Rendkívüli testületi ülés – élőben adjuk

Mintagazdaság létrehozása és pályázat benyújtása az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében – Ez az egyetlen napirendi pont a keddi nyilvános ülés keretében.

A képviselők az ülésteremben, hamarosan kezdünk. Az ülés előterjesztése ide kattintva olvasható.

A képviselők az ülésteremben, kezdünk. Lövei Ferenc (Fidesz) jelezte, nem tud részt venni a rendkívüli ülésen.

Dávid Zoltán (Fidesz):
– Fetser János kérte egy napirendi pont felvételét, tárgya: korrupcióellenes vizsgálóbizottság felállítása.

Fester János (MSZP):
– Kevés, hogy a tárgyát ismerteti a polgármester, ahhoz, hogy dönteni tudjunk, az anyagot kellene ismertetni, megismerni.

Öt perc szünetet rendel el Dávid Zoltán, hogy a képviselők megismerjék az előterjesztést.

Folytatjuk. Fetser János név szerinti szavazást kér, és úgy gondolja vitát kellene folytatni a témáról. A képviselő-testület a név szerinti szavazást elfogadta.

Füvesi Sándor (MSZP) kért szót:
– Előző testületi ülésen, szintén volt egy olyan javaslat, ami arra irányult, a pályázatok eredményéről tájékoztatást kapjon a testület és a helyiek. Akkor polgármester azt mondta, nem adnak ilyen tájékoztatást. Hivatakozva arra, nem tudnak azonnali tájékoztatást adni, és jelezte, majd a következő ülésen. Eltelt két hét, nem látom a napirendi pontok között. Javaslom: legyen ilyen napirendi pont.

Füvesi Sándor (MSZP) Fotó: Kecskeméti Krisztina

Füvesi Sándor (MSZP) Fotó: Kecskeméti Krisztina

Németh Béla (Fidesz) is reagált. Úgy gondolja, hogy jól hangzik a korrupcióellenes bizottság feállítása, de ha ezt politikusok, pártok végzik, annak eredménye nincs. Ahhoz túl, hangzatosan tudnak kiabálni, mocskolni. A korrupució ellen leghatásosabban a magyar hatóságok tudnak eljárni. Ha valakinek ilyen információja van, ami korrupciógyanús lenne, tegye meg feljelentést és a hatóságok döntenek.

Fetser János válaszolt:
– Ügyészségre visszük be az anyagokat, és természetesen ezeknek a feljelentéseknek eredménye is van. Az egyik esetben az ügyészség úgy döntött, hogy vádat emel. Tarthatatlan dolog, hogy a számlák tekintetében senki nem vállalta a felelősséget. Azt gondolom, ha minket felszólítanak, hogy menjünk az ügyészsére. Önöknek is menniük kellene.

A név szerinti szavazás eredménye:

Antal László, Bojtor István, Dávid Zoltán, Fejes Róbertné, Sára Csaba, Tóth Zoltánné, Kovács Péter, Horváth József és Németh Béla nemmel voksolt, míg Fetser János, Burka László, Füvesi Sándor, Szabó Ervin és Lénárt Zoltán igennel szavazott.

5 igen, 9 nem – nem került napirendre. Az eredeti napirendet fogadják el többségi szavazással.

Mintagazdaság létrehozása és pályázat benyújtása

1.) Mintagazdaság létrehozása és Pályázat benyújtása az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében

Fejes Róbertné alpolgármester (Fidesz): – A fő célunk, hogy kihelyezett mezőgazdasági képzést tudjunk létrehozni Orosházán. A mezőhegyesi iskolaigazgatóval, Tarkó Gáborral több egyeztetésen vagyunk túl. Ehhez olyan oktatóteret kell biztosítani a diákoknak, ahová ki tudnak menni. Már van egy megállapodás, hogy a bónumi telephelyre ki tudnak menni. Adott most egy pályázati lehetőség, amivel fejleszteni tudunk – mondta. – A telephelyet és a 300 hektáros földterületet tudnánk művelni, működtetni. Az előterjesztés tartalmazza, milyen fajtákat tenyésztenénk, nevelnénk, illetve tárgyi eszközökre pályáznánk – pl traktor, pótkocsi, tárcsa – ezek szükségesek a földterületek műveléséhez. Szeretnénk szakembereket is alkalmazni. Készült egy helyszínrajz is. Tervezzük a kapcsolatfelvételt a Körös-Maros Nemzeti Parkkal is – fogalmazott.

Fejes Róbertné alpolgármester (Fotó: Kecskeméti Krisztina)

Fejes Róbertné alpolgármester (Fotó: Kecskeméti Krisztina)

Füvesi Sándor reagált. – Egy újabb olyan ponthoz érkeztünk, amikor látjuk ennek a városvezetésnek a működését. Lépnek egyet előre, aztán hármat hátra. Lépnek egyet előre, aztán 28-at hátra. Lefele züllesztik ezt a várost. El fogom mondani azt, ami hiányzik ebből az előterjesztésből is. Írják az anyagban, hogy mintagazdaság létrehozása. Szeretnék emlékeztetni mindenkit, volt egy legendás Mezgé igazgató, Pintér Tibor. Akkoriban nagyon szép telepet hoztak létre Bónumban. Hova lettek? Miért kell ennyi év után, a rombolás után megcsinálni azt, ami egyszer már jól működött, de tönkretették?

Mezőgazdasági képzéshez kapcsolódóan a következőket mondta el. – Már annyiszor megígérték, hogy mindent elkövetnek ezért, Simonka György is megígérte. Hol vannak az ígéretek? Ennyi lobbierővel nem rendelkeznek? Arról nem is beszélve, a konzorciumi partnerek közt Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány a partner. Hány orosházi civil szervezetet kerestek meg? Egyet se gondolom. Hol hirdették meg, be lehet kapcsolódni – kérdezte.

Fejes Róbertné kért szót ismét. – Két éve voltam először a telephelyen, volt kint néhány sertés, juh, de úgy gondolom, ez nem az önkormányzat hibája. Mióta az önkormányzat próbálja fenntartani a telephelyet, folyamatosan fejlesztünk. Ki lehet menni most, meg lehet nézni a fejlesztéseket. Lehet visszafele mutogatni, de mi most lépünk előre. Ha ezzel meg tudjuk valósítani a kihelyezett mezőgazdasági tagozatot, akkor munkahelyet teremtünk, lehetőséget az óvodásoknak, iskolásoknak, hogy ne csak a könyvben lássák az állatokat, akkor úgy gondolom, ezt az előterjesztés támogatni kell. Azon, ami a múltban volt, nem tudunk változtatni, de a jövőt tudjuk építeni. Célunk, hogy a bónumi telephely újból virágozzon, és most itt a lehetőség – mondta.

Dr. Szabó Ervin (Jobbik) Fotó: Kecskeméti Krisztina

Dr. Szabó Ervin (Jobbik) Fotó: Kecskeméti Krisztina

Dr. Szabó Ervin (Jobbik) is hozzászólt. – Két határozati javaslatról dönt most a testület, az egyik a mintagazdaság. Elhangzott, hogy egy kihelyezett tagozat lesz, munkahelyeket teremtenek. Én azt gondolom, kicsit tágabban kell ezt megközelíteni. Nagyon kevés az az orosházi, aki még hisz önökben, elhiszi, ami itt le van írva. Ismerjük a PILOT, a Start programot. Felsorolják, hogy milyen állatokat hoznak majd ide, de ezeket nekünk meg kell majd vennünk, pontos összeg azonban nincs. Elhangzott, hogy majd állami támogatásból fenntartjuk, de a hatákonyság megkérdőjelezhető. Hatástanulmányok, adatok, garanciák nélkül ilyen hangzatos kijelentéseket tenni elég könnyelmű álláspontom szerint. A legnagyobb aggályom, hogy nem vagyunk tisztába a fenntartási költségekkel – jelzi Szabó, hozzátéve, nem túl nagy az elvárás, hogy hogyan is valósul majd meg ez a pályázati elképzelés.

A jobbikos képviselő szerint a Mezgé, a mezőgazdasági értékek megőrzésébe kellene erőt fektetni, mint arra, hogy hoznak ide öt szarvasmarhát. – Azt gondolom, azt sem tudjuk, miképpen valósul meg egy mezőhegyesi együttműködésben. Annyira sok a nyitott és meg nem válaszolható kérdés, hogy teljes mértékben elfogadhatatlan és nem támogatható – zárja Szabó.

Fejes Róbertné: – A célunk, hogy építkezzünk. A beruházási költségek: 4 millió 320 ezer forint az, amiért a felsorolt állatállományt meg lehet vásárolni. Szeretnénk olyan megállapodást kötni a nemzeti parkkal, hogy ki tudjuk helyezni az állatokat.

Ismerteti az alpolgármester a tervezett beruházási költségeket, és a várható fenntartási költségeket, majd a tervezett árbevételeket. – Úgy gondom, a telephely fenntartása megvalósítható, maximálisan tudjuk finanszírozni.

Németh Béla (Fidesz) Fotó: Kecskeméti Krisztina

Németh Béla (Fidesz) Fotó: Kecskeméti Krisztina

Németh Béla Füvesi képviselő múltidézéséhez szól hozzá, az egykori Mezgével kapcsolatos vizsgálatról, az intézmény akkori fenntartásáról szólva. – Nem annyira rózsaszín volt az az időszak – emeli ki a képviselő, hozzátéve, bíznak abban, sikerrel jár a tervezett, most napirenden lévő projekt.

Sára Csaba (Fidesz): – Az iskola az elmúlt időszakban meglehetősen nagy átszervezésen ment keresztül, de ez most már a végéhez ér, és a szakképzési centrumban megtalálta az intézmény a helyét. Mindent megtesznek azért, hogy a Kossuth Lajos iskola kiválóan tudjon működni és a mai elvárásoknak megfelelő tudással bocsásson ki diákokat. Az iskola felújítása is zajlik jelenleg, ami már igencsak időszerű volt. Gajdács Tibor intézményvezetővel most zajlik egy tárgyalás egy ösztöndíjrendszer kidolgozásáról, hasonlóan a Táncsics gimnázium ösztöndíjrendszeréhez.

Fetser János: – Pintér Tibor kiváló tudós ember volt, halála után senki ne vegye a szájára, méltatlan. Álmomban nem gondoltam, egy PILOT program után, bejön egy hasonló. Az a baj, hogy Simonka embereinek előterjesztésén vagy röhögni kell, vagy sírni. Törvényes eszközökkel arra készül, hogy lehet lenyúlni az uniós pályázati pénzeket. Miért kell nekünk a Dél-Békési mezőgazdasági termelőiért közhasznú alapítvány?

Fetser János (MSZP) Fotó: Kecskeméti Krisztina

Fetser János (MSZP) Fotó: Kecskeméti Krisztina

Példát hoz Fetser János az alapítvánnyal kapcsolatos vizsgálatokra, jelzi az ezekről szóló cikkeket , kifogásolja, miért van a konzorciumi partnerek között egy ilyen, botrányairól elhíresült alapítvány – fogalmazott Fetser, aki szerint Fejesné Simonka érdekeit képviseli.

Fejes Róbertné: – Sokat dolgozunk az itt élőkért, Fetser úr, lehet utánunk csinálni. Azt, hogy Szabadkígyós, Mácsa, Kisiratos önkormányzat ilyen módon degradálja le, szégyellje magát. Építeni szeretnénk, nem rombolni. A területalapú támogatások kapcsán: eddig az iskola használta a telephelyet és a körülötte lévő földet, így ő kapta a területalapú támogatást. A tulajdonjog az önkormányzaté, most már az önkormányzat használja, így ez a hivatal hívhatja le a támogatást.

Fejesné hozzászólása alatt komoly vita alakul ki a teremben, bekiabálásokkal.

Elekes Lajos társadalmi alpolgármester (Fidesz): – Sajnálatos, hogy Fester Jánosnak mindenről Simonka György jut eszébe. Egy olyan előterjesztésről van szó, amiért érdemes harcolni. A legfontosabb: anélkül, hogy mintagazdaságot létrehozzunk, esélye nincs, hogy a mezőgazdasági képzést vissza tudjuk hozni. A földalapú támogatások lehívása szintén lehetőséget nyújt, a harmadik pedig: egy ilyen mintagazdaság egy turisztikai attrakció is, ami illeszkedik Orosháza és a környező települések turisztikai koncepciójába.

Füvesi Sándor jelzi Fejesnének, 2009-ben történt az átadás. – A kérdéseimre továbbra sem kaptam válaszokat. Hány orosházi civil szervezetet hívtak meg? Miért kell ezt az alapítványt behozni konzorciumi partnernek? A botrányos ügyekről mikor számol be az orosházi közmédia, arról, hogy jogerős ítélet van az önök által idehozott vezetőkről?

170411_testuleti0010

Dávid Zoltán arra kéri a képviselőket, ne kiabáljanak közbe, hallgassák meg egymást. Jelzi, olyan pályázatról van szó, mely az orosháziak előnyére válik.

Fetser János jelzi, bízik abban, válaszolnak az előbb feltett kérdésekre. – A nagy tragédia Orosháza számára, hogy egy ilyen jelentős város e pályázatban átadja a konzorciumi vezetését másnak. Többmilliárdos építkezések vannak országszerte, itt pedig mindig megfoghatatlan pályázatokkal jönnek elő. Önök is tudják, ennek nem az itt élők lesznek a nyertesei, hanem Önök közül páran, vagy Simonka emberei.

Dávid Zoltán jelzi, sokkal jobban tudnának lobbizni, ha egységesen képviselnék az itt élők érdekeit.
– Ha vannak lehetőségek, lépjünk fel közösen. Ebben a pályázatban Orosháza is szerepel, tehát sikeres pályázat esetén, mi is nyertesei lehetünk. Próbáljunk egységesen fellépni az itt élők érdekében – hangsúlyozza a polgármester, arra kérve a képviselőket, fogjanak össze.

Füvesi Sándor: – Azt gondom, a polgármester ne mondjon olyat, az ellenzék szít és lehúz, ez teljesen téves állítás. Azt kérem Öntől és előterjesztőtől, válaszoljanak a feltett kérdésekre. Indokolják, mi indokolja ennek az alapítványnak a részvételét. Név szerinti szavazást kérünk ennél a napirendnél.

Antal László: – Mivel ilyen nagy vitát kavart ez a napirendi pont, ezért módosító indítványom nekem is arról szól, név szerint szavazzunk.

Fejes Róbertné: – Arról van szó, ki támogat egy fejlesztési pályázatot, amivel az itt élők csak nyerhetnek. Szabadkígyós önkormányzata keresett meg minket a pályázattal, ők szintén jelentős fejlesztési tervekkel rendelkeznek, akár csak a román oldalon lévő partnerek. Projektpartnernek kértek fel minket, nem volt az a tisztségünk, mi is projektpartnereket keressünk itt Orosházán (folyamatos bekiabálás az ellenzéki oldalról) – Fejesné hozzáteszi, Szabadkígyós vezetését kérdezzék meg, miért azzal a partnerekkel dolgozik, akikkel.

Dr. Szabó Ervin: – Elhangzott, hogy itt egy lehetőség, amit meg kell ragadnunk, álljunk bele közösen. Egy dolog jut eszembe: én is azt mondom, álljunk bele közösen. Ma is volt egy jó ügy, korrupcióellenes bizottság felállítása. Álljunk bele ebbe is közösen. Azt hallgatva, ahogy az alpolgármester érvel, csak fokozódnak az aggodalmaim. Elég szomorú, ha erre az egy pályázatra építik Orosháza fejlődését.

Név szerinti szavazásról döntenek: 13 igen, 1 nem, tehát név szerinti szavaznak a határozati javaslatról. Mindkettőt a testületi többség megszavazta (9 igen, 5 tartózkodás): a fideszes képviselők igennel szavaztak, az MSZP és Jobbik képviselői tartózkodtak.

16:22 – 16:34

Kérdések:

Dr. Szabó Ervin
– A Libamájfesztiválra rengetegen érkeztek kerékpárral, sokaknak gondot okozott a kijutás kerékpárút hiánya miatt. Közel egy éve kérdeztem rá arra, hogy ezt meg lehet-e oldani, azt a választ kaptam, vizsgálják a kérdést. Hol tart ennek az intézése? Meglesz-e a fesztiválra a megoldása? A másik kérdésem, hogy vannak-e visszajelzések a SOS gyermekfalvak Orosházára költözött családjaitól, hogyan illeszkedtek be a gyerekek?

Barák Anita, a városfejlesztési iroda mb. vezetője válaszol: – Orosháza Területfejlesztési operatív program keretében lesz két közlekedési projekt, melynek keretében szeretnénk kerékpárút hálózatok összekötését, újak építését megvalósítani. Ezek között szerepel a gyopárosi kerékpárút, a projekt benyújtását nyáron tervezzük, előkészítés alatt áll. Mindenképpen szeretnénk a gyopárosra kijutást beleépítését.

Dávid Zoltán válaszol: – Az SOS vezetőjével rendszeresen konzultálunk, egyeztetjük a programokat, lehetőségeket, melyekkel közösen tudnunk segíteni. A lehető legtöbb segítséget tudjuk adni a gyermeke beilleszkedéséhez – ez a  célunk. A visszajelzés alapján beilleszkedés jól sikerült, több esetben kiemelkedő tanulmányi eredményt mutatnak.

Füvesi Sándor kérdez: –Április 11-e van, a költészet napja. Volt Orosházán egy iskola, mely József Attiláról volt elnevezne, levették a nevet. Az egyházi fenntartóval levelezésben állok, azt írták, nem ők vették el a költő nevét az iskoláról. Mi erről a polgármester véleménye? Ön vette el József Attila nevét az iskolától? Támogatja-e, hogy forduljunk az új fenntartóhoz, kapja vissza nevét? Másik kérdésem, van-e már eredménye, a PMK által meghirdetett főszerkesztői állásnak. A munkába állás dátuma április 10-e, erről semmilyen információ nem jelent meg? Hány pályázó volt?

Fejes Róbertné: – Igen lejárt a PMK által az orosházi média főszerkesztői állására kiírt pályázat beadási határideje, egy pályázó volt, Nánási János, és tegnapi naptól ellátja feladatát.

Dávid Zoltán: – József Attilával kapcsolatos kérdésére írásban válaszolok.

Füvesi jelzi, nem lehet, mert most kérdezett.

Szabó Ervin jelzi, az ülésteremben lévő hangzavar miatt nem értette jól alpolgármester válaszát: – Kérem, ismételje meg a főszerkesztői kérdésre adott választ.

Dávid Zoltán erre jelzi, figyelni kellett volna, megtisztelni a másikat azzal, hogy végighallgatják.

Fejes Róbertné a képviselők kérésére megismétli a főszerkesztői pályázat eredményét.

Füvesi: – Kérem a véleményét arról a képről, amit odavittem. (ha jól értjük, egy híd alján a szemetes állapotot kifogásolja a képviselő)

Dávid Zoltán: – Írásban adok választ.

A rendkívüli ülés véget ért, a városvezető jelzi, Nánási János újonnan kinevezett főszerkesztő az ülésteremben, a képviselőknek adott a lehetőség, hogy megismerjék, amennyiben szeretnék.

Köszönjük a figyelmet.


Az OrosCafé további használatához el kell fogadnod a cookie-k használatát. További információ

A cookie-beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül böngészel tovább az oldalunkon, vagy az "Elfogadás" gombra kattintasz, azzal elfogadot a cookie-k használatát.

Bezárás