Testületi ülés – 24 napirendi pont kedden

Beszámolók, szervezeti és működési szabályzat, helyi autóbusz közlekedési menetrend – több témában egyeztettek a képviselők délután 14 órától. Írjuk a részleteket.

A városi televízió adása az OrosCafén és az OrosCom szolgáltatási területén átmenetileg nem látható. A technikai probléma elhárításán továbbra is dolgoznak kollégáink.

A képviselők gyülekeznek az ülésteremben, hamarosan kezdünk. Az ülés előterjesztései ide kattintva olvashatók.

14:07 – 14:50

Kezdődik az ülés, Burka László (MSZP) és Németh Béla (Fidesz) jelezték, nem tudnak részt venni az egyeztetésen.

Egy napirendi pont felvételét jelzi Dávid Zoltán polgármester: a Jövő Építők TDM 2016. évi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolása.

Fetser János (MSZP) ügyrendben kérdezi, mi az oka, hogy reggel kapta meg az előterjesztést?
dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző jelzi, a TDM határidőben elszámolt, a hivatal részéről történt mulasztás, amit korrigáltak, és elkészítették az előterjesztést.

Szavaznak a napirendi pontokról: 9 igen, 2 nem, 2 tartózkodással elfogadják.

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Részletek itt olvashatók.

Vita nélkül szavaznak: 9 igen, 4 tartózkodás.

2.) Döntés a Kodolányi Főiskola részére nyújtandó támogatásról. Bővebb információ itt található.

Füvesi Sándor (MSZP) jelzi, fontos előterjesztésről van szó, hiszen mi fontosabb, mint az orosházi fiatalok továbbtanulásának támogatása.

– Több alkalommal azért szólaltam fel és tettem javaslatokat, hogy tágítsuk azt a kört, akik Orosházán szociális alapon támogatást tudnak igénybe venni a felsőoktatási tanulmányaikhoz. Javasoltam, legyen tanulmányi ösztöndíj is – mondta az ellenzéki képviselő.
Jelzi további, korábbi javaslataikat is, és kérdezi, miért nem az orosházi fiatalokat és a szociálisan rászoruló, tanulmányaik alapján kiérdemlő diákok támogatása történik meg? És miért szól az előterjesztés működési célú támogatásról?

Dávid Zoltán (Fidesz) jelzi, mindenkinek fontos, hogy a főiskola minél erősebb intézmény legyen, és kiteljesedjen az orosháziakat segítő lehetőség.

Elekes Lajos (Fidesz) idézi a határozati javaslatot, mely szerint a Kodolányi főiskola vállalja a 2017. évben az orosházi központba beiratkozott alapszakos hallgatók tandíjmentes oktatását a képzés teljes időtartama alatt

Dr. Szabó Péter a Kodolányi főiskola rektora ismerteti a testület előtt azt a mágnes programot, melynek pénteken Orosházán lesz az alakuló egyeztetése, és melyre 70 milliós pályázatot nyertek négy évre. Úgy fogalmaz, a cél, hogy még többen válasszák első helyen a Kodolányi főiskolát, és a 300 fős nappali hallgatói létszám kiteljesedjen.

Dr. Szabó Péter (klikk a képre) Fotó: Rosta Tibor

Dr. Szabó Péter elmondta, céljuk, hogy minél többen válasszák a Kodolányit (klikk a képre) Fotó: Rosta Tibor

Dr. Szabó Ervin (Jobbik) felidézi a korábban, a főiskolának nyújtott támogatásokat, és aggályait fogalmazza meg többek közt a Calendula Tervhez történő kapcsolódás miatt, és a költségvetésre rótt terhek miatt. Orosháza tudja-e ezt hosszú távon finanszírozni? – kérdezi a képviselő.
– Tiszta képet kell látnunk, hiszen annál több kell, mint a hangzatos kijelentések. Milyen áron? Milyen költséggel fog ez járni? Az orosháziaknak joguk van tudni, hogy ez a jó elképzelés milyen terheket fog róni – tette fel a kérdéseit.

Sára Csaba (Fidesz) szerint örülni kell, hogy egy főiskola a székhelyét a városba helyezte, és hosszú távú programot dolgoz ki a diákok itt maradásának érdekében.
– Nem kritikákat kell megfogalmazni, örülni kell, hogy egy ilyen lehetőség adódott a város életében. A hosszú távú érdekeket kell szem előtt tartani – hangsúlyozza Sára Csaba.

Füvesi Sándor ismét jelzi, segíteni kell a tehetséges, rászoruló orosházi fiatalokat és városi ösztöndíjprogramot említ.

Dr. Szabó Péter rektor más városok példáját említi, ahol az a trend, hogy az ösztöndíjprogramokkal oda vonzanak más városból diákokat, és helyben tartják az ott élőket.

Dávid Zoltán szerint esélyt kell adni a diákoknak, ez egy jó dolog, amire a városnak is áldoznia kell. A cél, hogy a főiskola egyetemi rangot szerezzen.

Fetser János (MSZP): – Az öszöntdíjrendszert másként képzeljük el. Nem a városvezetés, hanem az orosházi adófizető családok dolgát kell megkönnyíteni, amikor döntünk a támogatásokról.
Az ellenzéki képviselő szerint nincs realitása az egyetemi rangnak, a túlélésért küzd az intézmény.

Dr. Szabó Ervin ismét választ kér a rektortól arra, jól értelmezi az előterjesztést, és hat félévig díjmentesen oktatják az idén jelentkezőket ebből a forrásból, vagy további támogatást kérnek majd? Dr. Szabó Péter rektor elmondja, jól értelmezik, hozzáteszi, bíznak abban, nő a hallgatói létszámuk, és tudják bővíteni lehetőségeiket.

Elekes Lajos válaszol a felvetett kérdésekre, kiemelve, “csak sikerült politikai irányba vinnie az ellenzéki képviselőknek” a főiskola ügyét, és ez nem szolgálja a város érdekét. Hozzáteszi, az Orosházán biztosított továbbtanulási lehetőségek biztosítása a legfőbb szempont.

A vita lezárása után szavaznak: 9 igen, 4 tartózkodás.

14:51 – 15:06

3.) A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala. Az előterjesztés részletei itt találhatók

Mészáros Antal, a DAKK Zrt. részéről a teremben.

Füvesi Sándor kért szót a napirend kapcsán.
– Hosszú évek óta ugyanazt mondom el, és ezt teszem most is: 2012-ben a fideszes városvezetés megváltoztatta az addig jól működő menetrendet – mondta.
A járatszámokat, az utasszámot, a menetjegyek és bérletek számát hasonlítja össze a képviselő, elmondja, drasztikus visszaesést mutat.
– Vissza kell adni a 2012-es menetrendet az orosháziaknak, és ehhez minden alapunk megvan – fogalmaz Füvesi.

170530_Fetser_Janos_Fuvesi_Sandor_RT

Fetser János (b) és Füvesi Sándor (klikk a képre ) Fotó: Rosta Tibor

Dr. Szabó Ervin a beszámolóban mutatott panasz számot (6) idézi, hozzátéve: “a panasz sokkal több”. Kifogásolja, nincsenek közmeghallgatások, lakossági fórumok, így nem jut el a városvezetéshez az sem, hogy nagyon sok a panasz a buszközlekedéssel kapcsolatban. Szintén a 2012-es menetrend visszaállítását kéri a jobbikos képviselő, és sorolja a felmerülő menetrendi problémákat többek közt Rákóczitelepen, Szenteronyán.
–Az orosháziak érdekeiről van szó, és változást szeretnének a helyiek – hangsúlyozta.

Bojtor István (Fidesz) úgy fogalmaz, azok a módosítások, amiket bevezettek, mind lakossági megkeresésre történtek meg, a helyiek igényeire alapozták.
– Minden olyan igényt, amiket pl. a cégek támasztottak felénk, ezeket a változásokat is átvezettük a rendszeren –mondta.

Szavaznak: első határozati javaslat: 9 igen, 1 nem, 3 tartózkodás, kettes javaslat: 9 igen, 4 tartózkodás.

15:07 – 15:47

4.) TOP pályázat előkészítési munkálataira vonatkozó feladat elindítása. Az előterjesztésről bővebben itt lehet olvasni.

Elekes Lajos szóbeli kiegészítésében elmondja, lehetőségük nyílt az Orosházi Járás javára történt 4 milliárdos lehatárolás terhére előkészíteni egy pályázatot a zöld város kialakítása második ütemére vonatkozóan, 300 millió forint összegben. A pályázat megvalósítási helyszíne a belváros.

Fetser János (MSZP) elmondja, 7 évre 58 milliárd forint fejlesztési forrás van a megyére, első körben 38 milliárdról döntöttek.
Hozzátette, Orosháza is nyert, azonban tíz pályázata, például az ipari park, elutasításra került, ami fájdalmas.
A Projektfelügyelet kapcsán ismét kezdeményezi a tulajdonos meghívását, és a cégnek kifizetett összegekről szól. Módosító indítványt nyújt be, miszerint, ha nem nyer a pályázat, a város nem fizet a kft-nek, a kockázatot a Projektfelügyelet viseli. Név szerinti szavazást kér.

Dr. Szabó Ervin a pályázat pontos akcióterületét kérdezi, és jelzi, a döntés már a 2018-as költségvetés terhére is megy.
– Sajnos túl sok olyan előrelépés, fejlődés nem történt a városban, amire büszkék lehetnénk. Ezért kell ezt a kérdést óvatosan és kellő körültekintéssel kezelni – mondta.

Elekes Lajos felidézi a legutóbbi testületi ülést, ahol a Projektfelügyelet ismertette a város pályázati sikereit, a tervezett fejlesztéseket.
–Teljesítésarányosan fizetjük ki a díjakat – emeli ki az alpolgármester a pályázatok és a Projektfelügyelet kapcsán.

A módosító javaslatról szavaznak, miszerint név szerinti szavazás legyen-e: 9 nem, 4 igen.

Név szerinti szavazás a módosító javaslatról:

Antal László: nem, Bojtor István: nem, Dávid Zoltán: nem Fejes Róbertné: nem, Fetser János: igen, Füvesi Sándor: igen, Horváth József: nem, Kovács Péter Dávid: nem, Lénárt Zoltán: igen, Lövei Ferenc: nem, Sára Csaba: nem dr. Szabó Ervin: igen, Tóth Zoltánné: nem.

Szavazás I. határozati javaslat: 9 igen, 2 nem, 2 tartózkodás
Szavazás II. határozati javaslat: 9 igen, 4 nem

5.) /1 Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2016. évi tevékenységéről. /2 Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2016. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről. Az előterjesztés itt olvasható.

Bogárné Kiss Ildikó, az ESZK vezetője a teremben.

Füvesi Sándor a napirend kapcsán elmondja, vannak részeredmények a szociális területen, ezt üdvözölni kell, de a Platán Idősek otthona felújítása nem tűr halasztást.

Tóth Zoltánné (Fidesz) elmondja, részletes beszámolót kaptak, mely mutatja azt a sokrétű tevékenységet, amit az Egységes Szociális Központ végez. Jelzi, továbbra is azon vannak, hogy megtalálják a forrásokat az ellátottak életkörülményeinek javítására.

Dr. Szabó Ervin is elismeri az ESZK dolgozóinak munkáját, és jelzi, elengedhetetlen feladat a férőhelyek számának növelése. Indítványa: készüljön egy elemző anyag annak kidolgozására, hogy a férőhelyek bővítése hogyan történhet meg.
– Az önkormányzatnak pénzügyi forrást kell biztosítania a fenntartási és eszközbeszerzési problémák orvoslására is. Javaslom, a tartalékkeret terhére 20 millió forintot biztosítanak arra, hogy ezeket a munkálatokat el tudják végezni – tette hozzá a jobbikos képviselő.

Bojtor István hozzáfűzi, tervben van a férőhelyek bővítése a Platán Idősek Otthonában.

Dávid Zoltán jelzi, számos előrelépés történt szociális területen az elmúlt időszakban, és mindent megtesznek azért, hogy az intézmény megújulhasson, és az ott dolgozókat megbecsüljék.
– Orosházán a cél, hogy az idősek méltó elhelyezésben részesüljenek – emelte ki a polgármester.

Dávid Zoltán szerint számos előrelépés történt szociális területen az elmúlt időszakban (klikk a képre) Fotó: Rosta Tibor

Dávid Zoltán szerint számos előrelépés történt szociális területen az elmúlt időszakban (klikk a képre) Fotó: Rosta Tibor

Szavaznak a név szerinti szavazásról: 9 nem, 4 igen.

Szavaznak dr. Szabó Ervin módosító indítványairól:
1. Elemező anyag a férőhelybővítésről: Antal László: nem, Bojtor István: nem, Dávid Zoltán: nem Fejes Róbertné: nem, Fetser János: igen, Füvesi Sándor: igen, Horváth József: nem, Kovács Péter Dávid: nem, Lénárt Zoltán: igen, Lövei Ferenc: nem, Sára Csaba: nem dr. Szabó Ervin: igen, Tóth Zoltánné: nem.

2. 20 millió forint beállítása a tartalékkeretben: Antal László: nem, Bojtor István: nem, Dávid Zoltán: nem Fejes Róbertné: nem, Fetser János: igen, Füvesi Sándor: igen, Horváth József: nem, Kovács Péter Dávid: nem, Lénárt Zoltán: igen, Lövei Ferenc: nem, Sára Csaba: nem dr. Szabó Ervin: igen, Tóth Zoltánné: nem.

Eredeti I. határozati javaslatról szavaznak a képviselők: 11 igen, 2 tartózkodás
Eredeti II. határozati javaslatról: 9 igen, 4 tartózkodás.

15:48- 16:20

6.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. A beszámolót itt lehet olvasni.

Dr. Szabó Ervin elmondja, mindenre kiterjedő képet kapnak az előterjesztésben, néhány momentumra fontos felhívni a figyelmet.
– Folytatódik az elöregedési tendencia a városban, a születések száma 205 főre csökkent 2016-ban, és van egy ijesztő adat: szociális okból veszélyeztetett kisbabák száma 14 fő –  ismertette.
Indítványozza, hogy a szociális támogatások körébe emeljék be a szociális okból veszélyezetett kismamák kategóriáját és a gyermek megszületésig havi 20 ezer forint összeget folyósítsanak.
Jelzi az előterjesztés alapján, ugrásszerűen megnőtt a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma, ezen a területen szintén lépéseket kell tenni.

Dávid Zoltán szerint fontos kiemelni, Orosháza biztonságos város.

Sára Csaba (Fidesz) elmondja, a kormány sokat tesz a családok támogatása érdekében, említi például a CSOK-ot, az ingyen tankönyvet.
– Mindent megteszünk a lehetőségeink szerint azért, hogy a helyzet helyi szinten is javuljon – hangsúlyozta a képviselő.

Szabó Ervin név szerinti szavazást kér módosító indítványa vonatkozásában.

Tóth Zoltánné kérdést tesz fel az előterjesztőknek, mit takar a szociális veszélyeztetettség a 14 fő tekintetében?

Fejes Róbertné (Fidesz) a gyermekjólét és családsegítők kiemelkedő munkáját emeli ki, a segítségnyújtás fontosságát hangsúlyozza.
– Mindent megteszünk nem csak mi, a szociális területen dolgozók is – tette hozzá.

Az előterjesztő Kovács György irodavezető válaszol Tóth Zoltánnénak, jelezve, aki bajba jut, annak mindenképpen segítenek, akár mentálisan, akár anyagilag. Hozzáteszi, az anyag elkészülte után a kormányhivatal összehívott egy gyermekvédelmi konferenciát, melyen megerősítették, Békés megyében jól működik a jelzőrendszer.

Név szerinti szavazásról szavaznak: 4 igen, 9 nem

Antal László: nem, Bojtor István: nem, Dávid Zoltán: nem Fejes Róbertné: nem, Fetser János: igen, Füvesi Sándor: igen, Horváth József: nem, Kovács Péter Dávid: nem, Lénárt Zoltán: igen, Lövei Ferenc: nem, Sára Csaba: nem dr. Szabó Ervin: igen, Tóth Zoltánné: nem.

Napirendről szavaznak: 11 igen, 2 tartózkodás

7.) Orosháza Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata. Az előterjesztésről bővebben itt lehet olvasni.

Dr. Szabó Ervin az előterjesztés vonatkozásában kér tájékoztatást, miként látja a program megvalósulását Dávid Zoltán, mint a Program Fórumának vezetője.

Dávid Zoltán jelzi, a fórumokon, programokon már megismerhette álláspontját, írásban válaszol.

Szavaznak: 11 igen, 2 tartózkodás.

8.) Beszámoló az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről. Részletek itt.

Dávid Zoltán bemutatja a GYIÖK új ifjúsági polgármesterét, Podhorszky Viktória Annát és alpolgámestereit, Kunos Roxána Lillát és Lovas Józsefet és jó munkát kíván nekik.

11 igen, 2 tartózkodással elfogadják a napirendet.

9.) Az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátás 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója. Részletek itt.

Dr. Szabó Ervin az egyesület áldozatos munkáját elismerve elmondja, többször kint járt a menhelyen, ahol a legnagyobb probléma a Szikhát kutyamenhelyre vezető út állapota.
– A tartalékkeret terhére oldjuk meg ezt a problémát, hozzuk legalább egy sávon járhatóvá az utat, hogy biztosított legyen a telephelyre történő bejutás – mondta.
Módosító indítványt nyújt be és név szerinti szavazást kér.

Dr. Szabó Ervin (klikk a képre) Fotó: Rosta Tibor

Dr. Szabó Ervin szerint a legnagyobb probléma a menhelyre vezető út állapota (klikk a képre) Fotó: Rosta Tibor

Fejes Róbertné elmondja, van erre megoldás, pályázatot adtak be a fejlesztésre.

Lövei Feremc (Fidesz) megerősíti a pályázat benyújítását, hozzátéve, bízik abban, megoldják a problémát. Visszatér a korábbi testületi ülésen már felvetett kamerarendszer kiépítésének fontosságára is.

A Városfejlesztési Irodától Barák Anita elmondja, a pályázat elbírálásra várnak.

Szabó Ervin fenntartja módosító indítványát arra az esetre, ha nem nyer a pályázat.

Név szerinti szavazásról: 4 igen, 9 nem

Név szerint szavaznak a módosító javaslatról:

Antal László: nem, Bojtor István: nem, Dávid Zoltán: nem Fejes Róbertné: nem, Fetser János: igen, Füvesi Sándor: igen, Horváth József: nem, Kovács Péter Dávid: nem, Lénárt Zoltán: igen, Lövei Ferenc: tartózkodik, Sára Csaba: nem dr. Szabó Ervin: igen, Tóth Zoltánné: nem.

Határozati javaslatról szavaznak a képviselők: 11 igen, 2 tartózkodással elfogadják.

16:20- 16:22

10.) A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 2016. évi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolásának megtárgyalása. Az előterjesztés itt található.

Dr. Szabó Ervin kérdezi, a foglalkoztatottak neveit miért takarták ki az előterjesztésben, hiszen ezek közérdekű adatok. Kérdezi Kiss Lászlótól, az önkormányzat részéről honnan és mekkora összegeket kap?

Kiss László, a TDM elnöke válaszában kifejti, tavaly júliustól nem a TDM alkalmazásában áll, társadalmi megbízatásban végzi ezt a feladatot 2023-ig, a Városüzemeltetésnél és a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-nél megbízási szerződése van.

Fetser János kérdésére hozzáteszi, az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-nél, mint kontroller bruttó 400 ezer forintért, míg a PMK-nál, mint rendezvényszervező bruttó 180 ezer forint illetményért tevékenykedik.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jelzi, a személyi adatokkal együtt érkezett a beszámoló a TDM-től a hivatalhoz, személyiségi jogok védelmében a személyi jellegű kiadásoknál takarták ki a neveket.

Határozati javaslatról szavaznak 9 igen, 2 nem, 2 tartózkodás.

Dávid Zoltán szünetet rendelt el.

16:58 – 18:15

Szünet után folytatódik a kedd délutáni képviselő-testületi ülés a 11. napirendi ponttal.

11.) Döntés az Orosháza 407 és 386/1 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok további ingyenes használatba adásáról. Az előterjesztés itt olvasható

Szavazás: 1. 10 igen és 2 tartózkodás, 2. határozati javaslat 12 igen

12.) Döntés a Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság végelszámolásáról és kapcsolódó döntések meghozatala. Az előterjesztés itt olvasható.

Fetser János komoly aggályait veti fel a céggel kapcsolatban.
– Eljátsszák, hogy milyen komoly céget csináltak. Egyet lehet tenni, hogy beismerik, hogy ez is, meg az ORI is hamvába dőlt kísérlet. Le kellene vonni a konzekvenciákat – mondta az ellenzéki képviselő.

Dr. Szabó Ervin szerint várható volt, hogy ez lesz a vége, és hozzáteszi, “megint nagy a hallgatás”.
– Az elképzeléseket hiányolom. Mi lesz a tradicionális orosházi lósporttal,a lóversenypályával, milyen jövőt szánnak neki? Elképzelések nélkül sok értelmi nincs – emeli ki, hozzátéve, a szakembereket be kell vonni ebbe a munkába.

Dávid Zoltán elmondja, most volt egy befektető, aki úgy tűnt, javít a helyzeten.
– Sajnos kihátrált, de volt benne munka, volt benne akarat, és tettünk annak érdekében, javuljon a helyzet – fogalmazott a polgármester.

Elekes Lajos kiegészít: több alkalommal egyeztettek a helyi lovassport képviselőivel, és olyanokkal, akik a lovassportot és hozzá kapcsolódó létesítmény-üzemeltetést magas szinten űzik.
– Nem tekintem kudarcnak, ez egy modell volt. Szakmai munka folyt a háttérben, kiderült, 100 millió forintot meghaladó összeg lenne szükséges a beruházási tervre. Még nyitva a lehetőség, ha befektető érkezik, vissza tudjuk fordítani a folyamatot.

Elekes Lajos (klikk a képre) Fotó: Rosta Tibor

Elekes Lajos (klikk a képre) Fotó: Rosta Tibor

Tóth Zoltánné és Fejes Róbertné is megerősítik az egyeztetések tényét és fontosságát, és hozzáteszik, keresik a pályázati lehetőséget a fejlesztésre, míg Fetser János szerint hozzáértő szakemberekkel kellene dolgoznia a városvezetésnek ezen a területen is.

Horváth József (Fidesz) elmondja, az orosházi lovassport múltja és jövője ettől a pályától függött és függ ezután is.
– A lovassportot űzők létszáma jelentősen lecsökkent az elmúlt időszakban. A futópálya elhasználódott, nem szívesen hozzák ide lovaikat. Komoly szakmai együttműködés szükséges ahhoz, hogy megfelelő versenyek jöjjenek ide. Az önkormányzat mindent megtett, hogy a pálya szinten tartása megtörténjen. Az az elképzelés, amit felvázoltak, minimum 150 millió forint forrást igényel – mondta a fideszes képviselő.

Vitáznak a képviselők arról, figyelnek-e egymásra, meghallgatják-e a hozzászólásokat.

Szavaznak: 1. határozati javaslat: 8 igen, 4 tartózkodás, 2. határozati javaslat: 8 igen, 4 tartózkodás, 3. határozati javaslat: 8 igen, 4 tartózkodás

13.) Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala. /1. A Kft. 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolója, üzleti jelentése és 2017. évi üzleti terv elfogadása. /2. Döntés a könyvvizsgáló díjazásáról. Az előterjesztés itt található.

Dr. Szabó Ervin (Jobbik) kért és kapott szót, jelezve, apró kitérőt tesz a szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztása témában.
– Felemás és rosszul megoldott helyzet, amivel foglalkozni kell, mert mindenkit érintő dologról van szó. Egyszerű a kérdést megoldani: a külterületi középületeink legyenek lerakópontok (Gyökeres, Kiscsákó, Rákóczitelep stb), és meghatározott napokon ezeken a helyeken bárki átveheti a hulladékgyűjtő edényeket. Bízok abban, ezt támogatja a testület és megoldódik a helyzet – fogalmazott dr. Szabó Ervin.

Fetser János kérdéseket tesz fel Benkő Ferenc vezérigazgatónak többek közt bérleti díjakról, személyzet foglalkoztatásáról, van-e 2017-re érvényes díjtétel, arról, az eszközállományt bérbe adják? Ha igen, mennyiért?

Benkő Ferenc válaszában ismerteti a bérbeadásokat, a foglalkoztatási státuszokat, azt, hogy önkormányzati támogatás erre az évre nincs betervezne az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nél.

Füvesi Sándor a szelektív gyűjtőedények témájában kérdezi, miért nem abban gondolkodtak, hogy kiviszik a gyűjtőedényeket? Javasolja szintén a lerakópontokat, és kéri, egyszerűsítsék az ügymenetet.

Dávid Zoltán szerint egy folyamat közepén vagyunk, türelmet kér, és jelzi, kezelik a helyzetet.

Benkő Ferenc elmondja, ezek a kukák a DAREH tulajdonában vannak. Úgy fogalmaz, az, hogy gyűjtőpontokat hozzanak létre a gyakorlatban nem kivitelezhető. Csak átadás-átvételi elismervénnyel tudják átadni az edényeket.
– 123 jelzés érkezett eddig hozzánk, hogy helyszíni szállítást kérnek. Ezeket a kéréseket feldolgozzuk – tette hozzá.

Antal László (Fidesz) elmondja, ő is javasolta azt a megoldást, hogy időseknek, azoknak, akik nem tudnak elmenni a gyűjtőedényekért, nyújtsanak segítséget.
– A javaslatokat át kell tekinteni, és meg kell adni a segítséget – hangsúlyozta Antal László.

Füvesi Sándor örömét fejezi ki, hogy lassan haladnak a megoldás felé. Ismét kéri az ügymenet egyszerűsítését és a pontos tájékoztatást, míg Fetser János szerint tehetetlenségről van szó a városvezetés részéről.

Dávid Zoltán visszautasítja a vádakat, és kiemeli, türelmet kér, megoldják a kérdést megoldják a kérdést, míg Benkő Ferenc ismerteti a határidőket a gyűjtőedények felvételére vonatkozóan.

Szavaznak 1. határozati javaslat: 8 igen 2 nem 2 tartózkodás, 2. határozati javaslat: 8 igen, 2 nem, 2 tartózkodás, 3. határozati javaslat 8 igen, 2 nem, 2 tartózkodás.

18:17 – 19:15

14.) Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója. /2. A Kft. 2016. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása. /3. A Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása. /4. Cégvezető kinevezése. Az előterjesztés itt található.

Dr. Szabó Ervin a napirendi pont összetettségét jelzi, és azt, mérföldkőhöz érkeztek ezen a területen.
– Megálmodták ezt a megoldást tavaly év végén, úgy látszik, most teszik az i-re a pontot. Olyan ember kezébe kerül a médium, aki nem az obejektivitásáról híres. Valós híradás nem folyik a városban – hangoztatta.
A cégvezetői jogkör vonatkozásában döbbenetét fejezi ki, és a városvezetés arrogáns fellépéséről szól a jobbikos képviselő.
– Valós indokok nem hangzottak el a kinevezés kapcsán, csak politikai indokok vannak – teszi hozzá.

Elekes Lajos elmondja, a cégvezető hatásköre korlátozott, a cég bizonyos területeire terjed ki, és az ügyvezető beosztottja.
– Olyan embert találtunk, aki megfelelő szakmai referenciákkal rendelkezik, cégvezetőként Nánási János látja el a média vezetését – mondta.

Fejes Róbertné szerint az ügyvezető Lajti Tímea munkájával elégedettek, aki decemberben 3 hónapra vállalta a média területének irányítását.
– Nem kell feszültséget kelteni, ne állítsanak valótlan dolgokat az ellenzéki képviselők – hangsúlyozta az alpolgármester.

Nánási János főszerkesztő jelzi, technikai hiba okozza azt, hogy az OrosCafén és az OrosCom hálózatain nem minden esetben van jel, a többi szolgáltatónál van. A probléma elhárításán továbbra is dolgoznak a kollégák. Ismerteti az oldalmegtekintések, és az oldalon töltött idő statisztikáit az OrosCafén a képviselő-testületi ülések vonatkozásában.
Elmondta, hogy a szerkesztőség kérdőíveire érkezett válaszok azt mutatják, összefoglaló anyagokra nagyobb igény mutatkozik.

Fetser János szerint nem véletlenül ment el sok dolgozó a médiától, hozzáteszi: biztatóak lehetnek a Nánási János által jelzett irányok, de aggályát is jelzi, megvalósíthatja-e elképzeléseit.

Nánási János elmondja, a cél a média előrevitele, szakmai fejlesztése.
– Nyitottak vagyunk, és nem egy irányba szeretnénk menni. Interaktívvá tesszük felületeinket, a cél újítani, némileg átalakítani, gyorsabbá tenni az információáramlást. Térségi bővítésben is gondolkodunk, és közös munkában a helyi intézményekkel, a megye más televízióival. Nem szeretnénk, hogy a média bármely felülete politikai csatározás helyszíne legyen. Az a cél, hogy az orosháziak minél több információhoz jussanak, ezzel tudunk csak előre menni. Nagyon sok a feladat, személyi és anyagi vonzatokkal. A célunk bevonni az itt élő fiatalokat is a munkába – ismertette a terveket a főszerkesztő.

Lajti Tímea ügyvezető hozzáteszi, két olyan területről van szó, amelyek komoly munkát, szakmai hozzáértést igényelnek.
–A munkavégzés hatékonyabbá tétele a cél, ez megvalósulni látszik – emelte ki az ügyvezető.

Dr. Szabó Ervin kérdést és kérést fogalmaz meg a főszerkesztőhöz az önkormányzati.tv vonatkozásában, mely élő közvetítést ad.
– Elképzelhetőnek tartja az ehhez történő csatlakozást? – tette fel a kérdést.

Nánási János elmondja, utánanéz az említett lehetőségnek és írásban válaszol.

Szavaznak: 1. 8 igen, 1 nem, 3 tartózkodás. 2. határozati javaslat 8 igen, 2 nem, 2 tartózkodás

15.) Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala. /1. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója, a Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása, 2017. év első félévére vonatkozó üzleti tervének elfogadása /2. Döntés a végelszámolásról. Az előterjesztés itt található.

Kérdés és vita nélkül. Szavaznak: 1. határozati javaslat 8 igen, 4 tartózkodás, 2. határozati javaslat: 8 igen, 4 tartózkodás

16.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala. /1. A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója. /2. A Zrt. 2016. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása. /3. A Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadása. /4. Prémium feltételek kiírása. Az előterjesztés ide kattintva olvasható.

Fetser János az előterjesztésre utalva elmondja, hogy 182 fővel dolgozik az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
– Az anyagból mindent meg lehet tudni, csak a költségeket nem – jelzi, és több kérdést intéz Benkő Ferenchez: 3 lába van a működésnek (fürdő és szálloda, hulladék, egyéb szolgáltatás), melyik az, ami a nyereséget hozza? Kérdést tesz fel a bérlők hátralékairól, ennek behajtására vonatkozó intézkedésekről, a klíma kiépítéséről a szállodában, a tavalyi libamájfesztiválon jelzett rendbontásról.

Benkő Ferenc válaszában egyebek mellett elmondja, tevékenységenként tartják nyilván a bevételeket, a szálloda harmadik emeletén építettek ki klímákat.

1. határozati javaslat: 9 igen, 2 nem, 2 tartózkodás. 2.: 9 igen, 3 nem, 1 tartózkodás 3.: 9 igen, 3 nem, 1 tartózkodás 4. :9 igen, 3 nem, 1 tartózkodás.

A polgármester szünetet rendelt el.

19:35 – 20:16

Folytatódik az ülés

17.) Önkormányzati elismerések a Kék Lámpások Napján. Az előterjesztés itt található

Vita, kérdés nélkül: 12 igen, 1 tartózkodás.

18.) 2016. évi éves belső ellenőrzési jelentés. Részletek itt.

Vita, kérdés nincs, szavaznak a képviselők: 9 igen, 4 nem

19.) Döntés hitelfelvételről. Az előterjesztés ide kattintva olvasható.

Bojtor István (Fidesz) elmondja, hogy a Platán Idősek Otthona férőhelybővítése is szerepel az anyagban, ezért kéri annak támogatását.

Antal László: igen, Bojtor István: igen, Dávid Zoltán: igen Fejes Róbertné: igen, Fetser János: nem, Füvesi Sándor: nem, Horváth József: igen, Kovács Péter Dávid: igen, Lénárt Zoltán: nem, Lövei Ferenc: igen, Sára Csaba: igen dr. Szabó Ervin: nem, Tóth Zoltánné: igen.

20.) Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtási rendelete. Az előterjesztés itt található.

Kérdés nincs, szavaznak: 9 igen, 4 nem

21.) Tulajdonosi hozzájárulás az Orosházi Munkás Testedző Kör – Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913, az Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesület és az Orosházi Női Kézilabda Club TAO beruházási pályázataihoz. Az előterjesztés itt olvasható.

Szavaznak: 1. 9 igen 2 nem 2 tartózkodás az első hartározati javaslatnál, a 2.: 9 igen, 2 nem, 2 tartózkodás, míg a harmadiknál: 9 igen, 4 tartózkodás.

22.)  Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása. Az előterjesztés részletei ide kattintva érhetők el.

Szavaznak: 9 igen, 2 nem, 2 tartózkodás.

23.) Helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása. Az előterjesztés itt érhető el.

Füvesi Sándor (MSZP): –Tíz év buszközlekedéséről van szó, most írja ki a város a pályázatot, és csatolva a menetrend, amire pályázni lehet. Ismét jelezzük, nem jó az irány, és elégedetlenség lesz a vége, mint ahogyan történt néhány évvel ezelőtt – hangsúlyozza.
Kérdezi, hogyan társadalmasították ezt a menetrendet, milyen formában hirdették meg? Felsorolja az ellenzéki képviselő azokat a menetrendi igényeket, melyeket jelzése szerint a helyiek fogalmaztak meg és juttattak el számára.

Sára Csaba (klikk a képre) Fotó: Rosta Tibor

Sára Csaba (klikk a képre) Fotó: Rosta Tibor

Sára Csaba (Fidesz): – Az előterjesztés most arról szól, lehet behozni másik közlekedési társaságot és új szolgáltatást nyithat. Ha tudnak alternatívát az ellenzéki képviselők, mutassák fel – mondta.

Fetser János (MSZP) kérdezi, milyen jogon vonja felelősségre őket Sára Csaba.

Dr. Szabó Ervin (Jobbik) szerint átgondoltabb előterjesztésre lett volna szükség. Hozzátette, állandó probléma van a buszközlekedés vonatkozásában.
A pályázatról szólva elmondja, 165 ezer km/év-ről szól a pályázat, miközben 2017-re 176 ezer km-ről van szó.
– Jobb menetrendet ez a pályázat nem fog biztosítani, ezért tartom aggályosnak. Számos igény van, nem értem, miért nem akarják meghallgatni. Ez politikamentes, józan ész diktálta igény. Módosítsunk, hogy több járatszám és jobb menetrend legyen – fogalmazott.

Bojtor István (Fidesz) jelzi, a pályázati kiírás nem a DAKK-ról szól, a cél a minél eredményesebb pályáztatás.
– Szolgáltatás minőség csökkenést nem fogunk engedni, várjuk a javaslatokat a minél jobb menetrend kialakítása érdekében – hívta fel a figyelmet.

Szabó Ervin ismét kiemeli, a pályázatot szeretné jobbá tenni, nem kellenek politikai panelek.

Fetser János felhívja a figyelmet, nem tülekednek majd a kiírásra, és hangsúlyozza, érdemes más települések példáját is megnézni.

Fejes Róbertné szerint is a lakosság igényeit kell kiszolgálni, a rákóczitelepi járatokat hozva példaként.

Bojtor István utal arra, megvizsgálták más városok példáját is, míg Füvesi Sándor ismét kiemeli a sűrűbb, lakossági igényeknek megfelelő járatok fontosságát.

Szavaznak: 9 igen, 4 tartózkodás

24.) Pályázat elbírálása tehergépjárművek hasznosítása tárgyában. Az előterjesztés részletei itt találhatók.

Szabó Ervin jelzi, korábban már volt napirenden ez a téma, úgy véli: a történtek mutatják, ha körbejárnak egy kérdést, jobb megoldások születhetnek.

Elekes Lajos kiemeli, az eredeti jelentkező “rátett 10 ezer forintot az eredeti 10 ezer forintjára”, de kéthónapos csúszás történt.

Szavaznak: 9 igen, 4 tartózkodás

20:17-20:49

Interpellációk

1. Fetser János: “Valódi értékteremtés helyett kender-mutyi?” c. interpellációja.

Tisztelt Polgármester Úr!

Az önök városvezetése alatt már megszokhattuk, hogy képtelenek valódi munkahelyeket teremteni, vagy olyan környezetet biztosítani a vállalkozásoknak, mely ösztönözné a munkahelyteremtést, azok megőrzését. A BM Pilot program Simonka cégeihez átjátszott közpénzek elherdálása után most közfoglalkoztatásban folytatják a hanyag, a város érdekeit semmibe vevő gyakorlatukat, tovább rontva a legkiszolgáltatottabb munkavállalók életkilátásait.
Természetesen olyan titkolózás mellett teszik mindezt, amely már önmagában is gyanút keltő.
Korábbi interpellációmban vetettem fel, hogy 2013-ban a Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. telephelyére a testület tudta nélkül egy bizonyos „Kender-Invest” Kft. is bejelentkezett. Benkő Ferenc vezérigazgató testületi ülésen elhangzott tájékoztatója alapján Csizmadia Gergely, a korábbi vezérigazgató lehetőséget látott abban, hogy közfoglalkoztatás keretén belül ipari kender alapanyagokból autó szigetelőanyagokat gyártanak majd, de ez az ötlet „életképtelennek bizonyult”. Ezt az információt ön megerősítette az interpellációmra adott válaszában, hozzátéve, hogy „nincs rálátása az ügyre”. Bár mindenképpen elgondolkodtató, hogy a menesztett vezérigazgató hogyan hozhatott önállóan a város életét befolyásoló döntéseket, valamint az is, hogy a város polgármestere miért nem tudott erről. Az is érdekes kérdés lehet, hogy mi köze volt Csizmadia Gergely vezérigazgatónak a közmunka program tervezéséhez, de ennél a pontnál akár le is zárhattuk volna a témát, ha további különös körülmények nem kerülnek napvilágra.
Ha autó szigetelőanyagot nem is, de két évvel később kender vetőmagot állítottak elő a közfoglalkoztatási program keretében Orosházán, mivel a szigorú jogszabályi háttér miatt ebből csak minimális mennyiség áll rendelkezésre. Az egész Kárpát-medencére tervezett, több megyében beindított, határokon átnyúló vállalkozás kiemelt kormányzati támogatást élvez, természetesen a felszámolt Kender-Invest Kft. ügyvezetőjével, Hidvégi Attila új cégével, az Innoskill Kft.-vel együtt.
Gajda Róbert Békés megye felmentett kormánymegbízottjának korábbi nyilatkozataiból azt is megtudhattuk, hogy Békés megye konzorciumot hozott létre az ipari kender termesztésére, melybe már huszonöt település belépett. Az előző, soros testületi ülés végén rá is kérdeztünk, hogy Orosháza tagja-e ennek a konzorciumnak. És jött a meglepetés, Fejes Róbertné alpolgármester asszony elismerte, hogy igen, Orosháza is belépett, bár érdekes módon nem emlékezett, milyen felhatalmazás alapján.
De a titokzatos eseményeknek ezzel nincs vége, hiszen éppen a kender vetőmag értékesítéséből származó bevétel hiányzik, önök szerint „folyamatban van” az elszámolás.

Kérdéseim tehát a következők:

Kinek a megbízásából, mikor és milyen feltételekkel lépett be Orosháza Város a Békés Megyei Ipari Kender Konzorciumba az Orosházi Képv iselőtestület megkerülésével?

Mikor, és mely céggel szerződtek a kender vetőmag és a kocsányos tölgy csemeték értékesítésére, hogyan zárhatták le úgy a programot, hogy az elszámolás „folyamatban van”?

Mely céget vagy oktatási intézményt bízták meg a közfoglalkoztatottak ipari kender termesztésére való felkészítéssel, hány fő résztvevő bevonásával, milyen oklevelet, vagy bizonyítványt szerezhettek a programban résztvevők?

A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletben a számlák megőrzésére, a kender termesztésének folyamatára, őrzésére vonatkozó előírásoknak megfeleltek-e, az ellenőrzéseket az illetékes hatóságok lefolytatták-e, megvannak-e az erre vonatkozó jegyzőkönyvek és elszámolások?

Miért nem lehet a konzorcium tevékenységéről semmilyen információt megtalálni sem Békés megye, sem Orosháza hivatalos weboldalán?

A programért felelős Fejes Róbertné alpolgármester asszony szerint, a jövőben tervezik egy cséplőgép beszerzését. Az előző termést mivel gyűjtötték be? Megfelelt-e az eljárás a kormányrendeletben meghatározott szigorú előírásoknak? Mi lett a kenderszár tervezett értékesítéséből, melyet korábbi nyilatkozatuk szerint fűtőanyagként kívántak hasznosítani?

A beszámolóban nyoma sincs a mórmályva termesztéséről és értékesítéséről, holott ezt a korábbi nyilatkozatukban „egyedülálló kezdeményezésnek” vallották. Mi lett a telepített mályvacserjék és a Herbáriával megkötött szerződés sorsa? Felszámolták, megszüntették, mielőtt az telepítési költség nélkül hasznot hozhatott volna?

Végezetül: a kérdések közül többet feltettünk már a beszámoló kapcsán az április 28-i soros testületi ülésen is. Akkor Fejes Róbertné alpolgármester asszony írásban ígért válaszokat, melyeket azóta sem kaptunk meg. Mit titkol a felelős alpolgármester?

Várom megtisztelő válaszát!

Dávid Zoltán válasza:

Tisztelt Képviselő Úr!

A „Valódi értékteremtés helyett kender-mutyi?” tárgyú interpellációjára a következő választ adom:

A Békés Megyei Ipari Kender Konzorciumba huszonöt települési önkormányzat lépett be, köztük Orosháza is. A belépés nem jár semmilyen pénzügyi kötelezettséggel, a célja, hogy jó minőségű rostkender vetőmagot tudjon a mezőgazdasági program előállítani. A belépés tette lehetővé, hogy az Önkormányzat az Agromag Kft-vel Termeltetési Szerződést kössön, így megfelelő minőségű szaporítóanyaghoz jusson.

A rostkender termesztése és a megtermelt vetőmag értékesítése tárgyában az Agromag Mezőgazdasági Termékelőállító, Forgalmazó és Szolgáltató Kft. (6722 Szeged, Jósika u. 13.), mint termeltetővel áll szerződéses jogviszonyban Orosháza Város Önkormányzata. A cég teljes körű szakmai támogatást nyújt a mezőgazdasági program számára. A teljes pénzügyi elszámolás azért nem történt meg a kendertermesztési program lejártáig, mert az Önkormányzat által leadott vetőmag a Konzorcium által üzemeltetett tisztítóban történő feldolgozásra várt. A vetőmagtermés: Anta elit 406 kg és KC Dóra I. fok. 697 kg. Az árbevétel összesen bruttó 1.195.705.- Ft. volt.
A kocsányos tölgy értékesítésére nem kötött az Önkormányzat szerződést. A szaporulat amikor elérte a megfelelő nagyságot, meghirdettük az eladást és egyenlőre 30.000 darabot értékesítettünk. 10.- Ft. + áfa darabáron.

Az oktatási modulokban szerepeltetett szakmák megfelelő, szakszerű oktatásának ellátására a Kormányhivatalok kötöttek szerződést a képzési intézményekkel, az Önkormányzat – térítés ellenében – a helyet és az eszközök egy részét biztosította a lebonyolításához. A rostnövény ápoló és betakarító képzésbe összesen 16 főt vont be az Önkormányzat a GINOP-6.1.1-15 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése pályázat keretében. A tanulók egy úgynevezett nem OKJ-s „B” körös, egyéb szakmai képzésben vettek részt és szereztek tanúsítványt.

A rostkender nem alkalmas kábítószer előállítására, így erre a haszonnövényre nem vonatkozik a 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről.

A jogszabályi rendelkezések nem teszik kötelezővé ezen információk honlapunkon történő megjelentetését. Ugyanakkor több megyei média, többek között a Beol is megjelentetett információkat a konzorcium kapcsán.

A rostkender beérésekor a betakarítást és a cséplést eddig kézzel végezték a közfoglalkoztatottak. A termést miután lengőkaszával learatták, gúlába rakták az egyes kenderszárakat kézzel csépelték ki.Ez úgy történt, hogy fóliát terítettek a földre és azon egy raklapokból készült alkalmatosságon kézzel csépelték ki a magokat majd ezt rostálták és zsákokba gyűjtötték további értékesítésre. Ez a módszer megfelel a technológiai előírásoknak.
A kicsépelt kenderszár egy része a pilot programban tüzelőanyagként került felhasználásra, míg a többi a tarlón elégetésre került. A gépi betakarításhoz képest nagy a veszteség, ezért szükségessé vált egy cséplőgép beszerzése. Így több elsődleges, vetőmagnak alkalmas magot sikerül majd termelni.

A mályvatermesztést Orosháza Város Önkormányzata kísérleti jelleggel próbálta meg a Herbária Zrt. közreműködésével. 2014-ben fehér- és mórmályvát, 2015-ben csak mórmályvát termelt kis területen. A betakarítási időben igen munkaigényes növényfajta nem hozott akkora árbevételt, hogy annak termelését a Belügyminisztérium a mezőgazdasági program keretében támogatni tudja.

Figyelemmel az előzőleg elmondottakra is, bízom benne, hogy valamennyi, ezidáig megválaszolatlan kérdésére kielégítő választ kapott képviselő úr.

Kérem válaszom elfogadását!

Fetser János elfogadta és viszontválaszában jelzi, a Springer mellett történt a termesztés, “kőkorszaki módon”, szemben a környező településekkel.


2. Füvesi Sándor : “Nem volt ,,kapacitás”? Vagy az igazságot ezúttal is máshol kell keresni?” c. interpellációja

Tisztelt Polgármester Úr!

A képviselő-testület április 28-i ülésén több alkalommal is megkérdeztem – sikertelenül –, majd mivel semmilyen választ sem kaptam, a testületi ülés végén a kérdéseknél ismét, hogy miért nem adott be ajánlatot az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. egy közbeszerzési eljárásban, amikor erre meghívást kapott. A mikrofonhoz hívott vezérigazgató – nagy nehezen – annyit tudott mondani, hogy tényleg érkezett a részükre felhívás erre a közbeszerzésre, de később – mint mondta – „a dolog más fordulatot vett”. Ön többször elismételte, mintegy a vezérigazgató szájába adva, hogy biztosan „nem volt kapacitás” – ezt kellett nekem válaszul elfogadnom.
Márpedig ez nem válasz! Ez botrány!

Ennek a ciklusnak az egyik legtöbb lopás- és mutyigyanúval terhelt ügyéről, az úgynevezett Pilot-program egyik „közbeszerzéséről” van szó. Bónumban, a város tulajdonában lévő ottani épület felújítására írtak ki „közbeszerzést” 2015 közepén. Az első kérdésem arra vonatkozik, hogy erre a meghívásos „közbeszerzésre” mely cégeket hívták meg, azok adtak-e be árajánlatot, ha igen, melyik? Ezt az első ajánlattételi felhívást visszavonták, mivel – szólt az indoklás – „a műszaki dokumentáció felülvizsgálata vált szükségessé”.

Második kérdésem az, hogy mit takar ez az indoklás, vagy a valóságban is „takar-e”, azaz elleplez-e valamit? Mit kellett felülvizsgálni a műszaki dokumentáción egy olyan felújításnál, amelyik a 20 millió forintot sem érte el, és nem jelentett mást, mint néhány külső és belső építési munkát ezen az épületen? Még ennyit sem tudnak normálisan megtervezni? Aztán újabb, második körben hívtak meg ajánlattevőket. Vajon az Orosháza Város tulajdonában álló épület felújítására csak orosházi vállalkozókat, cégeket hívtak meg? Nem! Megtehették volna? Persze! Meghívtak egy tótkomlósi céget és két kiskőrösit, és csak negyediknek az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló saját cégét, a Városüzemeltetési Zrt.-t.

Harmadik kérdésem: miért nem csak orosházi vállalkozásokat hívtak meg? Miért fontosabb önöknek az, hogy egy orosházi önkormányzati ingatlanon tótkomlósi vagy kiskőrösi cégek dolgozzanak?
A negyedik kérdésem arra vonatkozik, hogy még ez az egy orosházi meghívott, a Városüzemeltetési Zrt. is miért nem adott be végül árajánlatot? Milyen dolgok „vettek más fordulatot”, és miért?

De még ha elhinnénk is azt, amit ön mondott, vagyis, hogy „nem volt kapacitás”, akkor azt kérdezem – ez az ötödik –, hogy milyen kapacitás nem volt? Árajánlatot beadni? Elvégezni egy ekkora cégnek egy 20 millió forintot sem elérő építési munkát? Amikor annyi közmunkás dolgozik a cégnél? Egy ekkora cégnek ezt csuklóból kellett volna megoldani!

Hatodik kérdés: Miért hívtak meg olyan tótkomlósi és kiskőrösi céget, amelyik szintén nem adott be árajánlatot, hogy a végén – láss csudát – csak egy ajánlat érkezzen be: a Pronergy Kft.-é, amelyik szintén kiskőrösi?

Hetedik kérdés: Milyen mutyit rejtegetnek már megint?

Várom megtisztelő válaszát.

Dávid Zoltán válasza:

Tisztelt Képviselő Úr!

A „Nem volt „kapacitás”? Vagy az igazságot ezúttal is máshol kell keresni?” tárgyú interpellációjára a következő választ adom:

1. kérdés: Az Építési beruházás III. feladat elvégzésére első körben 5 cég került meghívásra. Név szerint: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt., CSIKAISZER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pronergy Kft., ARCUS Építészműhely Építőipari Kft., Iványi Építőmester Kft.

2. kérdés: A műszaki dokumentáció felülvizsgálatára – az ajánlattételi felhívás visszavonásáról határozatot hozó Konzorciumi Tanácsban részt vevő Fejes Róbertné alpolgármester asszony tájékoztatása szerint – azért volt szükség, mert abban valamilyen hibát észleltek, a hiba pontos tartalmáról ennyi idő elteltével már nyilatkozni nem tudott.

3. és 6. kérdés: A Pilot program 19 telpülés részvételével valósult meg, nyilvánvaló, hogy nem csak orosházi cégek felkérése történt az egyes beszerzések kapcsán az ajánlattételre. A beszerzések, közbeszerzések lebonyolítását sem Orosháza Város Önkormányzata, hanem a Pilot program megvalósítására létrehozott 5 fős, a települések vezetőiből álló Konzorciumi Tanács végezte.

4. és 5. kérdés: Benkő Ferenc vezérigazgató úr ezzel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatott: 2015 év közben vette át a VÜRT vezérigazgatói pozícióját és az akkor általa bevezetett költségcsökkentő intézkedések következtében jelentős létszámleépítést volt kénytelen végrehajtani a cégnél. Ez abban az időben a kötelezően elvégzendő feladatkörökön kívül eső munkák esetében kapacitás hiányt eredményezett ami igaz volt sajnos az egyéb határidős építőipari munkákra is.
A kérdéses időszakban szakirányonként 1-1 fő munkavállalót foglalkoztatott a Városüzem, így nem állt rendelkezésére egy komplett építőbrigád a felújítási munkák elvégzésére. Fontos megemlíteni, hogy ebben az időszakban párhuzamosan futott a start munkaprogram, a város tavaszi kertészeti munkálatainak elvégzése és a fürdő szezonra történő felkészítése is.

A 7. kérdésével kapcsolatban megjegyezném, hogy ez már nagyon sokadik próbálkozása, amelyben a mutyi látszatát akarja kelteni – ismét sikertelenül.

Minden egyes próbálkozásánál megállapítható, hogy a közbeszerzési eljárások szabályos módon, a törvényi előírásoknak megfelelően zajlottak le.

Kérem, hogy amennyiben bármilyen mutyiról tudomása van képviselő úrnak, azt konkrétumokkal jelezze, amennyiben ilyet nem tud, itt az ideje, hogy Ön is a városunk érdekében végzett érdemi munkára koncentráljon.

Kérem válaszom elfogadását!

Füvesi Sándor viszontválaszában kérdezi, hogy közbeszerzésnél miért hívnak meg olyan cégeket, melyek be sem adják aztán a pályázatot?
– Akárhonnan nézzük, bűzlik, és minden ilyen ügyet ki fogunk vizsgálni. Nem fogadom el a választ – mondta Füvesi.

Szavaznak: 9 igen, 3 nem.


3. Fetser János: „Kik működnek együtt Simonka Györggyel, Ali babával és a nyolcvan rablóval”? c. interpellációja.

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezt a kérdést teszik fel az orosházi adófizető polgárok a városban is, hiszen gyanús szerződések és kifizetések történnek folyamatosan, és a fideszes testületi többség megakadályozza a korrupciógyanús ügyek vizsgálatát, a korrupcióellenes vizsgálóbizottság felállítását. Vizsgálják meg ezeket az ügyeket az állandó bizottságok! – mondják, hiszen azokat úgy alakították ki, hogy ne lehessen azokban objektív vizsgálatot lefolytatni, hiszen ott is a fideszes képviselők alkotják a többséget. Ezzel a vizsgálatokat blokkolják! Pedig van botrány bőven!

A véleményünket ismerik, ha Elekes Lajos és Fejes Róbertné előterjeszt valamit, akkor egyből lehet tudni, hogy valami „büdös”, és legkevésbé a város érdekét szolgálja. Különösen mély és sötét gödör a Városüzemeltetési Zrt., amely több forrásból is agyon van finanszírozva, és igazán érdekes dolgok derülnek ki! De nézzünk konkrét példát!
Elekes Lajos váratlan előterjesztéseinek egyike: több pénzt kell adni a Városüzemeltetési Zrt.-nek, év közben, hirtelen, mert elszaporodtak a galambok, és felül kell vizsgálni a lakások rendeltetés célú használatát egy külső céggel, illetve cégekkel. Erre biztosítson az önkormányzat több millió forintot! A fideszes szavazógép működött, hiszen a fideszes városvezetés „sokat dolgozik”, és megszavazták! Ekkor került a képbe Budapestről, a városligeti kopaszbotrányról elhíresült Patrol Group Kft., amelyet 2015-ben alapítottak, tehát hosszú referencialistája, régmúltra visszatekintő tapasztalata, gyakorlata nem lehetett. De mindenki olvashatta a ligetvédők ellen fellépő kopaszok erőszakos cselekedeteit, aktivista ujjának eltörését stb.

Mit keres ez a sajtóban a botrányairól elhíresült cég Orosházán? Mennyit keres és miért? – Jogos kérdések, amikre választ várnak a tisztességes orosházi adófizetők.

2016. szeptember 7-én Benkő Ferenc vezérigazgató értesítette az önkormányzati lakásban élőket, hogy a Patrol Group Kft.-vel közösen ellenőrzi a lakások rendeltetésszerű használatát, és ezt tűrni kötelesek.
Ezek szerint annak ellenére, hogy fizet a város a zrt.-nek a lakások üzemeltetéséért és ellenőrzéséért, ezt nem tudja ellátni, kell egy külső cég is?! Akkor miért fizetünk a zrt.-nek?

A jóhiszemű orosházi állampolgár azt hihette, hogy majd szakemberek objektíven felmérik a városi ingatlanokat, készül egy ütemterv, és majd hozzálátnak a szükséges javításokhoz. Á, dehogy! Szakemberek helyett érdekes végzettségű biztonsági őrök kísérték a zrt. embereit, jó pénzért, amit valakik zsebre tettek! Személyesen győződtem meg egy ilyen „alibi” ellenőrzésről: a Patrol Goup biztonsági őre mindenféle adminisztráció, feljegyzés vagy szakmai képzettség nélkül „kísérgette” a zrt. emberét, aki ismételten összeírta, amit már több körben tudtak. Viszont a szükséges javítások nem történtek meg!

Mégis mi értelme volt ennek az „alibi” megbízásnak? Miért képzetlen embereknek és egy ilyen cégnek adtak milliókat? Kinek az érdekében kötnek ilyen szerződéseket? Joggal mondja Tótkomlós fideszes vezetője, hogy itt már nem negyven rabló garázdálkodik, hanem nyolcvan! De orosházi is?

Várom megtisztelő válaszát!

Dávid Zoltán válasza:

Tisztelt Képviselő Úr!

A „Kik működnek együtt Simonka Györggyel, Ali babával és a nyolcvan rablóval?” tárgyú interpellációjára a következő választ adom:

Az interpellációjában írtakkal kapcsolatban az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójához, Benkő Ferenc Úrhoz megkereséssel éltem, aki az alábbiakról tájékoztatott.

Az elmúlt évben a képviselő úr részéről több alkalommal is kritikával illette a Városüzemeltetést, mivel elmondása szerint nem tesz meg minden tőle telhetőt az általa kezelt lakásokban élő, az együttélés szabályait be nem tartó renitens bérlők és az általuk okozott károk felmérése, megszüntetése érdekében.

Ezen kritikára reagálva a képviselőtestület döntött arról, hogy egy külsős vagyonvédelmi cég bevonásával a Városüzemeltetés szakembereivel közösen rendkívüli bejáráson mérik fel az ingatlanokat és ellenőrzik azok rendeltetésszerű használatát.

A bejárás alkalmával az összes ellenőrzött lakásról állapotfelmérés készült. Részben ennek köszönhetően az ellenőrzés óta eltelt időszakban több renitens bérlő már kilakoltatásra került az ingatlanokból, így többek között a bérlők házában is megszűnt a korábban ott jellemző randalírozás és egyéb rendbontás.

A Patrol Group Kft-nek a Városüzemeltetési Zrt. az elvégzett feladatért 433.070,-Ft megbízási díjat fizetett.

Kérem válaszom elfogadását!

Fetser János viszontválaszában úgy fogalmaz, kidobott pénzről van szó, nem volt értelme a megbízásnak, hatékony munkát nem végeztek. Nem fogadja el a választ.

Szavaznak: 9 igen, 2 nem, 1 tartózkodás.


4. Fetser János: “Magas szintű szolgáltatás, avagy a vendég fizet, és nem kap semmit?” c. interpellációja

Tisztelt Polgármester Úr!

Verőfényes napsütés, strandolásra alkalmas idő, nagyapa fogta az unokákat, és gondolta, hogy gyopárosfürdői élményekkel meglepi őket, hadd örüljenek a gyerekek. Kifizette az élményfürdő belépődíját, ami nem kevés, a pénztáros jó szórakozást kívánt kedvesen, mosolygósan.

Igen ám! De az élményfürdő csak akkor működik, amikor fizetni kell érte, használni már nem lehet. A belső medence lezárva, a külső nyitva ugyan, de az élményelemek nem üzemelnek. Egyébként is úszóedzés van.

– Egy dolgozó szerint ilyen kevés vendégnél nem indítják el. Akkor miért kifizettetni? Nem gondolják, hogy becsapják a vendégeket? Így nem lehet vendégeket fogadni és szolgáltatni!

A fürdő hibázott, a kérdés csak az, hogy hány embert vertek át a jegyek árával, és milyen negatív kicsengése van a hasonló történéseknek.
A fürdő hibázott, bízom benne, hogy kompenzálják a gyerekeknek okozott csalódást.

Várom válaszát arról, hogy miként kárpótolják a családokat, és hogy hogyan kerülhető el a hasonló eset. Várom válaszát arról is, hogy milyen intézkedéseket tettek a hasonló esetek elkerülése érdekében.

Dávid Zoltán válasza:

Tisztelt Képviselő Úr!

A „Magas szintű szolgáltatás, avagy a vendég fizet, és nem kap semmit?” tárgyú interpellációjára a következő választ adom:

Az interpellációjában írtakkal kapcsolatban a fürdőt üzemeltető Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójához, Benkő Ferenc Úrhoz megkereséssel éltem, aki az alábbiakról tájékoztatott.

Képviselő úr a fürdő működését negatív kritikával illető megállapításainak kivizsgálása számára is fontos, ezért ennek érdekében első lépésként azt kell megmondania képviselő úrnak, hogy az általa említett állítólagos nagypapa pontosan mikor váltott jegyet az élményfürdőbe.

Ennek az időpontnak az ismeretében lehet megnézni műszaki dokumentumokat annak érdekében, hogy valóban aznap a beltéri medencék közül bármelyik is üzemen kívül volt.

ÁNTSZ előírás szerint a beltéri vízforgatott medencéket évente két alkalommal le kell üríteni mosatás és fertőtlenítés céljából, mely feladat elvégzése technikailag a leeresztéstől az újra töltésig és beforgatásig 5 napot vesz igénybe.
Ha az említett látogatás ezen valamely napon történt és a nagypapa jelentkezik náluk, egy ajándék fürdőbelépővel kárpótolják az őt ért kellemetlenségekért.

Az élményelemek működtetésével kapcsolatos észrevétel:
Az élményelemek indítása automatizált vezérléssel vannak ellátva, mely bizonyos időközönként sorban bekapcsolja az egyes elemeket. A vezérlés úgy van beállítva, hogy hétvégenként sűrűbben lépnek működésbe az élményelemek, de az nem igaz, hogy hétköznaponként ki vannak kapcsolva, nem működnek.

Az élményfürdőben soha sem tartanak úszóedzést, péntekenként az 1/a jelű medence egy részén babaúszás foglalkozás van, ami azonban nem zárja ki a vendégek részére a medence használatát.

Kérem válaszom elfogadását!

Fetser János nem fogadja el a választ, és jelzi, nem negatív kritikát fogalmazott meg, hanem tényt közölt.

Szavaznak: 9 igen, 2 nem, 1 tartózkodás.

Kérdések nincsenek, zárt ülés következik. Köszönjük a figyelmet!Az OrosCafé további használatához el kell fogadnod a cookie-k használatát. További információ

Amennyiben a beállítás változtatása nélkül böngészel tovább az oldalunkon, vagy az "Elfogadás" gombra kattintasz, azzal elfogadot a cookie-k használatát.

Bezárás