Testületi ülés: játszótérről és sok pénzről vitatkoztak

Összesen 11 napirend volt terítéken a február 28-i ülésen. Az ülés elejét gyorsan lezavarták, de a végére begyűrűzött a politika és egy csipet kampány is.

Mindjárt itt a tavasz, de a képviselők nem a kertben, hanem a városháza nagytermében dolgoznak péntek délelőtt. Miután február 1-jével lemondott polgármesteri posztjáról dr. Dancsó József, helyét – igaz, továbbra is alpolgármesterként – Zalai Mihály vette át. Így most polgármesteri jogkörrel felruházva, ő vezeti ülést.

A témákat már röviden összefoglaltuk, ez itt található. Aki élőben szeretné nézni, kattintson ide, vagy keresse meg a tévében a városi tévé csatornáját. Mi pedig írásban tudatjuk, mi történik a teremben. Az előterjesztéseket a város honlapján, itt találod.

Az ülést március 4-én, 12 órától ismételjük a városi tévében.

Klikkelj a témára, oda ugrik az oldal
Tájékoztat a járási hivatal
Beszámolt az önkormányzat
Első világháborús emlékek
GYIÖK pályázatok
Játszótér a fürdő mellé
Pályázati lehetőség sok-sok pénzre

08:58

Jönnek, jönnek a képviselők, beszélgetnek és készülnek az ülésre.

09:02 – 09:08

A polgármesteri tisztség ellátásának szabályait ismerteti Zalai Mihály (Fidesz) alpolgármester. A polgármesteri tisztség megszűnik a lemondással. A polgármester a testület előtt ezt írásban kell megtegye, amit fel kell olvasni.
– dr. Dancsó József 2014. január 31. napján megtette ezt írásban, és lemondott a polgármesterségéről, mivel a Magyar Államkincstár elnöke lett. Ebben megköszönte a választóknak azt a bizalmat, amit 2010-ben adtak neki. Kiemeli, hogy megtisztelésnek tartja, hogy igazgathatta a város ügyeit az elmúlt években. A lemondással együtt megszűnt a polgármesteri jogviszonya és az ezzel járó tiszteletdíjat sem veszi már fel.

Zaali Mihály alpolgármester vezette a testületi ülést Fotók: Kecskeméti Krisztina

Zaali Mihály alpolgármester vezette a testületi ülést (Fotók: Kecskeméti Krisztina)

Zalai elmondta, hogy a törvényeknek megfelelően átvette a polgármesteri jogköröket, amit alpolgármesterként lát el.

09:09

1. Pályázat benyújtása a Lehel utcai óvoda energetikai korszerűsítése tárgyában

Vita nem volt, 13 igennel, mindenki elfogadta a határozatot.

09:10 – 09:20

Tájékoztat a járási hivatal

2. Tájékoztató az Orosházi Járási Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Lustyikné dr. Papp Anikó, az orosházi járás hivatalvezetője rövid kiegészítést tesz. Elmondja, hogy 2013 január 31-én a járási gyámhivatal vezetője lemondott, 2014. február 1-jétől dr. Horváth Éva vette át a helyét. Hozzáteszi, hogy 2014. január 1-jétől a járási állategészségügyi hivatalok egyes hatáskörei és a személyek átkerültek a magyar agrárkamarához, így 10 fővel csökkent a járási hivatal létszáma.

Lustyikné dr. Papp Anikó

Lustyikné dr. Papp Anikó

Lövei Ferenc (Fidesz) elmondja, hogy a látványtervek alapján Orosháza egyik legszebb munkahelye és ügyfélfogadási tere lesz az orosházi kormányhivatalban – emeli ki a most készülő kormányablakra gondolva.

Horváth József (Fidesz) a falugazdász hálózatról elmondja, az Orosházi Gazdakör is segít abban, hogy a falugazdászok munkahelye megfelelő legyen. – Az Ady Endre utcai földhivatal épületében kiváló helyet kapnak majd, minden adott lesz a megfelelő munkavégzéshez – mondja, majd hozzáteszi, hogy a kormányzat minden segítséget megad a további fejlődéshez.

Tóth Zoltánné (Fidesz) gratulál a kormányhivatal dolgozóinak, hogy gyorsan megoldották az átállást.

Dávid Zoltán (Fidesz) azt emeli ki, hogy a hivatalt felkereső ügyfelek kedves ügyintézőkkel találkoznak.

Zalai Mihály is megköszöni a kormányhivatal összes dolgozójának a 2013-as munkát és eredményeket. – Önök a nulláról állítottak fel olyan szervezetet, ami új munkakörökkel bővült. Ennek a kihívásnak megfeleltek, és köszönöm a részletes beszámolót. Ebből kiderül, hogy a jogorvoslati beadványok száma nagyon alacsony volt, ami az ott folyó magas szakmai munkát jellemzi. Fontos, hogy 13 millió forintot költöttek az épület modernizálására, ami beleilleszkedik az új főtérbe. Teljesen új minőség lesz majd az új kormányablakkal, és ügyfélbarát módon hétköznap reggel 8-tól este 8-ig fogadják majd az ügyfeleket.

A napirend csak beszámoló volt, nem kell szavazniuk róla.

09:21 – 09:24

Beszámolt az önkormányzat

3. Orosházi Polgármesteri Hivatal 2013. évi beszámolója

Lövei Ferenc (Fidesz) szerint a mai nap a dicséretekről szól, a polgármesteri hivatal beszámolóját átfogónak, összefogottnak, ugyanakkor pontos leírásokat tartalmazó anyagnak minősítette.

Horváth József (Fidesz) a közelmúltban leköszönt címzetes főjegyző munkáját is méltatja a hivatali beszámoló kapcsán, és ő is köszönetet mond a hivatali dolgozóknak.

Tóth Zoltánné (Fidesz) az igedenforgalmi adót emeli ki, ami 8 millióról 14 millióra emelkedett. Zalai Mihály is Durayné dr. Niklolics Nikoletta aljegyzőnek mond köszönetet az anyagért, ami fontos, a mindennapi munka során hasznos információkat tartalmaz, minden munkaterületre kiterjedően. – A közigazgatás tavalyi évi átalakulása során úgy éreztem, hogy a hivatal a feladatot jól elvégezte, az ügyfelek nem igazán éreztek a változásokból semmit, ebben Hegedűsné dr. Hegedűs Mária főjegyzőnek nagy érdemei vannak – emeli ki az ülést vezető alpolgármester.

9 igennel elfogadta a testület a beszámolót.

09:25 – 09:34

Első világháborús emlékek

4. Pályázat benyújtása az első világháború emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására című pályázati felhívásra

Első világháborús emlékművek korszerűsítését szolgáló pályázat a téma.

Németh Béla elsorolja, hogy a centenáriumi év kapcsán több mindenben gondolkodik a centenáriumi bizottság. – Az első világháborús emlékműveinket pályázati forrásból, szerény önerő mellett felújítani szándékozunk. Ezen túl is vannak elképzelések, erre mintegy 6 millió forint a bizottság rendelkezésére áll. A bizottság tagjai: Koszorús Oszkár, Verasztó Antal, Rózsa Zoltán, és jómagam. Az alvégi temetőben az első világháborús sírok rendbetétele, a sírok megváltása és egy emlékkő elhelyezése a terv. Egy könyv kiadásában is gondolkodunk, ami a vonatkozó helyi adatokat gyűjtené össze – emelte ki Németh Béla, hozzátéve, az egyházi dokumentumok mellett az orosháziakra is számítanak, bízva abban, hogy otthon őrzött ereklyéikkel, fotóikkal hozzájárulnak ehhez a könyvhöz. Hozzátette, a gyopárosi erdőben az első világháborúban elesett orosháziak tiszteletére egykor 1156 fát ültettek. Ennyi fa már nincs ott, valamennyit pótolnának és a hősök napi megemlékezést is itt tartanák.

Németh Béla ismerteti az első világháború centenáriumára tervezett elképzeléseket

Németh Béla ismerteti az első világháború centenáriumára tervezett helyi elképzeléseket

Elekes Lajos társadalmi alpolgármester is fontosnak tartja a méltó megemlékezést, hiszen az 1156 áldozat is mutatja, szinte valamennyi orosházi családot érinti. Lövei Ferenc azt emeli ki, hogy mindezt 95%-ig fedezné a pályázati forrás, minimális az önerő. Zalai Mihály kiemeli, a szentetornyai emlékmű felújítása régi adósság, ezt akkor is megteszi az önkormányzat, ha esetlegesen nem nyerne a pályázat.

Mind a 14 képviselő támogatta az előterjesztést.

09:35 – 09:40

GYIÖK pályázatok

5. Döntés az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat pályázatainak benyújtásáról

Két pályázatot adna be az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat. Egyrészt kulturális programsorozatot rendeznének a városban bruttó 500 ezer forintból, másrészt pénzügyi tudatosságra nevelő képzéseket tartanának a fiataloknak bruttó 750 ezer forintból. Mindkét pályázat lehetőséget ad a program összköltségének 90 %-os finanszírozására, és az önerő felének önkéntes munkával való kiváltására. Hutás-Csizmadia Ibolya (Fidesz) alpolgármester kiemelte, a GYIÖK támogatása az orosházi fiatalok hasznos elfoglaltságának biztosítása érdekében nagyon fontos, köszöni, hogy az önkormányzat segíti a GYIÖK munkáját, amely egyébként számos pályázati lehetőséget igyekszik kihasználni.

Kovács Árpád (Fidesz) kiemeli, hogy a bizottságon kérdés volt, hogyan jelenik meg a GYIÖK az intézményekben.

– A GYIÖK feladata nem az intézményi létben való megjelenés, hanem a fiatalok városi létbe való belevonása. A mostani két pályázat is azt célozza, hogy közösen alkossanak a fiatalok, a négy fal, a számítógép helyett a kulturális életet színesítő, az önkifejezést segítő dolgokkal foglalkozzanak, aminek eredményét az egész város élvezheti – fogalmazott Kovács.

Mind a két határozati javaslatot valamennyi képviselő támogatta.

6. Az önkormányzati óvodába április 28-án, és 29-én lehet majd beíratni a gyerekeket és döntöttek a nyári szünetben esedékes zárva tartási rendről is. Minden képviselő támogatta.

09:41 – 10:15

Játszótér a fürdő mellé

7. 25 millió forintot tervezett idén az önkormányzat játszótérépítésre. Ebből az összegből Gyopároson, a Fasor utcán alakítanának ki egy korszerű játszóteret, valamint az Alföld Gyöngye Hotel közelében egy kalandparkot. Elekes Lajos kiemeli, a Fasor utcai játszótér kapcsán könnyebbség, hogy a biztonsági rendszer (térfigyelőrendszer) alapjai a fürdő közelsége miatt rendelkezésre állnak, ezért erre már nem kell forrást fordítani. – Az így felszabadult pénzt egy kalandpark kialakítására fordíthatjuk az önkormányzati szálloda közelében – hangsúlyozta az alpolgármester, kiemelve ennek turisztikai előnyeit, illetve az igedenforgalmi adó is jelentősen emelkedett.

Kovács Árpád a városrész képviselőjeként is üdvözli a döntést az ott élők és a turisták miatt is, hiszen ahol a város legfőbb turisztikai attrakciója van, oda feltétlen fontos egy korszerű játszótér. – A kalandpark létrehozása pedig szintén a lakosságnak és a turistáknak egyaránt jó, egy karáttal nő Gyopáros értéke – mondta.

Fetser János szerint Gyopárosfürdő menedzselése és fejlesztése nem megfelelő

Fetser János szerint Gyopárosfürdő menedzselése és fejlesztése nem megfelelő

– Több karáttal csökken – válaszol Fetser János (MSZP) – Alapvetően minden pályázatot támogatunk, de el kell mondani, hogy a fürdő körül két hete füstölik a szállóvendégeket, hiszen égetik a nádat kis csoportokban, és mindent ellep a füst. Nyolc éve Gyula és Orosháza megítélése szinte azonos volt, ma már azt látni, hogy a régióból Gyula és Cserkeszőlő emelkedik csak ki. Azzal kezdték mindezt, hogy 750 millióból nem építették meg az uszodát, a búcsúzó polgármester megígérte, hogy építenek tanuszodát, a napokban viszont Simonka a fürdő felé botorkált és most meg sátorral akarják téliesíteni az uszodát. Komoly beruházás nem történik, a fürdő és környéke elhanyagolt, a sétány rendezetlen, a tó évek óta nincs rendbe téve, gyakorlatilag szakmailag lenullázták a fürdőt, az önkormányzati támogatás utólagos elszámolás sem megfelelő – sorolta Fetser, kifogásolva például Sztányi Mariann korábbi alkalmazását, aki szerinte milliókért nem csinált semmit, illetve szóvá tette, hogy titkosított szerződéseket kötnek közpénzek felhasználásával.

Zalai elmondta, nem vonta meg Fetsertől szót, de jelzi, nem a témáról beszélt a képviselő.

Elekes Lajos személyes érintettség kapcsán 2 percben válaszolhat: – Továbbra is úgy gondolom, hogy Orosháza társadalmi életére és turizmusára jó hatással lesz a kalandpark és marketing szemlélettel vezetik a fürdőt. Említettem, hogy növekedett a látogatottsága, ezt jelzi az idegenforgalmi adó alakulása, illetve a szállodák lefedettsége is. Ha pedig igény van rá, akkor kigyűjtöm a többi fürdő adatait, és akkor kiderül, hova is pozicionálhatjuk Gyopárosfürdőt.

Németh Norbert (Jobbik) azt hiányolja, hogy ismét nincs szó munkahelyteremtésről: – Úgy vélem, ez egy örök vita lesz köztünk. Kinek akarnak kalandparkot? Munkahely kellene – tette szóvá az országból egyes adatok szerint mintegy 500 ezer ember külföldre távozását.

Fetser János: – Szeretném, ha nyolc év után ide tennének egy elemzést a fürdő jövőjéről. Érdeke a városnak, hogy a turisztikai attrakciókat gyarapítsa, de amikor tettünk javaslatokat a fejlesztésre, akkor azt a választ kaptuk, hogy fenn is kell tartani. Gyönyörűen fenntartják, mert több külföldi csoport, aki korábban itt üdült, most Gyulán van a fürdőben. Komoly eredmény nélkül használnak fel forrásokat, csak átjásztották Simonkának. A fürdő vezetőjének és a felügyelő alpolgármesternek is le kellene mondania, mert alkalmatlanok a feladatokra.

Miszlai József pénzügyi irodavezető: – 25 millió forint áll rendelkezésre a költségvetésben játszótérfejlesztésre, a TDM-mel kapcsolatban pedig a következő testületi ülésen számol el a szervezet a tavalyi évi önkormányzati forrással.

Zalai Mihály: – A 750 millió forintos pályázati forrásról sokszor beszéltünk már, bölcs döntést hozott a testület, mert olyan pályázatot, aminek 30%-os a támogatási mértéke, nem szabad bevállalni. Az idegenforgalmi adó növekedésének negatív színben való feltüntetése bátor vállalkozás volt Fetser képviselő úr, de eredménytelen. Ez annyit jelent, hogy ha több az adó, akkor több a vendégéjszaka is. Valóban a sétány rendezése időszerű, de nyitott kapukat dönget, többek között a Start munkaprogram keretében igyekszünk ezen a téren előrelépéseket tenni.

Dávid Zoltán (Fidesz) azt ismerteti, mennyire fontos a biztonságos, ellenőrzött játszótér a gyerekeknek, ezért is fontos a hiánypótló gyopárosi beruházás, ami ráadásul a turisták számára is vonzerő.

Füvesi Sándor szerint a Fidesz csak rombolni tud

Füvesi Sándor szerint a Fidesz csak rombolni tud

Füvesi Sándor (MSZP) kiemeli, az MSZP szerint is szükség van játszóterekre és soha nem mondták, hogy nem kell, így ezt is meg fogják szavazni. – De: koncepciótlanság, Fidesz önérdek, rombolás, ez a három szó jellemzi az önök elmúlt évekbeli munkáját. Koncepciótlanság: önök több millió forintot adtak egy cégnek, hogy megadják Gyopárosfürdő szlogenjét, jót enni… és nem tudom tovább, mert egyszer nem használták. Rombolás: önök nemet mondtak a fürdőfejlesztésre, 750 millió forint volt az önerő, és 750 millió forint a pályázati forrás. Az már más kérdés, hogy önök hogyan pályáztak, egyszer mondják már el, hogy miért kellett valójában lemondani erről a pályázatról. Önérdek: hány millió forintból támogatták a Libamájfesztivált? És miért adták el, ha már felfuttatták? Így is lehet közpénzt költeni.

Fetser János személyes megszólítottság kapcsán kér és kap szót, azt kéri, Zalai ne minősítse, hiszen valamennyi képviselő elmondhatja véleményét korlátozott időben. Zalai elnézést kér, ha megbántotta Fetsert, a 70%-os növekedés negatív színben való feltüntetése miatt fogalmazott.

Németh Norbert elmondja, nem a játszótér fontosságát vitatja: – De fontosabb a megélhetés, először azt kell támogatni, és utána jöhet a játszótér, mint mondtam, a fontossági sorrendben nem értünk egyet.

Zalai szerint a Libamájfesztivált nem adták el, de ha az MSZP is támogatta volna, maradhatott volna Orosházán. – Érdemes a következő testületnek elgondolkodni azon, hogy újra Orosházán legyen a Libamájfesztivál. Füvesi képviselő úrnak érdemes lenne elolvasni azt a tanulmányt, amit emleget, hiszen annak a többi elemét a mai napig használják. A játszótérépítés egy folyamat és ez a lezárása. Ez megkoronázná az egész tervet. Olyan város lehetünk, ahol mindenki azonos távolságra talál modern, biztonságos, kamerával őrzött játszóteret, ahová gyermekeit elviheti. A központi, Máltai Játszótéren pedig szakemberek is felügyelik a gyerekeket és programokat is szerveznek. Gyopároson évek óta probléma, hogy a fürdés után kevés a program, a játszótérnek köszönhetően színesedik a kínálat, fürdés után, vagy az itt tartózkodás második, harmadik napján mindenképp jó kikapcsolódás a játszótér, és a kalandpark is. A munkahely és a játszótér egyaránt fontos, de öntől Németh Norbert képviselő társam egy konkrét javaslatot nem hallottunk. Hol, hogyan valósítsunk meg 8 millió forintból munkahelyet, ez a játszótér ennyibe fog kerülni. Közvetve viszont mindezek a fejlesztések hosszútávon egyébként munkahelyeket jelentenek, hiszen, ha több a vendég, több kiszolgáló személyzetre lesz szükség. Egyébként a kalandparkban egy fő alkalmazottra szükség lesz – tette hozzá Zalai, majd szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

13 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a testület.

8. Többségi szavazással módosították a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletet.

9. Az önkormányzat a Tisza iskola intézményi tanácsába Sára Csabát, a pénzügyi bizottság tagját delegálta 9 igen és 5 nem szavazat mellett.

10. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum konferencia szervezésére, továbbképzésre, stb. fordítana pályázati forrást, a maximálisan elnyerhető összeg 650 ezer forint, az önrész 10%. Támogatták a képviselők.

10:16 – 10:59

Pályázati lehetőség sok-sok pénzre

11. Csatlakozás a LEADER kezdeményezéshez. Fetser képviselő jelzi, tegnap kapták meg az anyagot:

– Fontos a LEADER közösség, ami ha jól emlékszem 3. alkalommal jön létre, és főként a választókerületben működő, főként külterületi vállalkozóknak és a civil szervezeteknek lehet pályázni. A komoly forrás célja, hogy az itt élők piacra jutását, előrehaladását segítse. Véleményem szerint ez a forrás az elmúlt években nem úgy hasznosult, ahogy kellett volna. A cél, hogy a helyi boltok és családi gazdaságok erősödjenek, lökést adjon az élelmiszer-feldolgozásnak, piacra jussanak a helyi termékek, és ezzel egyben erősítsék a turizmust is. Ezzel szemben a polgármesterek kaptak pénzt, nincsenek kézzelfogható eredmények. Kemény nemet mond a frakció, hogy a Jövő építők TDM szervezet LEADER-hez csatlakozzon a város, mert ez így Simonkához kötődik és az ő személye garancia arra, hogy nem jó helyen vannak ezek a források, és ezt nem tudja a közösségi célokra jól felhasználni, csak pártcélokra. Nem látjuk, hogy a LEADER hét alappillére meg fog valósulni a következő hét évben. Alapvetően támogatjuk a LEADER programokat, de ezt ebben a formában nem, mivel egy nap állt rendelkezésre, így alternatívát nem tudunk mondani.

Több LEADER forrás lehívása a cél Zalai Mihály szerint

Több LEADER forrás lehívása a cél Zalai Mihály szerint. Az ellenzék ennek formájával nem ért egyet.

Zalai kért adatokat az elmúlt évekre: – Több milliárdos forrásból mi mindössze 30 millió forintot tudtunk lehívni. Orosháza külterületén 1668 fő lakik, az ide bejegyzett vállalkozások, egyesületek támogatására kiválóan lehetett volna használni a LEADER forrást, de Orosháza nem volt tagja a csorvási LEADER csoportnak. Most aktívan részt vehetünk ebben. Nem értem, hogy jön ide megint Simonka György, most egy orosházi, itt bejegyzett egyesülethez csatlakozunk, és ezzel a külterület fejlődésében jelentős előrelépéseket tehetünk. Ott van példának a kiscsákói kastély, ami most magánkézben van, és mi tehetetlenül nézzük, hogy mi lesz a sorsa, miközben épp a vadászturizmus fejlesztése érdekében a LEADER-t ki lehetett volna használni – mondja Zalai, aki nem érti, miért jönnek mindig Simonkával az ellenzékiek.

Füvesi Sándor kiemeli, az uniós forrásoknak alapvetően két ága van, Orosháza, mint nagyobb település alapvetően ROP-os forrásokban gondolkodik, míg a kis településeknél egy falunap, egy helyi termék piacra jutása, stb támogatása más jellegű, más forrásból gazdálkodnak, ők mondják meg, hogy mit akarnak támogatni és szakmai felügyelet mellett ezt megoldják. Ez alapvetően jó koncepció, az más kérdés, hogy hogyan lettek a források felhasználva. Ez az előterjesztés botrányos, összehoztak egy másfél oldalas előterjesztést, aminek nagyrésze internetről kimásolt szöveg, aminek a végén egyébként ott van, hogy Jövő Építők. Annak idején hosszú hónapokig egyeztetés volt civilekkel, politikától függetlenül. Hogy miért emlegetjük Simonkát? Annak idején kaptunk egy mínuszos beszámolót a TDM-től, amit végül Simonka személyesen jött ide megvédeni, hiszen korábban Pusztaottlakára volt bejegyezve az egyesület, később került át Orosházára. Az más csak plusz, hogy a maguk idióta SZMSZ-e miatt Simonka akkor többet beszélhetett, mint mi választott önkormányzati képviselők. Simonka mindenben benne akar lenni, de ez akkor működhet jól, ha a települések szakmai alapon szerveződnek, mert ők tudják, hogy nekik mi a jó.

Lövei Ferenc szerint a TDM nem ördögtől való, szerinte megérdemelnének egy esélyt, hiszen az előző LEADER semmit nem csinált, amit Fetser János is elismert.

Németh Béla eleinte azt hitte, ma nincs fronthatás, annyira simán ment az ülés, de ez csak eddig tartott.

– Részesei lehetünk a LEADER-programnak. Valóban nem az Orosháza méretű városokra írták ki ezt a programot, nem volt gazán lehetőségünk ebbe becsatlakozni, jogászok jelezték, ne vegyük el kistelepülések fejlődését szolgáló forrásokat. Ezt annak idején az MSZP-s városvezetés, majd mi is elfogadtuk. De ez a mostani előterjesztés új lehetőséget nyit meg, ennek a Simonkával való összemosása az előterjesztés fontosságához mérten nem méltó. Az orosházi székhelyű TDM a lehetőséget teremti meg, hogy ebben a körben szerveződjenek és sikeresen pályázzanak a város külterületére bejegyzettek. Közeledünk az igazság pillanatához, a választásokhoz, talán arra gondolnak, hogy nem sok esély van labdába rúgni, ezért aztán sugallják, hogy van itt egy személy, esetleg a későbbi vereséget is majd vele akarják magyarázni.

Fetser János szerint a forrás nagy lehetőség, ha jól átgondolt, kidolgozott pillérek mentén működik, a csorvási LEADER-t elősorban fideszes polgármesterek irányítják: – Tudomásom szerint egyetlen olyan bolt sem nyitott Csorváson, sem Orosházán, ami LEADER-program keretében kapott volna pénzt. Érdemes megnézni, hogy mennyit költöttek, és kik vették fel a pénzeket valamilyen jogcímen. Ez az előterjesztés nem tartalmaz alternatívát, és mi a pusztaröcsögei ördögtől védjük az orosháziakat, míg Németh Béla leugrott a plakátról – utalt a képviselő arra, hogy Németh Béla Simonka választási óriásplakátjain szerepel.

A TDM képviseletében dr. Baranyiné Lantos Erika is jelen van, aki szót kap.
– A csorvási székhelyű Hajdú-Völgye Körösmente LEADER folytonosságot kért, míg a TDM és egy tótkomlósi egyesület regisztrációra jelentkezett, de ez utóbbi nem felelt meg, mert a nevében benne van a településnév. Ezért esett a választ a TDM-re, ami több településen civil, vállalkozói és közszférát fog össze, ennek az arányain egyébként javítani kell majd – tette hozzá. Alapvetően az akciócsoportban nem a polgármesterek irányítanak, hanem a helyi közösség, a bíráló bizottság dönt, bár a Hajdú-Völgye bíráló bizottságában főként a polgármesterek voltak benne,

Horváth József szerint a LEADER a gazdákat is segítheti

Horváth József szerint a LEADER a gazdákat is segítheti

Horváth József ismerteti, hogy mi a LEADER, és kiemeli március 5-ig csatlakozhatnak azok, akik eddig nem vettek részt ebben a programban, ami például a gazdákat segítheti az öntönzőrendszer, a talajkímélő gazdálkodás, a vízgadálkodás, stb terén. Erre a programra 1400 milliárd forint áll majd rendelkezésre, fontos, hogy ebből az orosházi külterületen élők ne szoruljanak ki, a fejlődés nagyon fontos.

Tóth Zoltánné szerint jó a program: – A TDM-ben pedig a mi szállodáink, szállásadóink, önkormányzatunk van benne, és a program ide hoz pénzt.

Zalai óvva inti az MSZP-t, hogy mindig összekapcsolják a fideszes jelöltet pozitív projektekkel, mert ezzel népszerűsítik a politikai ellenfelet. – Az előterjesztés egyébként 3 oldalas. És noha voltak orosháziak a LEADER-ben, de nem kaptak információkat pályázatokról, és mindössze 30 millió forintot tudtak lehívni több év alatt, ez nagyon kevés. Olyan orosházi egyesület keretében kell a programhoz csatlakozni, ami a források jobb lehívását teszi lehetővé. Egyelőre egyébként elvi döntésről van szó.

Füvesi Sándor: – Önök meghívták a Hajdú-Völgy Körösmente bármelyik képviselőjét, hogy elmondják, hogy milyen pályázatok voltak? Elmondhatnák a véleményüket.

Zalai elmondja, az előterjesztés nem a csorvási HACS-hoz való csatlakozásról szól, hanem egy orosházi létrehozásáról, és a csorvási egyébként is bizonyított a már említett számmal, miszerint Orosházára csak 30 millió forint jött rajtuk keresztül.

9 igen, 5 tartózkodás mellett elfogadták a napirendet.

11:00 – 11:05

12. Interpellációk, kérdések.

Bogdánffy Csaba (MSZP) a megyei közgyűlés közlönyében olvasta, hogy végleges a Bursa Hungarica listája: 49 település 732 szociálisan hátrányos helyzetű fiatalt támogatnak. – Ennek egy szépség hibája van, mégpedig, hogy Orosháza nem csatlakozott a programhoz, és ezzel ezeknek a fiataloknak jelentősen sérült az esélyegyenlősége. Korábban ebben részt vett a város. Kérdésem: mit kíván tenni a városvezetés, hogy ez a szégyen többé ne forduljon elő és ne maradjon ki a jövőben ez a lehetőség?

Zalai Mihály úgy véli, a helyi tehetségprogrm keretében támogatják a tehetséges fiatalokat, egyben jelzi, ezt a vitát a múltkori testületin már lefolytatták.

Fetser János jelzi, hogy romhalmaz, szemét látható a volt sertéstelepnél (Springer dűlő) már vagy másfél éve, ezt rendezni kellene, mert illuzióromboló, és vároképileg sem megfelelő. A másik, hogy hónapok óta a posta előtt felfordulás van, lehetne a csatornázái munkálatokat gyorsítani?

Hagymási László városfejlesztési irodavezető válaszol: – Másfél éve értékesítettük azt a területet, a vállalkozó ott naperőmű megépítését tervezte. Magántulajdonról beszélünk, de körbejárom a témát és tájékoztatást adok. A posta előtti terület nagyon frekventált területen van, szorosan ellenőrizzük, az ellenőrzést nem lehet kihagyni.

Ezzel ért véget a nyílt ülés, köszönjük a figyelmet!


Az OrosCafé további használatához el kell fogadnod a cookie-k használatát. További információ

A cookie-beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül böngészel tovább az oldalunkon, vagy az "Elfogadás" gombra kattintasz, azzal elfogadot a cookie-k használatát.

Bezárás