Testületi ülés – Pályázatok és fejlesztési koncepció

Soros ülését tartja csütörtökön az orosházi képviselő testület. A mindenki számára nyilvános, reggel 9:30 órakor kezdődő ülésen szó lesz többek között Gyopáros fejlesztési koncepciójáról, de pályázatokról is dönt majd a testület.

A képviselők már a Nagyteremben, Elekes Lajos (Fidesz), Tóth Zoltánné (Fidesz), Sára Csaba (Fidesz), Fetser János (MSZP) már korábban jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.

Megnyitotta az ülést a polgármester, aki egy napirendi ponttal, mégpedig a tanuszoda ingatlanátadásával kapcsolatos napirenddel bővítette ki az alapból 12 pontot.

Füvesi Sándor (MSZP) azt kérdezte, hogy miért nem kapta meg korábban az előterjesztést, csak az ülés napján. Bojtor István alpolgármester
azt válaszolta, hogy csak tegnap kaptak levelet az új napirendi ponttal kapcsolatban, ezért kellett sietni.

Szabó Ervin (Jobbik) pedig arra volt kíváncsi, hogy miért csütörtökön van az ülés, és hogy hol van Elekes Lajos alpolgármester. Dávid Zoltán
azt mondta, hogy a munkásszállóval kapcsolatos pályázat miatt kellett csütörtökre összehívni az ülést, azt pedig nem tudja, hol van Elekes Lajos.

1.) Tájékoztató Gyopáros Gyógy-, Park- és Élményfürdő fejlesztési koncepciója. A beszámoló itt található.

Az első napirendi pontban Ruszinkó Ádám, turisztikai szakember hosszan ismertette Gyopáros Gyógy-, Park- és Élményfürdő fejlesztési koncepcióját. Az biztos, hogy rengeteg fejlesztés van tervbe véve, az összköltség csaknem 6 milliárd forint.

Előtte Füvesi Sándor arról beszélt, hogy ez egy tényszerű, de fájdalmas koncepció. A szocialista politikus arra is kíváncsi volt, hogy 2004 óta miért nem történt komolyabb fejélesztés Gyopároson.

Ruszinkó Ádám elmondta, hogy nem könnyű úgy pályázni, hogy az nyerjen is, de most végre elindult valami, elkészült a koncepció, amivel már el lehet indulni.

A turisztikai szakember (j) ismertette a pályázatot a testülettel (klikk a képre) Fotó: Kecskeméti Krisztina

A turisztikai szakember (j) ismertette a pályázatot a testülettel (klikk a képre) Fotó: Kecskeméti Krisztina

Németh Béla (Fidesz) megköszönte a beszámolót, és elmondta, hogy 2002-ben a tették le a fürdő alapkövét. A fejlesztési anyagot 2006-ben
kezdték elkészíteni. Egy évvel később nyújtották be a pályázatot, amihez akkor 750 milliót nyert a város. Később kiderült, hogy a nyert
összeg alig 30 százalékét fedezte volna Gyopáros megépítéséhez.

Sajnálom, hogy Füvesi képviselő ilyen régi dolgokat feszeget, inkább a fejlesztésekről kellene beszélni – mondta Dávid Zoltán.

Szabó Ervin (Jobbik) arról beszélt, hogy Gyopáros fejlesztése elengedhetetlen, és együtt kell gondolkodni a témáról, előre kell tekinteni az ügyben.
Fontos kiemelni, hogy ennek a területnek Elekes Lajos volt az „élharcosa”, de ő most ugye nincs itt. A jobbikos képviselő szerint nem kell ilyen nagy ívben (6 milliárd forint) gondolkodni.

Benkő Ferenc a Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója sajnálja, hogy politikai vita tárgya lett a koncepció. A városüzemeltetés vezetője elmondta, hogy az az anyag, amit az ország egyik legnevesebb turisztikai szakembere készített, és ennek alapján el lehet kezdeni a közös gondolkodást, hiszen Gyopáros mindenkinek szívügye.

Füvesi Sándor ismét szót kért, és azt mondta, hogy korábban is volt előkészített pályázat Gyopárossal kapcsolatban, de az nem volt jó, ennek pedig meg kellene határoznia a felelősét. A képviselő megkérdezte, hogy mi lesz a tervezett uszodával és a térségmarketinggel.

Ruszinkó Ádám válaszolt. A térségmarketingről elmondta, hogy a régiós marketingigazgatóságok megszűntek, és még nincs helyettük szervezet, ezért is gondolták, hogy marketingköltséget is terveznek a projektben.

Szabó Ervin továbbra is arra kíváncsi, hogy ki a felelőse ennek a területnek. Jó, hogy van a projekt, de megvalósítási elképzelés van-e, és ebben a ciklusban megvalósul-e valami – kérdezte.

Szabó Ervin szerint is szükséges a fejlesztés, együtt kell gondolkodni (klikk a képre) Fotó: Kecskeméti Krisztina

Szabó Ervin szerint is szükséges a fejlesztés, együtt kell gondolkodni (klikk a képre) Fotó: Kecskeméti Krisztina

A polgármester azt válaszolta neki, hogy a felelősség közös, ráadásul Szabó Ervint sosem látta Elekes Lajos irodájában, aki egyébként be tudna számolni a projekt részleteiről.

Füvesi Sándor újra rákérdezett a tanuszodára. Elmondta, hogy egyet kell építeni Gyopárosra, a városba pedig nem kellene egy sem.

A polgármester elmondta, hogy az Ady Endre utcára tervezett tanuszoda állami beruházás, azaz teljesen más, mint a gyopárosi projektben szereplő.

Erről a pontról egyébként nem szavazott a testület.

2.) Tájékoztató az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. 2017. évi gazdasági tevékenységéről. A tájékoztató ezen a linken érhető el.

A második napirend szintén egy tájékoztató volt az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. 2017. évi gazdasági tevékenységéről.

Füvesi Sándor kért szót és elmondta, hogy a beadott tájékoztató nem megfelelő. Megkérdezte, hogy jelenleg mennyi önkormányzattal van
szerződése a társaságnak, és szóvá tett néhány, – a főkönyvi kivonatban szereplő összeget – amiről az szeretné tudni, hogyan lettek felhasználva.

Szabó Ervin azt kérdezte, hogy van-e olyan ember a Kft. felügyelőbizottságában, aki büntetett előéletű, vagy van-e ellene jelenleg büntetőeljárás. A jobbikos képviselő is kíváncsi néhány elszámolt pénzösszeg részletezésére.

Fejes Róberté azt mondta, hogy minden kérdésre válaszol majd írásban, és büntetett előéletű tagról nem tud.

Szavazni erről a pontról sem kellett.

3.) A Scola Humanitatis Alapítvány részére biztosított támogatás elszámolása. Az előterjesztés itt olvasható.

Az elszámolást vita nélkül, egyhangúlag elfogadta a testület.

4.) Döntés TOP-5.3.1-16 kódszámú, a helyi identitás és kohézió erősítése tárgyú pályázat benyújtásáról. Az előterjesztése ide kattintva érhető el.

A negyedik pontban a TOP-5.3.1-16 kódszámú, a helyi identitás és kohézió erősítése tárgyú pályázat benyújtásáról döntöttek.

Szabó Ervin elmondta, hogy az előterjesztő most sincs jelen és ezt a polgármester szó nélkül hagyja. A képviselő azt mondta, hogy nem
asszisztál tovább a felelőtlen városvezetéshez.
– Nincs értelme úgy kérdéseket feltenni, hogy 30 nap múlva kapok rá választ, írásban – tette hozzá.

5.) /1. Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása /2. Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Az előterjesztés részletei itt találhatók

Az ötödik pontban Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Alapító Okiratát és Szervezeti és Működési Szabályzatát is
módosította. Mindkettőt egyhangúlag fogadták el a képviselők.

6.) Döntés a 2017. évi költségvetés XVII. Szociális védelem fejezete terhére biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésről. Az előterjesztés itt olvasható.

A hatodik pontban Döntés a 2017. évi költségvetés XVII. Szociális védelem fejezete terhére biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésről döntöttek, amire szintén igent mondott az összes jelen lévő képviselő.

7.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A beszámoló itt található.

A beszámót tíz igennel és egy tartózkodással elfogadta a testület.

8.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához és a kapcsolódó szabályzat 1. számú módosítása. Az előterjesztés ide kattintva érhető el.

A módosítást a képviselő-testület szintén egyhangúlag elfogadta.

9.) Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 949/1. hrsz-ú ingatlanból 113 m2 nagyságú terület kijelölése értékesítésre. Az előterjesztés itt olvasható.

A kilencedik pont az Orosháza tulajdonában álló 949/1. hrsz-ú ingatlanból egy 113 négyzetméteres terület eladása volt. A Sziget Kávézó tulajdonosa, Csikós Lajos kereste meg az önkormányzatot.

Szabó Ervin szerint aggályos, hogy közterületet akarnak eladni, szerinte ilyenre még nem volt példa, és akár büntetőjogi felelősséget
is felvethet. A képviselő azt is elmondta, hogy a város erre az üzletre biztosan ráfizet.

Füvesi Sándor szintén aggályosnak és felháborítónak tartja az előterjesztést. Az orosháziak érdeke, hogy a közterületek városi tulajdonban maradjanak. Füvesi szerint egyébként az előző ciklusban már voltak hasonló hajmeresztő vagyonértékesítések.

Füvesi Sándor (középen) aggályosnak tartja, hogy közterületet akarnak értékesíteni (klikk a képre) Fotó: Kecskeméti Krisztina

Füvesi Sándor (középen) aggályosnak tartja, hogy közterületet akarnak értékesíteni (klikk a képre) Fotó: Kecskeméti Krisztina

Bojtor István alpolgármester elmondta, hogy semmilyen személyes érdek nem fűződik az eladáshoz. Arról van szó, hogy egy vállalkozás fejleszteni akar, és ezt csak úgy tudja megtenni, hogy ha a tulajdonába kerül a terület.

Szabó Ervin indítványozta, hogy vegyék le a napirendről ezt a pontot, ehhez csatlakozott később Füvesi Sándor is.

Füvesi Sándor a jegyzőhöz fordult. Elmondta, hogy több az éves bérleti díj, mint a tervezett eladási ár. Ez felvethet-e törvényességi aggályokat? – kérdezte a jegyzőt.

A jegyzőasszony elmondta, hogy van egy vagyonrendelet, ami alapján kell eljárni. Dávid Zoltán azt javasolta, hogy egy másik értékbecslő is készítsen szakvéleményt.

A 113 négyzetméteres terület miatt meglehetősen heves vita alakult ki a testületben. Végül 7 igen és 4 nem szavazattal úgy döntöttek, hogy új értékbecslést kérnek.

A polgármester tíz perc szünetet rendelt el.

10.) Pályázat benyújtása munkásszálló kialakítására. Az előterjesztés itt található.

A tizedik pontban egy munkásszálló kialakításáról szóló pályázatról tárgyaltak a képviselők.

Szabó Ervin felhívta a figyelmet, hogy a pályázat komoly anyagi áldozatokat követel az önkormányzattól (240 millió forintot). Szerinte ez nem biztos, hogy kifizetődő. A politikus azt mondta, hogy ebből a pénzből akár az önkormányzati bérlakásokra is lehetne költeni, és a halmozottan hátrányos helyzetűeken kellene segíteni, nem egy multicégnek, aki román és ukrán vendégmunkásokkal dolgoztat.

Bojtor István sajnálja, hogy számon kérik rajtuk a fejlesztéseket. Az biztos, hogy a 40 százalék önerő jelentős, de ez egy megtérülő beruházás, hiszen bérleti díj jön majd belőle.

Füvesi Sándor arról beszélt, hogy meglepte a magas önrész vállalása, ráadásul szerinte a félmilliárdos összköltség is rengeteg. Mi fog itt épülni, a Tádzs Mahal? – tette fel a kérdést a képviselő, aki azt is elmondta, hogy a városban is fel lehetett volna építeni a szállót.

Bojtor István válaszában azt mondta, hogy megvizsgáltak több lehetőséget is, de a gyopárosi helyszín volt a legmegfelelőbb.

Az előterjesztést 8 igen és 3 tartózkodás mellett elfogadta a testület.

11.) A helyi építészeti és természeti értékek védelméről szóló 11/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása. Az előterjesztés ide kattintva olvasható.

A napirendi pontot a testület egyhangúlag elfogadta.

12.) Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet II. számú módosítása. Az előterjesztés itt található.

A 2017-es költségvetésről szóló rendelet módosítását 8 igen és 3 nem szavazattal fogadták el.

13.) Tanuszoda beruházás megvalósítása céljából ingatlan tulajdonba adása a Magyar Állam részére. Az előterjesztés itt olvasható.

A tizenhármas – tanuszodával kapcsolatos – napirendet is elfogadták, 9 igen szavazattal és két tartózkodással. Ez arról szól, hogy a város
átad egy telket az államnak, amely a költségvetési pénzből épít egy tanuszodát.Az OrosCafé további használatához el kell fogadnod a cookie-k használatát. További információ

Amennyiben a beállítás változtatása nélkül böngészel tovább az oldalunkon, vagy az "Elfogadás" gombra kattintasz, azzal elfogadot a cookie-k használatát.

Bezárás