Testületi ülés – Mintegy 20 napirend pénteken

Délelőtt 9 órától tartja soron következő ülését Orosháza város képviselő-testülete, a városi televízió műsorán és az OrosCafén is adjuk, mi történik az egyeztetésen. Pályázatok, beszámolók, szervezeti és működési szabályzat, diákélelmezés – téma van bőven, nézzük, hogyan alakul a nap a Városháza nagytermében.

A képviselők az ülésteremben, hamarosan kezdünk. Az ülés előterjesztései ide kattintva olvashatók.

9:07 – 9:17

Mindenki megérkezett, a képviselő-testület teljes létszámban jelen van, kezdődik az ülés.

A napirendi pontok szavazása előtt Dr. Szabó Ervin (Jobbik) indítványa (az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása) a téma, kéri, vegyék napirendre, hallják meg az orosháziak hangját.

Vita után szavaznak az indítvány napirendre vételéről: 10 nem, 5 igen.

Három új napirendi pontot jelez Dávid Zoltán polgármester, illetve javasolja a napirendek sorrendjének módosítását, erről is szavaznak a képviselők: 10 igen, 2 nem, 3 tartózkodás.

9:18 – 10:39

1.) Tájékoztatás Orosháza Város Önkormányzata benyújtott pályázatairól

A pénteki ülés első napirendi pontja Orosháza benyújtott pályázatairól szól, a tájékoztatást részletesen itt lehet olvasni.

Elekes Lajos (Fidesz) jelzi, az orosháziak jogos igénye, hogy tájékoztatót kapjanak a benyújtott pályázatokról, két csoportra osztva azokat: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és egyéb pályázati konstrukciók. Jelzi, a TOP kiírások keretében jelenleg az Irányító Hatóság döntésére várnak. Az alpolgármester ismerteti az orosházi járásnak lehatárolt 4 milliárdos TOP-keret jelentőségét.

Elekes Lajos alpolgármester kiemeli, a közbeszerzési szabályok betartásával dolgoznak klikk a képre (Fotó: Rajki Judit)

Elekes Lajos alpolgármester kiemeli, a közbeszerzési szabályok betartásával dolgoznak klikk a képre (Fotó: Rajki Judit)

Kiss Tamás, a Projektfelügyelet Kft. nevében foglalja össze az orosházi pályázatok legfőbb tudnivalóit.

– 2016 első félévében pályázati cunami csapott le az országra, a TOP összes felhívását meghirdették, mely rendkívül feszes munkát követelt meg. Orosháza vonatkozásában 13 pályázatot nyújtottunk be a település nevében, összesen 3,6 milliárdos támogatást igényelve. Az előzetes és várható döntésekkel kalkulálva mintegy 1,7 milliárdos forrás érkezhet a városba – emeli ki a pályázati szakember.

Pályázatot nyújtott be Orosháza többek közt az ipari park fejlesztésére 285 millió forint értékben, a közétkeztetés fejlesztésére 250 millió forint értékben. Ezt a két pályázatot a Döntés-előkészítő Bizottság (DEB) nem javasolta támogatásra a tájékoztatás szerint, utóbbit a lehatárolt keretre ismét tervezik beadni.
Turizmus területén 600 milliós cél Gyopárosfürdő turisztikai fejlesztése, a DEB nem javasolta támogatásra ezt a pályázatot. A Könd és Lehel utcai óvodák fejlesztését viszont igen, várják a támogatói döntést.
A barnamezős területek rehabilitációja konstrukció keretében közösségi tér kialakítására pályázott Orosházára (volt laktanya hátsó területe) 420 millió forint értékben, zöld város kialakítására 400 millió forint értékben. Cél a belvízelvezető csatornarendszer korszerűsítése is, ugyancsak a TOP keretében.
Energetika vonatkozásában két nagy pályázat van: épületenergetikánál a Városháza rekonstrukciója, illetve a napelemes park kialakítása Gyopárosfürdőn. Utóbbinál az Irányító Hatóság a konstrukció törlését kezdeményezte – áll a tájékoztatóban. Orvosi rendelők felújítására is pályázott a város, valamint idősek klubjai fejlesztésére is.

Fetser János (MSZP) szerint meg kell ragadni minden pályázati lehetőséget, ezt támogatják is, de kiemeli: az a kérdés, egy ilyen nagy konstrukcióban ezeket a forrásokat milyen célra használják, mennyire szolgálják a város fejlesztését, a munkahelyteremtést. Az ellenzéki képviselő szerint fenntartható fejlődést kell biztosítani, ezért nagyon fontos megfelelően kidolgozni a projektterveket.

Németh Béla (Fidesz) a 4 milliárdos lehatárolás fontosságát kiemelve hozzászólásában örömteli pillanatról szól, hangsúlyozza: végre megmozdulnak azok a pályázatok, melyeket reményeik szerint megvalósíthatnak az itt élőkért, az itt dolgozókért.

Elekes Lajos (Fidesz) kiemeli, a közbeszerzési szabályok betartásával dolgoznak, jelzi azt is az alpolgármester, területi viták vannak a források elosztásáért.

Dávid Zoltán (Fidesz) kéri, ha van a képviselőknek információjuk pályázati kiírásokról, jelezzék, hiszen az a cél, minél több forrás érkezzen a városba, minél több fejlesztést tudjanak megvalósítani.

Füvesi Sándor (MSZP) jelzi, egy hónapja kérték, adjanak tájékoztatást a jelenlegi pályázatokról. Az ellenzéki képviselő szerint hosszú évek teltek el úgy, hogy nem éltek a pályázati lehetőségekkel, jelzi azt is, az elmúlt években sokan elhagyták Orosházát.

Dávid Zoltán ismét kéri, fogjanak össze, legyen közös cél Orosháza fejlesztése.

Dávid Zoltán polgármester (Fotó: Rajki Judit)

Dávid Zoltán polgármester azt szeretné, ha közös cél lenne Orosháza fejlesztése klikk a képre (Fotó: Rajki Judit)

Dr. Szabó Ervin (Jobbik) hozzászólásában kiemeli, nem annak lenne jelentősége, ki viszi a zászlót, hanem annak kellene örülni, talán valami végre elindul ebben a városban. Óriási problémákról beszél a képviselő, kiemelve, a pályázatoknak a lakosságmegtartó képességet kellene szolgálniuk.

Folytatódik a vita arról, 2006 és 2017 között fejlődött vagy sem a város, majd mintegy másfél óra után lezárják a vitát.

2.) Szándéknyilatkozat pályázat benyújtásához, részleteket itt.

Szavaznak is a képviselők: 12 igen, 2 tartózkodással elfogadják.

10:40 – 11:10

3.) Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény alapító okiratának módosítása, az előterjesztés részletei ide kattintva érhetők el.

Fetser János kérdéseket vet fel, dr. Szabó Ervin pedig jelzi, nem tudja elfogadni a véleménye szerint meggondolatlan előterjesztést, és konkrét adatokat kér.

Bojtor István (Fidesz) jelzi, sokrétű kérdésről van szó, és a gazdaságossági törekvéseket támogatni kell a biztonságos működés érdekében.

Fetser János (Fotó: Rajki Judit)

Fetser János kérdéseket vetett fel klikk a képre (Fotó: Rajki Judit)

Fetser János szól a diákélelmezés kapcsán felmerült visszaélésekről, a rendőrségi vizsgálatokról. Füvesi Sándor pedig módosító indítványt tesz: ezt a határozati javaslatot ne fogadják el, hanem pályázatot írjanak ki ennek az egységnek és ezen eszközök hasznosítására.

Fejes Róbertné (Fidesz) jelzi, a diákélelmezés új vezetésének szakmai segítséget nyújt a Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a lekötött rendezvények megszervezésében. Fetser János ezt kifogásolja, és tiszta, átlátható viszonyokat kér.

Név szerinti szavazás után a testületi többség elfogadta az eredeti határozati javaslatot, az alapító okirat módosítását: 10 igen, 5 nem.

11:12 – 11:23

4.) Pályázat benyújtása a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény korszerűsítése tárgyában. Itt olvashatók a részletek.

Fetser János jelzi, minden pályázatot támogatnak, de jelzi, erkölcsi kötelessége a városvezetésnek, hogy azok után, ami a diákélelmezésnél történt, nem történt meg időben ennek a visszaélésnek a felfedezése, leállítása.

Dr. Szabó Ervin jelzi, támogatandó a cél, de kérdezi: milyen pluszköltséggel jár az önkormányzatnak ennek a pályázatnak a benyújtása?

Elekes Lajos válaszában elmondja, ez a pályázat központi költségvetésből valósulna meg, a TOP keretében energetikai beruházások lennének, míg ebben a konstrukcióban az összköltség 50 százaléka eszközbeszerzésre fordítható. Így a két pályázat kiegészítené egymást.

Elekes Lajos válaszában elmondja, ez a pályázat központi költségvetésből valósulna meg, a TOP keretében energetikai beruházások lennének, míg ebben a konstrukcióban az összköltség 50 százaléka eszközbeszerzésre fordítható. Így a két pályázat kiegészítené egymást.

Szavaznak: 15 igennel efogadják.

11:24 – 11:44

5.) Pályázat benyújtása a Luther utca burkolat-felújítása tárgyában. Itt már írtunk erről a tervről.

Elekes Lajos ismertetve a terveket, a határozati javaslatot elmondja, olyan ügyről van szó, mely az orosháziaknak, a Luther utcában élőknek régi igénye.

Fetser János elmondja, a Luther utca felújításának fontosságát régóta jelzik, a ráncfelvarrás helyett azonban a komolyabb útfelújítást szorgalmazza, és azt, szükség lenne további utcák, pl. Szabó Dezső, Csengeri, Koós Károly utcák felújítására is. Füvesi Sándor is kiemeli, csak félmegoldásról van szó.

Dávid Zoltán hangsúlyozza, a Luther utca felújítása régi igény, most erre a megoldásra van lehetőség.

Bojtor István, mint a körzet egyéni képviselője elmondja, szakemberek alátámasztották, az égető problémákat (pl. csapadékvíz elvezetése, kátyúk kérdése) ez a megoldás javítja, és keresik a folytatás lehetőségét.

Horváth József (Fidesz) jelzi, olyan lehetőségről van szó, melyre régóta várnak a Luther utcában élők. A fejlesztés komoly problémákat oldhat meg.

Szavaznak: 12 igen, 3 tartózkodással elfogadják.

A polgármester félórás szünetet rendelt el.

12:20 – 12:31

A testületi ülés folytatódik.

6.) Orosházi Kórház részére nyújtott beruházási (gyermekorvosi rendelők kialakítása) támogatás elszámolása. Részletek itt.

A gyermekorvosi rendelők kialakításáról, átköltöztetéséről van szó, melynek kapcsán Füvesi Sándor kérdéseket vet fel: a feladat finanszírozása önkormányzati vagy állami? A Táncsics utcai rendelőépület sorsa mi lett?

Bojtor István válaszában elmondja, írásban ad választ az ingatlankérdésben, a feladatellátás pedig nem változott, sem a feladatellátás típusa, sem a finanszírozási forma.

Szavaznak: 15 igennel elfogadták.

7.) Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetséghez történő csatlakozás. Részletei ide kattintva érhetőek el.

Kérdés nincs, szavaznak: 9 igen, 1 nem, 4 tartózkodás.

8.) A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. Részletek itt találhatók.

Kérdés itt sincs, jön a szavazás: 14 igen

12:32 – 13:11

9.) Döntés könyvtár igazgatói pályázat kiírásáról. Részletei itt érhetők el.

Szavazás: 14 igen

10.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Itt olvashatók a részletek.

Az előterjesztés szerint a Kodolányi Főiskola tájékoztatása alapján nem nyert a pályázata a Dózsa utca 7. szám alatti ingatlan felújítására. Ennek kapcsán Dr. Szabó Ervin elmondja, adott ismét a nagy feladat, hogy mit kezdjenek az épülettel, és ugyanezt veti fel a Dózsa utca 22. szám alatti ingatlan kapcsán is, hozzátéve, jó hír, hogy sikerült megvásárolnia az önkormányzatnak, de szintén felveti: hogyan tovább? Mi lesz ennek az épületnek a sorsa?

Lénárt Zoltán (b) Dr. Szabó Ervin és Burka László (j) (Fotó: Rajki Judit)

Lénárt Zoltán (b) Dr. Szabó Ervin és Burka László (j) klikk a képre (Fotó: Rajki Judit)

Dávid Zoltán elmondja, várják a javaslatokat arra vonatkozóan, milyen tartalommal töltsék meg az épületet, hogyan tudják felújítani, fejleszteni. A Dózsa utca 22. kapcsán is ezt fogalmazza meg, hozzáfűzve, a felújítás forrás kérdése, keresik a pályázati lehetőséget.

Szavaznak: 9 igen, 5 tartózkodás.

11.) Beszámoló a 2016. évi közfoglalkoztatásról. Részletek itt.

Füvesi Sándor elmondja, sokan értékes munkát végeznek a közfoglalkoztatás keretében, de kiemeli, szigorúan meg kell nézni, azt a pénzt, amit erre a területre fordítanak, a leghatékonyabban költik-e el. A PILOT mintaprogram körüli visszásságokat vet fel az ellenzéki képviselő,és várja ezekre a válaszokat.

Fejes Róbertné válaszában úgy fogalmaz, elérik a célt, Orosházán az elmúlt években jelentősen csökkent a munkanélküliek száma, visszakerülnek az emberek a munkaerőpiacra. A PILOT kapcsán elmondja, 19 településen 36 brigád között oszlott meg az egymilliárd forint. A képviselő szerint a számok magukért beszélnek akár a növénytermesztésben vagy az állattartásban.

Fejes Róbertné alpogármester és Bojtor István alpolgármester (Fotó: Rajki Judit)

Fejes Róbertné alpogármester és Bojtor István alpolgármester klikk a képre (Fotó: Rajki Judit)

Az MSZP-s Fetser János az előterjesztés számait ismertetve vet fel kérdéseket, például: hogyan lehet, 100 fő termelt mintegy 3 millió 600 ezer forintot? Hogy lehet az, tavaly október óta a rostkender elszámolása nem történt meg? Duplafinanszírozást vet fel, majd a PILOT programot ismét Simonka György országgyűlési képviselőhöz köti. Utal a már az MSZP-s sajtótájékoztatón is ismertetett vádemelésre, és felveti ismét a korrupcióellenes bizottság felállítását.

Fejes Róbertné válaszában többek közt elhangzik, újabb fejlesztéseket terveznek, például a rostkender vonatkozásában.

A vita lezárását követően jön a szavazás: 9 igen, 5 tartózkodás.

12.) Iskola-egészségügyi ellátás telephelyének megváltoztatása. Részletei itt olvashatók.

Kérdés nincs, szavazás következik: 14 igen

13.) A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 23/2015. (XI.03.) önkormányzati rendelet módosítása. Ide kattintva találhatók a részletek.

Lövei Ferenc (Fidesz) észrevétellel ér a térfigyelő kamerákkal kapcsolatban, és kéri, a Dózsa György utca végén az illegális szemétlerakások elkerülése végett legyen kamera.

Szavaznak: 12 igen, 2 tartózkodás.

14.) Rendelet-tervezet a talajterhelési díjról szóló 5/2014. (III. 12.) Ör. módosításáról, amelyről itt lehet olvasni.

Dr. Szabó Ervin elmondja, a rendelet célja és iránya jó, hiszen a leghátrányosabb helyzetű családokat is érinti, és javaslattal él módosításra, mely további mérséklésre vonatkozik.

A módosító javaslatot 9 nem, 5 igennel nem fogadják el. A rendeletről történő szavazáskor: 13 igen, 1 tartózkodás.

13:12 – 13:21

15.) Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 0566/8 hrsz.-ú ingatlanból 1324 m2 kijelölése értékesítésre. Bővebben itt.

Név szerinti szavazással: 9 igen, 5 tartózkoás.

16.) A Kölcsey utca kinyitásához szükséges kisajátítás előkészítése. 

Itt részletesen írtunk már arról, mik a tervek a Kölcsey utca vonatkozásában.

Dr. Szabó Ervin kérdésére válaszolva Bojtor István elmondja, konkrét pályázat jelenleg nincs, fejlesztési elképzelés van.

Szavazás: 9 igen, 5 tartózkodás.

17.) Döntés az Orosháza, Vásárhelyi út 64. szám előtti közkifolyó áthelyezéséről. Itt találhatók a részletek.

Dr. Szabó Ervin jelzi, második ilyen előterjesztés az elmúlt hónapokat tekintve, felveti, nem teljesen előkészített, kapkodó a helyzet.
Dávid Zoltán hangsúlyozza, bíznak abban, úgy alakítják ki a közkifolyókat, ne zavarjanak egy ingatlant, egy orosházit sem.

12 igen, 2 tartózkodás

18.) Szociális célú tűzifa igénylése, részletei itt olvashatók.

Antal László (Fidesz) név szerinti szavazást kér, melynek során 14 igennel elfogadták.

13:22 – 13:45

Kérdések következnek:

A kérdések sorában felvetődtek többek közt a PILOT közbeszerzései, a Szőlő körúti oszlopok és a SPAR előtti területen lévő betonalap ügye, de az orosházi csatorna önerő elszámolás és a főtéri vadgesztenye fák kipusztulása is, az újratelepítés költségei. Kiderült a kérdéseknél az is, nyáron várható döntés az útfelújításra szánt 10 milliós költségvetési keretről, és az is, a központi orvosi ügyeletet jelző táblát rövidesen felújítják és láthatóbb helyre teszik.

A nyilvános ülés ezzel lezárult, aki lemaradt, vagy újranézné, megteheti a városi televízió ismétlése által május 2-án, kedden 12 órától.


Az OrosCafé további használatához el kell fogadnod a cookie-k használatát. További információ

Amennyiben a beállítás változtatása nélkül böngészel tovább az oldalunkon, vagy az "Elfogadás" gombra kattintasz, azzal elfogadot a cookie-k használatát.

Bezárás