Élőben adjuk, mi történik a december 22-ei testületi ülésen

Régi könyvtár épülete, autóbuszközlekedés, média és PMK összevonás, TDM elszámolás, idei marketing keret, városüzem, gyermekétkeztetés – csak néhány téma kiemelve.

Szép csütörtök délelőttöt kíván a két tudósító, Melich Krisztina és Melega Krisztián. A televíziós közvetítést pedig ezen a napon is Dancsó József szolgáltatja.

Az idei év utolsó ülése kezdődik – legalábbis papíron, ugyanis azon sem lepődnénk meg, ha lenne még idén egy rendkívüli ülés. De bízzunk benne, hogy már mindenki inkább a karácsonyi készülődéssel és az újévi fogadalmak számbavételével van elfoglalva.

A képviselők 25 napirendet tárgyalnak, plusz a szokásos interpellációk és a kérdések. Hosszú lesz ez a nap, és arra is mérget lehet venni, hogy a kormánypárti és az ellenzéki képviselők ismét kemény szócsatákat vívnak majd.

Azt, hogy mi várható az ülésen itt foglaltuk össze, a részletes napirendek pedig itt olvashatók, vagy az adott téma címére kattintva az online folyamban.

08:50

Csend és béke van a nagyteremben, a képviselők egyelőre még sehol.

09:10 – 09:27

Kis késés nem késés, a lényeg, hogy beültek a képviselők, kezdődik az ülés. Jelezte távolmaradását Fetser János (MSZP) és Horváth József (Fidesz).

09:10 – 09:27

Zárt vagy nyílt ülésen legyenek a témák?

Dr. Szabó Ervin (Jobbik) szólalt fel napirend előtt: – Tetten érhető a törvénysértés az üléseken. A mai ülést nem lehet megtartani, hiszen az SZMSZ-el ellentétben három olyan előterjesztés is van, amelyik nem a napirendi pontokkal együtt lett kiküldve három nappal korábban. Ezért arra kérem a polgármestert, hogy állítsa le az ülést, és tűzzön ki egy másikat, törvényesen.

A választ a jegyző adja meg, kiemelve, hogy az SZMSZ lehetővé teszi (21-es paragrafus), hogy sürgős esetben a polgármester engedélyezi az előterjesztések későbbi postázását vagy az ülésen történő kiosztását. – Minden előterjesztés az asztalukon van és a bizottságok is tárgyalták.

Füvesi Sándor (MSZP) szóvá teszi, hogy zárt ülésre két olyan témát tettek – diákélelmezés és művelődési központ valamint a média kft vezetése -, amelyek nem oda valók. – Indokolt, hogy nyilvános legyen, főleg az első, hiszen ott súlyos pénzügyi dolgokról, törvénysértésekről van szó. Kérem, legyen ez nyilvános, és erről név szerint szavazon a testület. Nem tudom mit titkolnak, de ezekben az anyagokban nagyon súlyos állítások vannak.

Dr. Szabó Ervin nem látja, hogy miért kellett ezeket az anyagokat később postázni, és ő is kéri, legyenek a Füvesi által említett napirendek nyilvánosak. – Egyikben sincs semmi olyan, ami indokolná a zárt ülést – mondja Szabó, aki kéri, indokolják meg a döntést.

A jegyző elmondja, a napirendek kapcsán az érintett személyek kérték a zárt ülést, amit köteles teljesíteni a testület.

Füvesi megemlíti, hogy egy-egy személyről van szó, akiket nem nevezhet meg. – Itt a média és a PMK ügyvezetőjének kinevezéséről van szó. MIért nem állnak ki a nyilvánosság elé, és mondják el, mik a terveik? Tudni szeretnénk, milyen pályázati pénzeket szeretnének bevonni a működésbe? Vagy nem ez a valós indok, az elmarad? – mondja Füvesi, aki szerint az orosháziakra tartozó közügyről van szó, de így csak a döntésről értesülnek majd egy-egy mondatban.

Szabó Ervin is tovább üti a vasat, miszerint önkormányzati cégekről van szó, így az adatok közérdekűek, nyilvánosak, ezek nem indokolják a zárt ülést. – Időrendi problémába estek: a zárt ülés elrendelését napokkal korábban jelezték, de ahogy tudom, az, hogy kik lesznek a kinevezendő személyek, csak tegnap dőlt el.

A jegyző újra megismétli, hogy személyi döntéseknél az érintettek kérhetik a zárt ülést, amit nem mérlegelhet a testület. – A nevek már korábban megvoltak, és az érintettek kérték a zárt ülést.

Szabó Ervin kéri vissza a szót, és azt kérdezi, hogy az érintettek írásban terjesztették-e elő, mert ezt szeretné írásban megkapni az ülés után.

Dávid Zoltán és dr. Barta Edit jegyző indokolja, miért kell a diákélelmezésről és önkormányzati cégekről is zárt ajtók mögött tárgyalni Fotók: Rosta Tibor

Dávid Zoltán és dr. Barta Edit jegyző indokolja, miért kell a diákélelmezésről és önkormányzati cégekről is zárt ajtók mögött tárgyalni Fotók: Rosta Tibor

Füvesi Sándor szerint továbbra sem kaptak választ, hogy miért olyan személyeket kértek fel a PMK és a média élére, akik nem vállalják a nyilvánosságot. – Ilyen soha nem volt a város történetében, hogy zárt ülésen neveznek ki városi cégvezetőket, ez példátlan. A diákélelmezés ügyében miért nem akarják a város nyilvánossága elé tárni azt, ami történt? Ezzel megakadályozzák, hogy én is tájékoztassam az embereket. Úgy tűnik, a korrupciós és lopásgyanús ügyek elérték már azt a szintet, amikor kénytelenek behozni a testület elé, de azt nem merik nyilvánosan vállalni. Miért?

Dávid Zoltán polgármester szerint mindennek megvan a maga ideje, és elmondja, az előterjesztések elkészítése időt igényel, a hivatal teherbírását is szem előtt kell tartani. – Kicsit késve, de nem elkésve kerültek az önök asztalára az előterjesztések. Ha azt mondják, hogy nem volt idejük felkészülni, akkor szívesen szünetet rendelek el, hogy megvitathassák. Azt gondolom, hogy mindent megteszek, hogy segítsem képviselői munkájukat. A diákélelmezés kapcsán rendőrségi nyomozás van, többet én sem tudok, mint ön, érdemesebb erről zárt ülésen beszélni.

Személyi adatok védelme, az érintettek kérése, valamint a diákélelmezés kapcsán büntetőügy – ezért indokolt és jogszerű a zárt ülés, mondja a jegyző. Szabó javaslatára név szerint szavaznak arról, hogy a két zárt napirendet nyílt ülésen tárgyalják-e: nem kapta meg a szükséges támogatást, marad zárt ülésen mindkettő.

A napirendi pontokról szintén név szerint szavaznak, szintén Szabó javaslatára: a napirendi pontokat a testületi többség elfogadta, tehát 20 perc elteltével rátérhetünk az első napirendi pontra.

09:28 – 10:32

Jöhet a Kodolányi főiskola a régi könyvtár épületébe

1.) Döntés a Dózsa György utca 7. szám alatti ingatlan hasznosításáról

Dr. Szabó Péter, a Kodolányi János Főiskola rektora szólal fel. – A Kodolányi főiskola székhelye idén ősz óta Orosházán van, azt szeretném röviden megmutatni, hogy mit jelent a főiskola ideköltözése. A főiskola magánintézmény, nincs sem állami, sem egyházi tulajdonban, a dolgozók alkotják a tulajdonosi közösséget. Országos elismertségű intézménnyé váltunk, a legjobb minőségű magánintézmény lett idén a Kodolányi, független mérések szerint – mondja. Kitért arra is, hogy finanszírozási okok miatt lecsökkent a hallgatói létszám, ami azonban mostanra ismét emelkedik. Az iskola 25 évet Székesfehérváron töltött, jelen van Ausztriában és Budapesten is. Ennek jelentőségét részletezi Szabó, kiemelve, komoly kutató és műhelymunka folyt az iskolában, ez, valamint a jövőbeni pályázati elképzelések 95%-a a jövőben Orosháza és ezzel Békés megye számára jelentenek majd előnyt. – Szeretnénk, ha Orosházán megindulna a nappali képzés, a Dózsa utcai épületre központként van szükség, másrészt nyaranta nemzetközi központ is lenne a főiskola itt Orosházán, külföldi diákokat fogadva, ezért bővítenénk majd a kollégiumi helyeket is.

Dr. Szabó Péter, a Kodolányi főiskola rektora vázolja az iskola múltját és jövőbeni terveit

Dr. Szabó Péter, a Kodolányi főiskola rektora vázolja az iskola múltját és jövőbeni terveit

Dávid Zoltán a testület nevében elmondja, bízik benne, hogy a főiskola megveti a lábát a városban és sikeres lesz, ami Orosházának is jó.

Dr. Szabó Ervin szerint az előterjesztésen látszik a kapkodás, ami szerinte hiányos. – Nem kellőképpen jártuk körbe a témát, ez így nem támogatható. Szükséges módosításokat tenni. Látszik a zárt meghívásos pályázatból, hogy ez előre le lett  beszélve, várható volt, hogy a többi iskola 2 hét alatt nem tud erre érdemben válaszolni. Miért ezen intézmények lettek meghívva? Köztudott volt-e már 2 hete is, hogy őket hívják meg? Ismerték a szándékukat, hogy egyáltalán bérbe akarták venni? De mi van akkor, ha ez a pályázat nem nyer? Most kötünk 15 évre szerződést, ami megköti a kezünket. Mi van, ha a főiskola kivonul az épületből? Akkor a hátralévő időre megszabott díjat kifizeti majd? 160 ezer forint havonta a bérleti díj, amit 15 évre előre lekötnek? Miért? Meg sem kérdeztük a múzeumot, hogy mi lesz velük, mert most ott vannak a raktárak. Mennyibe fog kerülni nekünk a múzeumi tárgyak szakszerű elhelyezése? Egyáltalán meg tudják oldani a költözést január 31-ig? Javaslom, hogy akkor kössünk szerződést a Kodolányival, ha megnyeri a pályázatot, és csak 5 évre kössük meg. Lássuk, hogy mik a feltételei a múzeum költözésének.

Füvesi Sándor megköszönte a tájékoztatást és a kiosztott főiskolai kiadványt. – Nagyon szépek a fotók benne, javaslom a fiúknak, hogy jelentkezzenek, hiszen láthatóan sok a hölgy hallgató – mondja, majd áttér az előterjesztésre. Emlékeztet, hogy november végén került elő ez a téma az akkori ülésen szóbeli előterjesztés alapján. – Egy ilyen fajsúlyú kérdésben írásos anyag nélkül javasolták, hogy üzleti vagyonként tartsuk nyilván az épületet. Elekes akkor elmondta, ez egy szándéknyilatkozat, nincs semmi következménye. Erre 1 hónappal később itt a rektor és egy nyertes pályázat kapcsán mondja el tájékoztatóját. Érdekes, hogy sokszor hivatkoznak a bürokráciára, de amikor az érdekük kívánja, gyorsan átviszik. Nem arról van szó, hogy egy patinás épület felújítását nem támogatnánk. Hanem az átláthatóságot hiányolom. Meghívtak három ajánlattevőt, de kettő elfelejtette beadni az ajánlatát, ez nagyon érdekes. Komoly tárgyalások kellettek volna, meghallgatni a javaslatokat és ugyanide jutottunk volna, csak egészen másként alakult volna a helyzet – kifogásolja Füvesi az eljárási rendet.

Elekes Lajos kiemeli, az előző ülésen hozott döntés alapján a városfejlesztési iroda bonyolította le az ajánlattételi eljárást. – Van a városban egy patinás épület, aminek sorsát egy felelős városvezetés kell, hogy kezelje. Ebben partner a Kodolányi főiskola. Mi is kerestük a pályázatokat a felújításra, de jelenleg nincs ilyen. Nekünk is fontos, hogy az épület funkciója a közösséget szolgálja. A belvárosban létrehozni egy főiskola társadalomtudományi karát, ami a rektori hivatalnak is helyet adna, ezt mindenki támogathatja. Nem jól mondja Füvesi úr, nincs még nyertes pályázat, most nyílik meg, ezért kell a gyors döntés, hogy beadhassa a főiskola. Elvégeztük az összes szükséges felmérést, az iratokba betekinthetnek önök is. Nem volt más oktatási jelentkező az ingatlan bérbevételére. A jó gazda gondosságával kell eljárnunk, és nézni kell a bérlők érdekeit is. Kérem, most mondják jegyzőkönyvbe a szerződésbe javasolt módosításaikat. Ha nem nyer pályázatot a Kodolányi, szálljon vissza a hasznosítási jog a városra, de az biztos, az épület felújítását meg kell valósítani – mondja Elekes. Kiemeli, a múzeum igazgatójával többször egyeztetett, és a múzeum raktárának nem kell elköltöznie január 31-el, mert az lehetetlen. – Ez jogi kérdés, január 31 fix időpont, ekkora kell döntést hozni, hogy mi lesz az ott található tárgyakkal. A Kodolányi főiskola biztosítja a felújítás megkezdéséig a múzeum eszközeinek elhelyezést (Szabó bólogatással ráerősít), 2017-re garantált, hogy a múzeum raktárának nem kell elmozdulnia onnan. Ha nyer a pályázat, még lesz közbeszerzés, szerződéskötés, így 2018-ra valósulhat meg a felújítás.

Füvesi szerint a jó eljárás, hogy minden lehetőséget megvizsgálnak és közösen jutnak döntésre, nem pedig egy társadalmi alpolgármester megmondja, hogy ez van és nincs más alternatíva. Arra is rámutat, hogy nem a jövőbeli pályázatról beszélt, hanem a mostani meghívásos pályázatról, az pedig illő lenne, ha az iskolák neveit pontosan írnák bele az előterjesztésbe: – Talán nem tudják követni az iskolák névváltozásait, vegyék fel a pártjuk által diktált tempót – szúr oda a fideszeseknek. – A helyes út pedig az lett volna, ha először a múzeum raktározási gondjait oldják meg, és nem utólag keresnek majd megoldást.

Szabó szerint nem magával az elképzeléssel van gond, hanem azzal, amit az előterjesztés tartalmaz. – Tettem konkrét javaslatokat, például, hogy várjuk meg a pályázat eredményét, nézzük meg a múzeum szempontjait, stb. Ezeket nem vizsgáltuk meg kellő súllyal – mondja Szabó, aki szerint a szóbeli ígéret helyett írásba kell fektetni az elképzeléseket, a kérdéseiket pedig válaszolják meg.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző válaszol: – Az ajánlatkérési felhívás 15+5 évre vonatkozóan ment ki, hiszen a testület így határozta meg, és benne volt a testületi határozatban minden más adat is. Ha 5 évre szeretné a testület, akkor új ajánlattételi felhívást kell kiírni. Annak, hogy a januári ülésre a megfogalmazott szerződés visszakerüljön a testület elé jóváhagyásra, ennek jogi akadálya nincs. A múzeum raktározási gondjainak megoldására két út van, vagy másik épületet biztosít a testület, vagy olyan bérleti szerződést kötnek a főiskolával, mely kitér a múzeumi anyagra is.

Dávid Zoltán kiemeli, Szabónak vannak jogos javaslatai, amik elfogadhatók. – De ezeket bizottsági ülésen kellett volna feltenni, nem pedig az ülésen javasolni, hiszen az előkészítés fázisát is figyelembe kell venni. A Kodolányi főiskola Orosházának egy kitörési pont, amivel az orosházi diákokat itt tarthatjuk, és más településekről érkező diákokat is fogadhatunk. Nem jó dolog, hogy ilyen fontos témában ekkora vita van. Ha valaki nem nézi végig az ülést, akár csak a negatív felhangok maradhatnak benne, ami nem jó sem az iskolának, se a városnak. Kérem, segítsük egymás munkáját.

Szabó Ervin ügyrendben kér szót: – Szándéknyilatkozatot kell elfogadni, hogy ha nyer a pályázata a főiskolának, akkor ténylegesen rátérünk a szerződésre. Addig pedig meg lehet vizsgálni a múzeum helyzetét, és akár már a 2017-es költségvetésbe is lehet tervezni összegeket. Javaslom, hogy ne 2017. február 1-jétől szóljon a szerződés, hajlandó vagyok a kompromisszumra.

Füvesi Sándor szintén ügyrendben, és az ülésvezetéssel kapcsolatban emel kifogást: – Eddig korrekt módon ment az ülés, addig, amíg azt nem mondta az ülésvezető, hogy bizottsági ülésen nem teszünk javaslatokat. Ez nem igaz, jogunk van bizottsági ülésen és testületi ülésen is elmondani a javaslatainkat. Én ott voltam bizottsági ülésen, ön meg nem, azt sem tudja, miről beszél. Nem támadtuk az iskolát, és ezt a javaslatot az elején önök közül sem mindenki támogatta.

Elekes is ügyrendben beszél: – Azt javasolják, hogy térjünk el a város javára a pályázatban meghatározott feltételekből. Ha az eredeti kiírásban megfogalmazottaktól eltérünk, akkor új kiírás kell?

A jegyző válaszol: – Amennyiben olyan témában térünk el, ami meg volt kötve a pályázatban, pl. hány évre kötünk szerződést, akkor igen, eredménytelenné kell nyilvánítani az ajánlattételi pályázatot és újat ki kell írni. Azonban ha olyan módosítás van, ami nem volt benne az ajánlattételi feltételek között, akkor arra mód és lehetőség van, azt megtehetjük, a szerződésbe beépítjük.

Elekes kiemeli, támogatja Szabó azon javaslatait, hogy a múzeumot érintő kérdéseket vizsgálják meg, azt pedig támogatja, hogy a szerződésben szerepeljen majd, hogy ha nem nyer a Kodolányi pályázata, akkor szálljon vissza a hasznosítás a városra.

Sára Csaba szerint a Kodolányi minden támogatást megérdemel

Sára Csaba szerint a Kodolányi minden támogatást megérdemel

Sára Csaba (Fidesz) szerint örülnünk kellene, hogy felsőoktatási intézmény működik Orosházán, ami ráadásul a jövőt tekintve is a városban gondolkodik. – A városnak minden lehetőséget biztosítani kell, hogy a főiskola itt működjön. A bérleti díj kiszámításáról szó volt bizottsági ülésen, de ezt Szabó képviselő úr végig nevetgélte, a tegnapi bizottsági ülés helyett pedig Star Wars-t nézett a barátaival, itt látom a Facebookon. Önnel ellentétben Füvesi képviselő társam minden ülésen ott van és érdemben hozzászól, meg kell, hogy dicsérjem – mondja Sára, amit Füvesi és az ülésterem is derültséggel fogad.

Szabó szerint bölcsebb lett volna, ha Sára csöndben marad. – Élvezettel hallgattam, ahogy most egekig magasztalja Füvesi urat, pedig korábban bőszen kommunistázott, úgy tűnik, új időszámítás kezdődik. Majd az olvasók eldöntik, hogy melyik a jobb, moziban filmet nézni, vagy a testületi ülésen Facebookozni, de üdvözlöm a Facebook oldalam látogatói között.

Az ajánlattételi kiírásban szereplő adatokat nem módosítják, de kiegészítik annyival, hogy a szerződéstervezetet behozzák a januári ülésre jóváhagyásra. Erre hivatkozva kéri Elekes Szabót, vonja vissza azt a módosító indítványát, miszerint a pályázat nyertessége esetén adják bérbe az ingatlant, ne február elsejétől. Nem részleteznénk, hogy most milyen vita van, gyakorlatilag követhetetlen, hogy ki mit akar, de legalábbis leírhatatlan, és ennek aztán azt lett a vége, hogy öt perc szünetet rendelt el a polgármester, hogy kibogozzák a szálakat.

Gyorsan kupaktanács alakult, a jogi helyzetet a jegyző asszony vázolja, hozzászól Dávid, Szabó, Elekes, Füvesi és persze a rektor – mi meg kíváncsian várjuk, hogy most akkor mi lesz.

Kupaktanács a Kodolányi ügyében (Fotó: Melega Krisztián)

Kupaktanács a Kodolányi ügyében (Fotó: Melega Krisztián)

A kupaktanács véget ért, megszületett a döntés. – A két eredeti határozati javaslatot visszavonom, és ezt javasoljuk elfogadni – mondja a polgármester, amit a jegyző ismertet.

– Az önkormányzat dönt arról, hogy elfogadja a Kodolányi főiskola által adott bérleti ajánlatot, és bérbe adja a Dózsa utcai ingatlant 2017. február elsejétől 15 évre, ami 5 évvel meghosszabbítható. Felkéri a polgármestert, hogy januárban a testület elé terjessze be a szerződéstervezetet, ami tartalmazza, hogy 2017-re a bérlő változatlan feltételekkel biztosítja a múzeum raktárhelyiségeinek használatát.

11 igen, 2 tartózkodással elfogadták a napirendet

10:33 – 10:42

2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Füvesi Sándor (MSZP) megköszöni a jegyzőnek, hogy hónapok óta megkapják ezeket a beszámolókat. – Volt augusztus 29-én egy testületi ülés, amin téma volt egy közterületi szobor felállításáról beadott pályázat. Akkor javasoltam, hogy Nagy Gyulának, Orosháza díszpolgárának állítsunk szobrot, mert a pályázat kiírása előnyben részesíti a helyi személyekkel kapcsolatos szobrot. Kértem, hogy támogassanak, de nem történt meg. Sajnálattal látom, hogy az önök által javasolt Összetartozás című szoborkompozíció nem nyert. Már akkor is úgy szavaztak a fideszesek erről, hogy még tervek sem voltak csatolva. A polgármestert kértem, hogy megnézhessem a terveket, amire lehetőséget kaptam. Azt kérem, hogy legalább utólag tegyék nyilvánossá a terveket, mert ezeket a művészeti értékeket látnia kell mindenkinek, és fogadják el azokat a véleményeket, amiket erre kapnak majd. Főleg, mert hátha máskor is behozzák majd az elképzelést.

Szabó Ervin azt kérdezi, miért nem sikerült a városnak megszereznie a Pacsirta utca 8. szám alatti épület adott tulajdoni hányadát? – Most magánkézbe került, pedig a város használja a helyiségeket.

Elekes Lajos elmondja, 5,5 millió forintig licitálhatott a testület a felhatalmazás alapján, de 6 millióért ment el. – Az MDF adósságát megvette egy faktor cég országosan. Nekünk felajánlották, hogy vegyük meg 7,5 millióért, de az előzetes becslések alapján nem ér 5 milliót sem. Ez egy osztatlan közös tulajdon, nincs pontos társasházi szerződés, szokásjog alapján használták korábban a pártok és szervezetek. Erős kisebbségi résztulajdon volt, amit most megvettek, de az biztos, hogy ez 7,5 milliót nem ér. Szükség nincs rajtunk, hogy ezt megvegyük, pályázat nincs az épület felújítására. Vegyük komolyan a vételi ajánlatot, de várjuk meg a végleges vagyonértékelést. Személyes véleményem szerint ezt olcsóbban is meg lehet venni, biztos, hogy tárgyalóképes a fél, aki el akarja adni az ingatlant.

Szabó Ervin szerint is van ebben mozgástér, és megfontoltan kell majd dönteni. Megkérdezi, hogy a diákélelmezésnek korábban adott 56 millió forint az intézmény összes hiányát pótolta-e, tehát van-e még kifizetetlen számla, vagy rendezve van az összes 2016-ra?

Dávid Zoltán válaszában elmondja, az összes tételt rendezni tudták ebből a pénzből.

11 igen, 2 tartózkodás, elfogadták

10:43

3.) Békés megyei Ivóvízminőség-javító program keretében megvalósult vagyon kiadása

Kérdés nincs, név szerint szavaznak: 9 kormánypárti és 4 ellenzéki tartózkodás mellett elfogadták.

10:45 – 11:03

Buszközlekedés: maradnak jövőre az idei jegyárak

4.) A helyi autóbuszközlekedéssel kapcsolatos döntések

Bojtor István (Fidesz) alpolgármester elmondja, a DAKK Zrt, részéről egy sajnálatos esemény miatt nem érkezett ide az illetékes, de írásban válaszol a kérdésekre.
– A végleges és teljes elszámolást mindenki megnézheti. 36 milliós keret volt elkülönítve, amiből 32 milliót használtak fel ténylegesen. Ami fontos, hogy a menetdíjak nem változnak a javaslat szerint 2017-ben.

Dr. Szabó Ervin két témát emel ki. – A menetdíjak nem emelkednek, ami üdvözlendő, ennek így kell lennie, mert semmilyen körülmény nem indokolná az emelést. De meg kell hallanunk a csúcsidőben a járatokon szorongó utasok hangját, és a menetrend miatt is éri kifogás a testületet. Az éves ellentételezés tekintetében továbbra sem értek egyet az összeggel, az előző ülésen is emeltünk 10%-ot, amit semmi nem indokolt. Most legalább ne hanyatt homlok teljesítsük a kéréseket, legyenek tárgyalások, a város és ne a DAKK Zrt. érdekeit képviseljük. Javaslom, hogy csökkentsük a menetdíjakat jövőre 10%-al.

Dávid Zoltán visszautasítja, hogy nem a város érdekeit képviselnék.

Füvesi szerint az a minimum, hogy nem emelkednek a buszjegyárak Fotók: Rosta Tibor

Füvesi szerint az a minimum, hogy nem emelkednek a buszjegyárak Fotók: Rosta Tibor

Füvesi szerint viszont jobban kellene: – Az eskünk arról szólt, hogy a város érdekeit képviseljük, azért küldtek minket ide az orosháziak, hogy felelősségteljes döntéseket hozzunk. A buszközlekedéssel kardinális baja nem volt senkinek sem a bal, sem a jobboldali város vezetés idején, voltak kisebb kiigazítások, de alapvetően jó szolgáltatás volt, és az akkori cégvezető mindig el tudott jönni az ülésekre, nem másokat küldött maga helyett. Aztán 2013-ban a fideszes városvezetés úgy döntött, hogy csökkenti a szolgáltatás színvonalát, aztán a felháborodás és talán a mi közbenjárásunkra egy kicsit igazítottak rajta, például a körjáratot illetően, de még mindig nem vagyunk ott, ahol lennünk kellene. A vonalhálózat teljes hosszát korábban évekig beleírták az előterjesztésbe, de most már nem írják bele. A férőhely kilométer egy mérőszám: 2012-ig ez a szám 18 ezer fölötti volt, de ebben a beszámolóban 14 ezer körüli. Nyilvánvaló tehát, hogy elvették a buszokat az orosháziaktól, és csökkentették a színvonalat. Az üzemanyag költségben is látszik, hogy a 20 millióhoz képest most csak 13 millió van beállítva. Annak ellenére, hogy emelték az önkormányzati támogatást, csökkent a színvonal, ezekből az adatokból ez világosan látszódik. Ezért az összegért, amit most fizetnek az önkomrányzat kasszájából a cégnek, és amit az emberektől kap a jegyárakból, és amit az államtól kap támogatásként, vissza kellene adni a korábbi, 2013 előtti menetrendet. Tehát vagy visszaállítják a korábbi menetrendet vagy csökkentik a jegy- és bérletárakat, ez szolgálja az orosháziak érdekét. A szolgáltató érdekeit a szolgáltatónak kell képviselni, az orosháziak érdekeit, árakban, a szolgáltatás minőségében pedig önöknek kell képviselni.

Bojtor szerint lehet díjcsökkentésről beszélni, érdeképviseletet számon kérni, de nem erről szól az előterjesztés. – Tegnap kaptunk egy levelet, amiben a DAKK tájékoztat bennünket a jövő felújítási elképzeléseiről. A buszmenetrendet illetően mind a leginkább érintett képviselőkkel, mind a DAKK-kal és önökkel egyeztettünk, megpróbáltunk az igényekhez rugalmasan alkalmazkodni. Minden igénynek nem lehet eleget tenni, de igyekszünk.

Dávid Zoltán szerint a piac meghatározza a lehetőségeket, hiszen, ha ez a szolgáltatás annyira jó üzlet lenne, akkor itt sorakoznának a vállalkozók, akik olcsóbban és sokkal jobban vinnék a buszközlekedést Orosházán, de nincs jelentkező. – Alpolgármester úr olyan tárgyalásokat folytat és olyan egyezéseket köt a DAKK Zrt.-vel ami az orosháziak érdekét szolgálja. Ha önöknek van más javaslatuk, hozzák be.

Füvesi ügyrendben: – Az útvonal kilométer számát kérem, amin szolgáltat a szolgáltató. De ha ezt most nem tudja, megköszönöm, ha írásban elküldi.

Bojtor ígéri, megszerzik és közlik az adatot.

Szabó módosítóját nem támogatja a testületi többség, az eredeti napirendet elfogadták: a változatlan jegyárakról szóló határozati javaslatot minden képviselő támogatta, a támogatásról szólót csupán a többség.

11:04 – 11:43

Demagóg vagy sem a Máltai Játszótér támogatása?

5.) Feladatellátási szerződés megkötése a Máltai Szeretetszolgálattal és az ehhez kapcsolódó önkormányzati rendelet módosítások

Németh Béla elmondja, a bizottság támogatta az előterjesztést, egyben örömmel fogadták azt az elképzelést, hogy terv szerint az intézmény fűtéskorszerűsítését is megoldanák.

Füvesi Sándor az elején kiemeli, elismeri a Máltai Szeretszolgálat szakmai működését, nem a játszóterek ellen van, hanem az anyag előkészítése problémás számára: – A Máltai Játszóteret pályázatból építették, most lezárult a DAOP pályázat kötelező működtetésének időszaka, és a testület gondolkodhatott a jövőről. Újra elmondom, hogy azért nem tartom jónak ezeket az előterjesztéseket, mert nem tárja elénk az alternatívákat és nem ad valódi döntési lehetőséget a testületnek. Lejárati idő előtt pár nappal bejön egy előterjesztés, hogy ez van és ezt vagy elfogadja vagy nem a testület. A kérdésem, hogy amikor látták, hogy a kötelező működtetés hamarosan lejár, akkor fordultak-e orosházi civil szervezetek felé? Biztos vagyok abban, hogy lett volna olyan civil szervezet, aki foglalkozott volna ezzel a kérdéssel és több javaslat is érkezett volna elénk, ehelyett megvárták az év utolsó napjait és beterjesztettek egyet – mondja Füvesi, aki jelzi, igen szűkös maga az előterjesztés, alig van benne információ, nem megfelelően előkészített. – Komoly önkormányzati támogatásról van szó, érdekelhette volna a helyi szervezeteket is. Ezért ha ez az előterjesztés úgy jön be, hogy megkerestük a civil szervezeteket, ilyen és ilyen javaslatok érkeztek, ezt vagy azt tartjuk a legjobbnak, akkor gondolkodhatott volna a testület. És ha közösen mondhatjuk azt, hogy igen ez a legjobb opció, akkor jó szívvel nyomja meg az igen gombot.

Sára Csaba köszönti Frankó Attilát, a Máltai Játszótér vezetőjét. – Játszótérnek indult, de azóta közösségszervező térré nőtte ki magát. Születésnapok, találkozók szerveződnek, összegyűjtik a csellengő, vagy éppen kulcsos gyerekeket, akiknek szülei még dolgoznak délután. Nagyon komoly szakmai munka van ott. Adományokat gyűjtenek beteg, hátrányos helyzetű gyerekeknek és támogatja őket. Méltatlannak tartom Füvesi úr hozzászólását. Én ezt a 6,5 milliós összeget is kevésnek tartom, ami ide van írva támogatásként. A körzetemben működnek, ismerem mindennapjaikat. Fiatalokat vonnak be az önkéntes működésbe, segítik a hátrányos helyzetűeket. Ez már nem csak egyszerű játszótér, ez már intézmény, köszönhetően azoknak a dolgozóknak, akik ott dolgoznak. Kérek mindenkit, becsüljük meg, és támogassuk őket. Jelzem, hogy már elkezdtük a fűtéskorszerűsítés tervezését is.

Dávid Zoltán is kiemeli, kiváló munkát végeznek a játszótéren. – Sok minden elhangzott, de ami nem, hogy prevenciós dolgokat is ellát ez a közösség. Amikor én gyermekemmel ott vagyok, mindig azt látom, hogy rengeteg gyermek játszik ott.

Szabó Ervin több előterjesztésnél az előkészítettséget kifogásolta

Szabó Ervin több előterjesztésnél az előkészítettséget kifogásolta

Szabó Ervin szerint a legnagyobb demagógiát nem is az ellenzékiektől lehet hallani, hanem a kormánypárti képviselőktől, amire nincs szükség. – Mondott sok mindent Sára Csaba, de nem adott semmit. Eddig több pénzt adtak a Máltai Szeretetszolgálatnak, mint amit most javasolnak. Miért veszik el a pénzt? Azt mondják, ez egy intézmény és ragyogó közösség. A Táncsics gimnázium is az volt, és mégis kiszervezték. Ez a játszótér a városé, és most megint ki akarják szervezni, meg sem vizsgálják, hogyan működtethetné ezt az önkormányzat. Mennyi ennek a játszótérnek az éves működtetése, mert ez nem derül ki az anyagból, de önök nyilván tudják, csak nem árulják el, és még kevesebb pénzt is adnak rá. Lassan az az érzésem, hogy már egy játszóteret sem képes működtetni a város. Jönnek majd a panelek, hogy milyen játszótér ellenes vagyok, de aki ezt mondja, az egy szót sem értett meg abból, amit mondtam. Nem a Máltai Szeretetszolgálattal van gond, nagyon komoly munkát végeznek. De önök most is csökkentik az összeget. Emeljék meg most a támogatást, én megszavazom. Sára Csaba az ellenzéknek támad, hogy miért nincs elég pénz rá. Nekem mondja, pedig nem én állítom össze a költségvetést, hanem önök.

Elekes Lajos szerint, ha ezt nem vinnék politikai színtérre, akkor jó vita kerekedhet ebből, hozzáteszi: gyerekekről van szó, a Máltai támogatását pedig nem csökkentették: – Az éves működési keret a duplája annak, mint amit mi adunk. Tehát azért nem tudtuk a helyi civileket bevonni, mert tőkeerős partner kell, aki a működtetés költségeinek másik felét mellé tudja tenni. Emellett a Máltai kezében olyan rendszer van, amit nem lehet pótolni, ha mi ezt a színvonalú szolgáltatást szeretnénk kérni, amit a Máltai adni tud, azt nem tudjuk helyi szinten megoldani. Arról kellene beszélgetni, hogy mi a javaslat, hogyan támogassuk még jobban, mert szeretnénk, ha a gyerekek minél jobb szolgáltatást kapnának, hiszen ez jóval több, mint játszótér. Az előző időszakban a pályázat feltételei miatt üzemeltetési szerződés volt, mostantól azonban azt mondja az önkormányzat, hogy vállalja az alternatív nappali szolgáltatást, amelynek keretében képzett dolgozók, télen is, fűtött helyen is foglalkoznak a gyerekekkel. Azt, hogy mi kevesebb pénzt akarunk ebbe tenni, és nem a gyerekekért vagyunk, azt visszautasítom.

Tóth Zoltánné szerint méltatlan a vita, a Máltai csapata olyan közösségformáló erőt képvisel, ami kiváló, szükséges. – Jól összefogják a város civil szervezeteit, segítik a munkát, én jó szívvel támogatom a Máltai munkáját, támogatását.

Füvesi Sándor szerint világosan fogalmazott, de legalább látszik az éles különbség a felfogásban: – Itt feszengenek a szervezetek képviselői, most is ez történt a Kodolányi rektorával. És azért, mert ilyen viták kerekednek abból, hogy az előterjesztések nincsenek megfelelően előkészítve – legyen szó könyvtárépületről, buszszolgáltatásról, játszótérről. De önök ezeket úgy intézik, hogy a legszűkebb, legzártabb körben legyen, burkoltan, sumákolósan. Elmondták, hogy nem kérdezték meg az orosházi civil szervezeteket. Nem kevés pénzről van szó, ez az összeg jóval több, mint amit az összes civil kap egy évre. A Máltai munkája elismerésre méltó, ahogyan a civil szervezeteké is, én mellettük érveltem, nem a Máltai ellen.

Tóth Zoltánné szerint méltatlan a játszótér kapcsán kialakult vita

Tóth Zoltánné szerint méltatlan a játszótér kapcsán kialakult vita

Elekes szerint Füvesi most már abbahagyhatná azt, hogy az előkészítést szapulja, hiszen közel 30 napirendből 3-at küldtek ki később. Mint mondja, SZMSZ szerint működnek, azon rend szerint. – Azért feszengenek a vendégek, mert önök ilyen vitákat generálnak. Most is megkapták időben az anyagot, bőven volt idejük átolvasni, akár a bizottságin is beszélhetnének ezekről, de nem teszik. Ezzel hozzák méltatlan helyzetbe az érintetteket.

Füvesi szerint Elekes olyanra ugrott, amiről nincs szó, ennél a napirendnél nem kifogásolta a kései postázást, azt azonban igen, hogy másokat nem kérdeztek meg.

Fejes Róbertné (Fidesz) alpolgármester szerint valóban támogatni kell a civileket, a Máltai 6 éve van jelen Orosházán, az ő gyerekei is sokat járnak a játszótérre, ahol biztonságban tudja őket: – Nagyon sok gyerekről van szó, 6 éve napi szinten bizonyít a Máltai Szeretetszolgálat, így támogatni kell őket. Hiszen az a lényeg, hogy ezeket a gyerekek szeressenek itt, ne akarjanak elmenni, és a közösségszervezésben már bizonyított Máltait még inkább támogatni kellene munkájában.

Szabó Ervin: – Ha már az előterjesztésből nem, legalább most itt szóban megtudtam, mennyi az éves működési költsége. Az összeg, amit az előterjesztés tartalmaz, az kevés, és örömmel hallom, hogy mindenki emelné. Indítványozom, hogy az előterjesztésben szereplő összeget 8 millióra emeljük.

Sára Csaba sajnálja, hogy egy ilyen jó előterjesztés során az ellenzék ilyen vitát generál: – Most javasolja, hogy emeljük 8 miilióra? Jó gondolat, de nem megalapozott. A Máltai programjait pluszban lehet még támogatni. Önök egy fűszálat nem tettek keresztbe a játszótér érdekében. A programok pedig, amiket a játszótéren megvalósítanak, szinte mind a civil szervezetek bevonásával történik.

Elekes szerint a 6 éves múlt helyivé teszi a Máltait, aki itt Orosházán egyedüli abban, hogy elő tud teremteni 6-8 millió forintot működtetésre és olyan szintű játszóteret tud működtetni, mint amilyen a máltai. – Ezért nem tárgyaltunk más civil szervezetekkel. És ha a számokat megnézik, akkor látható, hogy jövőre többet költünk a Máltai játszótérre, mint amit eddig, mert hozzájön az 1 milliós fűtéskorszerűsítés. A játszótér fenntartása biztosított – mondja Elekes, aki szerint Szabó képviselő nem adta meg, hogy minek a terhére adna 1,7 millió forint többletet. Szabó szerint több lehetőséget is megjelölhetne, honnan adjanak pluszforrást a Máltainak, de szerinte akkor már az is politikai demagógia lenne. Azt javasolja, hogy januárban akkor üljenek le és beszéljenek erről.

Dávid Zoltán: – Amit önök állítanak, nem igaz, mert a Máltainak 900 ezer forinttal többet adunk. 6,9 milliót kapott a Máltai bruttóban, a mostani összeg 6,3 millióról szól, de ez csak látszólag kevesebb. Mivel ezt működési támogatásban kapja meg a játszótér, ezért többet adunk, az áfa miatt. Arról nem is beszélve, hogy a fűtéskorszerűsítés kapcsán is segítséget ígértünk.

Szabó módosítóját nem szavazták meg, az eredeti előterjesztés rendeleteit elfogadták.

11:44 – 12:07

Megvan az új ifjúsági koncepció

6.) Orosháza Város Ifjúságpolitikai és gyermekjogi Koncepciója (2017-2022)

Fejes Róbertné köszöni a koncepciót megfogalmazók munkáját. – A cél az volt, hogy egy élhető várost teremtsünk a fiataloknak, akiknek van beleszólásuk a jövő alakításában – emeli az alpolgármester, aki felolvassa, hogy ki mindenki vett részt a koncepció elkészítésében, teszi ezt azért, mert a bizottsági ülésen kritika érte az anyagot. – Kérték tőlem bizottságin, hogy ezt vegyük le napirendi pontról, mert nem lettek megkérdezve emberek. Hát itt a bizonyíték, hogy sokak véleményt mondtak. Ettől függetlenül, ha van az ellenzék részéről javaslat, akkor üljünk le, beszéljük át, azonban az anyagot szakemberek állították össze, akik sokat tesznek a gyerekekért.

Füvesi Sándor kiemeli, hogy most is alaposan felkészült az anyagból és ő mondta el a bizottsági ülésen, hogy szerinte valahol valami hibádzott az előkészítésnél. – Ott ezek a nevek nem hangzottak, pedig az anyagba is bekerülhettek volna. A bizottságin az észrevételemre azt mondta Fejesné, hogy maradjon ez így, és januárban térjünk vissza rá. Erre most jön itt nekem a névsorolvasással – mondja Füvesi, párhuzamot vonva, miszerint a testületet is komoly emberek alkotják, fel lehet olvasni a nevüket és mégis meg lehet nézni, mi a produktum, milyenek a testületi ülések. – Sajnálom, hogy ilyen minőségű anyag került elém, ami az előterjesztő felelőssége, hogy nem jól irányította a munkát, vagy valahol valami megbicsaklott. A megfelelő városvezető mondhatja azt, hogy ez az anyag még nem jó arra, hogy bekerüljön a testület elé. Most engem próbál meg kellemetlen helyzetbe hozni, de nem fog sikerülni. Az Új Nemzedék Központ is részt vette ennek elkészítésében, inkább erről kérdezek, mert az anyagról továbbra is azt vallom, hogy vitára sem érdemes. Kérdezem: ez a központ megegyezik-e azzal amely több milliárdos pályázatokat nyert, majd az Állami Számvevőszék jelezte, hogy nem tudták végrehajtani az ellenőrzést, mert nem adták át az iratokat? Majd azzal védekeztek, hogy az iratok egy része egy felhőszakadásban elázott. Ennek a cégnek a kommunikációs vezetője Poór Csaba, gondolom ez csak véletlen. Ez az a központ, amelyikről Hadházy Ákos hetente tart korrupcióinfós tájkoztatót, mert annyi kétes ügye van? Ha ez ugyanaz, akkor ettől az orosházi gyerekeket nagyon távol kell tartani.

Szabó Ervin először nem értette, mit kér ki magának az alpolgármester, de szerinte egyébként inkább olvasni kell az anyagot. – Az adatok szerint a fiatalok 70%-a elvágyik ebből a városból, ráadásul külföldre. Ez korábban 30% volt. És elmennek más városba versenyképes diplomát szerezni, aztán meg nem jönnek vissza. Elkeserítő. Nem neveket kell sorolni, hanem szembe kell nézni a problémával. Bízom abban, hogy sikerül ezt a folyamatot lelassítani. Valóban szakemberekre kell bízni a koncepciót és valós lépésekre van szükség. Ön nem akar velünk egyeztetni, tegye, de szerintem együtt kellene gondolkodni. A megoldás az lenne, ha ezen a koncepción még dolgoznánk, mert valóban hathatós koncepció kellene, és ez komplex feladat. A helyi adó, a lakhatás, a bérrendezés témakörét is át kellene venni. Nem is tudtam, hogy ilyen komoly a cigányprobléma, hogy kellene egy cigány származású koordinátor, hogy az igazolatlan hiányzások száma csökkenjen. Szóval van miről beszélni, próbáljunk már a megoldások felé lépni.

161222_fejes_bojtor_david_barta_testuleti

A városvezetés az ellenzéki felszólalásokat hallgatja Fotók: Rosta Tibor

Fejes Róbertné szerint Szabó nem akarja érteni, hogy miről beszél: – Azt mondtam, hogy a határozati javaslatot fogadjuk el, mert a jövő évi költségvetést érinti. Majd jövőre vegyük elő újra a koncepciót, mert lehet bővíteni és várjuk az ellenzéki javaslatokat. Eddig nem volt ilyen koncepció, most készítettünk egyet több hónap alatt, tanárok, diákok, szakemberek segítségével, és kikértük sokak véleményét. Most akkor kérdezem, hogy önök fordulnak 180 fokot vagy megkeresnek januárban, hogy dolgozzunk együtt ezen a koncepción.

Szabó szerint meg Fejesné nem érti, hogy ő azt kifogásolta, ez a koncepció nem vezet ki a gödörből, ráadásul úgy készült, hogy őket meg sem kérdezték.

Füvesinél a szó, aki szerint normális esetben még mielőtt az ülésre került volna az anyag, kiadhatták volna olvasásra, ráadásul szerinte lehetett volna még másokat is megkérdezni. – Végigmehettem volna mondatonként a javaslaton, azt javasoltam bizottságin, hogy vegyük le és kezdjük nulláról. Hozzánk lehet vágni, hogy segítsünk, de már itt a kész anyag. Az pedig, hogy névsorolvasást tart, önt minősíti és nem segíti elő a célt.

Fejesné továbbra is fenntartja javaslatát, de kéri, fogadják el a koncepciót. Akiket felsorolt, azok, akik elfogadták a felkérést, és részt vettek a műhelymunkában, ennél többeket kértek fel.

Dávid Zoltán lezárja a vitát és összegez. – Eddig nem volt a városnak ifjúsági koncepciója, az ellenzék nem hiányolta. Most készül, és azonnal támadják is. Sokan és sokat dolgoztak rajta. Ami biztos, minden koncepcióban lehet hibát találni, lehet támadni, és ami ma jó, az lehet, hogy holnap már elavult. Ilyen a világ. A cél, hogy az ifjúságot megtartsuk. Úgy látom, önök ebben a munkában nem akarnak részt venni, mi viszont igen.

Szavaztak: 9 igen, 1 nem, 3 tartózkodás mellett elfogadták.

12:48 – 13:22

10 milliót kapott a TDM 2017-re

Véget ért a szünet, folytatódik az ülés

7.) A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület 2017. évi I.-III. havi támogatása

A pénzügyi bizottság újabb javaslattal állt elő a pénzügyi teljesítés, és a soron megnevezett tételek terén, 2017 januárjában kezdik meg a folyósítást – ezt ismertette Kovács Péter Dávid (Fidesz).

Füvesi Sándor úgy számolt, hogy az elmúlt 2-3 évben 250-300 millió forintot adott már az önkormányzat a TDM-nek. – Kell is a pénz annak a szervezetnek, amelynek alapítója Simonka unokatestvére. Most 10 milliót adnak neki, úgy folyatják a pénzt, mintha a sajátjuk lenne. A TDM elnöke még idén kérte volna a pénzt, legalább most eldőlt, hogy csak jövőre kapja meg. Kérdem itt is: miért nem pályáztatunk ezekre a feladatokra, miért nem keresünk mást? Tudom én persze, mert Simonkához köthető. Nem elég, hogy tolják bele a pénzt, de néhány éve még azt is eldöntötték, hogy a befolyó idegenforgalmi adó 41%-át is megkapja a TDM. Azt megmondják majd valaha, hogy ez évente mennyi pénz volt? Mert ha ezt is felhasználná rendesen, nem kellene ennyit költeni rá pluszban. Ezt a 10 milliót 2017 első negyedévére kapják, de az van ideírva, hogy 2018 tavaszán kell majd elszámolni. Ez azért elég érdekes. Amikor megjelent itt ez a pusztaottlakai szervezet, azt mondták, hogy ez egy befektetés a városba. Hogy hatalmas turisztikai befektetések valósulnak majd meg a TDM-ne keresztül. Mindig kérdem, milyen pályázat jött ide, mindig az sül ki belőle, hogy semmi. Több száz milliótól.

Fejesné pontosít, miszerint ezt a 10 milliót egész évre biztosítják. 0 Milyen több száz millióról beszél ön? 2012-2016 között 152 millió forint lett a TDM-nek átutalva. De ami fontos: a turisztikai pályázatokban nem indulhatnánk, ha nem lennénk tagja egy TDM-nek – mondja Fejesné, majd sorolja, hogy 2014-től 44 millióról indulva folyamatosan csökkent a támogatás összege, jövőre ez 10 millió lesz. A támogatás személyi és dologi kiadásokra fordítható. Jelenleg is van bent pályázat, a TDM-nek köszönhetően felkerültünk a turisztikai térképre, folyamatosan a kapcsolat a szálláshelyekkel, kiadványokban és kiállításokon népszerűsítik a várost és a fürdőt, tourinform irodát működtetnek, különböző programok, országos televíziókban szerepel a fürdő, több mint 50 ezren tagjai a Facebook oldalán – sorolja Fejesné azt, hogy a TDM mi mindent tett az elmúlt időszakban. Részletesen nem tudjuk leírni, olyan gyors a felsorolás, de ezek többségéről már írtunk, ide kattintva lehet megtalálni ezeket. – Csökkentettük a TDM támogatását, ennek ellenére sokat tettek a városért. Meg lehet kérdezni a szállodák vezetőit, a szállásadókat, hogy télen nyáron dömping van.

Szabó Ervin: – Van egy nyúlfarknyi előterjesztés, amihez tartozik egy még rövidebb kérelem. Ez vicc. Ennél többre lennénk érdemesek. Aztán meg az előterjesztő alpolgármeser olvassa folyamatosan a TDM munkáját, jó lett volna, ha ezt melléteszik az előterjesztésnek, hátha akkor megismernénk a szervezet munkáját. Valamivel több mint 10 millió kell a TDM-nek, ebből 4,2 millió a dologi költség, ez miből tevődik össze? Az ajándékbolt akkor nem termel? Úgy adjunk oda ilyen jelentős támogatást, hogy az megalapozott legyen, de ez az előterjesztés semmi, és ön ilyen helyzetbe hozza a képviselőtársait, hogy egy ilyen előterjesztést kellene megszavazni. Van egy másik napirendi pont is, a 26-os, amiben újabb 10 milliót kellene adni marketingcélokra a városi rendezvényszervező cégnek. Olyan feladatokra, amiket most ön itt a TDM-nél elsorolt. És ha még hozzátesszük, hogy van egy PMK is, teljes döbbenettel állok. Ennél jóval átgondoltabban, takarékosabban kellene.

Szabó javasolja, hogy állítsanak fel egy bizottságot, ami majd átvizsgálja a TDM pénzügyeit 2015 és 2016-os évre.

Fejesné szerint megint ismételni kell önmagát: – Hangsúlyozom mégegyszer. A TDM tagság szükséges a turisztikai pályázatokhoz. Az, hogy nem olvassa el az előterjesztéseket, azt ne rajtam kérje számon. A TDM minden évben benyújt egy 20 oldalas összegzést, én is abból olvastam most fel. Kérem a TDM elnökét, Kiss Lászlót, írja le részletesen, mit mire költöttek.

Azt gondolom, ahhoz sok sör-virslit meg kell enni, hogy egy alpolgármester kioktasson minket, hogyan olvassunk előterjesztéseket. – Ha rendesen leírnának mindent, akkor más lenne a hangsúly. Akkor kérem, hogy írják le részletesen, mikor mennyit és mire utalt a város a TDM-nek, és adják át. Látom, már csak Fejesné védi ezt a Simonka érdeket, a többieket meg is értem, hogy nem szólalnak meg. Szanaszét szabdalják ezeket a pénzeket cégekbe, hogy ne lássuk az útját. Egy éve Elekes azt mondta, megszűnik a kapcsoalt a TDM-el, de úgy tűnik, ez nem jött be.

Elekes Lajos alpolgármester szerint a pályázatok miatt is szükséges a Jövő Építők TDM

Elekes Lajos alpolgármester szerint a pályázatok miatt is szükséges a Jövő Építők TDM

Elekes visszatér az alapokhoz: – Néhány éve a városmarketing és a rendezvény szervezés négy helyen volt szétterítve, TDM, városüzem, művelődési ház, fürdő. Ezért hoztuk létre az Orosházi Rendezvényszervező Irodát (ORI), hogy folyamatosan oda tegyük át az összes, nem a kultúrát érintő rendezvényt. Ez egy városi cég, nyilvános minden irata, meg lehet nézni. Jövő évben elkészül az első évének a beszámolója is. Idén nyáron itt voltak a TDM képviselői, és elmondták, hogy az MSZP-s támadások miatt be akarják fejezni az együttműködést a várossal, a minimum szintre szorítják azt. Ha megnézik a 2016-os támogatást, ami 14 millió forint volt, az már nem tartalmazott nagy rendezvényt. 2017-ben lesz először az, hogy kizárólag a Tourinform irodákat működteti a TDM, ezek láthatók az előterjesztésben megadott számok. A TDM pedig szükséges a pályázatok szempontjából, ezért működik minimum szinten. Az összes nagy rendezvény az ORI, a kultúra pedig a művelődési házé.

Szabó Ervin javasolja, hogy egy hárompárti munkabizottságban vizsgálják meg az elmúlt évek TDM-es tevékenységét. – Azt kérem, hogy írják le, pontosan mennyi bevétele volt az ajándék boltoknak, mennyi pénz jár ebből Kiss László elnöknek, hogy lássuk, miből él. Megszámoltam: néhány mondat az előterjesztés, de ha ez ön szerint elég, akkor megpróbálok felnőni a feladathoz. Szeretném látni, hogy pontosan miből működik a TDM.

Fejesné nem érti Szabó felvetését. – Minden beszámolóban ott van az elszámolás. Most azt kéri, hogy írják le, ki mennyi papírt, tollat, füzetet vásárolt, mennyi a villanyszámla havonta?

– Igen, mert ez városi pénz, és jó lenne tudnunk, mire mennyit költenek – reagál Szabó.

Dávid Zoltán kiemeli, nagyon fontos a TDM munkája, főleg, mivel Gyopárosfürdő megkapta a gyógyhely minősítést, így megnyíltak a nagy pályázati lehetőségek is. – Többször elhangzott, hogy TDM tagság nélkül nem lehet pályázni, nem tudom, ezen mit nem lehet érteni.

Füvesi Sándor ügyrendben kért szót: – Nem ez a TDM kellett, hanem általában egy TDM. Most is feltettem két kérdést, de nem kaptam rá választ. Milyen nagy projekteket valósított meg a TDM, mióta itt van? Az idegenforgalmi adóból mennyi és milyen programokat valósított meg a TDM, írásban is jó a válasz.

Újabb ügyrend, Szabó Ervin kéri, hogy az általa javasolt munkabizottságról név szerint szavazzanak. Megkapta, de a fideszesek nem támogatták a bizottság létrejöttét.

Elekes Lajos kéri, hogy a vállalkozási szerződéseknél a határidőknél azt tervezik, hogy minden cégnél teljes naptári évben legyen a támogatás és az elszámolás. Ezért kell most előleget adni, mert még nincs költségvetése a városnak.

9 igen 3 nem, 1 tartózkodással elfogadták.

8.) Az Orosházi Evangélikus Egyházközség kérelmének elbírálása

Vita nem volt, 13 igennel átment a javaslat.

13:23 – 13:45

Új SZMSZ-t kapott az önkormányzat, feláll a polgármesteri kabinet

9.) Az Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása

A jobbikos dr. Szabó Ervin emlékeztet, hogy a testületi többség átadta a Táncsics gimnázium és az általános iskolás működtetését az államnak, ami szerinte hibás döntés volt, ezzel bőven csökkentek az elvégzendő feladatok is. – Erre van a tervezetben egy új főellenőr, aki eddig nem volt. Neki milyen feladata lesz és milyen költség mellett dolgozik majd? Módosító indítványt is teszek az SZMSZ-re nézve: módosítsuk a kérdésekre szánt időt, ne legyen 1 perces limit, mert ez senkinek nem jó. A város érdekében kérdezünk, ezek közérdekűek. Minden lehetőséget megragadok arra, hogy ezt a szánalmasan megalázó gyakorlatot, hogy hadarva, rohanva kelljen elmondani a kérdéseket megszüntessük.

A jegyző válaszában kifejti, hogy két főállású kolléganő látta el a belső ellenőrzést, ám egyikük szülési szabadságra ment. – Határozott, egy éves időre nem lehet találni megfelelő végzettségű embert. A külső szakértőt a gyesen lévő kolléganő bérének mértékéig fizetjük, és elvégzi ezt a munkát. Elsősorban a társulások és az önkormányzati szabályzatokat vizsgálja majd a külső szakértő. Ez az SZMSZ nem a testületé, hanem a hivatalé, így Szabó képviselő módosítója itt nem értelmezhető – emeli ki.

Füvesi Sándor csatlakozik Szabó Ervinhez, miszerint a testület SZMSZ-e méltatlan. Dávid Zoltán jelzi, itt most nem erről, hanem a hivatal SZMSZ-éről van szó. Füvesi folytatja: – A kormány megtiltotta az önkormányzatoknak, hogy iskolákat működtessenek, ezzel pedig sok feladat eltűnt a polgármesteri hivatal rendszeréből. Oktatási és kulturális csoport sem lesz mostantól a hivatalban, mert az oktatás fenntartása megszűnt, és most ezt teszik a kultúrával is, amit betesznek a jogi csoport alá. Egy 30 ezres városban még arra sem méltatják a kultúrát, hogy az önkormányzatban legalább egy nevesített csoport dolgozzon szakemberekkel. Ebben a városban nincs éves városmarketing program, nem kapunk tájékoztatást arról, mit terveznek. Kérdezem, mi ez az új szervezet, a polgármester mellett, a kabinet? Kik lesznek ennek a tagjai, milyen pénzből, milyen feladatot végeznek majd?

Dávid Zoltán: – A Táncsics gimnázium vagyonkezelői joga lett átadva, a törvényi kötelezettségnek eleget téve, nem pedig a tulajdon, ami továbbra is a városé maradt.

dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző elmondja, a polgármesteri hivatalban az oktatás működtetésével kapcsolatos feladatokat végezték, ezek kerültek most ki az új SZMSZ-ból, mert ezek a jogviszonyok megszűntek. – Továbbra is van kolléga, egy maga, aki az oktatási, sport feladatokkal foglalkozik, ezért ő a jogi csoport alá került. Az alap SZMSZ-ben benne van, hogy két személy politikai tanácsadóként foglalkoztatható, jelenleg az egyik van betöltve.

Füvesi Sándor szerint márpedig átadásról volt szó: – Először a fenntartást adta át a város, aztán a működtetést. Amíg három alpolgármester van a város élén, addig a hivatalban ezt a nagy területet, mint kultúra, oktatás, sport, azt egy ember fogja vinni, hát innen is sok sikert neki.

Bojtor István kéri, hogy a témában Facebookon posztoló képviselők ne csak azt az egy szót használják, hogy átadás, hanem azt is, hogy fenntartás, működtetés és tulajdonjog.

Dávid Zoltán Szabónak reflektálva kiemeli, bizottsági üléseken nyugodtan, akárhányszor felszólalva lehet megvitatni az anyagokat, ott kellene érdemi változtatási javaslatokat tenni, nem pedig már a testületi ülésen, hiszen ezek a módosítások komoly előkészületet igényelnek. A polgármester szerint a bizottsági üléseken kellene átbeszélni a témákat és akkor gördülékenyebben menne a testületi munka.

Szabó ügyrendben elfogadja a polgármesteri javaslatot, de kifogást a kérdésekre szabott szűkös idő miatt emelt, márpedig kérdezni csak testületi ülésen tud, hiszen nem sűrűn találkozik bizottsági üléseken a városvezetővel.

A határozati javaslatot a képviselői többség elfogadta.

10.) A nevelési-oktatási intézmények étkezési térítési díjáról szóló 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Vita nélkül elfogadták az előterjesztést, mégpedig 13 igen mellett.

13:47 – 13:49

Adókedvezményekkel támogatják a háziorvosokat

11.) A helyi adókról szóló 20/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása

Németh Béla (Fidesz) és Dávid Zoltán is kiemeli, fontos, hogy az adókedvezménnyel segíthetik a háziorvosokat és védőnőket, Füvesi csatlakozik, megjegyezve, hogy ők már ezt korábban javasolták, más településeken már bevett gyakorlat és most végre Orosházán is lesz erre mód. Bojtor emlékeztet, hogy annak idején a Fidesz frakció javasolta az 50%-os kedvezményt, kifejezve reményét, hogy a jövőben majd további kedvezményt adhat, ennek jött most el az ideje.

Név szerint, és minden képviselő támogatta a rendeletmódosítást.

13:50 – 14:02

Változtak a bérlakások kiadási szabályai, de a bérleti díj maradt

12.) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ö.r. számú rendelet módosítása

Szabó Ervin örül neki, hogy nem lesz lakbér emelés az önkormányzati bérlakásoknál. – Az öröm azonban itt véget is ér. A Táncsics gimnázium működtetési átadása után az ott lévő bérlakások kezelése is átkerül a békéscsabai tankerülethez. Ez számomra elfogadhatatlan, ez a két lakás a város tulajdona, kezeljük mi ezt a vagyont. Javaslom, fel se merüljön ezek átadása január elsejével. Lehetőség van közérdekből önkormányzati bérlakásokat kiadni cégeknek, egyesületnek. Ha kéri ezt a békéscsabai tankerületi központ, akkor közérdekből adjuk ki a KLIK-nek, hogy a pedagógusok vagy oktatással kapcsolatos személyek használják. Így megmarad az önkormányzat döntési jogkörében.

Füvesi Sándor: – Örülnék, ha jó döntéseket hoznának a város érdekében, meg akkor is, ha a város vagyonát, érdekeit jobban védenék. Szeged például másként járt el, ott felállt egy képviselő, hogy vegyék le napirendről az iskola átadást, mert ez nem a város érdekeit szolgálja, levették, majd Botka polgármester jól odanyilatkozott, hogy akkor majd a minisztérium aláír amit akar. Egyébként meg milyen az, hogy az állam gondol egyet és elvesz – mondja Füvesi, aki szerint ez a tanácsrendszert idézi. – Valóban van közünk az oktatáshoz, mert mienk az ingatlanok tulajdonjoga. Még. Hány interpellációm volt, amikor az egészségügyet államosították, annyi tehetségük nem volt, hogy épületeket kivegyenek, amik már nem is működtek szakrendelőként és vitte az állam.

Hova vitte az állam, melyik településre? – kérdez vissza Dávid, megjegyezve, hogy a gimnázium belsejében lévő lakásokról van szó, Blahó János igazgató dönti majd el, hogy ki kapja meg ezeket. – Olyan keretösszeget is kapott az igazgató úr, amit szabadon használhat fel, korábban ilyen nem volt. Az érintettek meg vannak békélve a változással, a nevelőtestület elfogadta, ezt ők mondták, miközben önök folyton elégedetlenek, miközben mi a törvényességi előírásoknak feleltünk meg.

A módosító javaslatot nem fogadták el, az eredeti napirendet igen – többségi szavazással.

14:03 – 14:24

Újra téma lett a DAREH

13.) Társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatala

Szabó ismét kifogásolja, hogy érdemi információ nem derül ki a napirendből a társulásokról, ez alól csak a kistérségi társulás kivétel: – Úgy lehet érdemben dönteni, ahogyan az az anyag elő van készítve. Ezt meg is köszönöm Fejesnének, aki a társulást vezeti. Ellenpélda a DAREH, vagy az ívóvíz minőségjavítást célzó társulási beszámoló, ami semmi információt nem tartalmaz – mondja Szabó, aki szerint csak a 3-as határozati javaslatot fogadják el, mert abban lehet érdemben dönteni, a másik kettő esetében nem, ezek készítsenek új beszámolót.

Fejesné szót kérve kiemeli: – A gyermekjóléti központ a korábbi tervek ellenére, nagyon sok lobbizásnak köszönhetően maradhat a kistérségi társulásnál, tehát január elsejével nem változik semmi.

Elekes Lajos azt részletezi, hogy hol áll a DAREH projekt, mi minden készült el, hozzátéve, hogy az egész 2016-os év a működtetésről szólt. Elekes kitért a működtetési koncepció és az elnök személye körüli vitára és gondokra is. – Meg kell keresnünk Orosháza érdekeit ebben a rendszerben. Véletlen se folytassunk olyan ügymenetet, hogy nehogy visszahulljon ránk az uniós, milliárdos támogatás arányos része, illetve a VÜRT-ben lévő kapacitás kihasznált legyen, és hogy a hulladékkezelési tevékenység újra nyereséges legyen Orosházán. A projekt beindulása így az év vége helyett jövő évre húzódik, de elfogadtunk egy olyan működési koncepciót, ami nem veszélyezteti a projektet és kellő mozgásteret biztosít a városnak, valamint a működési engedéllyel rendelkező OHU-val tudunk belemenni a projekt indulásába.

Füvesi kiemeli, a kistérségi társulás annak idején a fejlesztések miatt lett életre hívva, azt volt a cél, hogy pályázatokon, az önkormányzatok összefogva jobban szerepeljenek. – Ehelyett most feladatellátás, adminisztráció van benne. Emellett itt van ez a DAREH, és most önök beleálltak ebbe a kommunikációs narratívába, és próbálják úgy beállítani a dolgokat, ahogy nem történtek. De bajban vannak, mert mi is itt voltunk az üléseken, és láttunk, hallottunk dolgokat. Orosháza polgármestere még DAREH elnökként törvénytelenségekről beszélt, most már más a helyzet és a kommunikáció. Hogy fejezték volna be 2016-ban, amikor az autóknak nem volt műszakija, a 15 engedélyből 2 volt meg. Az új vezetés most ezeket beszerezte, remélem, minden rendben lesz. Most újra kérdezem, amikre továbbra sem kaptam választ. Miért jelent meg hazugság az Orosházi Életben a társulási ülésen történtekről? Azt tényleg Simonka embere, Krisztován Anna írta? És kik voltak azok a szakértők, akiket állandóan emleget?

Dávid szerint elsősorban a társulás működéséről kellene most beszámolnia. – Ön személyesen is ott volt Füvesi úr, tud mindent, és a kérdéseire megkapta a válaszokat. Amikre még nem, az is meglesz írásban. Lejárt a teherautók műszakija: de erről én tehetek? A műszaki vizsga már csak ilyen, hogy idővel lejár. Amit tettünk, tettem, hiteles és jogos volt, azért történt, hogy a rendszer elinduljon, az uniónál elszámolható legyen, és a lakosság minél előbb élvezze a szolgáltatásokat.

Füvesi szerint idővel minden dolog kiderül majd. – Volt egy olyan mondta a gyulai polgármester egyik levelében, hogy ki kellett iktatni a táskás embereket. Ön találkozott ezzel a levéllel amiben ezt írta Görgényi Ernő? Ön tud arról, miről beszél? – kérdezi Füvesi a polgármestert, megjegyezve, hogy arra a nem egyszer feltett kérdésére sem kapott választ, hogy az ominózus DAREH taggyűlésre miért nem ment el Dávid, és ha nem tudott elmenni, miért nem küldött senkit maga helyett.

Dávid: – Határozottan állítom most is, ahogy az előző ülésen is, hogy nem tudok erről – válaszolt a táskás embereket firtató kérdésre.

Elekes emlékeztet, hogy az előző ülésen elfogadta a testület a DAREH koncepcióját, ami még a Dávid Zoltán elnöksége alatt megszületett koncepció volt. – Nem pártérdekek kellenének, hanem városi érdekek. Van saját hulladékos cégünk, abban sokan dolgoznak. A cél, hogy a hulladékgazdálkodásban termelődő veszteség végre megszűnjön. Még azt sem tudjuk, hogyan akarják majd a közbeszerzéseket végigvinni. A cél, hogy a város érdekei minél jobban kidomborodjanak.

Szabó Ervin módosító indítványát nem fogadták el, tehát mindhárom határozati javaslatról szavaznak – mindhármat többségi szavazással elfogadták.

14:26 – 14:30

Élelmezési pénzek

14.) 2017. évi élelmezési nyersanyagnormák meghatározása

Szabó Ervin elmondja, hogy a diákélelmezési intézménynél nagyobb odafigyelés kellene. – Nem lehet ezt azzal letudni, hogy büntetőfeljelentés van. Egyfajta gyámság alá kellene venni az intézményt, ezért indítványozom itt is egy munkabizottság felállítását. Vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy a 2017-es összeg 10%-os csökkentésére van-e lehetőség. Meg kell vizsgálni alaposan a gazdálkodást, mire és mennyit fizettek ki. Azt tudjuk, hogy a feljelentés okán jelentős veszteség termelődött a diákélelmezésnél – mondja Szabó.

A többség a módosító indítványt nem fogadta el, az eredetit a többség megszavazta.

Kimerült az elem – mondja a polgármester, a technikusok kérésére öt perc szünetet rendeltek el.

14:50

15.) Az Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, engedélyezett létszámkeretének növelése

Kérdés nélkül, vita nélkül, egyöntetűen elfogadták a napirendet.

14:51 – 14:59

Külterületi útfelújítások

16.) Pályázat benyújtása külterületi utak felújítására

Burka László MSZP-s képviselő jelzi, Kiscsákó és Monor külterületi útjai is nagyon fontosak. – Kiscsákón egy aszfaltos út lett, amit köszönünk, de a többi utcába nem tud bemenni a mentő, sem a szemétszállító autó, ezeket az utakat is rendezni kell, kérem ezeket is vegyük figyelembe. Monoron a Bakó József utca kátyús, kritikán aluli. Ezeket az utakat is be kell vonni az útfelújítási programba.

Dávid Zoltán: – A megfogalmazott kéréseket a lehetőségekhez mérten igyekszünk teljesíteni. Mindenhol fontos, ahol laknak, hogy az út használható legyen. Ezért is indítunk olyan projketet, aminek célja útjavító eszköz beszerzése és ha ez majd rendelkezésére áll a városüzemnek, akkor az nagy segítség lesz. De a távlati cél, hogy mindenhol aszfaltos út legyen.

Elekes Lajos: – Az emberek azon igénye, hogy rendezett buszöblök legyenek, a külterületi utakra mentő, kukásautó be tudjon menni teljesen jogos igény. Amikor elkészítettük a város fejlesztési koncepcióját, akkor foglalkoztunk az útfejlesztésekkel, de választanunk kellett, hiszen 100 millió forintba nem fér bele minden. Az kérdés volt, hogy egy összefüggő utat vagy több útszakaszt lehet ebbe a felújítási programra betenni, néhány napja kaptuk meg a választ, így roham munkával tudtuk az előterjesztést elkészíteni. Ez a pályázat az út javítására ad lehetőséget, másrészt útjavító eszközök beszerzésére irányul. Ez utóbbi esetében egy traktor vennénk, ami mögé egy vontatható grédert lehetne akasztani, amivel el lehet egyengetni az utat. Ehhez homlokrakodó, pótkocsi szintén szükséges. A pályázati összeg mellé még hozzávetőleg egy millió forint szükséges, ha ezt a pályázatot megnyerjük, törekedni fogunk a minél alacsonyabb árú beszerzése. 104 millió a támogatási összeg, és közel 20 millió önerő szükséges, amit a jövő évi költségvetés terhére biztosítanánk – de erről most kell dönteni, hogy vállaljuk-e. Egyetértek, hogy az áldatlan útállapotokat meg kell szüntetni, ebben lehet segítségünkre ez a pályázat.

Dávid Zoltán hozzáteszi, a közelmúltban 800 négyzetméter utat újítottak fel 100 tonna aszfalttal.

Valamennyi képviselő támogatta az előterjesztést.

15:00 – 15:21

TOP pályázatok: ezek várhatók a következő hetekben

17.) 2017. évben benyújtandó pályázatok előkészítési munkálataira vonatkozó feladatok elindítása

Elekes Lajos kér szót: – A TOP keretében benyújtandó pályázatok előkészítési munkálatokról szól az előterjesztés. Az önkormányzatok a TOP keretében közel 100%-os támogatást élvezhetnek. 2016-ban több TOP programot indítottunk el, picit vakon, mert akkor még nem voltak meg azok a lehatárolások, amik most már igen, és így Orosházára nagyobb forrás juthat. Ebben nagyon sokat segített nekünk polgármester úr, a dél-békési összefogás, Simonka képviselő, ennek köszönhetően 2017-ben 4 milliárd forintot itt tudunk elkölteni, ebben a térségben. A pályázatok február, márciusban nyílnak meg, biztosabbra mehetünk, hiszen lehatárolt keretre tudunk pályázni. Együttműködési megállapodás jött létre a város és a Projektfelügyelet Kft között, kockázat a nem nyert pályázatnál van a kft költségeit tekintve, de az elkészült tervek a város tulajdonában maradnak – fogalmaz Elekes. Elmondja, milyen elképzelések vannak Gyopáros területét illetően, majd azt részletezi, hogy a TOP források nem lehatárolt keretének terhére csapadékvíz elvezetést oldottak volna meg, de ebből a keretből december 15-tel további összeget lehatároltak Gyula térségére, ezt az irányítóhatóságnak még jóvá kell hagynia. Elekes azt javasolja, hogy jelenleg így ezzel ne foglalkozzanak, de amint kiderül, hogy lehatárolnak vagy sem (Orosháza érdeke az lenne, ha nem), akkor újra foglalkoznak a kérdéssel. Ezek mellett kerékpárút kiépítés, buszmegállók, parkolók kialakítása, és egyéb jelentős elképzelések vannak a TOP keretében, geotermikus energia rendszer fejlesztése Gyopárosfürdőn, továbbá a tórendszer tartalommal megtöltése, ez az ún. gyógyhelyes pályázat. Ez azonban jelenleg bezárult lehetőség, viszont nagyon valószínű, hogy újra megnyitják majd és akkorra érdemes kész tervekkel készen állni.

Burka László: – Orosháza és Pusztaszentornya között egy kerékpárút kiépítése szükséges lenne, mert most balesetveszélyes. Kérném, hogy a következő pályázati rendszernél ezt vegyük figyelembe.

Dr. Szabó Ervin visszatér egy korábbi ülésen bejelentett pályázatra, és érdeklődik, azzal mi történt? Hogy melyik ez pontosan, ez nem derült ki. Elekes annyit mondott erre, a céltartalékot azért képzik, hogy adott esetben legyen hova nyúlni összegért. – Készül egy olyan táblázat, egy kockázat elemzés, hogy a 2016-ra vállalt, nyerési esélyes pályázatok hogyan állnak. Azt nézzük meg, hogy a költségekkel hogyan állunk. Előzetesen úgy látjuk, hogy nagyon jól, de januárban ezt bárki megnézheti.

Szavaztak, elfogadták a határozati javaslatokat.

15:22 – 15:27

18.) A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve

Szabó Ervin kér szót, hogy elmondja, reméli, hogy a testület betartja ezt a munkatervet és nem lesznek előre nem látható, be nem tervezett ülések.

Dávid jelzi, a változtatás joga fenntartva

Lénárt Zoltán (Jobbik):  – Oda-vissza átolvastam az előterjesztést, de csak egy alkalommal találtam közmeghallgatásra időpontot, novemberben. Javaslom, hogy a 2017-es évben két közmeghallgatás legyen, és ebből az egyik úgy, hogy ne a testületi ülés előtti órákban, hanem délután legyen, hogy akik munkából érkeznek, nekik is lehetőségük legyen felszólalni.

Lénárt módosítóját leszavazta a testületi többség, magát az előterjesztést pedig megszavazta.

15:28 – 15:43

Belső ellenőrzés: ki vizsgál és mit?

19.) Belső ellenőrzés a 2017-2020. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2017. évi ellenőrzési terve

Szabó szerint komoly hiányosságok vannak a belső ellenőrzés terén, ennek a megoldására tesz most javaslatot. – Az ellenőrzési munka megszervezésében történt mulasztás az állaspontom szerint. Milyen megállapításokat tett a korábbi belső ellenőrzés? Lehet azt mondani, hogy volt vizsgálat, de azt nem tudja, hogy zárt ülésen mi vár ránk. Vétkesek közt cinkos aki néma, mindent meg kell tenni a kivizsgálás érdekében, tartsunk szünetet és nézzük meg, történt-e mulasztásos törvénysértés az előző időszakban, hiszen ez kihat a 2017-es év végére. Nyár végére terveznek a diákélelmezéssel kapcsolatban vizsgálatot, miközben óriási a probléma, ezzel kellene kezdeni a munkát január 2-án és még ez is késő.

A jegyző válaszol: – Tervben volt egy átfogó ellenőrzés, el is indult 2016-ban, de ez létszám probléma miatt abbamaradt, így betettük a jövő évibe, mert ez nem maradhat el. A Diákélelmezésnél már decemberben elrendeltem a rendkívüli ellenőrzést, ennek januárban lesz meg az eredménye. Ezért nem szerepel ez a tervezetben, hiszen ez már idén elindult, de az anyagban a jövő évi munkák szerepelnek. Rendkívüli ellenőrzés miatt a PMK több évet felölelő ellenőrzését fel kellett függeszteni. A rendkívüli ellenőrzések csúsztatják a tervet, a jövő évre csúsztatás nem törvénysértő – sorolja dr. Barta Edit, vázolva, hogy milyen rend szerint, milyen ütemezéssel történnek az ellenőrzések.

Füvesi Sándor nehezményezi, hogy egy ügyről, egy botrányról van most itt szó burkoltan, amiről előtte beszéltek. – De erről, a diákélelmezésnél történtekről én sem beszélhet részletesen, mert ezt a kérés ellenére zárt ülésre tették. Az elmúlt időszakban a három alpolgármester közül kihez tartotott az elsődleges ellenőrzési jogkör a diákélelmezéssel kapcsolatban, ki a felelős az ott kialakult helyzetért.

A jegyző elmondja, Elekes Lajoshoz tartozik első körben a Diákélelmezés ellenőrzése.

Szabó Ervin sem tudja értelmezni az elhangzottakat, lévén, hogy a diékélelmezés témája zárt ülésen lesz. – Nem csak büntetőfeljelentés van, hanem itt lennie kell felelősnek is ha meglesz a vizsgálat és ha visszaélést állapít meg. Ezért mondom, hogy független, objektív munkabizottság kellene, hogy ezt kivizsgálja – mondja Szabó, mire Dávid Zoltán közbeszól, hogy ez nem a napirendhez tartozik, erről majd a zárt ülésen lesz szó.

Szabó indítványozza a hárompárti munkabizottság felállítását, név szerint szavaznak erről, a kormánypárti képviselők nem támogatták, Dávid Zoltán ezt azzal indokolta, hogy az ügyet a rendőrség vizsgálja, ezért nem hiszi, hogy a politikusoknak kellene ezzel foglalkozni.

15:44 – 16:09

A médiások januártól a művház alá tartoznak

20.) A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási megállapodásai

Elekes Lajos alpolgármester jelzi, a 20-as, 23-as napirend esik abba a kategóriába, amikor szeretnék az intézmény beszámolási időszakát összehozni a naptári évvel, ezért megelőlegeznék nekik az első 3 havi

Fejesné Róbertné pontosítja az Orosházi Élet példányszámát: az előterjesztésben szereplő 13 ezer helyett 14600 a példányszám.

Füvesi Sándor Palik László örök érvényű mondásával kezdi: – Hova tűnt Damon Hill? Én most azt kérdezem: hova tűnt Krisztik Csaba? Alig két hete még ő magyarázta a belső ellenőrzést, de most nincs itt. Itt emberekről van szó, amikor eldöntötték, hogy az orosházi intézményrendszerhez hozzányúlnak, majd ripsz ropsz behozták a módosításokat. Elekes Lajos szóban elmondott egy harmadik pontot, de ez még leírva sincs, és nem is szavaztunk róla emlékeim szerint. Ez úgy hangzott, felkérjük az átvilágítást végző Krisztik Csabát, hogy reorganizációs menedzserként készítsen tervet a két ügyvezetővel közösen. De ebben az anyagban szó sincs erről. Ebben az van, hogy a Média kft feladatait, az újság, online és tévé kiadását átviszik a művelődési házba, a szerződések módosításával. Az benne volt akkor, hogy ehhez a pénzügyi és tárgyi feltételeit is biztosítják. A személyi feltételek adottak, de akkor ezek szerint január 1-jén reggel úgy kelnek fel a dolgozók, hogy már más a munkáltató. A tárgyi feltételek biztosítása azonban hogy lesz? Milyen számítógéppel, kamerával dolgoznak majd a médiások január 1-jétől? Az meg a kapkodást jelzi, hogy ha önök időben tudták volna ezt az összevonást, akkor a média a nyilván pénzbe kerülő arculatfrissítést néhány hete nem vitte volna véghez, hanem majd csak januárban, alkalmazkodva az új mukáltatóhoz. Itt is megkérdem, miért nem akarták nyilvános ülésen tárgyalni az ide vonatkozó személyi döntéseket a vezetőkről?

Szabó Ervin megjegyzi, a polgármester helyett Fejesné az előterjesztő, ami meglepő számára, úgy véli, egy ilyen súlyú témát a polgármesternek kellene vinni. – Önök az előző ülésen úgy döntöttek, hogy az Orosházi Média Kft feladatai átkerülnek a művelődési központba, és a megbízás 2017. december 31-ig tart. Ez miért határozott idejű? Ezek szerint önök sem bíznak ennek a megalapozottságában, hogy csak egy évre terveznek? Mi lesz 2018 január 1-jétől? Újra szétverik majd az egészet? Az is kérdés, miért pont a Projektfelügyeletet kérjük fel a média kft tekintetében az in-house feltételeknél? Nincs más szakértő? Szerintem a város lakóiban még nem tudatosodott, hogy önök rendesen belenyúltak a médiába és a kultúrába. Ha már önök sem bíznak abban, hogy ez jó lesz, akkor mi miért tennénk? Akkor most a PMK 180 millióból működik majd egy évben? Ez strukturálisan hogyan lesz megoldva? A korábbi szakértői anyagban olvasható volt, hogy külön csapat dolgozik majd az egészen, de ahogy látom, túl nagy szakértelmet nem biztosítottak.

Elekes Lajos válaszol a kérdésekre. – Füvesi úrnak, hogy maradjunk a Damon Hilles hasonlatnál: Krisztik Csaba lefutotta azokat a köröket, amit kellett, elvégezte a feladatát. Az arculatról: a média tevékenysége átkerül ugyan, de az arculat és a brand marad. Szabó képviselőnek válaszolva: az egész átszervezés jogi alapja annak a problematikának a feloldása volt, hogy azokat a tevékenységeket, amiket a két cég végzett, továbbra is a városban tudjuk tartani. Orosházi embereknek akarunk munkát és fizetést biztosítani. Itt is érvényesül az in-house elv, a PMK viszi a szakmai munkát, a média kft pedig pályázhat külső munkákra, itt tartva a városban a pénzeket. Azért a Projektfelügyelettel kötöttünk szerződést, mert ők a közbeszerzési tanácsadóink, az ő iránymutatásaik szerint járunk el – zárja Elekes.

Fejes Róbertnéhez tartozik a PMK felügyelete, így ő válaszol a pénzügyi felvetésekre: – A jogi lépéseket már megtették a vezetők, a személyi kérdések lesznek zárt ülésen. A munkavállalók már megkötötték az új szerződéseket, mindenki tudja majd, hova kell menni dolgozni januárban. A média nem költözik a művelődési házba, marad a szerkesztőség a mostani helyén. Minden eszköz marad, a Média kft szerződéssel biztosítja ezek térítésmentes használatát a művelődési központnak. A jövő évi költségvetésben pedig majd kiderül a pontos támogatási összeg.

Füvesi jelzi, jó lett volna, ha az eszközök sorsát is tartalmazza az előterjesztés: – Akkor most az alpolgármester tájékoztatása után megkérdezem, mi értelme is volt az egésznek? Bejelentik, hogy Krisztik Csaba lesz a reorganizációs menedzser, majd Krisztik eltűnik, és bejelentik, hogy a két cég különböző szerződéseket köt, hogy megjelenhessen továbbra is az újság, az online és a tévé. Azt gondolom, hogy ez azokkal az emberekkel szemben, akik munkájukat elkötelezetten végezték, nem méltó. És ez az én számból még talán súlyosabban hangzik, hiszen bíráltam eleget a média munkáját, de azt gondolom, hogy minden orosházi munkavállaló érdekeiért ki kell állni. Önök ezt nem tették.

Szabó kéri, hogy válaszoljanak a kérdéseire, mert ez nem történt meg.

Elekes elmondja, az egyesített PMK-val létrehoznak egy nonprofit szervezetet, amely cég megfelel az in-house feltételeknek. – Így biztosítjuk, hogy meglegyen az a likviditás, ami biztosítja ezeknek az embereknek a bérét, akik így a közszolgálati feladatokat ellátják. Praktikus, ha az eszközök a médián belül maradnak, ezért nem mozgattuk át, hanem szerződéssel átadtuk. A dolgozókat jogfolytonossággal vette át a PMK, azonos feltételekkel, tehát nem romlott a helyzetük.

Szabó ismét kérdezi: csupán egy évre akarnak megfelelni a közbeszerzési törvénynek és 2018 januárjától mi lesz, és mitől gazdaságosabb ez a rendszer?

Elekes elmondja, a média finanszírozása eddig is egy évre történt, ebben sincs újdonság. – És már az elején jeleztem, ez is olyan előterjesztés, amiben finanszírozási és elszámolási módosítást kértünk.

A képviselői többség a határozati javaslatokat elfogadta.

16:10 – 16:14

Városüzemeltetési döntések

21.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntés meghozatala

Egyszerű technikai dologról van szó, jelzi Elekes, hiszen a VÜRT könyvvizsgálója egyéni vállalkozó volt, kft-t alakított, illetve 5 éves megbízás esetén közbeszerzési kötelezettség áll fenn, ezért javasolták, hogy legyen 3 évre megbízás.

Szabó azt kérdezi, hogy a könyvvizsgáló eddig személyesen felelt, most viszont egy korlátolt felelősségű társaságot bíznak meg a feladattal, ezért kérdezi, hogy mekkora az alaptőke és rendelkezik-e biztosítással a kft, mert ha nem, akkor ez legyen feltétel.

A választ Benkő Ferenc, a városüzem vezérigazgatója adja meg: – Természetesen Csáki Sándorné kft megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezik.

A többség elfogadta a határozati javaslatot.

16:16 -16:20

22.) Közszolgáltatási szerződés megkötése az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel

Szabó Ervin kérdezi Benkőt: – 15 millió 300 ezer forintot állítottak be márciusi határidővel park karbantartásra.

Benkő Ferenc válaszol: – Számviteli elszámolás alapján kellett döntéseket hozni, hogy milyen tevékenységet végzünk el. Ehhez adott a 286 milliós összeg, ezt osztottuk fel, abban a reményben, hogy ezzel majd az év végével kell elszámolni. Igaz, hogy a téli időszakban kevesebb munka feltételezhető park karbantartásra, de ide tartozik a Gyopárosi tó partjának rendezése. A szerződéses összeggel el fogunk számolni.

Elekes jelzi, a közbeszerzési törvénynek megfelelően kell majd szerződni, a városüzemmel kötött szerződésben vannak az önkormányzat által önként vállalt feladatok, és ezek között is vannak olyanok, amik veszteségesek, ezt tudatosan vállalja az önkormányzat.

Szabó: – Milyen sportlétesítményt és pályát működtetünk?

Benkő: – Éves szinten 14,5 millió áll sportlétesítményre, az első félévre 6 milliót kérünk. És ide értjük a bírkozó csarnokot, asztalitenisz termet, ahol azért magas rezsiköltségekkel kell számolunk. De ezek mellett működtetjük a Mátrai stadiont, és a Rákóczi pályát, mindkettőnél akadnak feladatok bőven.

Minden képviselő elfogadja az előterjesztést.

16:21 – 16:36

Fürdő: Orosháza Kártya elszámolása

23.) a) Orosháza Kártya 2016. évi előleg elszámolása és 2017. évi előleg biztosítása
b) Kalandpark üzemeltetésének 2016. évi elszámolása

Füvesi Sándor: – Amikor az ember szóvá teszi, hogy talán nem minden megy úgy, ahogy kellene, akkor megkapja, hogy ne szólaljon meg, rossz hírét kelti a városnak, stb. Előkerestem a tavalyi anyagot, összehasonlítottam az ideivel. Szomorúan láttam, hogy az eladott jegyek száma kevesebb a fürdőben, mint tavaly. A siker propagandával ellentétben tehát úgy tűnik, nincs minden rendben. Volt olyan idő, amikor úgyanúgy volt Orosháza kártya, de nem hogy 40 milliót, hanem egy forintot nem kellett belefizetni, nem volt TDM, hanem a marketing költségeket saját bevételéből rendezte a fürdőt. Hogy lehet, hogy néhány éve az akkori vezetők ezt meg tudták oldani, most meg így kell működni, támogatásokkal. Folyik ki a közpénz. Nem tudom támogatni ezt a 40 milliós támogatást, mert arra kellene sarkallni a cégvezetőket, hogy ne így oldják meg a dolgokat.

Elekes szerint a Füvesi által idézett időszakban 100 milliós veszteséggel működött a fürdő, amit mindenféle módon igyekeztek megoldani. – A marketing kiadások miatt egyre több a távolabbról jövő vendég, a szálláshelyek bevételei konszolidáltan emelkednek. A strandfürdő bevétele az időjárás miatt valóban alacsonyabb szinten realizálódott. Az Orosháza Kártya kapcsán meg inkább örülni kellene, hogy egyre több helyi látogatja a fürdőt – mondja Elekes, vázolva, hogy a fürdőt nem lehet marketing nélkül üzemeltetni, és folyamatosa attrakcióra, fejlesztésre is szükség van.

Németh Béla: – Volt idő, amikor a következő évi költségvetés készítésekor azon kellett gondolkodnunk, hogy a fürdő megtakarítása elég lesz-e a fejlesztésre. Azóta vélhetően megemelkedtek a működési költségek, a beruházások kapcsán reméltük, hogy majd bevételt termelnek és csökkennek a költségek, de nem így lett és több más település is sorra próbált termálfürdőben gondolkodni, ez azonban nem a legjobb – mondja Németh, aki szerint így versengenek a fürdők egymással. Szerinte attrakció kell, ami idehozza a vendégeket, de ez itt nem nagyon van, ahogyan a fedett uszoda hiánya is nagyon érezhető.

Elekes Lajos: – Egyetértek Németh Bélával, ami az attrakciók hiányát illeti. A költségek szerintem nem nőttek és a geotermia miatt valamint a fürdő és a városüzemmel történt összevonás után csökkentek. Korábban volt a fürdőnek 330 milliós éves árbevétele is, ez most 220 millió körül van. A költségek mindig adottak, a bevételt kell növeli attrakciókkal.

Benkő emlékeztet, tavaly volt egy meleg nyarunk, amiért sokkal több orosházi is kiment a fürdőbe. – Ezért több volt a támogatás az Orosháza kártyára. Rossz időben a helyiek nem mennek a fürdőbe, de a turisták, akik ideutaztak, rossz időben is látogatják a fürdőt.

11 igen, 2 nemmel elfogadták.

16:37 – 16:41

Klimatizálják az Alföld Gyöngye Hotelt

24.) Döntés Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában álló Alföld Gyöngye Hotel ingatlanon történő beruházásról

Elekes Lajos kéri a támogatást. – Régi hiányt tudnánk ezzel pótolni. Gyopároson három nagyobb szálloda van, ebből az önkormányzati tulajdonú Alföld Gyöngye Hotel. Ennek hátránya, hogy nincs közvetlen összeköttetése a fürdővel, ezért vettek egy kisbuszt, amivel szállítják a vendégeket. A másik hátrány, hogy nem klimatizált az egész szálló, most ezt akarjuk meglépni. A konyha, étterem és közösségi tereket, és a harmadik emeletet klimatizálnánk, amit a VÜRT végezne el, ehhez kell hozzájárulni a testületnek. A veszteséget termelő egységnek idén volt egy áreséses bérleti tárgyalása, de ez nem volt sikeres. A klimatizálás jobb minőséget adna, és nagyobb lenne az esély a bérbeadásra is.

Szabó Ervin: – Az előterjesztés indokolt, időszerű, már rég meg kellett volna valósítani. De változatlanul azt kérdem, miért kell bérbeadni, miért nem tudunk mi fellépni jó gazda módjára, főleg, amikor TOP-os pályázatok kapujában állunk? Hiszen olyan nagy veszteséget nem okoz, a foglalások jók, a jövőkép biztató, a környéket fejleszteni szeretnénk. Ne söpörjünk ki mindent magunk alól, ne adjuk bérbe, hanem működtessük továbbra is – emeli ki a képviselő.

Elekes örül annak, hogy a beruházást indokoltnak találják, a hotel üzleti terve pedig már készül: – Távol van a fürdőtől, a Corvus vagy a Napsugár foglalása magasabb, mint az Alföldé. Gazdasági kérdés, hogy azt a veszteséget, amit a szálloda termelt, és amit a jövő évi számítások szerint fog, azt érdemes-e felvállalni nekünk, de a VÜRT a hotel további üzemeltetésére készül és eszerint készíti üzleti tervét.

Minden képviselő támogatta a hotel klimatizálását.

16:42 – 16:53

Módosított költségvetés – pénzt adna a város a koraszülött mentőre

25.) Orosháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének III. számú módosítása

A szennyvízberuházás kapcsán önerő visszafizetése 27 millió 94 ezer forint, ez pontosan mit jelent? – kérdezi Szabó Ervin. – Illetve 78,5 millió forint rendezvényre fordítható és erről a polgármester egy személyben dönt? A város nyert szociális célokra 62 milliót, ezt miért a tartalék keret növelésére használtuk fel? – kérdezi még a jobbikos képviselő.

Godár Andrea közgazdasági irodavezető válaszol: – A még az önkormányzat részére járó víziközmű társulattól megkapott összeget jelenti. Eredetileg a költségvetésben 80 millió szerepelt rendezvények szervezésében, ezt csökkentettünk, mert 1,5 millió forintot a rendezvénytér fejlesztésére fordítottunk és igen, erről polgármester úr dönt, többek között a Sör-Virsli Fesztivál, augusztus 20-a, focifalu, marketingköltségek. A 62 millió szociális célokra nyert összeg kizárólag szociális célokra fordítható – sorolja Godár.

Füvesi megismétli, a városvezetők olyan célokra fordítanak pénzt, amikre nem kellene, és olyanokra nem marad, amik fontosak. – Eljutott hozzám egy hír, hogy egy koraszülött mentőautóra gyűjtenek pénzt a megyében az év orvosának választott gyulai doktor kezdeményezésre. Ez a speciális mentő az egész megyében teljesítene szolgálatot, a csöppségek életben maradásának esélyét nagyban növelné, és több más önkormányzat csatlakozott már ehhez a célhoz. A kérdésem, hogy Orosháza önkormányzata nem kíván-e csatlakozni, én ezt javaslom – mondja Füvesi.

Erre Orosházán is gyűjtenek, aki szeretne hozzájárulni, itt olvashatja a részleteket.

Fejesné személyes élményeit mondja el a felvetésre: – A kisfiam is koraszülött volt, a Szegedről érkező speciális mentővel vitték át a klinikára, ez mentette meg az életét. Én nem tudtam erről a lehetőségről, de úgy gondolom, ezt a nemes célt mindenképpen támogatni kell.

Dávid Zoltán megköszöni Füvesi Sándornak a felvetést, és hozzáteszi, a jövő évi költségvetésben mindenképpen beterveznek egy összeget erre a célra.

Füvesi köszöni, hogy a felvetése támogatásra talált és várja a februári költségvetési rendeletet, bízva abban, hogy több száz ezer forinttal járul majd hozzá a város ahhoz, hogy Békés megyében is legyen koraszülött mentő.

Többségi szavazással elfogadták a költségvetési rendelet módosítását.

16:54 – 17:05

Pénzek marketingre

26.) Forrás biztosítása marketing feladatok ellátására

Füvesi úgy véli, az orosházi marketing feladatokra szánt összegek elaprózottak és áttekinthetetlenek. – Itt van például ez a rendezvényszervező cég, aminek a 2017-es, még el sem fogadott költségvetés terhére 10 millió forintot akarnak biztosítani. Ez a cég amúgy olyan sűrűn nem került ide a testület elé. Az önök indoklása szerint a civil szféra és a sportrendezvények megszervezésére hozták létre, megtették Ádásznét elnöknek, benne van Benkő Ferenc, ez még érthető is, és ott van még Kiss László békéscsabai lakcímmel, meg Tóth Renáta a Simonka unokatesó Mezőhegyesről. Miért van szükség arra, hogy ezt a támogatást kifizessük? Hiszen éppen eleget fizetünk hasonló célokra. Így nem csoda, hogy amiket mi javaslunk, arra nem jut pénz, mert könnyen elmennek ezek a tízmilliók. Ennek a cégnek láttuk a beszámolóját az elmúlt időszakból? Fetser képviselő társam interpellált olyan ügyben, amiben ez a cég érintett, tehát próbálunk az információk után menni.

Benkő Ferenc: – A felügyelő bizottsági tagságról Tóth Renáta már lemondott, és a munkát Szloszjár Csaba végzi, aki a VÜRT oszlopos munkatársa. Amikor a cég megalakult, akkor a sportesemények bájainak, rendezvényeinek szervezése és lebonyolítása volt a feladat, amit úgy gondolom, meg is valósítottunk. A rendezvényszervező cégen keresztül folynak a városmarketing célok is, és igyekszünk széles spektrumon népszerűsíteni a fürdőt. A 2015-ben alakult cég első gazdasági éve a 2016-os, tehát most fog beszámoló készülni, nincs titkolni való.

Füvesi szerint, ha nem is a mérleg szerinti beszámolót, de általános tájékoztatót mellékelhettek volna az előterjesztéshez, hiszen így gyakorlatilag megint a semmire kellene megszavazni 10 milliót. A képviselő szerint, nehezen követhetők a közpénzek, és könnyen rendőrségi ügy lehet belőle.

Bojtor István alpolgámester azt ígéri, hogy felelős költségvetés készül majd ennek a cégnek is. – De ismétlem Elekes Lajost, valamiből ennek a cégnek is működnie kell az év első három hónapjában, amíg nincs költségvetés. A másik témához: úgy változtak meg a fogyasztói szokások, hogy ezeket a reklámokat el indítani már az első hónapokban. El is várom, hogy a befektetett pénzeknek a megtérüléséről részletes beszámoló készüljön.

Benkő Ferenc válaszol: – Legjobb tudomásom szerint, amikor készült ez az anyag, ahhoz egy 20 oldalas anyagot csatoltak, ami részletezi a tudnivalókat.

(Füvesi széttárja a karját, hogy ezt akkor miért nem lehetett átadni, Benkő meg jelzi, hogy átadja akkor ő neki.)

17:06 – 

Interpellációk

Két interpelláció érkezett. Füvesi Sándor MSZP-s képviselőjével kezdenek.

Felsőoktatási intézményben tanulók városi ösztöndíja.

Orosháza Város Önkormányzata – a több éves sajnálatos kihagyást követően, többszöri felszólalásunkat követően, szerencsére – ismét csatlakozott az országos Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Ennek a programnak a fő célja az esélyteremtés, a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Nagy öröm számomra, de azt gondolom, mindannyiunk számára, hogy a tavalyi évben 29, idén pedig 27 orosházi rászoruló fiatal kaphat összesen, havonta több mint 10 ezer forint támogatást. A pályázati anyagok áttekintését követően a következő javaslatot teszem:

A szociális rászorultságot az ösztöndíj elbírálásáról hozott határozatunk úgy határozza meg, hogy „a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, amely jelen esetben nettó 57.000,- Ft”. Sajnos a tavalyi évben is és idén is több pályázót azért kellett elutasítani, mert ennek a – szerintem – kissé szigorú rászorultsági feltételnek a családjuk nem felelt meg. Nem nehéz belátni, hogy egy minimálbér fölött nem sokkal kereső két szülő-két gyermekes család már az érvényesség határán billeg. Javaslom, hogy az összeghatárt a jelenlegi 200%-ról emeljük 300%-ra. A költségvetésben a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramra jelenleg fordítható mintegy másfél millió forintot pedig duplázzuk meg, és erre a célra tervezzünk be jövőre 3 millió forintot.

A Bursa Hungarica tehát a felsőoktatásban tanulókat szociális rászorultság alapján támogatja. Ebből fakadóan – az ehhez szükséges igazolások, dokumentumok miatt – szükségképpen bürokratizált. Az elmúlt két év tapasztalata azt is mutatja, hogy nem kevés az érvénytelen pályázatok száma, illetve úgy gondolom, nem lehetünk elégedettek a támogatottak létszámával sem. Szükségesnek tartom, hogy Orosháza Város Önkormányzata 2017-ben a Bursa Hungarica program mellett hirdessen meg egy szintén a felsőoktatásban tanulókat megcélzó, de kizárólag tanulmányi eredmény alapján elbírált ösztöndíjpályázatot is. Ez az előzőtől eltérően a hallgatói jogviszony igazolása mellett az előző félév (első éveseknél: előző tanév) végi tanulmányi eredményt kérné be, és az alapján rangsorolna. Javaslom, hogy az itt elnyerhető ösztöndíjpályázat – a Bursa Hungaricával nagyjából megegyezően – havonta 10 ezer forint legyen (iskolaidőszakra számítva: 10 hónap), és indulásként évi 3 millió forintos költségvetési forrást biztosítsunk erre a célra. Ez azt jelentené, hogy évente 30 orosházi fiatal kaphatna tanulmányi alapú támogatást a város közösségétől.

Az ilyen támogatások egyáltalán nem kidobott pénzek. Remélem, hogy sok fiatal a diploma megszerzését követően haza fog térni, de tudom, hogy lesznek, akik másutt találják majd meg a boldogulásukat. De mi számít jobb kapcsolati tőkének, mint ezek a tehetséges gyermekeink, akik talán majd egy-egy bank, minisztérium vagy nagyvállalat vezető pozíciójából is elmondhatják, hogy igen, engem Orosháza városa támogatott, és mert lehetőségem van, most, felnőve, én támogatom a várost.

A javaslatom tehát kétszer 3 millió forintos költségvetési sort tartalmaz a 2017. évi költségvetés tervezési szakaszában. Amennyiben a Polgármester Úr támogatja, akkor a végleges költségvetés elfogadását követően, az év első felében, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága előkészítheti a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjéről szóló szabályzat módosítását, illetve elkészítheti ennek az új, általam javasolt felsőoktatási városi ösztöndíjnak a tervezetét. 2017 közepén a képviselő-testület a szükséges döntéseket meghozhatja, majd a megfelelő időben a két pályázatot a város meghirdetheti. Reményeim szerint egy év múlva a mostaninál több orosházi fiatal felsőoktatási tanulmányait támogathatjuk szociális és tanulmányi alapon. Ehhez kérem a támogatását.

Dávid Zoltán válasza:

A „Felsőoktatási intézményben tanulók városi ösztöndíja.” tárgyú interpellációjára a következő választ adom:

Köszönettel veszem az interpellációjában írt pozitív felvetéseket, amelyekről elmondható, hogy azokkal már nyitott kapukat dönget.

Az előző évhez hasonlóan városvezető társaimmal idén is támogatni kívánom, hogy Orosháza Város Önkormányzata csatlakozzon a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez.

Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a programra fordítható keretet előre meghatározni nem szükséges, mert a költségvetés készítésekor, legkésőbb december közepén már pontos számot tudunk mondani a nyertes pályázók kapcsán, illetve a következő évben fizetendő ösztöndíj összege tekintetében. Illetve a jövő évi támogatottak 2018. évben kapják majd a megítélt ösztöndíjat.

A csatlakozási nyilatkozatban ugyanis az önkormányzat azt vállalja, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

Az Általános Szerződési Feltételek szerint a települési önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, annak módosítására nem jogosult.

Vagyis valamennyi jogosult pályázó részére kötelezettséget vállalunk, hogy részükre A típus esetében 10 hónap (január 1-dec 31. kivéve július, augusztus), B típus esetében 3×10 hónap ösztöndíjat utalunk.

A szociális rászorultság kritériumait az Önkormányzat e tárgyban született helyi rendelete fogalmazza meg. Egyetértek azzal, hogy a minimálbér emelkedések miatt érdemes átgondolni az egy háztartásban élők esetében az egy főre jutó nettó jövedelmi korlát  megemelését (200 %-ról, amely most nettó 57 000 Ft). Ennek a rendelet módosításnak legkésőbb szeptemberben a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 2018 évi csatlakozási nyilatkozatával együtt kell megtörténnie.

A tanulmányi eredmény alapján adott ösztöndíj lehetősége vonatkozásában szintén tettünk már lépéseket. Fő célom a rászoruló fiatalok támogatása mellett, hogy a fiatalokat minél nagyobb számban itt tartsuk Orosházán. Jelenleg előrehaladott tárgyalásokat folytatunk a Kodolányi János Főiskolával egy lehetséges ösztöndíjprogram kialakítása kapcsán.

Kérem válaszom elfogadását!

Füvesi nem a remélt választ kapta, de mivel ünnep közeleg, elfogadja, kérve, hogy a szociális rászorultságot vegyék komolyan. – Nem értem, hogy a Kodolányival hogyan szeretnék majd a támogatási rendszert, én egy konkrét városi támogatási formára gondoltam, de megvárom a javaslatukat és akkor visszatérünk rá.

A másik interpelláció dr. Szabó Erviné.

A szöveget még nem kaptuk meg, ha megérkezik, azt pótoljuk. Addig itt lehet olvasni a Jobbikos képviselő interpellációját

Dávid Zoltán válasza

A „Hozzunk létre munkabizottságot a 4/2015. (II.25.) rendeletünk 21. §-nak módosítására.” tárgyú interpellációjára az alábbiak szerint válaszolok:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelete 34. § (1) bekezdése szerint: „Nem nyújtható be interpellációként a korábban már megválaszolt és a képviselő-testület által elfogadott interpelláció, kivéve, ha a tárgykörben újabb körülmény merül fel.”

Képviselő Úr a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 21. §-ának módosítása tárgykörében már két alkalommal nyújtott be interpellációt, amelyre adott válaszomat a képviselő-testület mindkét esetben elfogadta.

Jelen javaslata is ugyanezen rendelkezés módosítására irányul – anélkül, hogy a tárgykörben újabb körülmény merült volna fel – ezért annak elutasítását javasolom.

Szabó Ervin válaszol: – A válaszban benne van, hogy elfáradt a testület, de nem osztom az ön válaszát. Valóban nyújtottam már be módosítást, de nem ebben a tárgyban és nem ezt kértem. Próbáltam olyan munkabizottság felállítását javasolni, hogy az ön válasza alapján lehetne ezt is vizsgálni, de sikertelen volt, nem fogadom el a választ.

A testületi többség azonban igen.

Kérdések

Tóth Zoltánné elmondja, hogy több képviselő társával közösen a napokban több helyen is csomagot osztottak rászoruló családoknak. – Kérdésem, idén összesen mekkora összeget tudtunk erre fordítani.

– 3000 Ft-ba került egy csomag és 1100 darab volt összesen – mondja Godár Andrea.

Ezzel ért véget az ülés nyilvános része.
– Kívánok minden orosházinak áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet! – zárta Dávid Zoltán polgármester.

Mi is hasonló szépeket és jókat kívánunk a médiás kollégák nevében!


Az OrosCafé további használatához el kell fogadnod a cookie-k használatát. További információ

A cookie-beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül böngészel tovább az oldalunkon, vagy az "Elfogadás" gombra kattintasz, azzal elfogadot a cookie-k használatát.

Bezárás