róberté alpolgármester megbízatását. Dávid Zoltán azt mondta, hogy nem veszi fel napirendbe, mert mindhárom alpolgármester munkájára szükség van. Fetser János nem fogadta el a polgármester válaszát.

Fetser János (balra) előterjesztéséről vitáztak a napirendek előtt (klikk a képre) Fotó: Rosta Tibor

A jobbikos Szabó Ervin szintén hozzászólt a témához. Arról érdeklődött, hogy miért van szükség három alpolgármesterre, ráadásul olyanokra, akik alkalmatlanok a feladatukra. Szabó Ervin azt is javasolta, kiegészítve Fetser János előterjesztését, hogy a jövőben
csak egy alpolgármestere legyen Orosházának.

Szót kért a szocialista Füvesi Sándor is, aki azt javasolta, hogy titkos szavazással döntsön a testület arról, hogy név szerint szavazzanak Fetser előterjesztésének napirendre vételéről.

Elekes Lajos arra hívta fel a figyelmet, hogy időnként úgy tűnik, mintha egy 10 és egy alig 10 százalékos népszerűséggel bíró párt irányítaná a testületi ülést, akik ráadásul rendszerint túllépik a megadott hozzászólási időkeretet.

A testület név szerint szavazott arról, hogy Fetser János eredeti javaslatát napirendre vegyék-e. Végül 9 nem és 4 igen szavazattal nem került a testület elé Fetser János előterjesztése.

Bemutatkoztak az új GYIÖK-képviselők

Még mindig a napirendi pontok előtt tartunk. Dávid Zoltán okleveleket adott át a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (GYIÖK) frissen megválasztott képviselőinek. Orosháza egyébként éppen csütörtökön nyerte el az UNICEF Gyermekbarát város elismerését.

Az új GYIÖK-képviselőket is köszöntötte a polgármester (klikk a képre) Fotó: Rosta Tibor

Napirend előtt ismét szót kért Füvesi Sándor. A szocialista képviselő elmondta, hogy már háromszor javasolták egy korrupcióellenes vizsgálóbizottság felállítását, de ezt a fideszes többség mindig leszavazta. A bizottságot azért is kellene életre hívni, mert az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-nél a napokban gazdasági nyomozók jártak, hűtlen kezelés miatt, tehát valami nagyon nem stimmelhet ott – mondta Füvesi Sándor. A Városüzemeltetésnél történtekről később Benkő Ferenc, vezérigazgató beszél majd.

1.) Döntés a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-vel történő közszolgáltatási szerződés megkötéséről, valamint döntés hirdetmény közzétételéről. Az előterjesztés itt olvasható.

Az első napirendi pont az orosházi tömegközlekedésről szól. A város és a DAKK arról állapodott meg, hogy jövőre is a közlekedési cég végzi a
személyszállítást Orosházán. A szerződést egy évre kötötték.

Fetser János kért szót. Elmondta, hogy a buszközlekedéssel nincs minden rendben, többen is keresték, hogy nem fértek fel a járművekre.

A polgármester azt válaszolta, hogy megpróbálják orvosolni a problémát. Szabó Ervin pedig arról beszélt, hogy a mostani közszolgáltatási
szerződésben nincs semmilyen újdonság, szerinte vissza kellene állítani a korábbi menetrendet.

Füvesi Sándor is a régi menetrendről beszélt, amit szerinte „nem kellett volna szétrombolni”.

Fejes Róberté elmondta, hogy egy lakossági fórumon meghallgatták az igényeket, és az orosháziak nem kérik vissza a régi menetrendet, hanem a Táncsics utca felé menő „nagy körjáratokat” szeretnének, és a Tass utca felé menő rövid járatokra nem lenne szükség.

Bojtor István alpolgármester Szabó Ervin jobbikos képviselőhöz hasonlóan a Csillagok háborújából ismert, Yoda mestert idézte. A híres
jedi lovag azt mondta, hogy „tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld”. A DAKK-kal pedig folyamatosan tárgyalnak – tette hozzá.

A napirendet elfogadták, 9 igen szavazattal és 4 tartózkodással.

2.) TOP-1.2.1-15. „Orosháza-Gyopárosfürdő turisztikai fejlesztése” pályázat előkészítésére kötött megbízási szerződés megszüntetése. Az előterjesztésről bővebben itt olvashatnak.

Gyopárosfürdő turisztikai fejlesztésére pályázott a város, a projekt előkészítésével a Projektfelügyelet Kft-t bízták meg. A vállalások azonban nem teljesültek egészen, a Projektfelügyelet késésben van, így valószínűleg nem is nyerne a pályázat, ezért a szerződést közös megegyezéssel megszüntették.

Szabó Ervin szerint a kormánypárti frakció nincs tisztában a lakosság hangulatával, és a közpénz fogalmával sem. Ennek az összegnek a kifizetése aggályos, a probléma például az, hogy nem láttak elszámolást, ráadásul mindig az önkormányzat fizet rá a hasonló ügyekre.

Szabó Ervin (jobbra) indítványozta, hogy a gyopárosi előterjesztést vegyék le napirendről (klikk a képre) Fotó: Rosta Tibor

Fetser János azt mondta, hogy a város egy olyan céggel kötött szerződést, amelyiknek az ügyvezetőjét még sosem látták. A szocialista
képviselő szerint „tolvajlás és rablás” történik a városban. Ugyanis olyan szerződést kellet volna kötni a Projektfelügyelettel, amiben
kikötik, hogy csak sikeres pályázat esetén fizetik ki a pénzt a cégnek.

Újra Szabó Ervin beszélt: indítványozta, hogy vegyék le napirendről az előterjesztést.

Elekes Lajos elmondta, hogy a Pojektfelügyelettel nem reális csupán sikerdíjért szerződni. A vállalkozás munkadíját ráadásul törvény szabályozza. Az alpolgármester szerint a közös megegyezéses szerződés megszüntetés és a kötbér érvényesítése a jó megoldás az ügyben.

Füvesi Sándor szerint Elekes Lajos nem válaszolt a konkrét kérdésekre, viszont sokat beszélt, tehát valami nem stimmel – állapította meg a
szocialista képviselő.

A napirend vitája meglehetősen eldurvult és személyeskedésektől sem volt mentes.

Az előterjesztést végül nem vették le napirendről. Fetser János javaslatát, hogy elállással és nem közös megegyezéssel szüntessék meg a szerződést, elutasította a testület. Szabó Ervin javaslatát, hogy ne fizessék ki az eredeti előterjesztésben szereplő összeget, hanem fordítsák a gyopárosi tó körüli út felújítására, szintén nem fogadták el.

Az eredeti előterjesztést elfogadta a testület 8 igen, 5 nem és 1 tartózkodás mellett.

3.) Felhatalmazás közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó szerződéskötésre. Az előterjesztés ide kattintva olvasható.

A napirendi pontot személyeskedő, hosszú és hangos vita után elfogadta a testület. 

4.) Az OMTK-ULE 1913 Sportszervezet 2014-2015. évi TAO tárgyi eszköz beruházás elszámolása. A bászámolóról bővebben itt olvashatnak.

Fetser János kért szót, és elmondta, hogy a megvalósított beruházásoknak örül. Az előterjesztéssel kapcsolatban azonban az volt a baja, hogy az elszámolás részletei nem voltak kibontva benne. A képviselő azt is kérte, hogy legyen egy előremutató tervezés, ami előtérbe állítja a Mátrai stadiont. A szocialista képviselő továbbá kritizálta a klubnál zajló szakmai munkát is, felsorolva az utánpótlás csapatok eredményeit. Elkeserítőnek tartja az orosházi labdarúgás helyzetét.

Bojtor István válaszul úgy fogalmazott, mérlegelni kell, hogy az eredménykényszer vagy, hogy minél több gyerek sportoljon éljen egészséges életmódot. Utóbbit fontosabbnak gondolja – fogalmazott az alpolgármester.

Tóth-Kása Sándor, az OMTK-ULE 1913 elnöke a szakmai kritikákra reagálva elmondta, hogy edzőik bármikor szívesen látják a szocialista képviselőt, akik választ adnak a kérdésekre. A beruházásokkal kapcsolatban kifejtette, hogy orosházi cégektől nem kaptak TAO-s pénzt. Kiemelte, hogy így is országosan elismert, minőségi beruházásokat tudtak megvalósítani, ezzel is biztosítva a gyerekek minőségi munkavégzését.

A labdarúgó klub elnökének beszámolóját 9 igen és 5 tartózkodás mellett elfogadta a testület.

5.) Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésére pályázat benyújtása. Az előterjesztés ide kattintva elolvasható.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum gesztoraként pályázik a város egymillió forintra az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Ha nyernek, a pénzből többek között értekezleteket és továbbképzéseket szerveznek, valamint szakmai tanulmányúton vesznek részt.

Egyhangúlag elfogadták az előterjesztést.

6.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A beszámoló ide kattintva érhető el.

Ezt az előterjesztést nyolc igen és öt tartózkodással elfogadta a testület.

7.) Az orosházi 7505/9 hrsz-ú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatala. Az előterjesztés bővebben itt olvasható.

Pályázatot írt ki korábban a testület a gyopárosi szálloda, konyha, étterem és kalandpark bérbeadására, azonban senki sem pályázott. Most
azt fogadták el, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánították, és egyúttal arról is döntöttek, hogy megismétlik azt.

Szabó Ervin elmondta, hogy szerinte így nem lehet, és indokolatlan pályáztatni a területet, nem szolgálja a város érdekeit. Szerinte ez is „mutyizási” lehetőség, nem érti, hogy miért akarják az önkormányzati cégből kiszervezni. A képviselő szerint az előterjesztés szakmaiatlan, mert hatástanulmány nélkül készült. Azt javasolta, hogy vegyék le az előterjesztést a napirendről.

Fetser János arról beszélt, hogy évek óta nem tudni, miért veszteséges a szálloda. Szerinte nem jó a mostani pályázati kiírás, mert túlságosan megengedő, szemben az előző, túl szigorúval. Fetser szerint szembe kell nézni azzal, hogy a szállodát alkalmatlan emberek vezetik.

Benkő Ferenc a városgazdálkodás vezetője elmondta, hogy a szálloda egy kényszerpálya mentén épült, nincs wellness részlege és nincs közvetlenül a fürdő mellett. El kell gondolkodni, hogy mi a mód, ahogy üzemeltetni lehetne, az egyik lehetőség a bérbeadás.

Füvesi Sándor szerint a szálloda működtetésére volt egy kidolgozott program, amit a mostani vezetés nem folytatott, pedig ha az folytatódik, jól működhetne a szálloda.

A napirendről nem vették le az előterjesztést, és 9 igen és 5 nem szavazattal elfogadták.

8.) Döntés a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatásról. Az előterjesztés részletei itt találhatók.

A napirendi pontot egyhangúlag elfogadta a testület.

9.) A Tanuszoda beruházás megvalósításával kapcsolatos ingatlanterületek pontosítása. Az előterjesztés itt olvasható.

A kormány már korábban támogatta, hogy tanuszoda létesüljön Orosházán. A Nemzeti Sportközpont nemrég azzal kereste meg a várost, hogy a sikeres lebonyolítás érdekében kössenek egy előzetes megállapodást. Ebben többek között benne lesz, hogy át kell adni az államnak az
ingatlant, és innentől egyelőre nincs több dolga a városnak, az építtetést a sportközpont intézi. Ez meg is történt, azonban az átadott területet ki kellett egészíteni egy 146 négyzetméteres területtel.

A képviselők egyhangúlag elfogadták az előterjesztést

10.) Döntés 2018. évre likviditást biztosító hitelről. Az előterjesztés itt olvasható.

450 millió forint folyószámlahitelről döntött a testület, azaz arról, hogy a polgármester egyezzen meg a számlavezető bankkal a hitel jövő
évi felvételi lehetőségéről. Ezt a napirendi pontot kilenc igennel és négy tartózkodással elfogadták.

20 perc szünetet rendelt el a polgármester.

Interpellációk

1.) Fetser János “Törvénysértés Orosházán ismételten!” című interpellációja: 

Tisztelt Polgármester Úr!

A be nem jelentett alkalmazottak, illetve foglalkoztatottak szégyenlistáján természetesen 2739-es szám alatt található az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (Orosháza, Fürdő u. 5.) is. A jogsértést megállapító határozat 2017. augusztus 23-án kelt. Végrehajthatóvá 2017. szeptember 28-án vált.

Szeretném megkérdezni, hogy a szégyenteljes cégalapítások és becsődölések, a felesleges gépkocsivásárlások, megkérdőjelezhető foglalkoztatások stb. után talán csak nem azt jelenti ez a határozat, hogy törvénytelenül foglalkoztattak munkavállalót az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló cégnél? Kérem ismertesse a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végrehajtható határozatának tartalmát, valamint a törvénysértés tényét, és azt, hogy ezen tényt miért hallgatták el?

Van-e a határozatnak jogi és erkölcsi felelőse? Történt-e felelősségre vonás?

Várom megtisztelő válaszát!

Dávid Zolán válasza:

Tisztelt Képviselő Úr!

A „Törvénysértés Orosházán ismételten!” tárgyú interpellációjára a következő választ adom:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatóját, Benkő Ferenc urat az interpellációjában írtakkal kapcsolatban megkerestem, aki az alábbiakról tájékoztatott.
2017. július hó 05-én az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által üzemeltetett szállodában a NAV munkatársai próbavásárlást tartottak.
A próbavásárlás során a recepciós kolléga előírás szerint tett eleget nyugtaadási kötelezettségének, viszont megállapítást nyert, hogy az ott eredetileg alkalmi munkavállalói státuszban foglalkoztatni kívánt személy – emberi mulasztás és adminisztrációs hiba következtében – bejelentés nélkül végezte aznap a munkáját.
Arról is tájékoztatott, hogy ez a mulasztás azért történhetett meg, mivel költséghatékonysági szempontból a társaság főszezonban, napi átlagban 20 főt foglalkoztat alkalmi munkavállalóként. A bejelentést helyileg nem a Gyopárosfürdőn található szálloda, hanem a központi telephelyünkön található munkaügy végzi az egyes részlegektől előre megkapott igények alapján.
Természetesen amint észlelték mulasztásukat, elektronikus formában azonnal bejelentették biztosítottként a kérdéses munkavállalót, az erre a célra szolgáló megfelelő nyomtatvány kitöltésével.
A feltárt hibát elismerték, nem vitatták, az érte kirótt 100.000,-Ft bírságot 2017. augusztus 25-én megfizették.

Hasonló hibák kiküszöbölése érdekében vezérigazgató úr által leszabályozásra került az alkalmi munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos adminisztratív eljárási rend, melynek betartása szigorúan ellenőrzés alatt áll.

Kérem válaszom elfogadását!

Fetser János nem fogadta el a választ, míg a testület 8 igen 3 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta.


2.) Fetser János “Szerbiai referens vagy családi kifizetés?” című interpellációja.

Tisztelt Polgármester Úr!

Idegenforgalmi adó egy része, marketingpénzek tízmilliója, üzemeltető cég hatalmas jutalékkal, veszteséges szállodaüzemeltetés, fejlesztés nulla, tanulmányok jó pénzért, egy helyben topogás – ez jellemzi az orosházi idegenforgalmat és annak felelős vezetőit.

Ja, és Pusztaottlakáról bejelentkezett cégek, akik „segítenek fellendíteni” az orosházi idegenforgalmat. És külföld felé is terjeszkedni kell, főleg, ha a „családban marad”. Ezért szeretném megkérdezni, hogy:

Csizmadia Gergely vezérigazgatóságának idején – aki mint tudjuk, szinte „jégre vitte” a céget – valóban foglalkoztatott-e a Városüzemeltetési Zrt., illetve a szállodája szerbiai referenst?
Ha igen, mi volt a feladata, mennyi pénzért végezte a munkáját, és ki igazolta le a munkavégzést, illetve annak teljesítését?
Volt-e a fürdő, illetve a szálloda részére a foglalkoztatásának kézzelfogható anyagi haszna?

Várom megtisztelő válaszát!

Dávid Zoltán válasza:

Tisztelt Képviselő Úr!

A „Szerbiai referens vagy családi kifizetés?” tárgyú interpellációjára a következő választ adom:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatóját, Benkő Ferenc urat az interpellációjában írtakkal kapcsolatban megkerestem, aki arról tájékoztatott, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a kérdéses időszakban munkavállalóként nem alkalmazott és jelenleg sem alkalmaz szerbiai referenst.

Kérem válaszom elfogadását!

Fetser János szintén nem fogadta el a választ, a testület hasonlóan 8 igennel 3 nemmel és 1 tartózkodással elfogadta.


3.) Füvesi Sándor „Folyamatban van” a tehetetlenségük? Meddig? című interpellációja.

Tisztelt Polgármester Úr!

A nagy ívű fejlesztési elképzelések végén, amelyeket sokan még a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) 2006 előtti létrehozásakor és elindításakor megfogalmaztak, a sok tízmilliárdos Európai uniós támogatások felhasználása után, az orosháziak számára a sárga kukák megérkezése jeleníti meg a szelektív hulladékgyűjtés folyamatát. Lehetne beszélni arról, hogy mi mindent baltáztak el az elmúlt tíz évben ezen a téren is, mennyi minden nem úgy valósult meg, ahogy kellett volna, de ez az interpelláció most nem szól másról, csak a sárga kukákról.

Idén májusban ugyanis, amikor a Városüzemeltetési Zrt. meghirdette, hogy Orosházán egyetlen ponton biztosítja az új szelektívhulladékgyűjtő-edények átvételét (lakjon valaki akár Üvegvárosrészben, akár Rákóczitelepen vagy Szentetornyán), az MSZP részéről azzal a javaslattal éltünk, hogy más nagyvárosokhoz hasonlóan (Hódmezővásárhely, Makó stb.) a mi önkormányzatunk is gondoskodjon maga az új kukák kiszállításáról. Egyszerűbb és gyorsabb is, valamint ez felel meg egy szolgáltató, modern település képének, mint amilyennek mi látni szeretnénk szeretett városunkat. E helyett ennél sokkal szomorúbb képeket kellett hónapokon át, nap, mint nap látni: idősek, betegek puszta kézzel, esetleg kopott kerékpárjuk vagy más szerkezet után kötve-fogva húzták-vonták-vonszolták végig a Fürdő utcától át a városon lakhelyükig az új kukákat.

A javaslatunkra a következő „megnyugtató” és „szakmai” válaszok érkeztek a Városvezetéstől és a Fidesztől: „acsarkodás”, „gáncsoskodás”, „támadás”, „ellenszurkolás”, „idegen érdekek képviselete”, „bojkottálás” stb. Majd, amikor már nemcsak mi mondtuk, hanem a Fidesz-frakcióból is elhangzott ugyanez a „gáncsoskodó és acs kodó” j avaslat, akkor annyit mondtak, hogy az új kukák kiszállítása annak, aki kéri, meg fog történni, meg hogy „folyamatban van”. Majd eltelt úgy fél év, hogy nem történt semmi. Kivittek azóta egyet is? Egyáltalán: meghirdették valahol normálisan ezt a lehetőséget, vagy arra játszottak, hogy minél kevesebben tudjanak róla, mert akkor idővel majd csak kiviszi valahogy mindenki?

Értesült róla, hogy néhány nappal ezelőtt Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere bejelent ette, hogy a települést részekre felosztva kiviszik minden házhoz az új kukákat? Éppen úgy, ahogy mi is javasoltuk? Meghatalmazást kiküldve mindenkinek, hogy a szomszédok is át tudják venni azoknak, akik nincsenek otthon. Hallott róla? És azt hallotta, hogy az ezt bejelentő sajtótájékoztatón annak a DAREH-nak a képviselője is ott állt mellette, amelyik szervezetre még júniusban mutogattak, hogy ő miattuk nem lehet kivinni? Csak nem megint hazudtak, Dávid Úr?

Mit várjanak az orosházi polgárok egy olyan városvezetéstől, amelyik még egy ilyen elemi feladatot sem tud megoldani, amelyik még ennyire sem akarja támogatni és segíteni az embereket? Mondja, meddig lesznek még önök ilyen tehetetlenek?

Dávid Zoltán válasza:

Tisztelt Képviselő Úr!

A „Folyamatban van a tehetetlenségük? Meddig?” tárgyú interpellációjára a következő választ adom:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatóját, Benkő Ferenc urat az interpellációjában írtakkal kapcsolatban megkerestem, aki az alábbiakról tájékoztatott.

Orosháza város területén a DAREH működési területén elsőként már most is zavartalanul folyik a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, hiszen az arra jogosult háztartások 80 %-a rendelkezik sárga színű szelektív hulladékgyűjtő edényekkel.

Az idézett sajtótájékoztató szerint Békéscsabán még csak most kezdik el azt a munkát, amit mi itt Orosházán lassan befejezünk.
Kérdésére válaszolva az üveg városrészbe lakossági kérésre még a nyár folyamán szállítottak ki szelektív edényzetet és házi komposztálót.

A Városüzem nyári dömping munkálatainak elvégzése és a többszöri viharkárok elhárítása után a kiszállítások ütemezetten november hónapban elkezdődnek.

Kérem válaszom elfogadását!

Füvesi Sándor kifogásolta, hogy interpellációjában nem Benkő Ferencet szólította meg, hanem a polgármestert. Nem fogadta el a választ.

A testület ezúttal 8 igen és 4 nem szavazattal elfogadta.


4.) Fetser János “Kábító kender!” című interpellációja

Tisztelt Polgármester Úr!

Az orosházi önkormányzat rejtélyes okok miatt közfoglalkoztatás keretében évek óta hatalmas emberi ráfordítással és teljesen szakszerűtlen módon – bízunk benne, hogy nem párt- és egyéni érdekek miatt – kendermagtermesztést folytat és folytatott. Korábban azt sütötték ki, hogy a Csizmadia Gergely és a Hídvégi Attila által jegyzett cég autóipari alapanyag beszállításban gondolkodtak, és ezért termesztették. Ez is a szokásos hazugságuk. De több mint háromnegyed éve megkérdeztük, mennyi kendermagot termesztettek 2016-ban, és mekkora volt a jövedelmezősége. Nem tudtak rá válaszolni, szokásuk szerint.
Ezért újra megkérdezem, közel 1 év (!) elteltével:

• Mekkora területen termesztettek 2016-ban kendert közfoglalkoztatás keretében?
• Milyen nagyságrendű ráfordítás történt gépi és élőmunka tekintetében?
• Hány fő közmunkás mennyi órát dolgozott a kenderföldeken?
• 2016-ban mennyi terményt adtak el milyen áron, összesen?
• Miért nem válaszoltak az egyszer már feltett kérdésre?

Váram megtisztelő válaszát!

Dávid Zoltán válasza:

Tisztelt Képviselő Úr!

A „Kábító kender!” tárgyú interpellációjára a következő választ adom:

A kérdéssel kapcsolatban illetékes alpolgármester asszonyt megkerestem aki az alábbiakról tájékoztatott.
2016. évben ANTAL SE (15 kg) vetőmagból 406 kg tisztított Antal elit vetőmag termett 3 hektáron, KC DÓRA elit (30 kg) vetőmagból 1477 kg tisztított KC DÓRA I. fokú vetőmag termett 6 hektáron.

A bruttó bevételek:

Az Antal elit vetőmag esetében: 257.810,- Ft
A KC Dóra I. fokú vetőmag esetében: 937.895,- Ft

A 2016 évi Start munkaprogram keretén belül termesztett kenderrel kapcsolatban – a rendelkezésre álló adatok szerint – az alábbi költségek merültek fel:

Bér költség: 10.703.726 Ft.

Lebonyolítási költség: 509.449 Ft.

Beruházási és dologi költségek melyek a kendertermesztéshez voltak szükségesek önerővel együtt: 6.792.256 Ft.

Összesen bruttó: 18.005.432 Ft.

Kérem válaszom elfogadását!

Fetser János szerint a válasz korrekt és tényszerűnek tűnik, ezért elfogadta, de írásban is kérte. Hozzátette, hogy az ügynek még lesz folytatása


5.) Fetser jános “Bíróság előtt a fél városvezetés?!” című interpellációja

Tisztelt Polgármester Úr!

Polgármester, alpolgármester, jegyző, hivatali beosztottak sorakoztak egy büntetőügyben zajló tárgyaláson egy olyan döntés következményeként, amit az előterjesztő sem tudja megmondani, hogy mi célt szolgált! Nem nehéz kitalálni – politikai célokat, a Fidesz célját. Nem tudom, nem emlékszem, régen volt – ilyen válaszok hangzottak el a város vezetőinek a szájából, mintha a testületi ülésen lennének. Jó, hogy nem mondták a bírónőnek a szokásos szöveget, ami az alkalmatlanságukat bizonyítja: írásban válaszolok, mert most nem tudok stb.

Annak ellenére, hogy két esetben is jeleztem, hogy törvénytelenségek történnek, semmit nem tettek, sőt, tagadták, hazudtak tudatosan, hiszen az egyik közmunkás, mint a tárgyaláson kiderült, szólt önöknek a törvénytelenségről!

Dávid Úr!

• Miért nem előzték meg a bűnt?
• Kit és milyen módon von felelősségre?
• Ki az alkalmatlan: ön vagy a helyettese?
• A háromnapos tárgyalásról a helyi, közpénzből fizetett sajtó miért nem tudósított?
• Felmerülhet a gyanú, hogy egyes helyeken fiktív a közfoglalkoztatás, hiszen itt sem a parlagfüvet irtották, ezt vizsgálja-e a polgármester, illetve a hivatal?
• Az Ételosztás Őszinte Szívvel Egyesület milyen közfeladatot látott el?
• Az egyesület hagyott-e hátra bármilyen tartozást a város felé, illetve annak cége, a Városüzemeltetési Zrt. felé? Elszámolt-e a kapott 500 ezer forinttal?
• Mikor hívja vissza Fejes Róbertnét az alkalmatlanság miatt bukott alpolgármestert?

Várom megtisztelő válaszát!

Dávid Zoltán válasza:

Tisztelt Képviselő Úr!

A „Bíróság előtt a fél városvezetés?!” tárgyú interpellációjára a következő választ adom:

Visszautasítom képviselő úr rágalmazását arra vonatkozóan, hogy személy szerint tagadtam, illetve tudatosan hazudtam volna bármit is, hiszen felém soha nem érkezett egyik közmunkás részéről sem jelzés semmilyen törvénytelenségről.

Tisztelettel kérem továbbá, hogy ne tegyen felelőssé olyan esetleges bűncselekmények meg nem előzéséért, amelyekre ráhatásom nincsen.

Az Ételosztás Őszínte Szívvel Egyesületnek nyújtott segítséggel egy nemes cél támogatása valósult meg, és a folyamatban lévő eljárástól függetlenül biztosíthatom, hogy a jövőben is – amennyiben az önkormányzatnak anyagi lehetősége adódik – támogatni kívánom a hasonló célokat.

Rendkívül sajnálom, hogy az önkormányzat által támogatott egyesület vezetője ellen büntetőeljárás folyik, de ez nincs összefüggésben a képviselő-testület és a városvezetés döntéseivel.
Egyikünk sem feltételezhette egy későbbi büntetőeljárás megindulását, és itt csak Dr. Szabó Ervin képviselő-társunk szavaira utalok vissza, aki az Ételosztás Őszinte Szívvel Egyesület részére a helységhasználat biztosítására vonatkozó előterjesztés kapcsán tett módosító javaslata – miszerint az ingatlan közüzemi díjának költségét évente maximum 500.000,-Ft erejéig az egyesület helyett az önkormányzat viselje – során maga fogalmazott úgy, hogy „Az egyesület vezetője és az abban dolgozók személyisége is garancia arra, hogy a támogatás jó helyre kerül.”
Majd a jogerős ítélet után derülhet ki, hogy tévedett-e ő is.

Hangsúlyozni kívánom, hogy sem a területért illetékes alpolgármester asszonytól, sem más személytől a közfoglalkoztatással kapcsolatban felém olyan jelzés nem érkezett, amely alapján annak fiktív voltát feltételezhetnénk. Egy esetleges gyanú esetleges lehetősége okán – ne haragudjon képviselő úr, de nem kívánom a hivatal kapacitását különböző rendkívüli vizsgálatokra igénybe venni.

Arról, hogy a helyi sajtó a tárgyalásról miért nem tudósított, a sajtó illetékesei tudnak tájékoztatást adni.

Az Ételosztás Őszinte Szívvel Egyesület által ellátott közfeladat, amely a vele megkötött szerődésben is rögzítésre került, hogy az egyesület – a közösségi színterek működtetése, a civil szervezetek támogatása és az együttműködés érdekében – az ingatlan használata során másokkal, más civil szervezetekkel köteles együttműködni, előzetes egyeztetés alapján helyszínt biztosítani tevékenységük ellátása érdekében.

Az Egyesület a részére az ingatlan közüzemi díjai és költségei kiegyenlítéséhez biztosított összeggel elszámolt. Az Egyesületet ezen összeg felett terhelő költségek erejéig áll fenn tartozása az önkormányzat felé összesen 306.993,-Ft összegben.

Kérem válaszom elfogadását!

Fetser János elmondta, hogy többször jelezett interpellációiban az ügyet, de nem tettek semmit ellene. Nem fogadta el a választ.

A testület a szavazás után 8 igen és 4 nem szavazattal elfogadta.

A nyilvános testületi ülés végén Benkő Ferenc válaszolt Füvesi Sándor korábbi Városüzemeltetéssel kapcsolatos kérdésére. Benkő elmondta,
hogy közeledik a választási kampány. Elmondta, hogy most névtelen feljelentés alapján vizsgálódtak a gazdaságvédelmi rendőrök a Városüzemeltetésnél, ahol iratokat foglaltak le, de az ügy részleteiről Benkő Ferencet sem tájékoztatták. Benkő Ferenc emlékeztetett, hogy korábban Fetser János is tett – akkor még névvel – feljelentést hasonló ügyben – fogalmazott.


Az OrosCafé további használatához el kell fogadnod a cookie-k használatát. További információ

Amennyiben a beállítás változtatása nélkül böngészel tovább az oldalunkon, vagy az "Elfogadás" gombra kattintasz, azzal elfogadot a cookie-k használatát.

Bezárás