Testületi ülés – Új szobrok a városban

A mindenki számára nyilvános, reggel 9 órakor kezdődő ülésen szó lesz többek között a tanuszoda beruházásról, a helyi autóbusz menetrendről, három mellszobor felállításáról és meghallgatják a képviselők az Orosházi Járási Hivatal 2016-ról szóló beszámolóját is.

A képviselők már a teremben, négyen hiányoznak a testületből: Burka László (független), Elekes Lajos alpolgármester (Fidesz), Lövei Ferenc (Fidesz) és Tóth Zoltánné (Fidesz). Dávid Zoltán, polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes.

Az ülés kezdete előtt a polgármester elismeréseket adott át azoknak, akik a várost sújtó viharkárok felszámolásában kiemelkedően teljesítettek. Dávid Zoltán hangsúlyozta, hogy mindenkinek köszöni, amit a városért tett, és helytállt, amikor arra szükség volt.

Elismerést és ajándékcsomagot kapott a várostól:

Tóth Tibor tű. dandártábornok, tű. főtanácsos, a katasztrófavédelem megyei igazgatója, Bajkán György tű. alezredes, kirendeltségvezető, Bohák János tű. alezredes, tű. parancsnok

Az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságtól: Hajdú János tű. fhdgy., Dimák Zoltán tű. ftőrm, Csepregi Zoltán tű. ftőrm, Juhos Gergő tű. tőrm.

A Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságtól: Gazsi Dániel tű. zls.

A Hódmezővásárhelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságtól: Lászlai Ferenc tű. zls.

A Mezőberény Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől: Csávás Tibor ÖTE pk.

A Dél-Békés Mentőcsoporttól: Vincze Szilvia

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-től: Dani Zoltán

És elismerést kapott Balogh Gábor, pusztaottlakai önkéntes is.

Járt az elismerés a viharkárok felszámolásában résztvevőknek (klikk a képre) Fotó: Rosta Tibor

Járt az elismerés a viharkárok felszámolásában résztvevőknek (klikk a képre) Fotó: Rosta Tibor

1.) Tájékoztató az Orosházi Járási Hivatal 2016. évi tevékenységéről. Az előterjesztés ide kattintva olvasható.

A tényleges testületi ülés első pontjaként a képviselők meghallgatták a járási hivatalvezető, Lustyikné dr. Papp Anikó beszámolóját az Orosházi Járási Hivatal 2016-os évéről. A terjedelmes dokumentumot itt olvashatják. A testület egyébként elfogadta a hivatalvezető beszámolóját.

2.) Döntés meghozatala az „Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyában kiírt pályázat eredményéről. Az előterjesztés itt található.

Egyelőre a Dél-Alföld Közlekedési Központ (DAKK) buszoztathat Orosházán. A helyi buszközlekedés ellátására írt ki pályázatot az önkormányzat, amit kiértékeltek és el is bíráltak. A DAKK és az N-R-A Busz Kft. pályázott. Az utóbbié érvénytelen volt.

Antal László (Fidesz) elmondta, hogy miután mindkét pályázatot végigolvasta, meghallgatta a szakértőket is. Antal László szerint az N-R-A képviselője kijelentette, hogy direkt adtak be rossz pályázatot, mert szerintük azt rosszul írta ki a város. A képviselő egy módosítót nyújtott be. Azt szerette volna, hogy Orosháza hosszabbítsa meg a jelenlegi szerződést a DAKK-al, utána pedig legyen új pályázat.

dr. Szabó Ervin a Jobbiktól arról beszélt, hogy „szét kell nézni” a piacon. A képviselő komoly pályázónak nevezte az N-R-A-t, és egyetértett azzal, amit a cég képviselője is sejtetett korábban, hogy a pályázat a DAKK-ra lett szabva. Lokálpatrióta és megrendelői szemlélettel álljunk a pályázathoz – fogalmazott. Szabó támogatta Antal László módosító javaslatát.

dr. Szabó Ervin támogatta Antal László indítványát (klikk a képre) Fotó: Rosta Tibor

dr. Szabó Ervin támogatta Antal László indítványát (klikk a képre) Fotó: Rosta Tibor

Bojtor István alpolgármester (Fidesz) felhívta Szabó Ervin figyelmét, hogy az N-R-A eleve úgy érkezett a városba, hogy nem akar érvényesen pályázni.

A szocialista Fetser János szerint nincs a buszközlekedés kapcsán versenyhelyzet, és ő is egyetért Antal László módosító javaslatával. Fetser azt is javasolta, hogy a következő pályázatban tíz helyett már csak öt évre szerződjenek a nyertes közlekedési társasággal.

A testület végül a jegyzőnőtől kapott iránymutatások után úgy döntött, hogy egy évre szerződést hosszabbítanak a DAKK-al, és majd új pályázatot írnak majd ki a buszközlekedésre. A javaslatot egyhangúlag, 12 igennel elfogadták.

3.) Döntés az Orosháza belterület 835/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról és a kapcsolódó elszámolás elfogadásáról. Az előterjesztés ide kattintva érhető el.

Elfogadta a testület, hogy a DAKK bérbeadja a buszvégállomáson lévő büfét, újságost, és mellékhelyiséget, akkor ha a közlekedési cég a befolyt pénzt az ingatlan felújítására fordítja.

Szabó Ervin azt kérdezte, hogy nem lehet-e e elérni, hogy a mosdók ingyenesek legyenek.

Gera István a DAKK műszaki igazgatóhelyettese felhívta a figyelmet, hogy a pályaudvar nem a DAKK Zrt. tulajdona, hanem bérli Orosházától. A szerződés szerint továbbadhatja az épületeket, de azt a pénzt felújításra kell költenie. A mosdókkal kapcsolatos kérdésre Gera István azt válaszolta, hogy azt kiadták, így a bérlő szedi a pénzt,
nem a közlekedési cég.

Fetser János szerint komolyabban kellene ellenőrizni a DAKK-nak az alvállalkozóit, mert többek szerint gondok vannak a buszpályaudvaron.

Gera István szerint a legnagyobb gond az utasellátó büfével van, amire több millió forintot kellene költeni, de szerinte arra nincs igény.

A testület 8 igen és 4 tartózkodás mellett fogadta el a határozati javaslatokat.

4.) A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötendő pénzügyi megállapodással kapcsolatos döntés meghozatala. Az előterjesztés itt található.

Még négymillió a DAKK-nak. Mivel regionális buszjáratok is áthaladnak Orosházán, de azokat a városon belül is lehet használni, a DAKK különbözetet számolhat fel. Ez az összeg csaknem négymillió forint. Erről kötöttek pénzügyi
megállapodást.

A testület 8 igen 2 nem és 2 tarózkodással elfogadta a javaslatot.

5.) A 8383/5. hrsz-ú ingatlanra kötött bérleti szerződés határidejének meghosszabbítása. Az előterjesztés ide kattintva érhető el.

A képviselő-testület elfogadta a napirendi pontot.

6.) Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 0692. hrsz.-ú ingatlanból 1809 m2 nagyságú terület kijelölése értékesítésre. Az előterjesztés itt olvasható.

Név szerinti szavazás után 8 igennel és 4 nemmel elfogadták a napirendi pontot.

7.) Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 57. hrsz.-ú ingatlanból 7 m2, valamint a 84. hrsz-ú ingatlanból 125 m2 nagyságú terület kijelölése értékesítésre. Az előterjesztés itt érhető el.

Ismét név szerint szavaztak, hasonló eredménnyel: 8 igennel és 4 tartózkodással elfogadták a napirendi pontot.

8.) Az orosházi 7505/9 hrsz-ú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatala. Az előterjesztés itt található.

Pályázatot ír ki az önkormányzat a Gyopárosi út 3. szám alatti, azaz az Alföld Gyöngye Hotel, az étterem és a konyha, valamint a kalandpark bérbeadására. Az ingatlanokat egyben adnák ki, 2018. január 2-től.

Fetser János hozzászólásában elmondta, hogy az ingatlanegyüttest azért kell bérbe adni, mert eddig fideszes kifizetőhelynek használták. A szocialista képviselő szerint a városvezetés és a városgazdálkodási cég a felelős azért, hogy csődközelbe jutott ez a terület. A szocialista képviselő szerint visszaélések történtek a konyhánál és a szállodánál is.

A jobbikos Szabó Ervin szerint nagyon át kellene gondolni, hogy mi lesz az ingatlanokkal, hiszen jó kezekben akár hasznot is termelhetne.
A képviselő azt kérdezte, hogyan lehet az, hogy ha egy vállalkozó ki tudja termelni a bérleti díjat, és még hasznot is termel, akkor az miért nem megy a városnak. Az ottani cégvezetők vagy kiszivattyúzzák a pénzt, vagy egyeltalán nem értenek hozzá –tette hozzá Szabó Ervin, aki azt is elmondta, hogy ki kellene kérni legalább egy közgazdász
véleményét a kérdésben.

Fetser János szerint a városvezetés és a városgazdálkodási cég a felelős azért, hogy csődközelbe jutott ez a terület (klikk a képre) Fotó: Rosta Tibor

Fetser János szerint a városvezetés és a városgazdálkodási cég a felelős azért, hogy csődközelbe jutott az Alföld Gyöngye Hotel területe (klikk a képre) Fotó: Rosta Tibor

Füvesi Sándor szocialista képviselő is szót kért. Azt szorgalmazta, hogy mindenképen át kellene vizsgálni, ami a komplexummal történt, illetve történik.

Benkő Ferenc a városüzemeltetési cég vezérigazgatója is szót kapott, aki elmondta, hogy az alapvető probléma, hogy tulajdonképpen nincs bevétele a városüzemeltetésnek. Azt is elmondta, hogy a városüzemeltetés nem egy olyan cég, ami profin tudna működtetni egy hotelt. Ezért is szerveznék ki a városüzemtől a fenti ingatlancsoportot.

A képviselők Szabó Ervin módosító javaslatát, hogy a pályázati kiírásban ne szerepeljen a határozott idejű, csak a határozatlan idejű szerződés, elfogadták, ahogyan a pályázati kiírást is.

Dávid Zoltán polgármester 20 perc szünetet rendelt el.

9.) Elővásárlási jog gyakorlásáról lemondás az Orosháza, Hun utca 11. szám alatti lakóház felülépítmény 1/1-ed tulajdoni illetősége vonatkozásában. Az előterjesztés itt olvasható.

Tíz igen és két tartózkodással elfogadták a napirendet.

10.) Közterület kialakítása, elnevezése. Az előterjesztés ide kattintva érhető el.

Kálvin térnek fogják hívni a Könd utca és a Táncsics utca találkozásánál található területet.

11 igen 1 tartózkodás mellett elfogadta a képviselő-testület az előterjesztést.

11.) Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Az előterjesztés itt található.

Egyhangúlag megszavazta az előterjesztést a testület.

12.) Orosháza, Hajnal köz 2941/10 hrsz.-ú közterületen 3 db mellszobor állítása. Az előterjesztés itt érhető el.

Az Orosháza Térsége Gazdakör szeretne emléket állítani az orosházi kötődésű Mokry Sámuel, Székács Elemér, valamint Baross László mezőgazdasági tudósoknak, búzanemesítőknek. A gazdakör erre 2 és fél millió forintot kapott a Földművelésügyi Minisztériumtól és a Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamarától. A testület arról döntött, hogy a már elkészült mellszobrokat a Hajnal közben állítják majd fel.

Szabó Ervin azt szeretné, ha azt a 800 ezer forintot, amit a város erre a célra szán, azt inkább önkormányzati lakásokra fordítsák.

Füvesi Sándor szerint, ha legközelebb valaki szobrot szeretne állítani a városban, akkor a döntésbe be kellene vonni mások mellett a civil szervezeteket is.

A javaslatot 8 igen szavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadták.

13.) A fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 12/2004. (IV.24.) Ör. számú rendelet felülvizsgálata. Az előterjesztés itt olvasható.

Ezt a napirendi pontot is 12 igennel fogadták el a képviselők.

14.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása. Az előterjesztés itt található.

8 igen 4 tartózkodás mellett fogadták el az előterjesztést.

15.) Döntés az Orosháza 2018-2032 időszakra vonatkozó Víziközmű Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról. Az előterjesztés itt tekinthető meg.

8 igen és négy tartózkodás mellett megszavazta a testület az Alföldvíz Zrt-vel közösen készített gördülő fejlesztési tervét Orosháza viziközmű-rendszerének 2018 és 2032 fejlesztéséről.

16.) Orosházi Regionális Viziközmű-rendszer Tulajdonosi Közössége javára szolgalmi jog bejegyzése tárgyában döntés. Az előterjesztés ezen a linken érhető el.

Az előzőhöz hasonlóan ezt is megszavazta a testület.

17.) Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2017. I. félévi, üzleti tevékenységet záró beszámoló elfogadása. Itt olvasható az előterjesztés.

Kisebb vita után ezt a napirendet is elfogadták a képviselők: 8 igen 2 nem és 2 tartózkodás mellett.

18.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Az előterjesztés részletei itt találhatók.

Elfogadták: 9 igen 3 tartózkodás.

19.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtása. Az előterjesztés itt érhető el.

8 igen 2 tartózkodás és 2 nem után elfogadta a testület.

Előzetes megállapodás jóváhagyása a tanuszoda beruházással kapcsolatosan. Ide kattintva érhető el az előterjesztés.

A kormány már korábban támogatta, hogy tanuszoda létesüljön Orosházán. A Nemzeti Sportközpontok Köznevelési Fejlesztési Főosztálya nemrég azzal kereste meg a várost, hogy a sikeres lebonyolítás érdekében kössenek egy előzetes megállapodást. Ebben többek között benne lesz, hogy át kell adni az államnak az ingatlant ahol az uszodát építik.

A testület elfogadta, hogy aláírják az előzetes megállapodást.

Interpellációk

Fetser János “Még hogy nem loptak a Gyermek- és Diákélelmezési Intézménynél!? Nagyon is!” című interpellációja ide kattintva olvasható.

Dávid Zoltán válasza:

Tisztelt Képviselő Úr!

A „Még hogy nem loptak a Gyermek- és Diákélelmezési Intézménynél!? Nagyon is!” tárgyú interpellációjára a következő választ adom:

Az interpellációjában írtakkal kapcsolatban az Orosházi Városi Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Zrt. végelszámolójához, Benkő Ferenc Úrhoz megkereséssel éltem, aki az alábbiakról tájékoztatott.
Az Orosházi Városi Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Zrt. szervezésében került megrendezésre a 2016. évi Szegfű Bál.
Az ezzel kapcsolatos szolgáltatásért az ORI bruttó 272.000 Ft értékben állított ki számlát az MSZP Orosházi Szervezetet részére, melyet az befogadott, nem kifogásolt.
Ez a számla nem fiktív, szerepel a rendezvényszervező társaság számlatömbjében, valamint feltüntették annak ÁFA tartalmát a NAV-nak küldött adott havi ÁFA bevallásukban is.
A kiállított kézpénzfizetési számlának a hatályos törvények szerint nem kelléke az aláírás.
A rendezvény technikai lebonyolításában az ORI alvállalkozójaként részt vett a Diákélelmezés, akinek ezért a közreműködéséért bruttó 190.400 forint került hónap végén kifizetésre.
A fenti számadatokból megállapítható, hogy a rendezvényszervező cég 30%-os haszonkulccsal végezte tevékenységét, ami összhangban van és igazodik az üzletág piaci viszonyaihoz.

Tájékoztatom továbbá, hogy a Polgármesteri Hivatal kezdeményezésére az Intézmény részéről a feljelentés kiegészítése megtörtént.

Ennek okán sem tartom indokoltnak, hogy külön vizsgálóbizottság felállítására sor kerüljön, hiszen az arra hivatott szervnél egy eljárás már folyamatban van,

Képviselő Úrnak is azt javaslom, hogy bízzon a rendőrség és az igazságszolgáltatási szervek hatékony és eredményes munkájában.

Kérem válaszom elfogadását!

Dávid Zoltán polgármester.

Az első interpellációra adott választ Fetser János nem fogadta el. Azt mondta, hogy azért nem akarnak vizsgálóbizottságot, mert kiderülne az igazság. Nem igaz a válasz, így nem fogadom el, fiktív számláról van
szó, megcsapolták a pénzeket, ellopták a diákélelmezés elől – mondta a szocialista képviselő.

A testület elfogadta a választ.

2. Fetser János – “Pöffeszkedés fideszes módra?” című interpellációja itt található.

A polgármester válaszolt.

A „Pöffeszkedés fideszes módra ?” tárgyú interpellációjára a következő választ adom:

Felhívom figyelmét, hogy Orosháza Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az interpelláció olyan érdemi felszólalás, melynek tárgya szoros kapcsolatban áll az önkormányzat hatáskörének ellátásával, illetőleg annak valamely – az önkormányzat irányítása alá tartozó – szervezete hatáskörébe tartozik.
A most felolvasott interpellációja mindennek mondható, csak érdemi felszólalásnak nem.

Ugyanakkor bármennyire is szeretnék, nem tagadható, hogy Orosháza fejlődik. Amennyiben egy kicsit is részt vennének a munkában, Önök is tapasztalhatnák az ebbe fektetett munkát.
Úgy gondolom, hogy a pályázatokról, fejlesztésekről folyamatos a tájékoztatás a városvezetés részéről, hallják és lássák meg ezeket az állandó hangulatkeltés helyett. Tudjanak örülni a városunk érdekében kiharcolt sikereknek. Csak vegyük példaként a ma napirendként tárgyalt tanuszoda megvalósításának elindulását, amely hatalmas öröm valamennyi itt lakónak.

A Nemzeti Regattára rátérve tájékoztatom, hogy annak kiadásai az önkormányzati költségvetésből kerültek kifizetésre, mint valamennyi olyan esetben, amikor az önkormányzat érdekében felmerült költség kifizetéséről van szó.

Kérem válaszom elfogadását!

Ezt a válasz sem fogadta el Fetser János, aki szerint Orosháza visszafejlődik.

3. Fetser János – “Már a pékek is útban vannak?” című interpellációja itt olvasható.

A „Már a pékek is útban vannak?” tárgyú interpellációjára a következő választ adom:

Nehéz a választ megfogalmazni egy olyan interpellációra, amely érdemi felszólalást, megválaszolandó kérdést nem tartalmaz.

Természetesen tiszteletben tartunk minden hagyományt őrző és sok évre visszanyúló, az orosháziak szívének kedves rendezvényt. Senki nem vitatja el az előző időszakokban itt dolgozó szakemberek nagyszerűségét, példaértékű munkáját.
Azonban egy rendezvény sikerességét a külső tényezők változása nagymértékben befolyásolja. Sajnos sok pékség megszűnt a városban, a környező településeken, sőt a határon túl is az elmúlt években.
Úgy, mint tavaly, a rendezvény szervezője idén is kérte a Magyar Pékszövetség, valamint a hazai és a határon túli pékek segítségét a rendezvény szakmai megvalósításához, azonban – a képviselő úr által is említett, elmúlt 20 év megváltozott viszonyai miatt – érdemben nem tudtak közreműködni.
Természetesen annak a néhány, még ma is aktív pékmesternek a helye biztosítva volt a népművészek utcájában, akik jelezték részvételi szándékukat. Sajnos az időjárás miatt ez a programelem meghiúsult, így a közel 30 mesterséget képviselő jelentkezők bemutatkozása elmaradt.

Nem egyezik tehát a véleményünk. Nekem és városvezető társaimnak továbbra is célunk és érdekünk, hogy hagyományainkat, közöttük az orosházi kenyér múltbéli értékét, elért sikereit tiszteletben tartsuk és ápoljuk, nem csak egy rendezvényen, hanem mindennapi életünk, feladatellátásunk során.

Kérem válaszom elfogadását!

Nem a külső tényezők változtak meg, hanem önök tehetségtelenek. Nem törekedtek arra, hogy ezt a rendezvényt fejlesszék. Önök kirugdosták azokat akik értettek hozzá, gyakorlatilag levitték a várost Pusztaottltaka szintjére. Nem fogadom el a válasz – mondta Fetser János.


Az OrosCafé további használatához el kell fogadnod a cookie-k használatát. További információ

Amennyiben a beállítás változtatása nélkül böngészel tovább az oldalunkon, vagy az "Elfogadás" gombra kattintasz, azzal elfogadot a cookie-k használatát.

Bezárás