Testületi ülés – 16 napirendről tárgyalnak

Újra összeül csütörtök délelőtt az orosházi városi közgyűlés. A képviselők egyebek mellett a város közbiztonságának helyzetéről, a kórházi parkolókról és a Városüzemeltetési Zrt.-ről is tárgyalnak majd. 

A képviselők már gyülekeznek a Városháza nagytermébe, összesen 15 napirendi pontról tárgyalnak ma. A fontosabb részletekről alábbi tudósításunkban számolunk be. A napirendi pontokról itt tájékozódhat.

Elekes Lajos (Fidesz), Antal László (Fidesz) korábban jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Bojtor István (Fidesz) is jelezte, hogy késve érkezik.

Fetser János (MSZP) kérdezte, hogy az Orosháza belvárosának geotermikus energiahasznosításával kapcsolatos döntést miért zárt ülés keretében tárgyalják. Dr. Szabó Ervin (Jobbik) is nyíltan tárgyalná a kérdést.

Erről szavaznak név szerint. 5 igen és 8 nem. Zárt ülésen tárgyalják.

A napirendi pontokról is tárgyalnak, 8 igennel 5 nemmel elfogadták azokat.

11:23 – 11:53

1.) Beszámoló Orosháza város közbiztonságának 2016. évi helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről. Az előterjesztés itt olvasható.

Czecher Péter rendőrezredes, az Orosházi Rendőrkapitányság vezetője ismerteti néhány adatot, melyek szerint a bűncselekmények száma csökkent, amely már 2010 óta ilyen tendenciát mutat. Az idei évre vonatkozóan elmondta, hogy a kitűzött célokat elérték. A jövőben is azon dolgoznak, hogy a lakosok biztonságban érezhessék magukat.

Fetser János megköszönte a rendőrök elmúlt évi munkáját. Lövei Ferenc (Fidesz) is hasonlóan tett, majd a térfigyelő kamerarendszerről kérdezi Czecher Pétert, hogy mekkora segítség a munkájukban, hiszen ha szakmailag indokoltnak tartják mindenképpen a bővítenék a rendszert.
A kapitány válaszul elmondta, hogy nagy segítség számukra, a közbiztonságra mindenképpen pozitív hatással van és támogatja a bővítést.

Czecher Péter (b) egyetért a térfigyelőrendszer tervezett bővítésével (klikk a képre

Czecher Péter (b) egyetért a térfigyelőrendszer tervezett bővítésével (klikk a képre) Fotó: Kecskeméti Krisztina

Dr. Szabó Ervin is egyetért a térfigyelőrendszer bővítéséről, hozzátette, hogy ő – Lövei Ferenchez hasonlóan – már korábban is jelezte ezt. Majd ő is kérdezett a kapitánytól. Az ellenzéki képviselőjének többen jelezték, hogy a Spar előtti részen zaklatás áldozatává váltak.
Czecher Péter erre elmondta, hozzájuk ilyen bejelentés még nem érkezett, a személyes tapasztalata sem ezt mondja, de több gyalogos járőr dolgozik a környéken.

A szavazás előtt Dávid Zoltán polgármester is megköszönte a rendőrök áldozatos munkáját. A napirendi pontot egyhangúlag 13 igennel elfogadták.

11:54 – 12:19

A második napirendi pontban a Calendula Szövetség operatív igazgatója, dr. Malatyinszki Szilárd tartott beszámolót, amelyről itt található bővebb információ. Ismertette a Calendula Terv Orosházára vonatkozó terveit. Többek között a Calendula Kártyát is, mely számos kedvezményhez, előnyhöz juttatja majd az itt élőket, sőt, az idelátogatókat is, ha igénylik.

Füvesi Sándor (MSZP) nehezményezi, hogy a beszámoló nem került be a testületi ülés meghívójába.

12:20 – 13:10

3.) Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája vezetőjének szakmai beszámolója a 2016/2017 nevelési évről és álláshely bővítésének engedélyezése. Az előterjesztés itt található.

Tóth Zoltánné (Fidesz) szerint a napközisotthonban kiváló szakmai munka zajlik, ezért támogatja az óvodavezető Németh Gabriella kérését a létszámbővítésről.

Mindkét határozati javaslatot 12 igennel fogadtak el.

4.) Orosházi Kórház részére nyújtott felhalmozási (Orosházi Kórház területén parkolók kialakítása, a parkolókhoz vezető útszakasz aszfaltozása, valamint sorompó felszerelése) támogatás elszámolása elszámolás parkoló építéssel kapcsolatosan. Az előterjesztésről bővebben itt olvashat.

Rövid vita alakult ki a kórház előtt található rossz állapotú parkolókról és azok felújításáról. Ezzel kapcsolatban a Városfejlesztési Irodától Barák Anita elmondta, hogy Terület- és Területfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a jövő évben történhet meg ezeknek a parkolóknak a felújítása.

Szavazás után egyhangúlag 13 igennel elfogadták a napirendi pontot.

5.) A Justh Zsigmond Városi Könyvtártárral kapcsolatos döntések meghozatala. Az előterjesztés itt található.

Vita nincs. 13 igennel elfogadták.

6.) A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala. Az előterjesztésről itt olvashat.

Füvesi Sándor elmondta kifogásait a városi közmédiával szemben. Ehhez kapcsolódóan dr. Szabó Ervin is kifejtette véleményét, mely szerint ő továbbra is vállalná az élő közvetítésen való megnyílvánulást. Az ellenzéki képviselő szerint az élő adás megszüntetése nem szakmai, hanem politikai alapokon nyugszik. Név szerinti szavazást kért ezzel kapcsolatban, hogy vegyék le a napirendről ezt az előterjesztést.

Németh Béla (k) szerint fontos a közérthető tájékoztatás (klikk a képre) Fotó: Kecskeméti Krisztina

Németh Béla (k) szerint fontos a közérthető tájékoztatás (klikk a képre) Fotó: Kecskeméti Krisztina

Németh Béla (Fidesz) szerint megoszlanak a vélemények az élő közvetítéssel kapcsolatban. A fideszes képviselő szerint több vélemény szerint nem is érthető a vita az előterjesztés ismerete nélkül. Az érdeklődő lakosság – a cégvezető, Nánási János – elképzelése szerint összeszedettebb, közérthetőbb anyagot kaphatna.

Fetser János szerint rossz döntés az élő közvetítés megszüntetése. Elmondta, hogy a városvezetés fél a közvéleménytől.

Dávid Zoltán lezárta a vitát.

Név szerint szavaznak dr Szabó Ervin javaslatáról, hogy vegyék le a napirendi pontról. A módosító javaslatot nem fogadták el, öt igen és nyolc nem szavazat érkezett.

A négy határozati javaslatra egyaránt 8 igen 5 nem szavazat érkezett, elfogadták.

13:11 – 14:01

A polgármester szünetet rendelt el. Folytatódik az ülés. Továbbra sincs jelen Elekes Lajos, Bojtár István és Antal László.

14:02 – 

7.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala. Az előterjesztés itt olvasható.

Az első határozati javaslatot 8 igen 3 nem 2 tartózkodással, míg a másodikat 8 igen 4 nem 1 tartózkodás fogadták el.

8.) Döntés az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által kötendő faktorügyletről és az ahhoz kapcsolódó kezességvállalásról.

dr. Szabó Ervin szerint kezelhetetlen helyzetbe került Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Politikától mentesen közösen kell kijárniuk, hogy rendezze az állam a tartozását a város felé.

dr. Szabó Ervin (klikk a képre) Fotó: Kecskeméti Krisztina

dr. Szabó Ervin (klikk a képre) Fotó: Kecskeméti Krisztina

Dávid Zoltán válaszul elmondta, hogy nem kíván pressziót helyezni az államra, de minden törvényes lehetőséget megragadtak, hogy kezeljék a helyzetet.
Benkő Ferenc az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója is megerősítette a polgármester szavait. A tartozásról szóló igazolást már a hétvégén megkaphatjuk és hamarabb is megkaphatjuk a pénzt az államtól.

Mindkét napirendi pontot 8 igennel és 5 tartózkodással elfogadták.

9.) Döntés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról.

Vita nélkül elfogadták a napirendi pontot 8 igen 5 tartózkodás mellett.

10.) Döntés az Orosházi Viziközmű-rendszer 2017-2031 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról.

Vita nélkül szintén, 8 igen 5 tartózkodás mellett.

11.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Ennél sincs sem vita, sem kérdés. 8 igen 5 tartózkodással elfogadták.

12.) Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 3757/A/6 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre.

Név szerint szavaztak, vita nélkül. Egyhangúan 13 igennel elfogadták a napirendi pontot.

13.) Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelet módosítása.

Fetser János több módosító javaslatot is tett, ezekről név szerinti szavaztak, illetve kérte, hogy az egységes rendeletről is név szerint történjen a szavazás. A három módosító javaslatra 5 igen és 9 nem érkezett, így nem fogadták el azokat.

A napirendi pontot végül 9 igennel és 5 nemmel elfogadták.

14.) Orosháza Város településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása és a kapcsolódó döntés meghozatala.

Vita nincs. A szavazás eredménye: 9 igen 5 tartózkodás.

15.) Az egészségügyi alapellátásról szóló 28/2016. (X.06.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

Vita itt sincs. 9 igen 5 tartózkodás mellett elfogadták a napirendi pontot.

16.) Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet I. számú módosítása.

Szavaztak: 9 igen 3 nem 2 tartózkodás. Elfogadták.

Interpellációk

1. Fetser János Gyopárosfürdői parkolói pöffeszkedés – Fidesz-módra! c. interpellációja

Tisztelt Polgármester Úr!

A gyopárosi fürdő bejáratánál – az ahhoz legközelebb lévő – három parkoló le van foglalva – a Fidesz-elnök korábbi elszólását idézve – a „Fidesz szakácsának”, illetve az általa működtetett állítólagos Élmény étteremnek. Hogy miért „élmény”, az rejtély, talán azért, mert
– mint a pletyka mondja –, belestül sütik a ropogós halat, de lehet, hogy ezt csak a vetélytársak terjesztik.
Mindenesetre kérdés, hogy a fürdőbejárat közvetlen közelében miért nem a mozgáskorlátozottak kapják a legközelebbi parkolót? Milyen szerződés alapján foglalják le ezt a három parkolóhelyet? Ki kötötte és miért? Mennyi ennek a három parkolónak az éves díja, amit a használat fejében be kell fizetnie a bérlőnek?
De ha már szóba került a parkoló: mennyi annak az éves bevétele? Mennyi a kintlévőség, illetve a büntetések? Azt ki milyen arányban hajtja be?
És végül: ezt a gusztustalan kedvezményt mikor mondják fel?

Várom megtisztelő válaszát!

Dávid Zoltán válasza:

Tisztelt Képviselő Úr!

Az interpellációjában írtakkal kapcsolatban az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójához, Benkő Ferenc Úrhoz megkereséssel éltem, aki az alábbiakról tájékoztatott.
Az élményfürdőben önkiszolgáló éttermet működtető vállalkozó érvényes bérleti szerződéssel rendelkezik a fürdőt üzemeltető Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel.
E szerződéses jogviszonyból kifolyólag egész évben jelentős mértékű bérleti díjat fizet.
Mivel a vállalkozó előfizetéses és eseti megrendelésre házhoz menő ételkiszállítást is végez a városban, így igény mutatkozott részéről arra, hogy szabályozott keretek között parkolóhely kapacitást biztosítsanak a számára. E kérés alapján lett kijelölve a vállalkozás részére a három darab fenntartott parkolóhely, ami viszont nem mentesíti őt a mindenkori parkoló díj megfizetése alól.
Mivel az említett három parkoló közvetlenül a konyhai bejárattal szemben helyezkedik el, így valóban a fürdő bejáratához legközelebbi parkoló került a vállalkozó számára kijelölésre.
A parkolók 2016 éves bevétele 4.154.751-Ft.
Kintlévőséget számviteli értelemben nem tartanak nyilván. A nyári főszezon alkalmával a biztonsági őreik ellenőrzéseket tartanak a parkoló autók között, viszont nem lehet céljuk a vendégeink elriasztása parkolással kapcsolatos büntetésekkel.
A büntetések behajtása a személyiségi jogokra való hivatkozás miatt hosszadalmas és bonyolult.
Felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg is a gyógyászati kezelésekre érkező betegek ingyenesen használhatják a gyógyászat közelében található fürdős parkolóhelyeket, valamint az érintett parkolókban biztosított a mobil telefonnal történő jegyvásárlás lehetősége is.

Vezérigazgató úr tájékoztatására figyelemmel utasítottam őt, hogy a vállalkozó számára a parkolóhelyek fenntartását szüntesse meg, amely a mai napig meg is történt.
A mozgáskorlátozottak parkolásával kapcsolatos felvetése jogos igény, az önkormányzat megvizsgálja a mozgáskorlátozottaknak szóló új parkolóhely kialakításának lehetőségét az adott területen.

Kérem válaszom elfogadását!

Fetser János nem fogadta el a választ. A szavazás után 8 igen 4 nem 1 tartózkodással elfogadta a testület.

2. Fetser János Politikai és anyagi haszonszerzés fideszes pártkatonák számára – közpénzen?! c. interpellációja

Tisztelt Polgármester Úr!

Önök, Dávid Úr, arról híresültek el, hogy átlátszó trükkök alkalmazásával és hamis indoklással, úgymond, felelőtlenül élik fel a város vagyonát és költik az adófizetői forintokat, amit az orosházi családok és vállalkozások keserves munkával befizetnek a város kasszájába azért, hogy felelősen felhasználva fejlődjön Orosháza és intézményei.
De nem ez történik, hanem a közbeszerzéseken a Simonkához és a Fideszhez közel álló cégeken keresztül, valamint a gyanús szerződéseken és foglalkoztatáson felélik a milliókat – lefölözik, a köznyelv szerint.
Itt egy újabb kifizetés!
Mióta, mennyiért, milyen munkakörben és miért foglalkoztatja Molnár Béla Fidesz-elnököt? Mennyibe kerül az orosházi adófizetőknek havonta az újabb fideszes ejtőernyős pártkatona? Mikor fejezik már be a város gátlástalan lerablását?

Várom megtisztelő válaszát!

Dávid Zoltán válasza:

Tisztelt Képviselő Úr!

Molnár Bélának 2017. május 22. napjától áll fenn megbízási jogviszonya Orosháza Város Önkormányzatával, amelynek keretében kommunikációs feladatokat lát el.

Feladatai különösen:
sajtókapcsolat-tartás a helyi, a regionális, illetve az országos média munkatársaival és a sajtókapcsolatokért felelős személlyel;
kommunikációs tervezési feladatok ellátása
az önkormányzaton belüli kommunikációt koordinálja, illetve a folytonosságot biztosítja;
médiakommunikáció elősegítése az Önkormányzat és a média képviselői között;
sajtótájékoztatókkal kapcsolatos feladatok ellátása az Önkormányzat munkájával kapcsolatos hírek közzététele;
kommunikációs feladatok összehangolása, stratégiák megalkotása.

A megbízási szerződés teljesítéséért havi bruttó 100.000,-Ft megbízási díj illeti meg.

Kérem válaszom elfogadását!

Fetser János elfogadta.

3. Fetser János Fideszes vezérigazgatók jönnek-mennek, a nagy pénzeket felveszik, és marad utánuk a botrány és a kérdések sokasága? c. interpellációja

Tisztelt Polgármester Úr!

Különböző cégeket hozott létre a „sokat dolgozó” és még többet hibázó fideszes testületi többség a városban, ezeknek a cégeknek az élére – mi sem természetesebb nekik – fideszes kádereket, a felügyelő bizottságokba csak és kizárólag fideszes pártkatonákat ültetve, azért, hogy ne legyen semmi sem átlátható és ellenőrizhető.

Köthetnek „szóbeli” szerződéseket, amikről csak ők tudnak, legfeljebb a rendőrség deríti ki. Kocsit kapnak a fenekük alá, adott esetben közpénzen, mint volt rá példa. Több milliós jutalom, és a végén: fogd a pénzt és fuss!
Így járt a két vezérigazgatójuk az Önök szégyenére! A jellemző mind a két esetben, hogy össznépi sumákolásba kezdenek, vagy mindenről titkolódznak, hogy minél kevesebb mocsok kerüljön a felszínre!

A Jegyző Asszony 2017. június 20-án azt írta nekem, hogy az Orosházi Városi Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Zrt. (ORI) bonyolított rendezvényt, a 2016-ban rendezett Szegfű Bált. Ami teljes valótlanság, ugyanúgy, mint információink szerint másik két szervezet esetében is! Sem a hivatal, sem az ORI jelenlegi és volt vezetése nem tud felmutatni egyetlen hiteles megrendelőt sem! Mi számlát sem fogadtunk el az ORI-tó1, mert sosem álltunk velük kapcsolatban!

Kérem, igazolják az állításuk valódiságát! Ha nem tudják, akkor egy cég közbeiktatásával térítették el és lopták el a pénzeket a Diákélelmezés kasszájából! Ez pedig csalás és hűtlen kezelés! Mivel ez a cég jószerivel városi költségvetési pénzből gazdálkodott, felmerül a kérdés: mikor, milyen kondíciókkal, paraméterekkel és indokkal vásároltak gépkocsit? Az a vásárlás óta hány kilométert lett használva, és mennyiért értékesítették és mikor?

Ez a cég fiktív tevékenységet végzett, hiszen Ádászné Andrusik Katalin mint vezető­helyettes a Diákélelmezésnél komoly bért kapott, tehát nem játszhatta át a rendezvényeket az ORI-nak, ahol szintén jövedelemben részesült!
Kérem, állítsunk fel egy független vizsgálóbizottságot a képviselőkből, akik a testületnek jelentést tesznek!
Várom megtisztelő válaszát!

Dávid Zoltán válasza:

Tisztelt Képviselő Úr!

Az interpellációjában írtakkal kapcsolatban az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójához, Benkő Ferenc Úrhoz megkereséssel éltem, aki az alábbiakról tájékoztatott.

Az Orosházi Városi Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2015. novemberében a testület elé terjesztett és elfogadott alapításának indokaként az szerepel, hogy az a városon belüli éves rendezvényeket összehangoltan megszervezi úgy, hogy az e célból szükséges marketing munka elvégzése mellett a jövőben városi hagyományt teremtve igényeket támasszon, és egyben magas színvonalú, minőségi elismert rendezvényeket bonyolítson le.
Ennek értelmében az Orosházi Városi Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Zrt. szervezésében történt meg a 2016. évi Szegfű Bál megrendezése is.

Az ezzel kapcsolatban az ORI által kiállított és az MSZP által nem vitatott és kifizetett számla a társaság könyvelésében rendelkezésre áll, így szeretné felhívni képviselő úr figyelmét arra, hogy mielőtt alaptalanul valótlant állít, és vádaskodik, előtte kérdezze meg párt társait és informálódjon.
Az interpellációban említett gépkocsi vásárlásával kapcsolatban tájékoztatott, hogy 2016. október 18. került sor egy négy éves használt, SKODA Octavia típusú személygépkocsi beszerzésére nettó 2.322.000 Ft értékben, alapítói döntés értelmében.

Az autó kilométer óra állása vásárláskor 142.498 km, ami jelenleg is a társaság tulajdonában áll, nem került értékesítésre. A gépkocsit kilométer óra állása az ORI utolsó használatakor 150.286 km volt.

Kérem válaszom elfogadását!

Fetser János nem fogadta el a választ, a testület viszont igen: 9 igen és 5 nem szavazat.

4. Fetser János: Gyopárosfürdő Barangoló füzet c. interpellációja

Tisztelt Polgármester Úr!

Látványosságok, kikapcsolódási lehetőségek – olvasható a címlapon. Nézzük, milyen látványosságot kínálunk a turistáknak Gyopárosfürdőn:
Kalandpark;
Mellis-féle étterem, amit különféle jelzővel illetnek a véletlenül ott étkezők…
– És semmi Gyopárosfürdőről!
Van Sszabadkígyósi kastély, lőkösházi kastély, szarvasi Anna liget, szarvasi étterem, Békéscsaba a Csabagyöngyével, Kardoskút, Múzeum, orosházi cukrászdák és kávézók.

Szóval Gyopárosról nem lehet megtudni semmit! (1. kérdés) Akkor miért használja a nevét a füzet? (2.) Lehet, hogy csak én nem látom, hogy ki ennek a felelős kiadója? (3.) Hány példányban készült? (4.) A kiadást ki finanszírozta? (5.) Mennyibe került? (6.) Kértek-e a vállalkozásoktól hirdetési díjat, illetve a többi város intézményeitől, és ha igen, mennyit? (7.) Volt-e ebből bevétel? (8.) Ha igen, mennyi, és hova lett könyvelve?
És végül: (9. és egyben utolsó kérdés) Valamit csinálnak-e végre, 10 év után, Gyopároson és környékén, vagy csak élősködnek a Gyopáros név égisze alatt?

Várom megtisztelő válaszát!

Dávid Zoltán válasza:

Tisztelt Képviselő Úr!

Az interpellációjában írtakkal kapcsolatban a Tourinform Iroda vezetőjét megkerestem, aki az alábbiakról tájékoztatott.
Városunk turisztikai mutatóit illetően elmondható, hogy a szállásadók elégedettek a foglalási mutatók kapcsán, a vendéglátósoknál magasabb bevételek jelentkeznek, illetve egyre több alkalommal találkozhatunk honi és külföldi turistákkal is a belvárosban. A turisztikai mutatók emelkedése és az új szolgáltatások bevezetése szoros összefüggésben vannak, ilyen a Gyopárosfürdő Barangoló Füzet is, mely ebben az évben próbaüzemmódban került kiadásra.

A Gyopárosfürdő Barangoló Füzet egy, az ide érkező szállóvendégeknek szánt kiadvány, mellyel a helyi és térségi attrakciók, vendéglátóegységek által biztosított kedvezményeken keresztül szeretnék ösztönözni a vásárlást.

Ez a kiadvány azért nem tartalmaz a fürdőről semmilyen információt, mivel a fürdő rendelkezik az alábbi saját nyomtatott anyagokkal, melyeket folyamatosan terjesztenek kiállításokon, utazási irordákban, helyi és térségi szinten is:
-magyar nyelvű 16 oldalas fürdőt bemutató kiadvány
-angol nyelvű 16 oldalas fürdőt bemutató kiadvány
-román nyelvű 16 oldalas fürdőt bemutató kiadvány
-4 nyelvű szálláskatalógus 34 szálláshellyel
-szaunapark kiadvány
-masszázs kiadvány
-kalandpark kiadvány
-főtér kiadvány

A Barangoló Füzetet az Orosházi Rendezvényszervező-és Szolgáltató Zrt. adta ki 20 oldal terjedelemmel, 4+4 színben összesen 28.000 példányban, melynek összköltsége 1.070.000 Ft+Áfa volt. Ezen kiadvány minden orosházi szálláshelyen és turisztikai információs ponton fellelhető, minden ide érkező család kap egyet belőle 2017-ben. Azon 18 vállalkozó és attrakció szerepel benne, melyből 10 orosházi, akik jelezték együttműködési szándékukat a közel 80 megkeresett partner közül.

A partnerektől a kedvezményt kérték hozzájárulásként, a szálláshelyeknek pedig ingyenesen juttattják el mindezt az első évben, mely gyakorlatilag a bevezetés időszaka. 2018 tavaszától, akárcsak a szálláskatalógust, ezt is bevételorientált formában kívánják megjeleníteni.

A kiadvány egyébként e-mail cím megadásával vehető át a szállásadóktól, mellyel hírlevél adatbázisukat bővítik folyamatosan, a perforált rész levágásával pedig egyszeri kedvezményre jogosít egy családot.
Az alábbi partnerek szerepelnek benne:

5% kedvezményt biztosít: Kéknefelejcs Cukrászda (1 db)
10% kedvezményt biztosít: Élmény Étterem, Hóvirág Fagylaltbár, Lipóti Pékség és Kávézó, Rétesbolt Cukrászda és Kávézó, Szoki Cukrászda, Alföld Gyöngye Kalandpark, Petőfi Művelődési Központ, Munkácsy Mihály Múzeum, Régimódi Étterem, Vadász Panzió és Étterem, Wenckheim-kastély, Vásárhelyi-Bréda-kastély (12 db)
15% kedvezményt biztosít: Kemencés Pizzéria (1 db)
20% kedvezményt biztosít: Kardoskúti Múzeum Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark (2 db)
50% kedvezményt biztosít: OVÖ Nagy Gyula Területi Múzeum, Csabagyöngye Kulturális Központ Munkácsy Emlékház (2 db)

Kérem válaszom elfogadását!

Fetser János ezt sem fogadta el. A szavazás után viszont elfogadták, 9 igen és 5 nem.

A testületi ülés nyílvános része véget ért és ezzel a közvetítésünk is.


Az OrosCafé további használatához el kell fogadnod a cookie-k használatát. További információ

A cookie-beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül böngészel tovább az oldalunkon, vagy az "Elfogadás" gombra kattintasz, azzal elfogadot a cookie-k használatát.

Bezárás