Testületi ülés – élőben adtuk

Pályázat, idősügy, gyermekek étkeztetése – több témában egyeztetnek a képviselők a mai nap folyamán. Írjuk a részleteket.

Februárban Nagykárolyban tartotta ünnepi ülését Orosháza képviselő-testülete, most újra a városháza nagytanácskozó termében egyeztetnek több napirendi pontot illetően is. Hogy mi mindenről, azt itt foglaltuk össze, a napirendek pedig itt olvashatók.

 

Hamarosan kezdünk, az ülésteremben már nagy a zsongás.

09:07 – 10:15

Határozatképes a testület, két új, pályázati témát taglaló napirenddel bővül a sor.

Napirend előtt felszólal Fetser János (MSZP): – Korrupcióellenes vizsgálóbizottság, félnek tőle? A Fidesz és Simonka érdekét szolgálják, az interpellációkra, kérdésekre nem válaszolnak, ezzel fedezik  a disznóságokat. Meddig rabolhatják ki az orosházi állampolgárokat? Megveszik vagy megfélemlítik a saját képviselőiket? Kinek az érdekeit képviselik? Félnek, hogy kiderülnek az ügyek, például, hogy a diákélelmezésnél tízmilliók tűntek el? Önök Simonkával együtt eltüntetik a városlakók pénzét, nyelik a közpénzt, a közbeszerzések irányítottak. Követeljük az átláthatóságot, a nyílt versenyeztetést! Amíg titkolóznak, a lopás gyanúját erősítik.

Dávid Zoltán: – Fejezze be a rágalmazásomat, vagy jogi lépéseket teszek. A hangzatos konkrétumokat nélkülöző vádaskodása helyett mondjon konkrétumokat. Mondjon konkrétumokat. Senkit nem loptunk meg. Az orosháziakért dolgozunk, ennek már látszódnak az eredményei, a munka még korántsem teljes, vádaskodás helyett segíthetnék a munkát – mondja a polgármester, aki szerint a Fidesz-frakció egységes, ez nem tetszik az MSZP-nek.

1.) Javaslattétel köztársasági elnöki kitüntetés

Koszorús Oszkár helytörténészt jelölték, a képviselők ezt egyöntetűen támogatták.

2.) Fejlesztő foglalkoztatásra irányuló megállapodás

Dr. Szabó Ervin (Jobbik) bővebb tájékoztatást kér, arra nézve, hogy milyen feladatot kíván ellátni ez a szociális szövetkezet, milyen érintettsége van az önkormányzatnak, a polgármester magánszemélyként érintett, milyen leképzelések vannak. – Milyen munkabérre számíthatnak azok a rehabilitáció keretében dolgozók, akik részt vesznek ebben. Fontos lenne a részletesebb támogatás.

Bónus Gabriella válaszol: – Hét magánszemély alapította a Főtéren szociális szövetkezetet, azért, hogy a hátrányos helyzetűeket segítsük a munkavállalásba. A jelenlegi pályázatot január végén nyújtottuk be – vázolja Bónus, részletezve a jogszabályi előírásokat, kitérve a foglalkoztatás lehetőségekre. Kiderül, 500 forintos órabérrel készítették elő a pályázatot.

Szabó Ervin: – Akkor polgármester úr magánszemélyként van ebben benne. Ezt nem érzi aggályosnak? És milyen haszonra számítanak a szövetkezet alapítói.

Dávid Zoltán: – Nem érzem aggályosnak.

Fetser János: – A cél nemes, de jobb lenne, ha ez a személyeken keresztül nem lenne átpolitizálva.

Megszavazták a napirendet.

3.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Szabó Ervin kéri, amikor a fideszes testületi többség fogad el valamit, azt a beszámolóban ne úgy tüntessék fel, hogy valamennyi képviselő támogatta.

Elfogadták a beszámolót.

4.) Tájékoztató az EFOP pályázatról (szóbeli előterjesztés)

Elekes Lajos társadalmi alpolgármester számol be szóban a pályázatról, elmondva, bruttó 500 millió forint az összeg, 24 hónap a megvalósítási idő, konzorciumi formában pályázik a város. Cél a területi különbségek csökkentése a helyi igényekre alapozva, a közszolgáltatásokhoz való jobb hozzájutás elősegítése, képzések, tehetséggondozó programok, családi rendezvények, gyerekek mozgásfejlesztése, óvoda pedagógusok képzése. Közel 4000 fő elérése szükséges a projekten belül. Elekes elmondja, a programok túlnyomó része Orosházán valósul meg, az orosházi gyerekek és humán szférában dolgozók belekerülnek a programban. Ismerteti a szakmai programtervezetet is, melynek kidolgozása még folyamatban van.

Elekes Lajos: A fél milliárdos projekt legtöbb elemét Orosházán valósítjuk meg (klikk a képre) Fotók: Rajki Judit

Elekes Lajos: A fél milliárdos projekt legtöbb elemét Orosházán valósítjuk meg (klikk a képre) Fotók: Rajki Judit

Fetser János: – Sok újat nem tudtunk meg, de már az előző ülésen elhangzott, hogy 19 millióért ezt a programot kidolgozzák. Az a cég, akinek a vezetőjével nem találkoztunk, ami nyílt közbeszerzés nélkül jött a városba és 140 milliót vitt el egy év alatt. Kértük, hogy részletezzék, mi kerül 19 millióba, azt ígérték, hogy írásban megkapjuk, azóta sem történt meg. Javasoltuk, hogy legyen sikerdíjas a pályázat, erről nem is szavazhattunk. Miért? Békés megyébe sorra jönnek a többmilliárdos pályázatok, amik reménykeltőek, hogy végre a térség kitörhet az elmaradottságból. De csak akkor, ha nem az a cél, hogy bizonyos emberek a pénzt lenyúlják. Például a Kulcs egy jobb élethez – vizsgálja az unió. Gyerekeink jövőéért – ebből mi valósult meg? Ugyanez a szakértői kör dolgozik most ezen a pályázaton. Nem kellene a berettyóújfalui haveri kört helyzetbe juttatni, amiről szó van – mondja Fetser, aki hozzáteszi, maga a pályázat támogatható.

Elekes válaszol Fetsernek: – Fél milliárd forintról van szó, amit a gyerekek és a humán szférában dolgozók kapnak meg a szolgáltatások formájában. Az előterjesztés azért szóbeli, mert a munka folyamatos. Bonyolult és összetett ez a pályázat, így is leterheli a városfejlesztési iroda munkatársait, rengeteg feladat van bennem, azt gondolom, hogy az előkészítés díja megfelelő. Az előkészítést nem a Projektfelügyelet végzi, de a Projektfelügyelet nevében is visszautasítom ezeket a vádakat. Az együttműködés szoros, a törvényi előírásokra figyelünk, nem gondolom, hogy itt bármi sumákság lenne.

Fetser János: A nyílt, mindenki által átlátható pályáztatás híve vagyok. Ismét nem válaszoltak arra, hogy hova mentek el a pályázati források. Keresztbe-kasul hozzák létre a nonprofit társaságokat, amik mögött Simonka és a szakértőknek nevezett emberek vannak. A helyi iskolákat, iskola- és óvodavezetőket pedig be kellett volna vonni már az előkészítésbe – tér vissza a szóban forgó pályázathoz.

Szabó Ervin jelzi, szerencsésebb lenne az írásbeli előterjesztés, a média ebből mit tud leírni? – Fontos beruházás, fontos a tájékoztatás. Kevesen követik az önök munkáját, mert már senki nem hisz abban, hogy az önök munkája mellett bármi jó történik ebben a városban. De ettől még az orosháziak megérdemelnének ennél összeszedettebb tájékoztatót, a pályázatról és magáról a folyamatról is. Remélem, legközelebb már írásban olvashatunk erről.

Elekes Lajos szerint a feladat a felelős döntések meghozatala, és nem lett volna kötelessége most tájékoztatni, hiszen a testület korábban már döntött arról, hogy előkészíti és beadja a pályázatot, a mai egy plusz tájékoztatás volt csupán. Kéri képviselőtársait, hogy ha valakinek véleménye van, javaslata, akkor azt tegye meg. Fetsernek válaszolva jelzi, az óvodák, iskolák vezetését bevonták a munkába.

Füvesi Sándor (MSZP) rámutat, Fetser János kérdéseire Dávid Zoltán újfent semmit nem reagált. – Válaszoljon a felvetésekre. Miből áll a 19 millió forint? Miért nem válaszoltak erre ígéretük ellenére? Miért nem nyilvánosan mennek a dolgok? Legalább valamit ezekre reagáljon – mondja Dávidnak. Egy ilyen fontos kérdésben, hogy kétszer 500 millió forintból gyerekeket oktatunk, nyelvet oktatunk, információt szolgáltatunk, persze, hogy felhányjuk önöknek, hogy teherautóval tolják ki innen a pénzt. Ennél a pályázatnál is ugyanazt az utat járják, mint korábban, pedig százszor kértük, hogy ne tegyék. Mi köze ehhez országgyűlési képviselőnek, akinek végrehajtási ügye van, elhatárolódtak már tőle? Kérték már, hogy mondjon le a mentelmi jogáról? A Projektfelügyelet is idekapcsolódik.

Füvesi Sándor: Miért nem válaszolnak a kérdéseinkre?

Füvesi Sándor: Miért nem válaszolnak a kérdéseinkre? (klikk a képre)

Füvesi Sándor ideje lejárt, Dávid szerint egyébként Füvesi megkapta már a válaszokat, Elekes pedig megint szót kért: – Ha valaki azt gondolja, hogy Füvesi képviselőt érdekli az orosházi gyerekek sorsa, akkor téved. Felhasználják ezeket az embereket arra, hogy politikai érdekekből megszólaljanak. Azon elgondolkodtak, hogy négy milliárd lehatárolás volt, amiért meg kellett küzdeni, Simonkának is? És hogy most azért támadják, mert ezzel mások érdekeit sértette? (Közben szóváltás van Fetser képviselővel, hogy ki honnan jött Orosházára.) Nincs értelme behozni ide a tájékoztatást, amiből aztán az ellenzék politikai vitát csinál.

Fetser János újra megkérdezi, hogy akkor miből áll az a 19 millió forint, mert továbbra sem kaptak választ. Nem az az aljas dolog, hogy kifogásokat teszünk, hanem hogy ön még mindig ott ül. Füvesi Sándor szerint ez az egész a süketek párbeszéde, de értik az orosháziak. Megkérdezi azt is, hogy miért engedi a polgármester a szóbeli előterjesztést, miért van még ennyi szerepe is Elekesnek, akinek szerepe volt a diákélelmezésbe. – Hol tartanak a TOP-os pályázatok, tegyék ki a listát, hogy mit támogattak és mit nem. Az ellenzék tesz javaslatokat, de önök semmit nem fogadnak meg abból, amit mi mondunk.

Elekes Lajos veszi vissza a szót, szerinte a napirendekhez kapcsolódó konkrét kérdésekre mindig megkapták az ellenzéki képviselők, akik szerinte folyamatosan félrebeszélnek. Fetser János ismétel: – Mi került 19 millióba és miért nem nyilvános? Elekes Lajos válaszol: – A szerződés nyilvános, megnézheti, a kérdésére pedig akkor válaszolok, ha az előterjesztéshez kapcsolódik.

Fetser képviselő állásfoglalást kér a jegyzőtől, Dávid Zoltán jelzi, az anyagok áttekinthetők, a jegyző pedig elmondja, a közbeszereztetési értékhatár alatt van a pályázat, így nem volt szükséges a nyílt közbeszereztetés, három ajánlatkérés volt az előírás, ez megtörtént, a szerződést pedig az ellenzéki képviselők megnézhetik.

10:15 – 10:36

5.) Társadalmi Kapcsolatok Bizottság bizottsági tagjának megválasztása

Dr. Szabó Ervin sérelmezi, hogy minden előzetes egyeztetés nélkül a Fidesz-frakció jelöl egy főt és a testület elé hoz. – Ez a többség diktatúrája, a Fidesz arroganciája. Nem az illető ellen szól a felszólalásom, de hozzá is méltatlan ez az eljárási rend. Önök úgy gondolják, hogy szükségtelen bárkivel is egyeztetni egy bizottsági tag személyét illetően, szükségtelen az ellenzékkel való együttműködés látszatát is fenntartani.

Bojtor István alpolgármester elmondja, a jelölés szakmai szempontok alapján történt, Szabó Ervin felszólalása véleménye szerint sértő a jelölt személyére nézve is.

Füvesi Sándor szór kérve arra mutat rá, hogy 2014 őszéig az ellenzéki képviselők is kaptak bizottsági elnöki posztot, jelölhettek külső bizottsági tagot, ez a megállapodás rendszerváltás óta megvolt, majd felrúgták. – Lehetett volna erről egyeztetni, de önök nem kérik ki a véleményünket, úgy szorítanak ki a minket a városi közéletből, hogy olyan még nem volt. Ezt azért megmagyarázhatnák az orosháziaknak, hogy miért teszik?

Dávid Zoltán szerint ez a vita is jelzi, hogy az ellenzék mindenből politikai hasznot kíván húzni. – Szakembert kértük fel, ha ellenvetésük van, nyomjanak nem gombot.

Füvesi képviselő szerint a polgármester nem érti, hogy mit mond az ellenzék, így elismétli: nem a jelölt személye ellen szólaltak fel, hanem az eljárás ellen.

Dr. Szabó Ervin is ezt húzza alá, nem a jelölt személye volt itt a kérdés. – Szedjék össze magukat, mert már nem sok idejük van hátra. Azt mondta, ha nem tetszik, nyomjanak nemet. Ön tud ezzel a mondatával azonosulni?

Dávid Zoltán szerint az ellenzéki viselkedés minősíthetetlen, és bármiről van szó, az ellenzékiek nem működnek együtt, de ez az ő dolguk. Fetser János rámutat, a három eddig előterjesztésből kettőt megszavaztak – szól vissza Dávidnak. – Mondhatta volna, hogy ha legközelebb ilyen lesz, akkor leül a frakciókkal. Mondhatta volna, hogy létszámarányosan biztosítják a bizottsági helyeket. De ön nem erre vitte el a vitát.

A vita után a testület 9 igen, 5 tartózkodással elfogadta. Dénes Ildikó, az újonnan megválasztott külsős, társadalmi bizottsági tag esküt tesz.

6.) Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Rezidens- és Tehetséggondozó Programjának támogatása (2016/2017. tanév)

Sára Csaba (Fidesz) kifejezi örömét, hogy Orosháza támogathatja a Táncsics iskola diákjait, mégis keserű a szájíze, mert Orosházán van egy másik szakiskola is, melynek létszáma 1000 feletti, itt maradásuk nagyon fontos a város jövőjét tekintve. – Fontos lenne, hogy a Kossuth iskola is hasonló tehetséggondozó programban részesüljön, beszéltem is erről Gajdács Tiborral, az iskola vezetésével, hogy dolgozzon ki egy hasonló programot.

Vita nincs, a képviselők 12 igennel, egyöntetűen támogatták.

7.) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozható elismerésekről szóló rendelet módosítása

9 igen, 4 tartózkodás mellett elfogadták.

10:36 – 11:11

8.) Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2016. évi tevékenységéről

Dr. Szabó Ervin szerint részletes az előterjesztés, de azt nem érti, hogy a mezőőrségnek milyen feladata van a közbiztonság javítását illetően (ahogyan olvasta az előterjesztésben), ez ugyanis rendőrségi feladata. – Ezt nem kellene a magukénak érezni, nem is ezért fizetnek a földtulajdonosok. Rendezvények biztosítása szerintem szintén nem a feladatuk közé kell tartozzon. Inkább kellene, hogy mondjuk a temetői felügyeletbe bevonjuk a mezőőröket, legalább a forgalmasabb napokon. A beszámolóból minden világosan kiderül, a kérdésem csak annyi, hogy találkoztak-e már a földtulajdonosokkal.

Mezőőrök váltottak szót Sára Csaba fideszes képviselővel még az ülés előtt Fotók: Rajki Judit

Mezőőrök váltottak szót Sára Csaba fideszes képviselővel még az ülés előtt Fotók: Rajki Judit

A mezőőrség vezetője Fejes Róbert válaszában elmondja, korábban már beszámoltak a helyi gazdákat tömörítő gazdakörnek, és a következő hónapban erre újra sor kerül. – Mint rendészeti feladatot ellátó személyek, teljes jogkörrel tudunk segíteni. A temetőkben is jelen voltunk, amikor arra szükség volt.

Sára Csaba elismeri, nem kis munka 17 ezer hektárt bejárni és feltárni az esetleges bűneseteket. 27 alkalommal tártak fel illegálisan lerakott kaptárakat, olyan időszakban amikor Orosházán zár volt, mert betegség sújtotta a méheket. – Az ő tevékenységük is hozzájárult ahhoz, hogy a zárat minél hamarabb fel lehessen oldani, és ezzel tízmilliós károktól kímélték meg a méhészeket. Köszönöm a munkájukat.

Horváth József (Fidesz) a gazdakör elnökeként is hozzászól: – A gazdálkodókkal való kapcsolat fenntartása mellett igyekezzenek segíteni a vagyonvédelmi kérdésekben. Jönnek a tavaszi munkák, amikor műtrágya, növényvédő szerek érkeznek a térségbe, így fontos a határban figyelni. Tavaly is több gazdálkodót megloptak, két gazdálkodó egységnél pedig tízmillió feletti szert loptak el, és a mai napig nem derült fény a tettesekre. A termelőknek tegyenek javaslatot a mezőőrök arra, hogy kamerarendszert építsenek ki a vagyonvédelem érdekében. Tavaly és azelőtt is a gazdák 90%-a befizette a hozzájárulási összeget és ez jelzi, hogy a gazdák elfogadták a mezőőröket. A külterületen lakókat érintő esetleges gondokról továbbra is értesítsék a szociális központot, segítsenek a sárfelhordásos esetekben, stb. Fontos, hogy az együttműködés az érintett felek között továbbra is megmaradjon, bővüljön – zárta Horváth József.

A tavaszi munkák közeledtével fokozott figyelem kell a határban Horváth képviselő szerint

A tavaszi munkák közeledtével fokozott figyelem kell a határban Horváth képviselő szerint

12 igen, 3 tartózkodás mellett elfogadták.

9.) Orosháza Város Önkormányzat Idősügyi Koncepciója 2017.

Füvesi Sándor kiemeli, minden orosházit érint a koncepció, az időseket, és azokat is, akik idősek lesznek. Megjegyzi, a városvezetés e koncepcióban sem adott túl nagy teret az ellenzéknek. – Köszönöm mindazok munkáját, akik időseinket gondozzák, gyógyítják. Köszönöm azoknak a munkáját is, akik összeállították a koncepciót, ami szomorú látlelet. Az a baj, hogy egyre kevesebb a fiatal, pár év múlva minden negyedik ember 60 év feletti lesz. Messze nem minden rendelkezésre álló eszközzel változtatunk ezen az irányon. Ha egymilliárd forint adóbevétele van a városnak, akkor kell, hogy jusson erre a területre is. Többször elmondtuk például, hogy a temetési támogatást, ami most 20 ezer forint, azt emeljük meg 40 ezer forintra. Lenne pénz, csak erre kellene fordítani.

Tóth Zoltánné (Fidesz) szerint a koncepció a szociális rendszer erősségeire, gyengeségeire, és lehetőségeire is rámutat. – A szociális kerekasztal megtárgyalta és elfogadta a koncepciót, az ott megfogalmazott javaslatokra figyelni fogunk. Fontos, hogy az idősek biztonságban élhessenek.

Dr. Szabó Ervin szerint ebből a 62 oldalból számos következtetést lehet levonni. Kifogásolt, a kérdőívben szinte ugyanazokat a kérdéseket tették fel 2009-ben és 2016-ban is. – Ennyi év alatt jelentősen változnak a dolgok, az eltelt hét év alapján megváltozott városunk polgárainak összetétele. Vészjóslók az előjelek, városunk lakossága 2012-ről mostanra 1713-mal csökkent – sorolja a számokat a jobbikos képviselő, aki hiányolja a megoldási javaslatokat. – Mit fogadunk most el? Hogyan fogjuk ezt a folyamatot megállítani? Felkérjük a polgármestert és a jegyzőt, hogy tegyen valamit. Mit? Konkrét lépésekre, határidőkre lenne szükség. Kell egy program, egy intézkedési terv, kérem, ez készüljön el és legyen a koncepció melléklete. Módosító javaslatom, hogy ez 2017-ben újra napirendi pont legyen, térjünk vissza rá, és számoljon be a polgármester az eredményekről. Ne 2019-ben vizsgáljuk újra felül a koncepció, hiszen akkor már számon se tudjuk kérni, ezért ezt tegyük 2018 decemberére, hogy mindannyian szembe tudunk nézni ezzel.

Szabó Ervin: Konkrét lépésekre van szükség az idősek ügyében Fotók: Rajki Judit

Szabó Ervin: Konkrét lépésekre van szükség az idősek ügyében Fotók: Rajki Judit

Füvesi Sándor emlékeztet, nagyon sok javaslatot tettek, de ebből semmi nem ment át. – Adósságkezelő támogatás, 65 év feletti rászorulók szemétdíjának támogatása, ezek továbbra sincsenek benne, ezért sem tudjuk támogatni a koncepciót. Az idősek otthona állapota aggasztó, felújításra szorul, ez évek alatt sem valósul meg. Kérek írásban tájékoztatást arról, hogy milyen pályázatok voltak szociális otthonok felújítása, mire indultak el Orosháza, és miért nem nyert?

Dávid Zoltán: – Többet tettem, mint önök az idősekért. A tendenciát nem tudom megváltoztatni, de mindent megteszek az idősek érdekében. Mi a javaslat? Miért csinálnak politikát abból, hogy egyre több az idős ember? Ez nem orosházi, hanem országos probléma. Jöjjön be hozzám képviselő úr és beszéljünk erről, örömmel megteszem. Nem tudom megoldani azt, hogy a társadalom ne öregedjen el, mindent megteszek, amit lehet.

Szabó módosító indítványát a testületi többség elutasította, az eredeti előterjesztést 10 igen és 5 tartózkodás mellett elfogadták.

Szünet.

11:42 – 12:36

10.) Ülnöki megbízatás megszűnése

Dr. Szabó Ervin édesanyjáról van szó, aki 70. életévét betöltve visszavonul az ülnöki posztról, és akinek a képviselő – megragadva az alkalmat – köszönetet mond munkájáért, és kifejezi jókívánságait.

Elfogadták.

11.) Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

A többség elfogadta.

12.) Beszámoló az átruházott hatáskör gyakorlásáról

Fetser János azt kérdezi, miért is kell átruházni a dolgokat. Kiemeli, véleménye szerint a nyilvánosságot kizárja a városvezetés, a közpénzeket meg egymást között osztogatják. Kérdezi: mit és mennyiért értékesít az önkormányzat az Alföldvíz felé.

Technikai hiba miatt megint szünet.

Fetser képviselő folytatja: – A közbeszerzéseknek nyílt, átlátható és a testület nyilvános ülésen kellene lezajlani, és nem meghívásos formában, mert ez törvényes lopás. A Bursa Hungaricánál nyolc fő nem kapott támogatást, miért? A civil szervezetek és sportegyesületek támogatásáról (160 millió) bizottság dönt, kivették a jogkört a testület kezéből.

Fetser János: Nyílt, átlátható közbeszereztetésre van szükség (klikk a képre)

Fetser János: Nyílt, átlátható közbeszereztetésre van szükség (klikk a képre)

Dávid Zoltán szerint törvényes a működés, a bizottsági ülés is nyilvános.

A Bursa Hungarica kapcsán 8 diákot utasítottak el, ennek oka volt a formai hiba (pl. nem volt teljesen kitöltve a nyomtatvány), másrészt jövedelemhatár felett volt a jelentkező, vagy vagyonnal rendelkezett.

Fetser János kéri, hogy a lényeges hatáskörökben nyilvánosan döntsenek, tárgyalja a testület, mert ezeket az ügyeket másként kellene kezelni. – Önök a törvény eszközeivel visszaélve hoznak helyzetbe egyesületeket, magánszemélyeket.

Dr. Barta Edit elmondja, a régi szennyvíztisztító telep üzemeltetéséből kivont eszközöket (3 millió 100 ezer+áfa értékben 22 darab eszköz), ezeket az önkormányzat ezt nem tudja hasznosítani, az Alföldvíz igen, bizottsági jogkörben van a döntés joga. Fetser János szerint nyílt árverésen kellett volna erről dönteni, érhetett volna többet is ez az eszközállomány.

9 igen, 5 tartózkodás mellett elfogadták.

13.) Az Orosháza belterület 45 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntések meghozatala

Tanuszodáról szóló korábbi interpellációjára emlékeztet Szabó Ervin, aki akkor azt kérte, hogy az Ady-Deák utca között üres területen hozzanak létre egy komplexumot, de ezt elutasították. – Önök folyamatosan Gyopáros mellett érveltek. Elmondtam, hogy szélesebb körben kértem ki a lakosság véleményét, akik az általam javasolt helyszínt támogatták. Örömmel olvasom, hogy most ebben a területben gondolkodnak, és meghallgatták az orosháziak véleményét. Bízom benne, hogy realizálódnak az elképzelések.

Dávid Zoltán szerint ez már Szabó közvéleménykutatása előtt körvonalazódott. Ha az állam nem támogatja az elképzelést, és saját elképzelésekből valósítjuk meg, akkor gondolkodhatunk Gyopárosban, hiszen ott geotermikus energiában is gondolkodhatunk. Az orosháziak nagy örömét szolgálná, ha a belvárosban egy tanuszoda megvalósulhatna, azt gondolom, hogy ennek mindenki örülhet.

Füvesi Sándor emlékeztet, hogy 2010-ben már volt egy megnyert pályázata a városnak uszodaépítésre. – Mondják, hogy milyen sokat dolgoztak ezért, csak aztán telnek az évek és mégsem történik semmi. Egyeztetett valakivel közülünk, hogy akkor mi van a tanuszoda kérdésével. A döntés az ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről szól, ez a tüdőgondozó épülete. Melyik volt az a párt, amelyik elvette az önkormányzattól az egészségügyi célt szolgáló épületeket? Már vagy négy-öt helyszín merült fel, és ez nem baj, de nem kellett volna erről egyeztetni, az orosháziakat megkérdezni?

Bojtor István szerint látható, hogy megkezdődött a kampány. Emlékeztet, az előterjesztés nem a tanuszodáról van szó. – Most a lehetőségeket teremtjük meg arra, hogy esetlegesen megvalósulhasson. Alternatívákat kellett adnunk a tanuszoda helyére. Ez most az első lépés a szükséges feltételek megteremtésére.

Fetser János nem ért egyet a helyszínnel és lenne más javaslata, egyben emlékeztet a 2010-es megnyert uszodapályázattal kapcsolatos észrevételeiről, jelezve, az ügyészség figyelmébe is ajánlja. – Átveszünk egy leromlott ingatlant, amit át sem kellett volna adni annak idején az államnak – tér vissza a napirendhez, kiemelve, a medence, tornaterem megvolt, ezt “nyúlták le” a kórház államosításával Gyopároson. – Elvitt a TDM, és a Projektfelügyelet is egy tanuszoda árát, ha megfelelő politikai támogatás lenne emögött, akkor már megvalósult volna.

Németh Béla (Fidesz) is a 2010-es megnyert, de visszaadott pályázattól indul, és azt részletezi, miért kellett visszalépni. Füvesinek címezve pedig megjegyzi, nincs kötelezettség, hogy egyeztessenek velük, ez “túlzó elvárás”: – Mindannyian megkaptuk az előterjesztést, ha további kérdés van, akkor be kell jönni. Gyopároson a geotermikus energia a működtetési költségeket elviselhetőbbé teszi, minden adott, hogy ott épüljön meg a tanuszoda. Arról nem is beszélve, hogy akkor nem Gyopáros ellen szerveznénk meg egy újabb úszási lehetőséget. Ha onnan vendéget csalunk el, akkor az Orosháza Kártya még többe kerül – érvelt a belvárosi helyszín ellen.

A gyopárosi helyszín mellett érvelt Németh Béla képviselő (klikk a képre)

A gyopárosi helyszín mellett érvelt Németh Béla képviselő (klikk a képre)

Fetser János a helyszínt tekintve Németh Bélával ért egyet, megjegyezve az állam láthatóan nem jó gazdája azoknak az ingatlanoknak, melyeket az önkormányzat átadott. – Minden évben jelennek meg kiírások uszodára, csak nekünk nincs meg a politikai háttértámogatásunk.

Elekes Lajos alpolgármester szerint régi igény a tanuszoda, a helyszín pedig vitatott: belváros vagy Gyopáros. – Nem szabad elsietni ezt a projektet, mert működtetni is kell az uszodát, ami költséges. Lépésenként közelebb jutunk a megvalósításhoz, de ez hosszadalmas folyamat. Van politikai támogatottságunk, hiszen elég sok mindent elértünk, de ezt a beruházást nem lehet beletenni kiemelt kormányprogramba. Realitás, hogy egy-két éven belül elkezdődhessen az építkezés.

Füvesi szerint abszurd, hogy elveszi az állam az épületet, majd most az önkormányzat visszaveszi, és a tulajdonba adás költségeit vállalnia kell a városnak. Németh ismétli: állami tulajdonú, fenntartású uszoda konkurenciája lesz Gyopárosnak. – Gyopárosra vendéget kell hoznunk és nem elvinni máshova, ennyire egyszerű.

Elekes elmondja, ha infrastruktúra fejlesztési pályázat keretében valósíthatják meg a tanuszoda megvalósítását, akkor a fejlesztési minisztérium jelöli ki, hogy hol épülhet fel ez az uszoda: – Ehhez kértek is tőlünk adatokat, kettő belvárosi helyszín mellett a gyopárosit jelöltük meg, de ezt a minisztérium dönti el szakmai szempontok alapján.

A határozati javaslatokat a testület többségi döntéssel elfogadta.

12:36 – 13:00

14.) Döntés, az Orosháza, külterület 0118/60 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átvételéről

Elfogadták, többségi döntéssel.

15.) Az Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában álló 6542 hrsz.-ú ingatlan kijelölése értékesítésre

Név szerinti szavazással elfogadták 12 igen és 2 tartózkodás mellett.

16.) Döntés a 2017. évi költségvetés XVII. Szociális védelem fejezete terhére biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésről

A rászoruló gyerekek tavaszi szünidő alatt ingyen ebédet kaphatnak – minden képviselő támogatta a célt.

17.) Orosháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete IV. számú módosítása

A kiadások kapcsán kérdez Fetser János, hogy melyik pontosan mit takar. – A diákélelmezésnél mit takar az 1,7 milliós beszerzés, két személygépkocsi volt betervezve 5 millióért, miért került 8 millióba, és miért vettek még egyet? Eszközbeszerzésre 52 millió forint, erről kérünk egy listát, hogy mit és honnan szereztek be. Jó lenne, ha Kis László mentes turisztikai iroda lenne. Mennyi kutyát fogtak be több mint 4 millióért? Kóbor eb befogására is pesti céget alkalmaznak, hogy versenyeztesse?

Godár Andrea irodavezető leszögezi, ezek nem teljesítési adatok, hanem az előkészítési költségeket jelentik, de ezek nem tényleges kifizetések. – Megígérem, hogy milyen eszközbeszerzések voltak az önkormányzatban, és a diákélelmezésben, nem tudom tételesen elmondani, de például páncélszekrény, informatikai eszközök. Ezek nem mostani dolgok, nem most kerültek be a költségvetésbe. Az elszámolásokat be tudjuk mutatni, nincs közbeszerzési tanácsadó az önkormányzathoz, meg tudjuk mondani azt is, hogy mennyi kutyát fogtak be.

Fetser képviselő folytatja: –A korcsolyapálya működtetése dupla annyit, mint amit beállítottak, a PMK-nál beállított összegen felül kapott pénzt, a T4-es kút üzemeltetésre miért kell 13 milliót fizetni? A Kodolányi mire költötte a 41 millió forintját, mikor számol el?

Godár Andrea: – Kettő éves előirányzat a korcsolyapálya, hiszen a 2016. évit csak 2017 elején fizettük ki. A PMK-nál nem volt plusz, abból a keretből gazdálkodott, amit kapott. A T!-es kút vonatkozásában 3 éves szerződés volt, közbeszerzés keretében volt kiválasztva, ez idén most lejár. Fetser nem érti, miért kell erre külön szerződés, hiszen a városüzem működteti a fürdőt. Benkő Ferenc, a Városüzemeltetési Zrt. igazgatója válaszában részletezi, hogy mi mennyibe került a 3 év alatt.

9 igen és 5 nemmel fogadta el a testület.

13:00 – 14:33

Interpellációk

  1. Fetser János interpellációjának tárgya: Dávid megfigyelteti az ellenzéket?

Tisztelt Polgármester Úr!

Ismeretes, hogy egy Dávid Zoltán polgármester által foglalkoztatott személy, aki egy a nyolc közül, akit a „személye körül” a város pénzéből fizetnek, a „sokat dolgozó” Dávid megbízásából egy külön kamerával a testületi üléseken legalább két alkalommal, de lehet, hogy több, kizárólagosan az ellenzéki képviselőkre irányított kamerával dolgozott ismeretlen céllal. Egyértelművé vált a lebukás után, hogy ránk dolgozott, úgy, mint ellenzékre, az önkormányzat tulajdonában álló felszereléssel, munkaidőben, jó fizetésért. Először a testületi ülésen, majd közérdekű adatigénylés keretében kértük Dávid Zoltántól a jegyzőn keresztül a felvétel kiadását. Ezt megtagadták, mondvacsinált okokra hivatkozva.

Kérdéseim a következők:

Miért utasítja a beosztottját arra, hogy az ellenzéki képviselőkre dolgozzon?

Ha nem utasította, akkor mi volt a feladata a beosztottjának, amit ő nyilvánvalóan nem végzett az adott időben, hiszen velünk foglalkozott?

Mi a munkaköri leírása és miért foglalkoztat ön 8 főt, akiknek a tevékenységéről nem számolt el?

Milyen hasznos munkát végez az adott személy az ön környezetében és mennyiért?

És végül: mi a célja az ellenzék megfigyeltetésével, hiszen a nyilvános ülés keretében bárki láthatja a tevékenységünket?

Várom megtisztelő válaszát.

Dávid Zoltán válaszol:

Tisztelt Képviselő Úr!

A „Dávid megfigyelteti az ellenzéket?” tárgyú interpellációjára a következő választ adom:

Továbbra is fenntartom, hogy nem adtam olyan utasítást senkinek, hogy az ellenzéket figyelje meg. Az interpellációjában hivatkozott személy munkaköri leírás szerinti feladata, hogy képfelvételeket készítsen az önkormányzati eseményekről. Ezen feladatát látta el a testületi üléseken is.

Havi munkabére bruttó 271.000,-Ft.

Az ő és az önkormányzatnál munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek munkaköri leírása a Polgármesteri Hivatal személyügyekkel foglalkozó kollégájánál megtalálhatóak, azokba a hivatal vezetőjénél írásban bármikor betekintést kérhet.

Kérem válaszom elfogadását!

A választ Fetser képviselő nem fogadta el: – Ha nem adott erre utasítást, akkor miért történt? Felelősségre kellett volna vonnia, nem tette.

A testület többsége elfogadta a polgármesteri választ.

2. Fetser képviselő interpellciójának tárgya: Az év bulija Siófokon? Nemzeti regatta – több mint egy vitorlásverseny?

Tisztelt Polgármester Úr!

Úgy tűnik, több mint verseny, igazi jó buli. Egymásra mosolyog az ország, koncertek, gyerekprogramok, ízek versenye, sárkányhajók, nagyon Balaton. Olyan települések, mint Siófok, Csopak, Fonyód, balatoni települések sokasága, mintegy 30, és Békés megyéből 1 város, Orosháza – a „sokat dolgozó” Dávid Zoltán polgármester és csapata. A teljes névsor: Dávid Zoltán, Bojtor István, Fejes Róbertné alpolgármesterek, Volencsik Zsolt, Növényi Norbert milyen minőségben – nem tudni – hallgatták a neves fellépők – „Apacuka”, „Fabula” – koncertjeit. Hét fős csapat nevezhetett, azok, akik befizették a nevezési díjat és ahol a nevezést a benevező település képviselője cégszerűen aláírta.

Volt amatőr vitorlásverseny, sárkányhajó futam, ízek versenye, színpadi bemutatkozás. Dávid úr! Melyik kategóriában és kik képviselték Orosházát? Mit mutattak be a színpadon? Az orosházi díszes csapat az „Apache” nevű vitorlással hányadik lett?

Felkeltette-e az ország idegenforgalmi szakembereinek és a turistáknak a figyelmét az, hogy önök Növényi Norbert és Buday Dániel orosházi kötödését tartották fontosnak hirdetni a színpadon? Amíg mások a városukat, a fürdőjüket vagy a kulturális programjaikat mutatták be, önök kakastaréjjal és kakasherével megbolondított zúzapörkölttel múlatták az időt?

További kérdéseim:

Mennyi volt a nevezési és a szállásköltség? Ki fizette? Hány fős volt a csapat és a kíséret?

Részt vettek-e a felkészítő fakultatív programban, ha igen, akkor mennyivel drágább volt a buli így?

Azt nyilatkozták, hogy hasznos volt, mert találkozhattak és „tapasztalatot cserélhettek” Makó és Szentes polgármesterével. Ezért Siófokra kellett menni és urizálni a város pénzén, hogy beszélgethessenek két közeli város polgármesterével?

Utolsó kérdésem: volt-e a csapatban olyan, aki ellen a bíróságon büntetőügyben eljárás folyt vagy folyik?

Várom megtisztelő válaszát.

Dávid Zoltán válaszol:

Tisztelt Képviselő Úr!

„Az év bulija Siófokon? Nemzeti regatta – több mint egy vitorlásverseny?” tárgyú interpellációjára a következő választ adom:

A Nemzeti Regatta amatőr vitorlásversenyen és a Települési Ízek Versenyén vett részt az orosházi csapat, illetve éltünk a színpadi bemutatkozás lehetőségével, ahol Növényi Norbert olimpiai bajnok birkózó és Buday Dániel, az Orosházi FKSE kézilabdázója beszélt arról, hogy miért jó Orosházán élni, és ismertségük segítségével ráirányították a figyelmet városunkra.

A vitorlás versenyre nevezett csapat névsora:

Dávid Zoltán polgármester, Fejes Róbertné és Bojtor István alpolgármesterek, Buday Dániel, Növényi Norbert és Volencsik Zsolt, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vezérigazgatója, aki orosházi származású.

A vitorlás versenyen csapatunknak nem sikerült a döntőbe jutnia.

A Települési Ízek Versenyén Tercsi József mesterszakács által készített fogással vettünk részt. A nevezési díj 50.000,-Ft +áfa, a szállásköltség 156.800,-Ft volt, melyek az önkormányzat költségvetésének reprezentációs kiadások sorából kerültek kiegyenlítésre.

A vitorlás csapat 6 fős volt, kísérőként Tercsi József mesterszakács, Lajti Tímea és a Tourinform Iroda 2 alkalmazottja vett részt, akik Orosházát és Gyopárosfürdőt népszerűsítő standot állítottak fel a verseny idejére. A felkészítő fakultatív programban nem vettünk részt.

Félrevezető interpellációjában az a hivatkozás, miszerint azt nyilatkoztuk volna, hogy az esemény azért volt hasznos, mert Makó és Szentes polgármesterével adott alkalmat a tapasztalatcserére.

Bojtor István alpolgármester úr nyilatkozatában elhangzott többek között az is, hogy az eseményt annak teljes időtartama alatt kiemelt médiafigyelem kísérte, több országos televízió is élőben közvetített. Azzal, hogy Orosháza ebben a széles körben bemutatkozhatott, mindenképpen profitáltunk.

Utolsó kérdésére vonatkozóan információval nem rendelkezem.

Kérem válaszom elfogadását!

A választ a képviselő nem fogadta el: – Sokat dolgoznak, csak éppen nem a városért, hanem saját magukért. Magába kellene nézni.

A testületi többség elfogadta a választ.

3. Fetser János interpellációjának tárgya: Fejvadászat fideszes mutyival?

Tisztelt Polgármester Úr!

Napjainkban egyre nehezebb munkát találniuk a kvalifikált munkavállalóknak, kevés a befektetés, új cégek nem telepednek le Orosházán, ezért sokan külföldön és az ország más részein kénytelen munkát vállalni, azért, hogy végzettségüknek megfelelő munkát találjanak, olyat, amiből meg is tudnak élni.

Éppen ezért meglepő, hogy a közpénzből fizetett és élő Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. két alkalommal is fejvadász cégnek fizetett tetemes összeget azért, hogy ügynevezett kontroller személyt vegyen fel.

Az első megbízás is több mint 1 millió forintba került a fejvadász cégnek, aki a megbízása idején ön szerint a Szegedi Tudományegyetemet végezte el a Gazdasági Karon. A mi információink szerint a felvétele időpontjában nem rendelkezett egyetemi végzettséggel, akkor miért fizettek a fejvadász cégnek? De ha kvalifikált munkaerő volt, akkor később miért tették ki a szállodához, majd pedig közös megegyezéssel miért váltak meg tőle?

Nem lett volna korrektebb meghirdetni az Orosházi Életben, és mondjuk, a minimum 20 jelentkező közül kiválasztani?

Két év alatt miért csődölt be a fejvadász cég és a Csizmadia-Elekes kettős méregdrága személyzeti politikája? Vagy az egész szerződés fiktív volt, mint ahogy ezt nagyon sokan gyanítják?

2014-ben újra fejvadász céget alkalmaztak, bruttó több mint 1 millió forintért. A pénzt kifizették, fel nem vettek senkit, tehát három éve az ön megfogalmazása szerint „felfüggesztett állapotban van”. Tehát három évre előre fizettek, teljesítés nincs, csak kifizetés! Így garázdálkodik a fideszes elit a városban! Költi az orosházi emberek fáradságos munkával megkeresett és adóként befizetett pénzét felelőtlenül és hűtlenül! Kit terhel ezért a felelősség?

Akar-e ezzel kapcsolatban feljelentést vagy felelősségre vonást alkalmazni? Várom megtisztelő válaszát.

Dávid Zoltán válaszol

Tisztelt Képviselő Úr!

A „Fejvadászat fideszes mutyival?” tárgyú interpellációjára a következő választ adom:

Szeretném emlékeztetni Önt arra, hogy 2015. májusában egyszer már e témával kapcsolatban interpellációval fordult hozzám.

Most ugyanebben a témakörben feltett, újabb kérdésére válaszolva, a Városüzemeltetési Zrt. vezérigazgatójának tájékoztatása alapján elmondható, hogy a kontroller kollégát a PSP Siklóssy Vezető Tanácsadó Kft. mint országosan szakmailag elismert fejvadász cég választotta ki. Ez a cég állításával ellentétben semmilyen formában nem kötődik a Fideszhez.

A kontroller kolléga tanulmányait az előző interpellációban már ismertetett Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának gazdálkodási szakán végezte. Tanulmányainak végeztével 49/2009.T sorszám alatt főiskolai diplomát kapott.

Szeretném felhívni képviselő Úr figyelmét arra, hogy a fejvadász cégek működésük során nem csak egyetemi diplomával rendelkező szakemberek kiválasztásával és közvetítésével foglalkoznak.

A fejvadász cég által kiválasztott közgazdász diplomával rendelkező kolléga 2012. évben kontroller munkakörben került alkalmazásra.

Ezt követően 2015. évben a Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által működtetett szállodában vezetőváltásra került sor, így ezt a kérdést – a költséghatékonyság szempontját figyelembe véve – saját alkalmazottuk más munkaterületre történő áthelyezésével oldották meg.

A fejvadász cég által kiválasztott hajdani kolléga szentesi illetőségű volt, így amikor öt év elteltével saját szülővárosában kontroller állást kapott egy multinacionális cégnél, közös megegyezéssel megszüntetetésre került munkaviszonya a Városüzemeltetésnél.

További kérdésére válaszolva csak ismételni tudom azt, amit egyszer már megválaszoltam Önnek:

Második alkalommal 2014 szeptemberében kötött Csizmadia Gergely a Zrt. akkori vezérigazgatója szerződést ugyanazon fejvadász céggel „kontrolling és beszerzési munkatárs” keresésére és kiválasztására.

Ebben az esetben is a fejvadász cég teljesítette a megbízási szerződésben vállalt kötelezettségét, viszont az általa kiválasztott személy végül az akkori vezérigazgató távozását követően nem került alkalmazásba.

A kérdéseire most megadott válaszaim alapján számomra az Ön által az interpellációjában felvetett feljelentés és felelősségre vonás kérdésköre teljes körűen értelmezhetetlen már csak azért is, mivel én a háttérben folyamatosan elvégzett hatékony, de csöndes munkának, nem pedig a harsány megfélemlítésen alapuló örökös feljelentgetéseknek a híve vagyok.

Kérem válaszom elfogadását!

Fetser János: – Tehát kifizettünk egymilliót és nem vettünk fel senkit. Aki ilyen dolgokban segédkezet nyújt bűnös, az is, aki szerződést kötött. Nem szégyellik magukat? Lopják a város pénzét, nem fogadom el a választ és ön nem vezető, ha ennek nincs következménye.

A testület többsége elfogadta.

4. Füvesi Sándor interpellációjának tárgya: Debrecenbe kellett menni? Minek?

Tisztelt Polgármester Úr!

2016 októberében interpellációt nyújtottam be önnek az úgynevezett főtérrel kapcsolatban. Megkérdeztem többek között, hogy ismerik-e azt a problémát, mi szerint pusztulnak a hihetetlenül drágán, állítólag Németországból (nyilván, közelebb nem volt) vásárolt fák. Erre ön elismerte, hogy rengeteg fa valóban kipusztult, és a válaszában annyit mondott, hogy a fák „kicserélése” folyamatban van „a kivitelező garanciális kötelezettsége keretében”. Mivel én legjobb tudásom és szorgalmam szerint – ellentétben önnel – folyamatosan részt veszek „a város munkájában” kérdezem, hogy akkor miért, milyen indok lással terveztek be és szavaztak meg a 201 7. évi költségvetésben 5 millió forintot „a főtér növénypótlására”? Ha azt – nagyon helyesen – a ki vitelezővel fizettették és fizettetik meg, mint ahogy az korábbi válaszában szerepelt.

Előző, ebben a tárgyban született interpellációmban a következő kérdést tettem fel:

„Igaz-e, hogy az elmúlt években a Városüzemeltetési Zrt. akkori vezérigazgatója vállalkozási szerződést kötött egy debreceni bt.-vel a főtérrel kapcsolatos feladatok ellátására?” Rákérdeztem arra is, hogy milyen tárggyal, tartalommal, összeggel stb. Szokásához híven ez alkalommal sem válaszolt normálisan, nem úgy, mint ahogy egy városáért tisztességgel dolgozó polgármesterhez illik.

Először is miért nem ismertetik meg ezeket a szerződéseket a képviselő-testülettel? Miért mindig csak utólag derülnek ki elképesztő részletek az önkormányzati cégekkel kapcsolatban? És akkor is csak azért, mert rákérdezünk. Hol az, hogy a Simonka-érdekkör úgy használja ezeket a közösségünk tulajdonában álló ingatlanokat, mintha a sajátjuk lenne, hol az, hogy úgy nyúlkálnak bele a házipénztárba, mintha egy pénztárca lenne, hol az, hogy még a telephely használatáért sem kérnek ellenértéket, ami felveti a hűt l en kezelés alapos gyanúját. Azt szokta Dávid Zoltán mondani. hogy a képviselő megtekintheti az adott szerződést. Persze, amennyiben t ud róla a képviselő, hogy egy szerződés egyáltalán létezik. De ha eltitkolják még a létezését is előlünk, akkor vajon hogy kérdezzünk rá arra, amiről azt sem tudjuk, hogy van?

Másodszor: Miért nem tud válaszolni még az előre, írásban benyújtott kérdésre sem? 2016 októberében azt kérdeztem öntől, hogy mi a debreceni bt.-vel kötött szerződés tartalma:

„elvárások, kötelezettségek, felelősségi körök, szerződés összege”. Erre annyit válaszolt, hogy  „a szerződés  1. számú melléklete 18 darab különböző kötelezően elvégzendő feladatot tartalmaz”. Mik ezek? Esetleg az egyik az a nagyon nehéz feladat, ami nyilván komoly pénzt követel az orosháziaktól ennek a debreceni bt.-nek, hogy „állandó jelenlét”? Meg hogy olyanok vannak benne, amiket nyilván nem tud a Városüzemeltetési Zrt. saját maga ellátni, ezért „közvetítő” cégre van szükség, mint „tavaszi metszés”, „műtrágyázás”, „tavaszi lemosó permetezés”, „vegyszeres növényvédelem”, „gyepfenntartás” stb? Erre kellett egy debreceni bt.-vel szerződni, amikor – nagyon helyesen és örömteli módon – amúgy is orosházi munkavállalót foglalkoztat? De ön szerint ez a szerződés mégis előnyösebb annál, mintha a Városüzem maga látná el ezeket a feladatokat? Hiszen az egész város közterületén ők látják el ezt a feladatot is! Ön elhiszi, amit leírnak önnek?

Harmadszor: El meri végre árulni az orosháziaknak, hogy mennyi ennek a szerződésnek az összege? Mert hogy ezt is kérdeztem korábban, de „elfelejtett” válaszolni! Mennyiről szól a szerződés összege, és mennyit fizettek k i eddig ennek a debreceni bt.-nek?

Negyedszer: Igaz-e, hogy nemcsak az úgynevezett főtér „zöldfelületeinek karbantartási munkálataira” kötöttek szerződést ezzel a debreceni bt.-vel, hanem a hóeltakarításra és síkosságmentesítésre is? Kérem, tájékoztassa az orosháziakat és a képviselő-testületet, hogy ez igaz-e? Ha igen, akkor miért nem szerepelt ez a korábbi válaszában, amikor kérdeztem? Ha igaz, akkor ennek mi  volt  az  indoklása? Már havat takarítani is Debrecenből hívnak „segítséget”? Milyen tartalommal, milyen  összeggel kötötték  ezt a szerződést? Eddig összesen mennyit fizettek ki erre?

Várom megtisztelő válaszát.

Dávid Zoltán válaszol

Tisztelt Képviselő Úr!

A „Debrecenbe kellett menni? Minek?” tárgyú interpellációjára a következő választ adom:

Orosháza főtere jelképe lett Orosházának! A tér állagának megóvása és a gondozási kötelezettsége feladata a jelenlegi testületnek is.

A tér átadása óta a hivatal folyamatosan felügyelte a garanciális feladatok elvégzését. A teret ölelő 27 db hússzínű gesztenyefa állapota rohamosan romlott az utóbbi években. A kivitelező  jeleztük a problémát, azonban többszöri ígéretük ellenére a fák pótlása nem történt meg.

A fák kiszáradás oka azok baktériummal való  fertőzöttsége. Ez azt jelenti, hogy a 27 db fát ki kell venni, és helyettük új fafajtát kell beültetni, mivel  szakértői vélemény megállapította, hogy hasonló, a gesztenye félék családjába tartozó növényt nem lehet beültetni, mert a fertőzés rájuk is átterjed. A probléma mielőbbi orvoslást igényel, ezért önkormányzatunk idei költségvetésében biztosította a fák pótlásának költségét, melynek megtérítését per útján kívánja a kivitelezővel érvényesíteni.

Mint ahogy korábban a Főtérrel kapcsolatos interpellációjára adott válaszomban ismertettem Önnel, a Főtér átadását követően annak folyamatos napi karbantartására vállalkozói szerződést kötött az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt a debreceni Parkertech Kft-vel.

Ez az említett szerződés magában foglalja a Főtérhez egész évben kapcsolódó ott felmerült karbantartási munkálatokat, így természetesen a hó eltakarítás és síkosság mentesítés munkálatait is.

A szerződés megkötését az indokolta, hogy a fent nevezett társaság bonyolította le a tervező által kiválasztott nagy értékű és különleges növények Főtérre történő betelepítését, mivel az országban azon kevés vállalkozások közé tartozik, aki növénybeszállítói partnerként állnak kapcsolatban a Német Bruns faiskolával.

További indokként merült fel, hogy a kivitelező társaság öt éves növényekre vonatkozó garanciális kötelezettségeinek ellátása érdekében szükséges volt egy szakmailag megkérdőjelezhetetlen társaságot megbízni a Főtér kertészeti munkálataival kapcsolatosan.

A szerződés határozatlan időszakra köttetett mely indoklás nélkül mindkét fél részéről 30 napra szabadon felmondható.

Korábban tájékoztattam Képviselő urat válaszomban arról, hogy a kérdéses szerződés a Városüzemeltetési Zrt-nél szabadon megtekinthető.

Mivel az eltelt közel egy év alatt Ön nem vette a fáradságot, hogy felkeresse a városüzemeltetést és betekintést nyerjen az Ön által kifogásolt szerződésbe utasítottam az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatóját, hogy a mai testületi ülésünkre hozza magával a Parkertech Kft-vel kötött szerződését és a helyszínen biztosítson lehetőséget Önnek és minden más képviselőnek annak megtekintésére.

Remélem ezzel a lépésemmel Ön is egyetért, és így megnyugtató módon tud informálódni és válaszokat kapni minden felmerült kérdéseire.

Kérem válaszom elfogadását!

Füvesi: – Hogy megy az, hogy a törvényt nem tartja be? A kérdésre válaszolni kell, nem félig, hanem teljesen. A fák pótlása nem történt meg a felszólítás ellenére? Milyen városvezetés ez? Nem adott válaszokat, nem fogadom el.

A testületi többség elfogadta.

5. Fetser János interpellációjának tárgya: Már a gyerekek elől is lopnak? Kinek a felelőssége?

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2016. november 25-i testületi ülésen az önök siralmas és – mint utólag kiderült – szakmaiatlan és hazug előterjesztésére az orosházi adófizetők pénzéből megszavaztak a Diákélelmezés részére plusz 53 millió forint többletfinanszírozást bármiféle kimutatás nélkül arról, hogy mi okozza ezt a hatalmas utólagos emelést a költségvetésben. Én ezt szóvá is tettem!

Elekes az előterjesztés vitája során azt mondta, hogy büszke arra, hogy a költségvetés lehetőséget ad a felmerült igény kifizetésére a tartalékkeret terhére. Szigorodtak az előírások – mondta -, drágább, egészségesebb élelmiszert kell a gyerekeknek adniuk. Sőt, van egy cukorbeteg fiatalember a gimnáziumban, őt is el tudják látni, és még sorolták, hogy milyen plusz költségek jelentkeznek a hátrányos és halmozottan hátrányos gyerekekre hivatkozva.

Csak a korrekt előterjesztés hiányzott! Az, hogy mi mennyibe kerül, mennyi a kiadás és mennyi a bevétel, mi okozza a hiányt. Úgyis megszavazza a Fidesz-frakció, minek a részletekkel bajlódni! „Szavazzunk és kész!”

Igen ám, de úgy tűnik, hogy a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát! Úgy tűnik, hogy Orosházán nemcsak a közmunkásokat, immár a gyerekeket is meglopják! Ennél aljasabb dolgot el sem lehet képzelni!

Jogosulatlan kötelezettségvállalás, engedély és valós teljesítés nélkül, saját részre kifizetett megbízási díj, fizetési előleg visszafizetés nélkül, hiány a házipénztárban, stb.

Egy vezető jogviszonyát a Diákélelmezésnél megszüntették, nagyon helyesen. De mi a helyzet Ádászné Andrusik Katalinnal? Igaz, hogy közös megegyezéssel megváltak tőle, és már nem dolgozik a városi cégeknél és intézményeknél? Miért közös megegyezéssel, és mit tartalmaz az irat, amiben megegyeztek?

Nagyon sokan tudják, akik még nem mertek megszólalni, hogy ilyen és hasonló dolgok sorozatban történtek a városban. Lopják az orosháziak pénzét és vagyonát! Meddig asszisztálnak és segítenek még ebben, Dávid úr?!

Vétkesek közt cinkos, aki néma, az is, aki hallgat, és az is, aki nem mondja el, amit tud! Várom megtisztelő válaszát.

Dávid Zoltán válaszol

Tisztelt Képviselő Úr!

A „Már a gyerekek elől is lopnak? Kinek a felelőssége?” tárgyú interpellációjára a következő választ adom:

Felháborítónak találom, és visszautasítom az interpellációjával sugallt vádakat, miszerint én vagy bármelyik városvezető társam meglopna bárkit is. Nem minősítem Önt, próbálok kizárólag a feltett kérdésére válaszolni.

Urbánné Klapács Katalin, a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény új intézményvezetője, mint munkáltató, kinevezését követően tájékoztatott, hogy Ádászné Andrusik Katalin jogviszonya az intézménynél közös megegyezéssel megszűnt. Tájékoztatott arról is, hogy az általuk aláírt irat egy forma-megállapodás, amely a jogviszony megszüntetésére és a szabadság megváltására vonatkozóan tartalmazott rendelkezést.

Kérem válaszom elfogadását!

Fetser János: – Ki a felelős, ha nem ön? Önök nevezték ki azt, akit lopással vádolnak, de nem mutatják meg a feljelentést. Ha egy intézménynél több 10 milliót lopnak el, akkor joggal feltételezhető, ha nem valódiak a számlák. Akkor járnak el helyesen, ha az ellenzéki képviselőkkel megvizsgálják, hogy mi történt. Összetett probléma. Súlyos felelősség terheli önöket, hogy ez a helyzet kialakult. A választ nem fogadta el.

A testületi többség elfogadta a választ.

6. Fetser János interpellációjának tárgya: Ön fedezi a lopást, vagy nem tudja, mit beszél?

Tisztelt Polgármester Úr!

Önök támadják a programot, lejárató kampányt folytatnak, ne hátráltassanak, nem segítenek – ezeket az általánosságokat válaszolta a konkrét kérdésekre, tehát semmit sem válaszolt, ezért ismét feltesszük a kérdéseket:

Miért hazudták, hogy az 1,3 milliárdos Pilot program nyílt közbeszerzésekkel valósult meg? Miért csak a Simonka rokoni és baráti cégeket hozták ki győztesnek a „közbeszerzéseken”?

Miért a hajdúszoboszlói Benzinkút Szerviz Kft.-t hívták meg üzemanyag-beszerzésre, olyan nagyvállalatot, mint például a MOL, meg miért nem?

Miért hirdettek eredményt, amikor sorozatosan csak 1 beérkezett ajánlat volt? Miért nem versenyeztették a beszállítókat?

Miért nem hívtak meg orosházi vállalkozókat, cégeket is egy ilyen jelentős összegű projektnél?

Ha nem tud válaszolni, ön cinkos vagy teljesen buta, ami még rosszabb! Várom megtisztelő válaszát.

Dávid Zoltán válaszol

Tisztelt Képviselő Úr!

Az „Ön fedezi a lopást, vagy nem tudja, mit beszél?” tárgyú interpellációjára a következő választ adom:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelete 34. § (1) bekezdése szerint: „Nem nyújtható be interpellációként a korábban már megválaszolt és a képviselő-testület által elfogadott interpelláció, kivéve, ha a tárgykörben újabb körülmény merül fel.”

Képviselő Úr a jelen interpelláció tárgykörében már nyújtott be interpellációt, amelyre adott válaszomat a képviselő-testület elfogadta.

Korábbi válaszomat annyiban egészíteném ki, hogy a Pilot kapcsán a beszerzések, közbeszerzések lebonyolítását nem Orosháza Város Önkormányzata, hanem a pilot program megvalósítására létrehozott 5 fős, a települések vezetőiből álló Konzorciumi Tanács végezte. A közbeszerzési feladatokat közbeszerzési szakember látta el, amelyek dokumentumait Ön is átvizsgálhatta.

Egy beérkezett ajánlat esetén azért kerülhetett sor eredményhirdetésre, mivel a beszerzésre vonatkozó szabályok szerint amennyiben az ajánlat érvényes, hirdethető eredmény.

Kérem válaszom elfogadását!

Fetser: – Olyan zavaros a Pilot, mint Simonka ügyei. Nem fogadom el.

A testület többsége elfogadta.

7. Füvesi Sándor interpellációjának tárgya: Konkrét kérdések a Pilot-programmal kapcsolatban! Válaszol? Vagy továbbra is leplezi a mutyizást?

Tisztelt Polgármester Úr!

Immár egy éve folytatjuk Fetser János frakcióvezetővel a több mint 1 milliárd forintnyi közpénzt felhasználó „Pilot” program gyanús és egyre gyanúsabb ügyeinek feltárását, hosszasan tudnám sorolni, milyen válogatott akadályokat gördítenek a munkánk elé. Nem véletlen az sem, hogy azt a javaslatunkat, hogy a képviselő-testület alakítson korrupcióellenes vizsgálóbizottságot többek közölt ennek a korrupciógyanús ügynek a feltárására is, még napi rendre sem vették.

Önök azzal szoktak érvelni, hogy a Pilot-program közbeszerzése során minden a törvényeknek megfelelően zajlott.  Arról már kevésbé beszélnek, hogy a törvényt eleve úgy módosította a Fidesz, hogy az eleve megkönnyítse a közbeszerzésekkel való mutyizást. A másik, amit mindig elmondanak, hogy ezek a közbeszerzések nyilvánosak voltak, arra bárki jelentkezhetett volna.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § 2. bekezdés b) pontja szerint az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén a polgármestertől önkormányzati ügyben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen vagy harminc napon belül írásban érdemi választ kell adni.

Kérem, a következő kérdésekre válaszolni szíveskedjen:

1. Hány vállalkozót vagy céget hívtak meg az Építési beruházás I. feladat elvégzésére? Melyek voltak ezek név szerint? Hány és melyik adott be ajánlatot, ebből ki lett a nyertes ajánlattevő?

2. Hány vállalkozót vagy céget hívtak meg az Építési beruházás II. feladat elvégzésére? Melyek voltak ezek név szerint? Hány és melyik adott be ajánlatot, ebből ki lett a nyertes ajánlattevő?

3. Hány vállalkozót vagy céget hívtak meg az Építési beruházás III/2. feladat elvégzésére? Melyek voltak ezek név szerint? Hány és melyik adott be ajánlatot, ebből k i lett a nyertes ajánlattevő?

4. Kérnék arról is tájékoztatást, hogy miért kellett az Építési beruházás III. feladat elvégzésére ismét ajánlattevőket meghívni? Mi volt a baj az első körben beérkezett ajánlatokkal? Az első körben hány vállalkozót vagy céget hívtak meg, abból hány ajánlat érkezett és kiktől?

5. Hány vállalkozót vagy céget hívtak meg az Üzemanyag-beszerzés feladat elvégzésére? Melyek voltak ezek név szerint? Hány és melyik adott be ajánlatot, ebből ki lett a nyertes ajánlattevő?

6. Hány vállalkozót vagy céget hívtak meg az Állattenyésztés 1. feladat elvégzésére? Melyek voltak ezek név szerint? Hány és melyik adott be ajánlatot, ebből ki lett a nyertes ajánlattevő?

7. Hány vállalkozót vagy céget hívtak meg az Állattenyésztés II. feladat elvégzésére? Melyek voltak ezek név szerint’? Hány és melyik adott be ajánlatot, ebből ki lett a nyertes ajánlattevő?

8. Hány vállalkozót vagy céget hívta k meg az Állattenyésztés III. feladat elvégzésére? Melyek voltak ezek név szerint? Hány és melyik adott be ajánlatot, ebből ki lett a nyertes ajánlattevő?

9. Hány vállalkozót vagy céget hívtak meg a Szakmai vezetés feladat elvégzésére? Melyek voltak ezek név szerint? Hány és melyik adott be ajánlatot, ebből ki lett a nyertes ajánlattevő?

10. Hogyan zajlott az Állatorvosi szaktanácsadás feladat elvégzésére való kiválasztás és a Közbeszerző beszerzése? Tekintettel arra, hogy eddig ezekről semmilyen információt sem kaptunk! Hányat hívtak meg és kiket? Mennyi ajánlat érkezett és kitől? Kik végezték el ezeket a feladatokat, és milyen értékű megbízás keretében mettől meddig, milyen tartalommal?

Várom megtisztelő válaszát.

Dávid Zoltán válaszol:

Tisztelt Képviselő Úr!

A „Konkrét kérdések a Pilot-programmal kapcsolatban! Válaszol? Vagy továbbra is leplezi a mutyizást?” tárgyú interpellációjára a következő választ adom:

Az interpellációjában szereplő kérdéseire azok számozását követve az alábbiak szerint válaszolok:

1.      Az Építési beruházás I. feladat elvégzésére 5 cég került meghívásra, név szerint: Kaszaper-Ép Kft., CSIKAISZER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pronergy Kft., ARCUS Építészműhely Építőipari Kft., Szerviz-Bodzás Szolgáltató Kft. Az 5 ajánlattételre felhívott közül 3 pályázat érkezett be: a CSIKAISZER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től, a Pronergy Kft-től és az ARCUS Építészműhely Építőipari Kft-től. A nyertes ajánlattevő a Pronergy Kft. lett

2.      Az Építési beruházás II. feladat elvégzésére 3 cég került meghívásra, név szerint: CSIKAISZER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pronergy Kft., ARCUS Építészműhely Építőipari Kft. Egy ajánlat érkezett a Pronergy Kft-től, aki a nyertes ajánlattevő lett.

3.      Az Építési beruházás III/2. feladat elvégzésére 4 cég került meghívásra, név szerint: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt., CSIKAISZER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pronergy Kft., ARCUS Építészműhely Építőipari Kft. Egy ajánlat érkezett a Pronergy Kft-től, aki a nyertes ajánlattevő lett.

4.      Az Építési beruházás III. feladat elvégzésére azért volt szükség ismét ajánlattevőket meghívni, mivel a műszaki dokumentáció felülvizsgálata vált szükségessé, és a közbeszerzési szakértő emiatt javasolta az ajánlattételi felhívás visszavonását, valamint egy új eljárás megindítását. Az első körben 5 cég került meghívásra.

5.      Az Üzemanyag-beszerzés feladat elvégzésére 3 cég került meghívásra, név szerint: Gépállomás Tüzép Kft., Multicore Benzinkút Szerviz Kft., Krecs Árpád egyéni vállalkozó. Egy ajánlat érkezett be. A nyertes ajánlattevő Krecs Árpád egyéni vállalkozó lett.

6.      Az Állattenyésztés I. feladat elvégzésére 9 cég került meghívásra, név szerint: Agro-M Zrt., Kurucz Farm Kft., Dan-Farm Hungary Kft., Hunland Trade Kft., Piginveszt Kft., Kardoskúti Agrár Zrt., Pálhalmai Agrospeciál Kft., Európa Holding Kft., Halmi-Gazdász Kft.

2 ajánlat érkezett be, Halmi-Gazdász Kft-től, és a Kurucz Farm Kft. A nyertes ajánlattevő a Halmi-Gazdász Kft. lett.

7.      Az Állattenyésztés II. feladat elvégzésére 5 cég került meghívásra, név szerint: NITAK Kft., Agro-Trió Kft., Hód-Mezőgazda Zrt., CARGILL Takarmány Zrt., Napsugár-Trade Kft. Egy ajánlat érkezett a Napsugár-Trade Kft-től, aki a nyertes ajánlattevő lett.

8.      Az Állattenyésztés III. feladat elvégzésére 4 cég került meghívásra, név szerint: Szerviz-Bodzás Szolgáltató Kft., Dél-Farm Kft., Susán József egyéni vállalkozó, Technopig Kft.

2 ajánlat érkezett be, a Technopig Kft-től és a Szerviz-Bodzás Szolgáltató Kft-től. , A Szerviz-Bodzás Szolgáltató Kft. ajánlata volt érvényes, aki a nyertes ajánlattevő lett.

9.      A Szakmai vezetés feladat elvégzésére 3 cég került meghívásra. Szőke-Molnár Tibor egyéni vállalkozó, Aktív Klub Szolgáltató Kft. és Széllovagok Kft. 2 ajánlat érkezett be, a nyertes ajánlattevő Szőke-Molnár Tibor egyéni vállalkozó lett.

10.  Az Állatorvosi szaktanácsadás feladat elvégzésére 3 cég került meghívásra, név szerint: Puszta Bt., Palai József és Dr. Prozlik László egyéni vállalkozó. A 3 felkért szakértő közös árajánlatot tett, melyben felosztották egymás között a feladatokat, mindhárman nyertes ajánlattevők lettek.

A Közbeszerző beszerzésére a közbeszerzési törvény hatálya nem terjed ki, azonban 5 szervezetet kért fel a Konzorciumi Tanács ajánlattételre. Név szerint: Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda, Projektfelügyelet – Országos Projekttervező, -támogató és –felügyelő Kft., Széllovagok Kft., Tertius Oktatási és Tanácsadó Kft. és Dr. Páger János Ügyvédi Iroda. 4 ajánlat érkezett, a Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda nem küldött ajánlatot. A nyertes ajánlattevő a Projektfelügyelet Kft. lett.

Kérem válaszom elfogadását.

Füvesi Sándor: – A meghívott pályázók közül soha nem volt olyan, hogy mindenki beadott volna pályázatot. Alig van benne orosházi. Az meg a legszebb, hogy a saját céget is meghívták, de nem az nyert. A választ elfogadom.

8. Dr. Szabó Ervin interpellál 

Alulírott Dr. Szabó Ervin, mint a Jobbik Magyarországért Mozgalom önkormányzati képviselője interpellációt nyújtok be, melynek tárgya:

Javaslat a szociális segélyezésre elnyert pályázati pénzek és szociális segélyezési költségvetési maradvány tárgyévi és eredeti célhoz kötött kizárólagos felhasználására.

Az interpellációm tárgyában megfogalmazott javaslatokat a települési szociális védelem forrásainak 2016. évi felhasználási tapasztalatai és azoknak a 2017. évre történő korrigálása céljából terjesztem elő.

Fentebbiek figyelembe vételével szükséges egy olyan korlátozás 2017. évre, mely a szociális védelemre pályázattal elnyert forrásokat csak ezen célra történő felhasználását tenné lehetővé. Értve ezen pl. a 2016. évben szociális védelemre elnyert 62 millió forintból 50 millió forintot a Diák- és Gyermekélelmezéshez csoportosítottunk át.

Korrigálásra szoruló gyakorlat továbbá pl. a 2016. évi szociális védelem személyi támogatására szolgáló segélyezési keret – tárgyévben a „megtakarítás”, azaz nem maradéktalan felhasználása. Ahogy például 2016. évben a 60.000.000,- Forint szociális segélyezési összegből nem került felhasználásra 5.000.000,- Ft. Megjegyzem ezért 55.000.000,- Forint került a 2017. évi költségvetésbe.

Azon tény, hogy a szociális védelemre szánt forráskeretek nem kerülhettek maradéktalanul felhasználásra, álláspontom szerint abból is adódik, hogy ezen lehetőségek információi nem jutottak el kellő hatékonysággal a támogatásra jogosultakhoz, mint hallható volt a 2016. novemberi közmeghallgatáson a lakossági felvetésekből.

Tisztelt Polgármester úr!

A fentebb leírtak korrigálásának céljából az alábbi interpellációs javaslatokat terjesztem elő.

1. A szociális védelemre elnyert pályázati források kizárólag a pályázatban megjelölt célra – és amint a tárgyévi szociális védelemre szolgáló költségvetési keret is – az adott évben kerüljön teljes egészében felhasználásra.

2. A 1. pontban megfogalmazott elvárások teljesüléséhez egészítsük ki a 4/2015. (II.25.) 21.§.- át egy (4) bekezdéssel, a „Rendkívüli és szabad felhasználású önkormányzati szociális támogatás pályázat” támogatási formával a tárgyévi szociális védelemre fel nem használt összeg határáig a helyi médiában közétett felhívás alapján.

Pl. a 19.§. (2) bekezdése szerinti jövedelem mellett – a 21.§. (3) bekezdése szerinti megelőző 6 hónapon belüli támogatás figyelmen kívül hagyása mellett – a 21.§. (3) bekezdés szerinti pl. 20.000,- Forint pályázati támogatással.

Hozzunk létre az Orosházi Életben és a www.oroscafe.hu média felületeken a települési szociális védelem – segélyezéseink – hatékonyabb megismertetése érdekében egy állandó „Szociális védelmünk aktualitásai” lakossági tájékoztató fórumot.

Dávid Zoltán váalszol

Tisztelt Képviselő Úr!

A „Javaslat a szociális segélyezésre elnyert pályázati pénzek és szociális segélyezési költségvetési maradvány tárgyévi és eredeti célhoz kötött kizárólagos felhasználására.” tárgyú interpellációjára az alábbiak szerint válaszolok:

A Belügyminisztérium által önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása címén Önkormányzatunknak juttatott 62.114.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást maradéktalanul a Támogató Okiratban meghatározott célra használtuk fel.

Az önkormányzati rendeletünkben meghatározott települési támogatások jogcímein történtek kifizetések, melyekkel a támogató felé tételesen elszámolunk. Ebből a pénzből tehát sehová nem történ átcsoportosítás. A mindenkori költségvetés tervezése során ebben a ciklusban is alapelvként kezeltük, hogy a szociálisan rászoruló, krízishelyzetbe került embereken segíteni tudjunk, az erre a célra tervezett költségekben ne legyen visszalépés.

A 2017. évi tervezetben 79.800.000,-Ft került tervezésre a települési támogatásokra, ami kevesebb ugyan 5 millió forinttal a 2016. évi tervszámnál, de a rászoruló gyermekek étkeztetésének támogatására, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra és az életkezdési támogatásra tervezett 19.923.000,-Ft több 5 millió forinttal a 2016. évi tervszámnál.

A szociális védelem keretet felülről nyitottnak kezeljük, így sem maradványról sem túlteljesítésről nem beszélhetünk.

Fentiekre tekintettel nem tartom indokoltnak az önkormányzati rendelet módosítását a tekintetben, hogy bármiféle kereteket szabjon vagy felhasználási kampány- kényszert írjon elő a költségvetési előirányzatok vonatkozásában.

A 2016. évben az önkormányzatnál megjelent rászoruló személyeknek 4865 esetben állapítottunk meg valamilyen támogatást. 11285 ügyfelet fogadtunk telefonon, személyesen akiknek tájékoztatást, segítséget nyújtottunk ügyük elintézéséhez.

Az a tapasztalatunk, hogy a rászorulók bizalma a személyes találkozás során erősödik és ekkor tárható fel, hogy az adott személy vagy család helyzeténél fogva milyen támogatásra szorul. Nem pótolhatja ezt internetes fórum, vagy információs portál sem, ezért nem támogatom erre vonatkozó javaslatát. Az önkormányzat honlapja tájékoztatást nyújt az ügyintézés módjáról és letölthetők az egyes támogatási fajták kérelem nyomtatványai is, azok számára, akik elektronikus úton kívánnak tájékozódni.

Fentiekre tekintettel kérem válaszom elfogadását.

Szabó Ervin: – Az általam tett javaslatokat nem tartotta elfogadhatónak. Az ön olvasatában mindegy, hogy én mit indítványozok, azt ön megalapozatlannak tekinti, a rászorulók támogatását pedig sikertörténetnek, ezzel nem tudok azonosulni. A választ nem fogadom el.

A többség elfogadta.

9. Dr. Szabó Ervin interpellál

Tisztelt Polgármester úr!

Alulírott Dr. Szabó Ervin, mint a Jobbik Magyarországért Mozgalom önkormányzati képviselője interpellációt nyújtok be „A fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltás kedvezményes biztosítása” tárgyában.

Ismeretes és dicséretes a képviselő-testületünknek az a hozzáállása, mellyel elfogadta a 2015. november végi testületi ülésén az általam javasolt – a rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény hatálya alatt álló 9-24 hónapos gyerekeknek – a bárányhimlő elleni védőoltás oltóanyag ingyenességét megteremtő gyógyszerkiváltási támogatását. Közismert tény a gyerekeink számára hasonló veszélyt jelentő agyhártyagyulladás fertőzés kockázata is a közösségekben.

Ezzel kapcsolatban az alábbi javaslatot terjesztem be.

Figyelemmel arra, hogy sok szülő előtt még nem ismert annak a ténye, hogy 2017. évtől már mindenki számára – nem csak rendszeres gyerekvédelmi támogatásban részesülők számára – 100%-ban támogatott, azaz ingyenesen hozzáférhető a legveszélyeztetettebb 2 éves kor alatt az agyhártyagyulladás (meningitis) elleni „C” típusú törzs elleni védőoltás.

Javaslatom az ezzel való élés lehetőségére a 2 év alatti gyermekes szülők figyelmét a helyi médiában hívjuk fel.

Ismeretes az elmúlt közeli időszak – 2016 december – azon események, melyek felhívták a figyelmet az agyhártyagyulladás „B” típusú törzse elleni védőoltás szükségességére elsősorban az 1 év alatti gyermekek esetében.

Figyelemmel arra, hogy ennek költsége magas, javaslom vizsgáljuk meg – kiemelten a legveszélyeztetettebb csecsemőknél – annak a lehetőségét, miképpen és milyen összeggel tudjuk támogatni a bárányhimlő védőoltáshoz hasonlóan a 4/2015(II.25.) rendeletünk 35.§/A (1) bekezdése szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alatt álló gyerekek „ B” típusú agyhártyagyulladás elleni védőoltását.

Dávid válaszol:

Tisztelt Képviselő Úr!

A „Fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltás kedvezményes biztosítása.” tárgyú interpellációjára az alábbiak szerint válaszolok:

Javaslatának 1. pontját támogatom, egyetértek azzal, hogy a fertőző agyhártyagyulladás elleni „C” típusú törzs elleni védőoltás államilag támogatott lehetőségét a helyi sajtóban is ismertessük és népszerűsítsük.

A „B” típusú agyhártyagyulladás elleni védőoltás ingyenessé tételét a gyermekvédelmi kedvezmény hatálya alatt álló gyermekek részére megvizsgáltatom, házi gyermekorvosok bevonásával. A védőoltás szükségességével, fajtájával, árával, esetleges állami támogatásával kapcsolatban rendkívül sok és ellentmondásos információ jelent meg a közelmúltban.

Mindenképpen körültekintő elemzésre van szükség az egészségügyi indokoltság, az alkalmazott módszerek és az anyagi források tekintetében.

Fentiekre tekintettel kérem válaszom elfogadását.

Szabó képviselő: – A választ elfogadom, magam is azt kértem, hogy ezt körbe kell járni és aztán dönteni.

Kérdések

Fetser János: – Tudja, hogy a libamájfesztivál idején a fideszes elit randalírozott, rendőrséget ki kellett hívni? Diákélelmezés feljelentésének szövege? Tények híradóját látta, a kórházról volt szó. Kiss László és Ádászné Andrusik Katalin miért jutott autóhoz, ki fizette? Az üveggyűjteményt mikor akarják kiállítani?

Dávid: – Nem tudok randalírozásról, nem láttam a Tényeket.

Elekes: – Magányszemélyként tettem feljelentést a diákélelmezés kapcsán, a szövegét kedden tudom megmutatni.

Benkő Ferenc: – Ádászné kapott használatra egy Skodát, ez a városüzemnél megtalálható, Kiss László egy kulcsos autót használ, megbízási szerződésben áll a városüzemmel, ezt az autót nem csak ő használja, hanem más is.

Lajti Tímea, PMK: – Április 25-én 17 órakor adják át az üveggyűjteményt.

Füvesi Sándor kérdez: – Kiss Lászlóval milyen megbízási szerződést kötött a Városüzem, milyen tartalommal. A testvérvárosi tábla visszahelyezése ügyében milyen lépés történt? A lakásszövetkezet kapcsán rendkívüli küldöttgyűlés volt, erről tájékozódtak-e? Januárban kérdeztem Simonka kapcsán, azóta sem kaptam választ. A Spar előtti óra nem működik, ez hagyomány? A tegnapi TV2 híradót javaslom, nézze meg, bár nem hangzott el, hogy orosházi kórház, de egyértelmű volt.

Benkő nem tudja fejből mennyi Kiss bére, azt meg nem értettük, hogy mikor alkalmazták Kisst.

Dávid: – A testvérvárosi tábla a főtér felújítása kapcsán került el innen, a hivatal figyeljen akkor erre, hogyan tudjuk pótolni.

Bojtor: – Folyamatosan figyeljük a lakásszövetkezeti történéseket, ha lesz újabb találkozó ebben az ügyben, akkor minden képviselőt várok.

Dávid: – Nem tudom, hogy milyen levelezés történik egy bérbeadott intézménynél – mondja a Simonka nevére érkező levelek kapcsán még januárban feltett kérdésre. Az óra pedig már tényleg nevetséges, ha kell, akkor vegyünk másikat. (Az óráról itt írtunk) A hírműsort megnézem, utánajárok, mi történt.

Szabó Ervin: – Igaz-e hogy áprilistól megszűnik a tévé élő közvetítése? A csatorna kapcsán mit tesz az önkormányzat, hogy a lakosok részletező elszámolást kapjanak kézhez? A korábbi testületi ülésen készült kamerafelvétel kapcsán azt a választ kaptam a jegyzőtől, hogy a felvételt az adatkezelőtől igényelhetem, intézkedik-e ez ügyben? Mit kíván tenni két lakos felvetése kapcsán? (nem tudjuk, miről van szó)

Fejes Róbertné: – Január elsejétől a PMK alá tartozik a média, új szakmai koncepciót szeretnénk felállítani. A digitális átállás miatt kevesen tudják nézni a közvetítést, ezért felmerült, de még nincs döntés.

Bojtor: – A víziközmű kapcsán Burka Lászlóval egyeztettünk, minden személy levelet kap az összegekről, tennivalókról, és az OTP is tájékoztat az LTP-vel kapcsolatban. A két hölgy levelével (továbbra sem tudjuk mi ez) foglalkoztunk.

Dávid Zoltán elmondja, a kamerafelvételt nem archiválták, nem tudja odaadni. Szabó jelzi, nem ez volt a válasz, hanem az, hogy kérje az adatkezelőtől.

Lövei Ferenc (Fidesz): – Járdaépítési program mikor és milyen költségkerettel indul el? A mező utcában az átereszek tisztítása nem sikerült eddig. Nem lakott, más tulajdonában lévő ingatlan esetében, ami veszélyeztet másokat, mit lehet tenni?

Dávid elmondja, a járdafelújítási programról még nem tud konkrétumokkal szolgálni, az árkok, átereszek tisztítását pedig most ütemezik, Lövei jelzését ezzel kapcsolatban jegyezték.

Jegyző: kéri Löveitől, hogy az érintett ingatlan esetében egyeztessenek, hogy mik a lehetőségek.

Lénárt Zoltán (Jobbik): – A Thököly újságos pavilon kié, fizetnek közterülethasználati díjat? A járdaépítési programban elkészült járdákon már most keresztrepedések vannak – felülvizsgálat történt, ki javítja ki?

A válaszok szerint a pavilon a Lapker tulajdonában áll, és fizet érte díjat. A járdák állapotát pedig felméri a városüzem és igyekeznek javítani.

Antal László (Fidesz): – A város külterületein mikor újulnak meg a buszvárók? A Szilágyi, Kosztolányi, Justh részein annyira rossz állapotú az út a csatornázás után, ezzel lehet valamit kezdeni?

Barák Anita irodavezető: – Buszmegállókra 2,5 millió állt rendelkezésre, idén még két új várót állítunk fel, ezek helye nincs letisztázva. Földes utak karbantartására 10 millió forint van, de nincs eldöntve, hogy melyik legyen. Illetve májusban pályázunk aszfaltozásra.

Fetser János arra kérdez rá, hogy szabályos-e ha a közbeszerzésnél egy személy van jelen a levélbontásnál. A jegyző elmondja, ez nyilvános folyamat, bárki ott lehet, jegyzőkönyvet kell felvenni, kibontható a boríték.

Köszönjük a figyelmet.


Az OrosCafé további használatához el kell fogadnod a cookie-k használatát. További információ

A cookie-beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül böngészel tovább az oldalunkon, vagy az "Elfogadás" gombra kattintasz, azzal elfogadot a cookie-k használatát.

Bezárás